Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 35/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 4, 23bis, 45bis a 51bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci  

Datum vyhlášení 05.06.2017
Uzavření smlouvy 11.10.2016
Platnost od 01.07.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byly dne 11. října 2016 v Ženevě přijaty změny pravidel 4, 23bis, 45bis a 51bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci1).

Změny vstupují v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. července 2017 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn a jejich český překlad se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

přijaté dne 11. října 2016

Pravidlo 4

Žádost (obsah)

4.1 až 4.9 [Beze změny]

4.10 Prioritní nárok

(a) až (c) [Beze změny]

(d) [Zrušeno]

4.11 až 4.19 [Beze změny]

Pravidlo 23bis

Předání dokumentů týkajících se dřívější rešerše nebo zatřídění

23 bis.1 [Beze změny]

23bis.2 Předání dokumentů tykajících se dřívější rešerše nebo zatřídění pro účely pravidla 41.2

(a) Pro účely pravidla 41.2, pokud mezinárodní přihláška uplatňuje prioritu jedné nebo více dřívějších přihlášek podaných u stejného úřadu, jako je ten, který jedná jako přijímací úřad, a tento úřad provedl u této dřívější přihlášky dřívější rešerši nebo dřívější přihlášku zatřídil, přijímací úřad s výhradou článku 30 (2) (a), jak se uplatňuje na základě článku 30 (3) a odstavců (b), (d) a (e), předá orgánu pro mezinárodní rešerši společně s rešeršní kopií kopii výsledků každé takové dřívější rešerše v jakékoli formě (například ve formě rešeršní zprávy, seznamu citovaného stavu techniky nebo průzkumové zprávy), v níž jsou úřadu k dispozici, a kopii výsledků dřívějšího zatřídění provedeného úřadem, pokud je již k dispozici. Přijímací úřad může s výhradou článku 30 (2) (a), jak se uplatňuje na základě článku 30 (3), orgánu pro mezinárodní rešerši předat další dokumenty týkající se dřívější rešerše, o nichž předpokládá, že jsou pro tento orgán pro účely provedení mezinárodní rešerše užitečné.

(b) až (e) [Beze změny]

Pravidlo 45bis

Doplňkové mezinárodní rešerše

45bis.1 Žádost o doplňkovou rešerši

(a) Přihlašovatel může kdykoliv před uplynutím 22 měsíců od data priority požádat, aby byla u mezinárodní přihlášky provedena doplňková mezinárodní rešerše orgánem pro mezinárodní rešerši, které je k tomu příslušný podle pravidla 45bis.9. Tyto žádosti mohou být podány k více než jednomu takovému orgánu.

(b) až (e) [Beze změny]

45bis.2 až 9 [Beze změny]

Pravidlo 51 bis

Některé národní požadavky přípustné podle článku 27

51 bis.1 Některé přípustné národní požadavky

(a) až (e) [Beze změny]

(f) [Zrušeno]

51bis.2 a 51bis.3 [Beze změny]

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb. Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci byly vyhlášeny pod č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/ 2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s., č. 52/2009 Sb. m. s., č. 53/2010 Sb. m. s., č. 60/2011 Sb. m. s., č. 63/2012 Sb. m. s., č. 101/ /2012 Sb. m. s., č. 34/2014 Sb. m. s., č. 37/2015 Sb. m. s., č. 29/2016 Sb. m. s. a č. 34/2017 Sb. m. s.

Přesunout nahoru