Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 29/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz

Datum vyhlášení 25.05.2017
Uzavření smlouvy 20.01.2014
Platnost od 01.03.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 20. ledna 2017 a 2. února 2017 byl sjednán Dodatek č. 4 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz1).

Dodatek č. 4 vstoupil v platnost dne 1. března 2017.

Anglické znění belgické nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek č. 4, se vyhlašují současně.


neoficiální překlad

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ
Federální veřejná služba pro
zahraniční věci,
obchod a rozvojovou spolupráci

Naše č.j.
C4.1/CG/0.200-Czech Republic

Velvyslanectví Belgického království v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest odpovědět na Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, které bylo sjednáno na základě výměny belgické verbální nóty č.j. B1.2 639 z 24. září 2012 a české verbální nóty č.j. 308020/2012-KKM z 8. listopadu 2012, doplněné o výměnu české nóty č.j. 301490/2014-KKM ze 4. března 2014 a belgické nóty č. 14/00106 C4./CHB z 11. března 2014 (Dodatek č. 1), a české nóty č.j. 308867/2014-KKM z 27. listopadu 2014 a belgické nóty č. C4.1/14/00297/MH z 3. prosince 2014 (Dodatek č. 2); dále doplněno o výměnu belgické nóty č. C4.1-14/00122/CHB z 30. května 2016 a české nóty č.j. 304517/2016-KKM z 8. června 2016.

Belgie by ráda požádala Českou republiku o spolupráci při zpracování víz v iráckém Bagdádu a Erbílu pro žadatele s diplomatickým a služebním pasem. Belgie bude zavázána, jestliže Česká republika přijme rozšíření současného zastupování ve třetím státě. Bude vděčná, pokud by Česká republika mohla zvážit zahájení tohoto zastupování od 1. března 2017, kdy bude každý měsíc přijato 20 žádostí o víza v Bagdádu a 20 žádostí v Erbílu. Uvedené omezení týkající se počtu nabíraných žádostí o víza bude v budoucnosti přehodnoceno.

Velvyslanectví Belgického království v Praze využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstva zahraničních věcí České republiky o své nejhlubší úctě.

V Praze dne 20. ledna 2017

Ministerstvo
zahraničních věcí České republiky
Praha

Poznámky pod čarou

1) Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, sjednané výměnou nót ze dne 24. září 2012 a 8. listopadu 2012, bylo vyhlášeno pod č. 99/2012 Sb. m. s.
Dodatek k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, sjednaný výměnou nót ze dne 4. března 2014 a 11. března 2014, byl vyhlášen pod č. 29/2014 Sb. m. s.
Dodatek č. 2 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, sjednaný výměnou nót ze dne 27. listopadu 2014 a 3. prosince 2014, byl vyhlášen pod č. 3/2015 Sb. m. s.
Dodatek č. 3 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, sjednaný výměnou nót ze dne 30. května 2016 a 8. června 2016, byl vyhlášen pod č. 28/2017 Sb. m. s.


PŘEKLAD

Č.: 310734/2016-VC)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Belgie v Praze a má čest potvrdit přijetí poslední verbální nóty velvyslanectví č. C4.l/CG/0.200-Czech Republic z 20. ledna 2017, informující, že Belgické království žádá Českou republiku o zastupování ve vydávání víz Českou republikou v Iráku (Bagdádu a Erbílu) od 1. března 2017. Zastupování bude omezeno na žadatele s diplomatickým a služebním pasem. V rámci zastupování za Belgické království bude každý měsíc přijato 20 žádostí o víza v Bagdádu a 20 v Erbílu. Omezení týkající se počtu nabíraných žádostí o víza bude v budoucnosti přehodnoceno.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky informuje, že verbální nótu potvrzuje a předmětná verbální nóta a tato verbální nóta představují Dodatek č. 4 k Ujednání mezi vládou Belgického království a vládou České republiky o zastupování při udělování víz, uzavřený v souladu s článkem 8.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Belgického království o své nejhlubší úctě.

V Praze 2. února 2017

Velvyslanectví Belgického království
Praha

Přesunout nahoru