Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 39/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů  

Datum vyhlášení 19.06.2017
Uzavření smlouvy 09.11.2014
Ratifikace Smlouvy 18.01.2017
Platnost od 11.03.2015
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

39

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. listopadu 2014 byly v Quitu přijaty změny přílohy I a přílohy II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů1).

Se změnami příloh vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 18. ledna 2017 listinu o přijetí změn příloh.

Změny příloh vstoupily v platnost podle článku XI odst. 5 Úmluvy dne 11. března 2015. Pro Českou republiku vstoupily v platnost na základě odstavce 6 téhož článku dne 23. února 2017.

Anglické znění přílohy I a přílohy II Úmluvy ve znění změn přijatých na konferencích smluvních stran v letech 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011 a 2014 a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Text příloh Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů v překladu do českého jazyka

Přílohy I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (CMS)

(ve znění změn přijatých na konferencích smluvních stran v letech 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011 a 2014)

Platnost: 8. února 2015

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, přijatá v Bonnu dne 23. června 1979, byla vyhlášena pod č. 127/1994 Sb.


Příloha I

Výklad

1. Stěhovavé druhy uvedené v této příloze jsou označeny:

a) názvem druhu nebo poddruhu; nebo

b) jakožto všechny stěhovavé druhy zahrnuté do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části

2. Všechny odkazy na taxony vyšší než druhy slouží pouze informačním či klasifikačním účelům.

3. Zkratka sensu lato „(s.l.)“ je použita k uvození skutečnosti, že odborný název je použit v širším slova smyslu.

4. Hvězdička (*) umístěná za jménem druhu značí, že druh, nebo vymezená populace tohoto druhu, nebo vyšší taxon, který tento druh obsahuje, je zahrnut v příloze II.

Mammalia-Savci
SIRENIA-SIRÉNY
Trichechidae - KapustňákovitíTrichechus manatus *kapustňák širokonosý
(populace mezi Hondurasem a Panamou)
PRIMATES-PRIMÁTI
Hominidae1 - HominidiGorilla gorilaGorila nížinná
Gorilla beringei1Gorila horská
CHIROPTERA-LETOUNI
Molossidae - TadaridovitíTadarida brasiliensisTadarida guánová
CARNIVORA - MASOŽRAVÍ
Felidae - KočkovitíUncia uncia2Levhart sněžný
Acinonyx jubatusGepard
(kromě populace v Botswaně, Namibii a Zimbabwe)
Mustelidae - LasicovitíLontra felina3Vydra pobřežní
Lontra provocax4Vydra jižní
Phocidae8 - TuleňovitíMonachus monachus *Tuleň středomořský
PERISSODACTYLA - LICHOKOPYTNÍCI
Equidae- KoňovitíEquus grevyiZebra Grévyho
ARTIODACTYLA - SUDOKOPYTNÍCI
Camelidae - VelbloudovitíCamelus bactrianusVelbloud dvouhrbý
Vicugna vicugna *Vikuňa
CervidaeCervus elaphus yarkandensis5*Jelen středoasijský
(populace v Kazachstánu, Kyrgyzstánu,
Tádžikistánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu
a Afghánistánu)
Cervus elaphus barbarusJelen berberský
Hippocamelus bisulcusHuemul jižní
Bovidae-TurovitíEudorcas rufifronsGazela rezavočelá
Bos sauveliKuprej
Bos grunniensJak divoký
Addax nasomaculatusAdax núbijský
Gazella cuvieriGazela atlaská
Nanger dama5Gazela dama
Gazella dorcasgazela dorkas
(jen severozápadní africká populace)
Gazella leptocerosGazela písková
Oryx dammah *Přímorožec šavlorohý
CETACEA - KYTOVCI
Balaenidae - VelrybovitíBalaena mysticetusVelryba grónská
Eubalaena glacialis7Velryba černá
(severní Atlantik)
Eubalaena japonica8Velryba japonská
(Severní Pacifik)
Eubalaena australis9Velryba jižní
Balaenopteridae - PlejtvákovitíBalaenoptera borealis *Plejtvák sejval
Balaenoptera physalus *Plejtvák myšok
Balaenoptera musculusPlejtvák obrovský
Megaptera novaeangliaeKeporkak
Delphinidae - DelfínovitíDelphinus delphis *Delfín obecný
(jen populace
Středozemního moře)
Tursiops truncatus ponticus *Delfín skákavý
Orcaella brevirostris *Orcela tuponosá
Sousa teuszii *Delfín kamerunský
Physeteridae - VorvaňovitíPhyseter macrocephalus *Vorvaň
Platanistidae - DelfínovcovitíPlatanista gangetica gangetica *Delfínovec ganžský
Pontoporiidae -Pontoporia blainvillei *Delfínovec laplatský
ZiphiidaeZiphius cacirostris Vorvaňovec zobatý
(pouze středomořské populace)
Aves - Ptáci
ANSERIFORMES - VRUBOZOBÍ
Anatidae - KachnovitíOxyura leucocephala *Kachnice bělohlavá
Branta ruficollis *Berneška rudokrká
Anser cygnoid10*Husa labutí
Anser erythropus *Husa malá
Polysticta stelleri *Kajka Stellerova
Chloephaga rubidiceps *Husice rudohlavá
Marmaronetta angustirostris *Čírka úzkozobá
Aythya baeri *Polák černohlavý
Aythya nyroca *Polák malý
Sibirionetta formosa11*Čírka sibiřská
PHOENICOPTERI FORMES - PLAMEŇÁCI
Phoenicopteridae - PlameňákovitíPhoenicoparrus andinus12Plameňák andský
Phoenicoparrus jamesi13Plameňák Jamesův
GRUIFORMES - KRÁTKOKŘÍDLÍ
Rallidae - ChřástalovitíSarothrura ayresi *Chřástal Ayresův
Gruidae-JeřábovitíLeucogeranus leucogeranus14*Jeřáb bílý
Antigone vipio15*Jeřáb červenolící
Grus japonensis *Jeřáb mandžuský
Grus monacha *Jeřáb kápový
Grus nigricollis *Jeřáb černokrký
ODITIFORMES-DROPI
Otididae - DropovitíOtis tarda *Drop velký
Chlamydotis undulata*Drop obojkový
(jen severozápadní africká populace)
SPHENISCIPHORMES - TUČŇÁCI
Spheniscidae- TučňákovitíSpheniscus humboldtiTučňák Humboldtův
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae - AlbatrosovitíDiomedea amsterdamensisAlbatros amsterdamský
Phoebastria albatrus16Albatros bělohřbetý
Procellariidae - BuřňákovitíPterodroma atrataBuřňák hendersonský
Pterodroma sandwichensis17Buřňák havajský
Pterodroma phaeopygiaBuřňák tmavohřbetý
Pterodroma cahowBuřňák bermudský
Ardenna creatopus18Buřňák růžovonohý
Puffinus mauretanicusBuřňák baleárský
Pelecanoides garnotiiBuřník peruánský
CICONIIFORMES - BRODIVÍ
Ciconiidae - ČápovitíCiconia boycianaČáp východní
PELECANIFORMES - VESLONOZÍ
Threskiornithidae - IbisovitíPlatalea minorKolpík malý
Geronticus eremita *Ibis skalní
Ardeidae - VolavkovitíGorsachius goisagiKvakoš japonský
Ardeola idae *Volavka modrozobá
Egretta eulophotesVolavka žlutozobá
Pelecanidae - PelikánovitíPelecanus crispus *Pelikán kadeřavý
Pelecanus onocrotalus *Pelikán bílý
(jen palearktické populace)
CHARADRIIFORMES - DLOUHOKŘÍDLÍ
Charadriidae - KulíkovitíVanellus gregarius19*Keptuška štěpní
Scolopacidae - SlukovitíNumenius tahitiensis *Koliha aljašská
Numenius borealis *Koliha severní
Numenius tenuirostris *Koliha tenkozobá
Numenius madagascariensis *Koliha východní
Calidris tenuirostris *Jespák velký
Calidris canutus rufa *Jespák rezavý kanadský
Calidris pygmaea20*Jespák lžícozobý
Calidris subruficollis21Jespák plavý
Calidris pusillaJespák srostloprstý
Tringa guttifer *Vodouš ochotský
Laridae - RackovitíSaundersilarus saundersi22Racek čínský
Larus relictusRacek reliktní
Larus leucophthalmus *Racek bělooký
Larus audouinii *Racek zelenonohý
Larus atlanticusRacek argentinský
Sterna lorata23Rybák chilský
Thalasseus bernsteini24Rybák čínský
Alcidae- AlkovitíSynthliboramphus wumizusumeAlkoun japonský
ACCIPITRIFORMES - DRAVCI
Accipitridae - JestřábovitíNeophron percnopterus*Sup mrchožravý
Clanga clanga25*Orel volavý
Aquila adalberti26*Orel iberský
Aquila heliaca *Orel královský
Haliaeetus leucoryphus*Orel páskovaný
Haliaeetus albicilla *Orel mořský
Haliaeetus pelagicus *Orel východní
CORACIIFORMES - SROSTLOPRSTÍ
Coraciidae - MandelíkovitíCoracias garrulus*Mandelík hajní
FALCONIFORMES - SOKOLI
Falconidae - SokolovitíFalco naumanni *Poštolka jižní
Falco vespertinus *Poštolka rudonohá
Falco cherrug *Raroh velký
(kromě mongolské populace)
PSITTACIFORMES - PAPOUŠCI
Psittacidae - PapouškovitíBrotogeris pyrrhopterus27Papoušek bělolící
PASSERIFORMES - PĚVCI
Tyrannidae - TyranovitíAlectrurus risora *Tyranovec vlajkoocasý
Alectrurus tricolor *Tyranovec vějířoocasý
Hirundinidae - VlaštovkovitíHirundo atrocaerulea*Vlaštovka modrá
Muscicapidae - LejskovitíAcrocephalus griseldis *Rákosník irácký
Acrocephalus paludicola *Rákosník ostřicový
Acrocephalus sorghophilus *Rákosník čínský
Zoothera guttata *Drozd kropenatý
Emberizidae - StrnadovitíEmberiza aureolaStrnad obojkový
Sporophila zelichi *Kněžík Zelichův
Sporophila cinnamomea *Kněžík kaštanový
Sporophila hypochroma *Kněžík šedopláštíkový
Sporophila palustris *Kněžík bažinný
Parulidae - lesňáčkovitíDendroica kirtlandiiLesňáček šedohřbetý
Dendroica ceruleaLesňáček
modropláštíkový
Icteridae - VlhovcovitíAgelaius flavus *Vlhovec paraguajský
Fringillidae - PěnkavovitíSerinus syriacusZvonohlík syrský
Reptilia - Plazi
TESTUDINATA-ŽELVY
Cheloniidae - KaretovitíChelonia mydas *Kareta obrovská
Caretta caretta *Kareta obecná
Eretmochelys imbricata *Kareta pravá
Lepidochelys kempii *Kareta menší
Lepidochelys olivacea *Kareta zelenkavá
Dermochelyidae - KožatkovitíDermochelys coriacea *Kožatka velká
Pelomedusidae - pelomedúzovitíPodocnemis expansa *Tereka velká
(pouze populace horní Amazonie)
CROCODYLIA - KROKODÝLI
Gavialidae - GaviálovitíGavialis gangeticus Gaviál indický
Pisces - Ryby
Elasmobranchii - Příčnoústí
LAMNIFORMES - OBROUNI
Cetorhinidae - ObrounovitíCetorhinus maximus *Žralok veliký
Lamnidae - LamnovitíCarcharodon carcharias *Žralok lidožravý
PRISTIFORMES-PILOUNI
PristidaeAnoxypristis cuspidata*Piloun indický
Pristis clavata*Piloun queenslandský
Pristis pectinata*Piloun mnohozubý
Pristis zijsron*Piloun zelenavý
Pristis pristis28*Piloun obecný
MYLIOBATIFORMES -MANTY
Myliobatidae - MantovitíManta alfredi*Manta Alfredova
Manta birostris *Manta atlantská
Mobula mobular29*Manta velká
Mobula japanica30*Manta japonská
Mobula thurstoni*Manta Thurstonova
Mobula tarapacana*Manta chilská
Mobula eregoodootenkee*Manta kambodžská
Mobula kuhlii*Manta Kuhlova
Mobula hypostoma*Manta malá
Mobula rochebrunei*Manta senegalská
Mobula munkiana*Manta mexická
Actinopterygii - Paprskoploutví
ACIPENSERIFORMES - JESETEŘI
Acipenseridae - JeseteřiAcipenser sturio *Jeseter velký
SILURIFORMES-SUMCI
Schilbeidae - SumčíkovitíPangasianodon gigasPangas velký

Příloha II

Výklad

1. Stěhovavé druhy uvedené v této příloze jsou označeny:

a) názvem druhu nebo poddruhu; nebo

b) jakožto všechny stěhovavé druhy zahrnuté do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části

Pokud není uvedeno jinak, tam, kde je uveden taxon vyšší než druh, rozumí se tím, že všechny stěhovavé druhy v rámci předmětného taxonu by mohly mít významný prospěch z uzavření DOHOD1).

2. Zkratka „spp.“ uvedená za názvem čeledi nebo rodu je použita k uvození všech stěhovavých druhů v rámci této čeledi nebo rodu.

3. Všechny odkazy na taxony vyšší než druhy slouží pouze informačním či klasifikačním účelům.

4. Zkratka sensu lato „(s.l.)“ je použita k uvození skutečnosti, že odborný název je použit v širším slova smyslu.

5. Hvězdička (*) umístěná za jménem druhu značí, že druh, nebo vymezená populace tohoto druhu, nebo vyšší taxon, který tento druh obsahuje, je zahrnut v příloze I.

Savci
PROBOSCIDEA - CHOBOTNATCI
Elephantidae - SlonovitíLoxodonta africanaSlon africký
Loxodonta cyclotis31Slon pralesní
SIRENIA-SIRÉNY
Dugongidae - DugongovitíDugong dugonDugong
Trichechidae- KapustňákovitíTrichechus manatus *Kapustňák širokonosý
(populace mezi Hondurasem a Panamou)
Trichechus senegalensis*Kapustňák senegalský
Trichechus inunguisKapustňák jihoamerický
CHIROPTERA-LETOUNI
Pteropodidae - KaloňovitíEidolon helvumKaloň plavý
(jen africké populace)
Rhinolophidae - VrápencovitíR. spp.R.spp.
(jen evropské populace)
Molossidae - TadaridovitíOtomops martiensseniTadarida dlouhouchá
(jen africké populace)
Otomops madagascariensis32Tadarida
madagaskarská
Tadarida teniotisTadarida evropská
Tadarida insignis33Tadarida čínská
Tadarida latouchei34Tadarida siamská
Vespertilionidae - NetopýrovitíV. spp.V.spp.
(jen evropské populace)
Miniopterus schreibersiiLétavec stěhovavý
(jen africké a evropské populace)
Miniopterus majori35Létavec
východomadagaskarský
Miniopterus natalensis36Létavec natalský
CARNIVORA - MASOŽRAVÍ
Canidae - PsovitíLycaon pictusPes hyenový
Ursidae - MedvědovitíUrsus maritimusMedvěd lední
Otariidae - LachtanovitíArctocephalus australisLachtan jihoamerický
Otaria flavescensLachtan plavý
Phocidae - TuleňovitíPhoca vitulinatuleň obecný
(jen populace Baltského a Waddenského moře)
Halichoerus grypustuleň kuželozubý
(jen populace Baltského moře)
Monachus monachus *Tuleň středomořský
PERISSODACTYLA-LICHOKOPYTNÍCI
Equidae - KoňovitíEquus hemionus37Osel asijský
Equus kiang38Kiang
ARTIODACTYLA - SUDOKOPYTNÍCI
Camelidae - VelbloudovitíVicugna vicugna *Vikuňa
Cervidae - JelenovitíCervus elaphus yarkandensis39*Jelen bucharský
(populace v Kazachstánu, Kyrgyzstánu,
Tádžikistánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu
a Afghánistánu)
Bovidae -TurovitíOryx dammah *Přímožec šavlorohý
Gazella gazellaGazela obecná
(jen asijské populace)
Gazella erlangeri40Gazela
Gazella subgutturosaDžejran
Procapra gutturosaDzeren
Saiga tatarica41Sajga
Saiga borealis42Sajga
Ammotragus lerviaPaovce hřívnatá
Ovis ammonArgali
Kobus kob leucotisVoduška bělouchá
CETACEA - KYTOVCI
Balaenopteridae - PlejtvákovitíBalaenoptera bonaerensisPlejtvák
Balaenoptera edeniPlejtvák Brydeův
Balaenoptera borealis *Plejtvák sejval
Balaenoptera omurai43Plejtvák Omurův
Balaenoptera physalus *Plejtvák myšok
Neobalaenidae - VelrybkovitíCaperea marginataVelrybka malá
Delphinidae - DelfínovitíSousa chinensisDelfín indočínský
Sousa teuszii *Delfín kamerunský
Sotalia fluviatilisDelfín brazilský
Sotalia guianensis44Delfín guayanský
Lagenorhynchus albirostrisPlískavice bělonosá
(pouze populace Severního a Baltského moře)
Lagenorhynchus acutusPlískavice běloboká
(pouze populace Severního a Baltského moře)
Lagenorhynchus obscurusPlískavice tmavá
Lagenorhynchus australisPlískavice jižní
Grampus griseusPlískavice šedá
(pouze populace Severního moře, Baltského moře
a Středozemního moře)
Tursiops aduncusDelfín
(populace Arafura/Timořské moře)
Tursiops truncatus *Delfín skákavý
(populace Severního moře, Baltského moře,
Středozemního moře a Černého moře)
Stenella attenuataDelfín mexický
(populace východního tropického Tichomoří,
populace jihovýchodní Asie)
Stenella longirostrisDelfín dlouholebý
(populace východního tropického Tichomoří,
populace jihovýchodní Asie)
Stenella coeruleoalbaDelfín pruhovaný
(populace východního tropického Tichomoří, populace
Středozemního moře)
Stenella clymeneDelfín Grayův
(západoafrická populace)
Delphinus delphis *Delfín obecný
(populace Severního a Baltského moře,
Středozemního moře, Černého moře a východního
tropického Tichomoří)
Orcaella brevirostris *Orcela tuponosá
Orcaella heinsohni45Orcela tupoploutvá
Cephalorhynchus commersoniiPlískavice strakatá
(jihoamerická populace)
Cephalorhynchus eutropiaPlískavice chilská
Cephalorhynchus heavisidiiPlískavice kapská
Orcinus orcaKosatka dravá
Globicephala melasKulohlavec černý (pouze populace Severního
a Baltského moře)
Monodontidae - SviňuchovitíDelphinapterus leucasBěluha
Monodon monocerosNarval
Phocoenidae - VorvaňovitíPhocoena phocoenaSviňucha obecná
(populace Severního a Baltského moře, západního
Severního Atlantiku, Černého moře a Severozápadní
Afriky)
Phocoena spinipinnisSviňucha černá
Phocoena dioptricaSviňucha jižní
Neophocaena phocaenoidesSviňucha hladkohřbetá
Neophocaena asiaeorientalis45Sviňucha
Phocoenoides dalliSviňucha běloploutvá
Physeteridae - VorvaňovitíPhyseter macrocephalus *Vorvaň
Platanistidae - DelfínovcovitíPlatanista gangetica gangetica47*Delfínovec ganžský
Iniidae -Inia geoffrensisDelfínovec amazonský
Pontoporiidae -Pontoporia blainvillei *Delfínovec laplatský
Ziphiidae - VorvaňovcovitíBerardius bairdiiVorvaňovec velký
Hyperoodon ampullatusVorvaňovec anarnak
Aves - Ptáci
GALLIFORMES-HRABAVÍ
Phasianidae - BažantovitíCoturnix coturnix coturnixKřepelka polní evropská
ANSERIFORMES - VRUBOZOBÍ
Anatidae - KachnovitíA. spp. *
PODICIPEDIFORMES - POTÁPKY
Podicipedidae - Potápkovití
Podiceps grisegena grisegenaPotápka rudokrká
Podiceps auritus
(populace západní palearktické oblasti)
Potápka žlutorohá
PHOENICOPTERI FORMES - PLAMEŇÁCI
Phoenicopteridae - PlameňákovitíPh. spp. *
COLUMBIFORMES - MĚKKOZOBÍ
Columbidae - Holubovití
Streptopelia turtur turturHrdlička divoká evropská
GRUIFORMES - KRÁTKOKŘÍDLÍ
Rallidae - ChřástalovitíSarothrura boehmiChřástal Bohmův
Sarothrura ayresi *Chřástal Ayresův
Crex crexChřástal polní
Porzana porzanaChřástal kropenatý
(populace hnízdící v západní palearktické oblasti)
Zapornia parva48Chřástal malý
(západní Eurasie/africké populace)
Zapornia pusilla intermedia49chřástal nejmenší evropský
Amaurornis marginalis50Chřástal žíhaný
Fulica atra atraLyska černá palearktická
(populace Středozemního a Černého moře)
Gruidae - JeřábovitíLeucogeranus leucogeranus51*Jeřáb bílý
Antigone spp.52*Jeřáb
(všechny druhy)
Bugeranus carunculatus53Jeřáb bradavičnatý
Anthropoides spp.54Jeřáb
(všechny druhy)
Grus spp. *Jeřáb
(všechny druhy)
ODITI FORMES- DROPI
Otididae- DropovitíOtis tarda *Drop velký
Chlamydotis macqueenii55*Drop obojkový
(jen severozápadní africká populace)
GAVIIFORMES - POTÁPLICE
Gavidae - PotáplicovitíGavia stellataPotáplice malá
(populace západní palearktické oblasti)
Gavia arctica arctica56Potáplice severní
Gavia immer57Potáplice lední
(severozápadní evropská populace)
Gavia adamsiiPotáplice žlutozobá
(populace západní palearktické oblasti)
SPHENISCIFORMES-TUČŇÁCI
Spheniscidae - TučňákovitíSpheniscus demersusTučňák brýlový
PROCELLARIIFORMES - TRUBKONOSÍ
Diomedeidae - AlbatrosovitíDiomedea sanfordi58Albatros Sanfordův
Diomedea epomophoraAlbatros královský
Diomedea exulansAlbatros stěhovavý
Diomedea antipodensis59Albatros jižní
Diomedea dabbenena60Albatros tristanský
Phoebetria fuscaAlbatros hnědý
Phoebetria palpebrataAlbatros světlehřbetý
Diomedea irrorata61Albatros galapážský
Phoebastria nigripes62Albatros černonohý
Phoebastria immutabilis63Albatros laysanský
Thalassarche chlororhynchos64Albatros pestrozobý
Thalassarche carteri65Albatros Carterův
Thalassarche chrysostoma66Albatros šedohlavý
Thalassarche melanophris67Albatros černobrvý
Thalassarche impavida68Albatros campbellský
Thalassarche carteriAlbatros Carterův
Thalassarche bulleri69Albatros Bullerův
Thalassarche cauta70Albatros šelfový
Thalassarche steadi71Albatros bělohlavý
Thalassarche eremita72Albatros chathamský
Thalassarche salvini73Albatros snarský
Procellariidae - BuřňákovitíMacronectes halliBuřňák Hallův
Macronectes giganteusBuřňák obrovský
Procellaria cinereaBuřňák zavalitý
Procellaria aequinoctialisBuřňák bělobradý
Procellaria conspicillata74Buřňák tristanský
Procellaria westlandicaBuřňák novozélandský
Procellaria parkinsoniBuřňák Parkinsonův
CICONIFORMES - BRODIVÍ
Ciconiidae - ČápovitíMycteria ibisNesyt africký
Ciconia nigraČáp černý
Ciconia microscelis75Čáp bělokrký
Ciconia ciconiaČáp bílý
PELECANIFORMES - VESLONOZÍ
Threskiornithidae - IbisovitíPlatalea albaKolpík africký
(kromě malgašské populace)
Platalea leucorodia Threskiornis aethiopicusKolpík bílý
aethiopicusIbis posvátný
Geronticus eremita *Ibis skalní
Plegadis falcinellusIbis hnědý
Ardeidae - VolavkovitíBotaurus stellaris stellarisBukač velký
(západní palearktické populace)
Ixobrychus minutus minutusBukáček malý
(západní palearktické populace)
Ixobrychus sturmiiBukáček trpasličí
Ardeola idae *Volavka modrozobá
Ardeola rufiventrisVolavka hnědobřichá
Ardea purpurea purpurea Volavka červená
(populace hnízdící v západním Palearktu)
Ardea alba alba77Volavka bílá
(západní palearktické populace)
Egretta vinaceigulaVolavka rudohrdlá
Pelecanidae - PelikánovitíPelecanus crispus *Pelikán kadeřavý
Pelecanus onocrotalus *Pelikán bílý
(západní palearktické populace)
SULIFORMES-TEREJOVÉ
Phalacrocoracidae - KormoránovitíMicrocarbo pygmaeus78Kormorán malý
Phalacrocorax nigrogularisKormorán arabský
CHARADRIIFORMES - DLOUHOKŘÍDLÍ
Burhinidae- DytíkovitíBurhinus oedicnemusDytík úhorní
Recurvirostridae - TenkozobcovitíR. spp.
Charadriidae - KulíkovitíC. spp. *
Scolopacidae - SlukovitíS. spp.79*
Dromadidae - PobřežníkovitíDromas ardeolaPobřežník černobílý
Glareolidae - OuhorlíkovítíGlareola pratincolaOuhorník štěpní
Glareola nordmanniOuhorlík černokřídlý
Glareola nuchalisOuhorlík skalní
Laridae - RackovitíRynchops flavirostrisZoboun africký
Larus geneiRacek tenkozobý
Larus ichthyaetusracek velký
(západní eurasijská a africká populace)
Larus melanocephalusRacek černohlavý
Larus hemprichiiRacek arabský
Larus leucophthalmus *Racek bělooký
Larus audouinii *Racek zelenonohý
Larus armenicusRacek arménský
Sternula albifrons80Rybák malý
Sternula saundersi81Rybák arabský
Sterna balaenarum82Rybák damarský
Gelochelidon nilotica nilotica83rybák černozobý eurasijský
(populace západní Eurasie a Afriky)
Hydroprogne caspia84Rybák velkozobý
(populace západní Eurasie a Afriky)
Chlidonias leucopterusRybák bělokřídlý
(západní euroasijská a africká populace)
Chlidonias niger nigerRybák černý eurasijský
Sterna dougalliiRybák rajský (atlantská populace)
Sterna hirundo hirundoRybák obecný holarktický
(populace hnízdící v západní palearktické oblasti)
Sterna repressaRybák bělolící
Sterna paradisaeaRybák dlouhoocasý
(atlantská populace)
Thalasseus bengalensis85Rybák oranžovozobý
(africké a jihozápadní asijské populace)
Thalasseus sandvicensis sandvicensis86Rybák severní africký
Thalasseus maximus albididorsalis87Rybák královský
Thalasseus bergii88Rybák chocholatý
(populace Afriky a jihozápadní Asie)
CATHARTI FORMES- KONDOŘI
Cathartidae - kondorovitíC. spp.
ACCIPITRI FORMES - DRAVCI
Pandionidae - OrlovcovitíPandion haliaetusOrlovec říční
Accipitridae - JestřábovitíA. spp. *
CORACIIFORMES - SROSTLOPRSTÍ
Meropidae - VlhovitíMerops apiasterVlha pestrá
Coraciidae - MandelíkovitíCoracias garrulus *Mandelík hajní
FALCONIFORMES - SOKOLI
Falconidae - SokolovitíF-spp.*
PSITTACI FORMES - PAPOUŠCI
Psittacidae - PapouškovitíAmazona tucumanaAmazoňan tukumanský
PASSERI FORMES- PĚVCI
Muscicapidae - LejskovitíM. (s.l.) spp.89 *
Hirundinidae - VlaštovkovitíHirundo atrocaerulea *Vlaštovka modrá
Tyrannidae - TyranovitíAlectrurus risora *Tyranovec vlajkoocasý
Alectrurus tricolor *Tyranovec vějířoocasý
Pseudocolopteryx dinellianusTyrančík bažinný
Polystictus pectoralis pectoralisTyrančík vousatý
Emberizidae - StrnadovitíSporophila ruficollisKněžík tmavohrdlý
Sporophila zelichi *Kněžík Zelichův
Sporophila cinnamomea *Kněžík kaštanový
Sporophila hypochroma *Kněžík šedopláštíkový
Sporophila palustris *Kněžík bažinný
Parulidae - LesňáčkovitíCardellina canadensisLesňáček kanadský
Icteridae - VlhovcovitíAgelaius flavus *Vlhovec paraguajský
Dolichonyx oryzivorusBobolink kanadský
Reptilia - Plazi
TESTUDINATA-ŽELVY
Cheloniidae - KaretovitíC. spp. *
Dermochelyidae - KožatkovitíD. spp. *
Pelomedusidae - PelomedůzovitíPodocnemis expansa *Tereka velká
CROCODYLIA - KROKODÝLI
Crocodylidae - KrokodýlovitíCrocodylus porosusKrokodýl mořský
Pisces - Ryby
Elasmobranchii - Příčnoústí
ORECTOLOBIFORMES - MALOTLAMCI
Rhincodontidae - VeležralokovitíRhincodon typusŽralok obrovský
LAMNIFORMES - OBROUNI
Cetorhinidae - ObrounovitíCetorhinus maximus *Žralok veliký
Lamnidae - LamnovitíCarcharodon carcharias *Žralok lidožravý
Isurus oxyrinchusŽralok mako
Isurus paucusŽralok východní
Lamna nasusŽralok sledový
Alopiidae - LiškouniAlopias pelagicusLiškoun pelagický
Alopias superciliosusLiškoun velkooký
Alopias vulpinusLiškoun obecný
SQUALIFORMES - OSTROUNI
Squalidae - OstrounovitíSqualus acanthias (populace severní hemisféry)Ostroun obecný
PRISTIFORMES - PILOUNI
PristidaeAnoxypristis cuspidata*Piloun indický
Pristis clavata*Piloun queenslandský
Pristis pectinata*Piloun mnohozubý
Pristis zijsron*Piloun zelenavý
Pristis pristis90*Piloun obecný
MYLIOBATIFORMES - MANTY
MyliobatidaeManta alfredi*Manta Alfredova
Manta birostris*Manta atlantská
Mobula mobular91*Manta velká
Mobula japanica92*Manta japonská
Mobula thurstoni*Manta Thurstonova
Mobula tarapacana*Manta chilská
Mobula eregoodootenkee*Manta kambodžská
Mobula kuhlii*Manta Kuhlova
Mobula hypostoma*Manta malá
Mobula rochebrunei*Manta senegalská
Mobula munkiana*Manta mexická
Actinopterygii - Paprskoploutví
ACIPENSERIFORMES - JESETEŘI
Acipenseridae - JeseterovitíFluso husoVyza velká
Fluso dauricusVyza malá
Acipenser baerii baicalensisJeseter sibiřský bajkalský
Acipenser fulvescensJeseter jezerní
Acipenser gueldenstaedtiiJeseter ruský
Acipenser medirostrisJeseter sachalinský
Acipenser mikadoiJeseter severní
Acipenser naccariiJeseter jadranský
Acipenser nudiventrisJeseter hladký
Acipenser persicusJeseter perský
Acipenser ruthenusJeseter malý
(dunajská populace)
Acipenser schrenckiiJeseter amurský
Acipenser sinensisJeseter čínský
Acipenser stellatusJeseter hvězdnatý
Acipenser sturio *Jeseter velký
Pseudoscaphirhynchus
kaufmanni
Lopatonos Kaufmannův
Pseudoscaphirhynchus hermanniLopatonos Hermannův
Pseudoscaphirhynchus
fedtschenkoi
Lopatonos Fedčenkův
LEPIDOPTERA- MOTÝLIPsephurus gladius Veslonos čínský
Insecta - Hmyz
Danaidae - DanausovitíDanaus plexippusDanaus stěhovavý

1 Dříve zahrnut v Gorilla gorilla

2 Dříve uveden jako Panthera uncia

3 Dříve uveden jako Lutra felina

4 Dříve uveden jako Lutra provocax

5 Dříve uveden jako Cervus elaphus bactrianus

6 Dříve uveden jako Gazella dama

7 Dříve zahrnut v Balaena glacialis glacialis

8 Dříve zahrnut v Balaena glacialis glacialis

9 Dříve uveden jako Balaena glacialis australis

10 Dříve uveden jako Anser cygnoides

11 Dříve uveden jako Anas formosa

12 Dříve uveden jako Phoenicopterus andinus

13 Dříve uveden jako Phoenicopterus jamesi

14 Dříve uveden jako Grus leucogeranus

15 Dříve uveden jako Grus vipio

16 Dříve uveden jako Diomedea albatrus

17 Dříve zahrnut v Pterodroma phaeopygia (s.l.)

18 Dříve uveden jako Puffinus creatopus

19 Dříve uveden jako Chettusia gregaria

20 Dříve uveden jako Eurynorhynchus pygmeus

21 Dříve uveden jako Tryngites subruficollis

22 Dříve uveden jako Larus saundersi

23 Dříve uveden jako Sterna lorata

24 Dříve uveden jako Sterna bernsteini

25 Dříve uveden jako Aquila clanga

26 Dříve zahrnut v Aquila heliaca (s.l.)

27 Dříve uveden jako Brotogeris pyrrhopterus

28 Včetně Pristis microdon

29 Včetně Mobula diabolus

30 Včetně Mobula rancureli

31 Dříve zahrnut v Loxodonta africana

32 Dříve zahrnut v Otomops martiensseni

33 Dříve zahrnut v Tadarida teniotis

34 Dříve zahrnut v Tadarida teniotis

35 Dříve zahrnut v Miniopterus schreibersii

36 Dříve zahrnut v Miniopterus schreibersii

37 Včetně Equus onager

38 Dříve zahrnut v Equus hemionus (s.l.)

39 Dříve uveden jako Cervus elaphus bactrianus

40 Dříve zahrnut v Gazella gazella

41 Dříve zahrnut v Saiga tatarica, sensu Wilson & Reeder 1993

42 Dříve zahrnut v Saiga tatarica, sensu Wilson & Reeder 1993

43 Dříve zahrnut v Balaenoptera edeni

44 Dříve zahrnut v Sotalia fluviatilis

45 Dříve zahrnut v Orcaella brevirostris

46 Dříve zahrnut v Neophocaena phocaenoides

47 Dříve uveden jako Platonista gangetica

48 Dříve uveden jako Porzana parva parva

49 Dříve uveden jako Porzana pusilla intermedia

50 Dříve uveden jako Aenigmatolimnas marginalis

51 Dříve zahrnut v Grus spp.

52 Dříve zahrnut v Grus spp.

53 Dříve zahrnut v Grus spp.

54 Dříve zahrnut v Grus spp.

55 Dříve zahrnut v Chlamydotis undulata

56 Včetně Gavia arctica suschkini

57 Dříve uveden jako Gavia immer immer

58 Dříve zahrnut v Diomedea epomophora

59 Dříve zahrnut v Diomedea exulans

60 Dříve zahrnut v Diomedea exulans

61 Dříve uveden jako Diomedea irrorata

62 Dříve uveden jako Diomedea nigripes

63 Dříve uveden jako Diomeda immutabilis

64 Dříve uveden jako Diomedea chlororhynchos

65 Dříve zahrnut v Diomedea chlororhynchos

66 Dříve uveden jako Diomedea chrysostoma

67 Dříve uveden jako Diomedea melanophris

68 Dříve zahrnut v Diomedea melanophris

69 Dříve uveden jako Diomedea bulleri

70 Dříve uveden jako Diomedea cauta

71 Dříve zahrnut v Diomedea cauta

72 Dříve zahrnut v Diomedea cauta

73 Dříve zahrnut v Diomedea cauta

74 Dříve zahrnut v Procellaria aequinoctialis

75 Dříve uveden jako Ciconia episcopus microscelis

76 Dříve uveden jako Threskiornis aethiopicus aethiopicus

77 Dříve uveden jako Casmerodius albus albus (Western Palearctic populations)

78 Dříve uveden jako Phalacrocorax pygmaeus

79 Obsahuje podčeleď Phalaropodinae, dříve uvedeno jako čeleď Phalaropodidae

80 Dříve uveden jako Sterna albifrons

81 Dříve uveden jako Sterna saundersi

82 Dříve uveden jako Sterna balaenarum

83 Dříve uveden jako Sterna nilotica nilotica

84 Dříve uveden jako Sterna caspia

85 Dříve uveden jako Sterna bengalensis

86 Dříve uveden jako Sterna sandvicensis sandvicensis

87 Dříve uveden jako Sterna maxima albididorsalis

88 Dříve uveden jako Sterna bergii

89 Obsahuje podčeleď Sylviinae, dříve zahrnuto jako čeleď Sylviidae

90 Včetně Pristis microdon

91 Včetně Mobula diabolus

92 Včetně Mobula rancureli

Poznámky pod čarou

1) Pozn. překladatele: Jedná se o pojem definovaný v čl. 1 odst. 1 písm. j) Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

Přesunout nahoru