Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 45/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 3 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti  

Datum vyhlášení 26.07.2017
Uzavření smlouvy 17.08.2016
Platnost od 08.10.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 17. srpna 2016 a 7. září 2016 byla sjednána Změna č. 3 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti1).

Změna č. 3 vstoupila v platnost dne 8. října 2016.

Slovenské znění slovenské nóty a její překlad do českého jazyka a české znění české noty, jež tvoří Změnu č. 3, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

č. 65/2016

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest navrhnout následující:

Protokol mezi Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaný dne 4. listopadu 2011 v Praze, změněný výměnou slovenské verbální nóty č.j. 58/2013 z 2. července 2013 a české verbální nóty č.j. 306027/2013-KKM z 5. září 2013 a dále změněný výměnou české verbální nóty č.j. 300331/2015-KKM ze dne 16. ledna 2015 a slovenské verbální nóty č.j. 20/2015 ze dne 1. dubna 2015 (dále jen „Protokol“) se mění takto:

1. Článek 1 odst. 1, se nahrazuje následujícím zněním:

1. Česká republika bude zastupovat Slovenskou republiku při udělování letištních tranzitních a krátkodobých víz (dále jen „vízová činnost“) na svých zastupitelských úřadech v:

a) Afghánské islámské republice se sídlem v Kábulu - zastupování se omezuje na žádosti o vízum držitelů diplomatických a služebních pasů,

b) Alžírské lidové demokratické republice, se sídlem v Alžíru,

c) Etiopské federativní demokratické republice, se sídlem v Addis Abebě,

d) Filipínské republice, se sídlem v Manile,

e) Ghanské republice, se sídlem v Akkře,

f) Irácké republice, se sídlem v Erbílu s konzulárním obvodem zahrnujícím provincie Erbíl, Dohuk a Sulaymania,

g) Korejské lidově demokratické republice, se sídlem v Pchjongjangu,

h) Mongolské republice, se sídlem v Ulánbátaru,

i) Pákistánské islámské republice, se sídlem v Islámábádu.

2. Článek 1 odst. 3 se nahrazuje následujícím zněním:

3. Zastupitelské úřady uvedené v odstavci 1, písm. a) až i) a v odst. 2 převezmou zastupování ve vízové činnosti vůči žadatelům s legálním pobytem v zemi působnosti zastupitelského úřadu; žádosti o krátkodobá víza se budou přijímat v souladu s aktuální vízovou politikou států smluvních stran.“

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze navrhuje, aby v případě, že česká strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Změnu č. 3 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, která vstoupí v platnost třicátý (30.) den ode dne doručení odpovědní nóty.

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o své hluboké úctě.

V Praze, 17. srpna 2016
razítko
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Praha

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaná v Praze dne 4. listopadu 2011, byla vyhlášena pod č. 103/2011 Sb. m. s.
Protokol mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaný v Praze dne 4. listopadu 2011, byl vyhlášený pod č. 104/2011 Sb. m. s.
Změna Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaného dne 4. listopadu 2011, sjednaná výměnou nót ze dne 2. července 2013 a 5. září 2013, byla vyhlášena pod č. 78/2013 Sb. m. s.
Změna č. 2 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaného dne 4. listopadu 2011, sjednaná výměnou nót ze dne 16. ledna 2015 a 1. dubna 2015, byla vyhlášena pod č. 29/2015 Sb. m. s.


Č.j. 307057/2016 - KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze a má čest potvrdit přijetí nóty Velvyslanectví Slovenské republiky č.j.: 65/2016 ze dne 17. srpna 2016, která zní následovně:

„Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest navrhnout následující:

Protokol mezi Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaný dne 4. listopadu 2011 v Praze, změněný výměnou slovenské verbální nóty č.j.: 58/2013 ze dne 2. července 2013 a české verbální nóty č. j.: 306027/2013-KKM ze dne 5. září 2013 a dále změněný výměnou české verbální nóty č. j.: 300331/2015-KKM ze dne 16. ledna 2015 a slovenské verbální nóty č. j.: 20/2015 ze dne 1. dubna 2015 (dále jen „Protokol“) se mění takto:

1. Článek i odst. i, se nahrazuje následujícím změním:

1. Česká republika bude zastupovat Slovenskou republiku při udělování letištních tranzitních a krátkodobých viz (dále jen „vízová činnost“) na svých zastupitelských úřadech v:

a) Afghánské islámské republice, se sídlem v Kábulu -zastupování se omezuje na žádosti o vízum držitelů diplomatických a služebních pasů,

b) Alžírské lidové demokratické republice, se sídlem v Alžíru,

c) Etiopské federativní demokratické republice, se sídlem v Addis Abebě,

d) Filipínské republice, se sídlem v Manile,

e) Ghanské republice, se sídlem v Akkře,

f) Irácké republice, se sídlem v Erbílu, s konzulárním obvodem obsahujícím provincie Erbíl, Dohuk a Salaymania

g) Korejské lidovědemokratické republice, se sídlem v Pchjongjangu,

h) Mongolské republice, se sídlem v Ulánbátaru,

i) Pákistánské islámské republice, se sídlem v Islamábádu.“

2. Článek i odst. 3 se nahrazuje následujícím zněním:

3. Zastupitelské úřady uvedené v odst. 1 písm. a) až i) a v odst. 2 převezmou zastupování ve vízovém provádění vůči žadatelům s legálním pobytem ve státu působnosti zastupitelského úřadu; žádosti o krátkodobá víza se budou přijímat v souladu s aktuální vízovou politikou států smluvních stran.“

Slovenská strana navrhuje, aby v případě, že česká strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Změnu č. 3 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, která vstoupí v platnost třicátý (30.) den ode dne doručení odpovědní nóty.

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o své hluboké úctě.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest sdělit, že výše uvedená nóta a tato nóta tvoří Změnu č. 3 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, která vstoupí v platnost třicátým dnem ode dne doručení této odpovědní nóty. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky si dovoluje požádat Velvyslanectví Slovenské republiky, aby laskavě potvrdilo datum přijetí této nóty a datum vstupu v platnost výše uvedené změny Protokolu.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze svou hlubokou úctou.

V Praze 7. září 2016
Velvyslanectví
Slovenské republiky
Praha

Přesunout nahoru