Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 30/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz

Datum vyhlášení 25.05.2017
Uzavření smlouvy 15.09.2015
Platnost od 12.10.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 15. září 2015 a 16. října 2015 byla sjednána Změna č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz1).

Změna č. 3 Prováděcí dohody vstoupila v platnost dne 12. října 2015.

České znění české nóty a anglické znění maďarské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Změnu č. 3 Prováděcí dohody, se vyhlašují současně.


Č.j. 306247/2015-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje svou úctu Velvyslanectví Maďarska v Praze a s odvoláním na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupováni jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz a na platnou Prováděcí dohodu má čest informovat, že v důsledku otevření vízového centra v Almaty Česká republika pozastavuje ke dni 12. října 2015 zastupování Maďarskem v Almaty (Kazachstán).

V návaznosti na předchozí písemnou komunikaci má Ministerstvo zahraničních věcí České republiky čest informovat, že pozastavuje zastupování Maďarska Českou republikou v Ulánbátaru (Mongolsko) s platností od 12. října 2015. Termín bude dodatečně dohodnut.

Maďarská strana projevila ochotu zastupovat Českou republiku v Ho-Či-Minově Městě po otevření vízového úseku svého zastoupení. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky si dovoluje požádat o rozšíření plného zastupování Maďarskem pro Českou republiku o tento konzulární úřad s konzulárním obvodem pro Ho-Či-Minovo Město.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky si dovoluje poděkovat a ocenit dosavadní práci maďarských kolegů, kteří byli vždy vstřícní a odváděli profesionální práci.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Maďarska v Praze svou hlubokou úctou.

V Praze 15. září 2015

Velvyslanectví
Maďarska
Praha

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 14. června 2011 a dne 27. října 2011, byla vyhlášena pod č. 46/2013 Sb. m. s.
Prováděcí dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 18. března 2013 a dne 2. dubna 2013, byla vyhlášena pod č. 47/2013 Sb. m. s.
Změna Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz, sjednaná výměnou nót ze dne 16. října 2013 a dne 29. října 2013, byla vyhlášena pod č. 101/2013 Sb. m. s.
Změna č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 14. října 2014 a 26. listopadu 2014, byla vyhlášena pod č. 2/2015 Sb. m. s.


PŘEKLAD

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A OBCHODU

Odbor konzulárních záležitostí a státního občanství

KKM/21357/2015

VERBÁLNÍ NÓTA

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit příjem jeho verbální nóty č. 306247/2015-KKM informující, že si České republika v souvislosti s otevřením svého vízového centra v Almaty přeje pozastavit od 12. října 2015 svou dohodu s Maďarskem o zastupování při vydávání víz v Almaty (Kazachstán). Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska má rovněž čest vzít na vědomí, že v souladu s obsahem výše uvedené nóty si Ministerstvo zahraničních věcí České republiky přeje pozastavit zastupování Maďarska v Ulánbátaru (Mongolsko) s platností rovněž od 12. října 2015.

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska sděluje, že vzalo obě notifikace na vědomí, tudíž výše uvedená verbální nóta a tato verbální nóta tvoří dohodu mezi Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o ukončení zastupování při vydávání víz v Almaty a Ulánbátaru.

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska oceňuje zastupování Maďarska v Ulánbátaru a děkuje za bezproblémovou spolupráci na všech úrovních.

Zároveň s výše uvedeným by maďarská strana ráda potvrdila svou ochotu zastupovat Českou republiku v Ho Či Minově Městě po otevření vízové sekce svého generálního konzulátu.

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

Budapešť, 16. října 2015

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Praha

Přesunout nahoru