Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 38/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě  

Datum vyhlášení 19.06.2017
Uzavření smlouvy 19.05.2016
Ratifikace Smlouvy 27.01.2017
Platnost od 01.06.2017
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 2016 byl v Bruselu přijat Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě.

Jménem České republiky byl Protokol podepsán téhož dne.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Protokolu, dne 27. ledna 2017.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku II dne 1. června 2017 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě

Strany Severoatlantické smlouvy, podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949, s vědomím, že bezpečnost v severoatlantické oblasti bude posílena přístupem Černé Hory k této smlouvě,

se dohodly na následujícím:

Článek I

Poté, co tento Protokol vstoupí v platnost, předá generální tajemník Organizace Severoatlantické smlouvy jménem všech jejích stran vládě Černé Hory pozvání k přístupu k Severoatlantické smlouvě. V souladu s článkem 10 Smlouvy se Černá Hora stane stranou k datu, kdy uloží listinu o přístupu u vlády Spojených států amerických.

Článek II

Tento Protokol vstoupí v platnost poté, co všechny strany Severoatlantické smlouvy oznámí vládě Spojených států amerických jeho schválení. Vláda Spojených států amerických bude informovat všechny strany Severoatlantické smlouvy o datu přijetí každé z těchto notifikací a o datu, kdy tento Protokol vstoupí v platnost.

Článek III

Tento Protokol, jehož anglické i francouzské znění mají stejnou platnost, bude uložen v archivu vlády Spojených států amerických. Jeho řádně ověřené kopie budou touto vládou předány vládám ostatních stran Severoatlantické smlouvy.

Na důkaz výše uvedeného níže podepsaní zmocněnci podepsali tento Protokol.


Podepsáno v Bruselu dne 19. května 2016

Přesunout nahoru