Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 31/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz  

Datum vyhlášení 25.05.2017
Uzavření smlouvy 24.02.2017
Platnost od 01.04.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 24. února 2017 a 14. března 2017 byla sjednána Změna č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz1).

Změna č. 4 Prováděcí dohody vstoupila v platnost dne 1. dubna 2017.

České znění české nóty a anglické znění maďarské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Změnu č. 4 Prováděcí dohody, se vyhlašují současně.


Č. j.: 301324-2/2017-VO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Maďarska v Praze a s odkazem na Prováděcí dohodu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarska o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, uzavřenou výměnou maďarské verbální nóty č.j. KÜM/1675-5/2013/Adm ze dne 18. března 2013 a české verbální nóty č.j. 302041/2013-KKM ze dne 2. dubna 2013, dále pozměněná výměnou maďarské verbální nóty č.j. KÜM/1675-31/2013-Adm ze dne 16. října 2013 a české verbální nóty č.j. 307655/2013-KKM ze dne 29. října 2013 a výměnou verbálních nót č. 307558/2014-KKM z 14. října. 2014 a KKM/625-44/2014/Adm z 26. listopadu 2014 (Změna č. 2) a dále výměnou verbálních nót č.j. 306247/2015-KKM z 15. září 2015 a KKM/21357/2015 z 16. října 2015 (berouce v potaz, že verbální nóty č. 306247/2015-KKM z 15. září 2015 a KKM/21357/2015 z 16. října 2015 tvoří Změnu č. 3) má čest navrhnout, aby Maďarsko zastupovalo Českou republiku ve vydávání všech typů schengenských víz také v Ho-Či-Minově Městě ve Vietnamské socialistické republice.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky současně navrhuje pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Číně. Pozastavení se týká teritoriálního obvodu konzulárních aktivit Generálního konzulátu Maďarska v Čchung-čchingu.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že maďarská strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Změnu č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu. Maďarska k Dohodě mezi Českou republikou a Maďarskem o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, která vstoupí v platnost 1. dubna 2017.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Maďarské republiky o své nejhlubší úctě.

Praha, 24. únor 2017

Velvyslanectví
Maďarska
Praha

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 14. června 2011 a dne 27. října 2011, byla vyhlášena pod č. 46/2013 Sb. m. s.
Prováděcí dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 18. března 2013 a dne 2. dubna 2013, byla vyhlášena pod č. 47/2013 Sb. m. s.
Změna Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz, sjednaná výměnou nót ze dne 16. října 2013 a dne 29. října 2013, byla vyhlášena pod č. 101/2013 Sb. m. s.
Změna č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 14. října 2014 a 26. listopadu 2014, byla vyhlášena pod č. 2/2015 Sb. m. s.
Změna č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 15. září 2015 a 16. října 2015, byla vyhlášena pod č. 30/2017 Sb. m. s.


PŘEKLAD

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A OBCHODU MAĎARSKA

KKM/7302-1/2017/Adm

VERBÁLNÍ NÓTA

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska projevuje úctu ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit příjem jeho verbální nóty ze dne 24. února 2017 č. 301324-2/2017-VO s návrhem přijmout změnu k dohodě o zastupování při zpracování víz mezi Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v následujícím znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Maďarska v Praze a s odkazem na Prováděcí dohodu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarska o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, uzavřenou výměnou maďarské verbální nóty č.j. KÜM/1675-5/2013/Adm ze dne 18. března 2013 a české verbální nóty č.j. 302041/2013-KKM ze dne 2. dubna 2013, dále pozměněná výměnou maďarské verbální nóty č.j. KÜM/1675-31/2013-Adm ze dne 16. října 2013 a české verbální nóty č.j. 307655/2013-KKM ze dne 29. října 2013 a výměnou verbálních nót č. 307558/2014-KKM z 14. října 2014 a KKM/625-44/2014/Adm z 26. listopadu 2014 (Změna č. 2) a dále výměnou verbálních nót č.j. 306247/2015-KKM z 15. září 2015 a KKM/21357/2015 z 16. října 2015 (berouce v potaz, že verbální nóty č. 306247/2015-KKM z 15. září 2015 a KKM/21357/2015 z 16. října 2015 tvoří Změnu č. 3) má čest navrhnout, aby Maďarsko zastupovalo Českou republiku ve vydávání všech typů schengenských víz také v Ho-Či-Minově Městě ve Vietnamské socialistické republice.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky současně navrhuje pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Číně. Pozastavení se týká teritoriálního obvodu konzulárních aktivit Generálního konzulátu Maďarska v Čchung-čchingu.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že maďarská strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Změnu č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi Českou republikou a Maďarskem o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, která vstoupí v platnost 1. dubna 2017.“

Ministerstvo má čest souhlasit s obsahem verbální nóty ctěného ministerstva. Výše uvedená verbální nóta a tato nóta budou tedy změnou k dohodě mezi Maďarskem a Českou republikou o vzájemném zastupování při vydávání víz uzavřenou na dobu neurčitou a vstupující v platnost 1. dubna 2017.

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

Budapešť, 14. března 2017

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Praha

Přesunout nahoru