Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 28/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz  

Datum vyhlášení 25.05.2017
Uzavření smlouvy 30.05.2016
Platnost od 01.06.2016
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 30. května 2016 a 8. června 2016 byl sjednán Dodatek č. 3 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz1).

Dodatek č. 3 vstoupil v platnost dne 1. června 2016.

Anglické znění belgické nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek č. 3, se vyhlašují současně.


neoficiální překlad

Velvyslanectví Belgického království
v Praze

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Praha

Naše č.j.
C4.1-16/00122
(CHB)

Velvyslanectví Belgického království projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest navrhnout následující:

Velvyslanectví Belgického království navrhuje, aby byl na základě výměny verbálních nót konstituován Dodatek k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, které bylo sjednáno v souladu s článkem 8.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech („vízový kodex“).

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz (dále „Ujednání“), které bylo sjednáno na základě výměny belgické verbální nóty č.j. B1.2 639 z 24. září 2012 a české verbální nóty č.j. 308020/2012-KKM z 8. listopadu 2012, doplněné o výměnu české nóty č.j. 301490/2014-KKM ze 4. března 2014 a belgické nóty č. 14/00106 C4./CHB z 11. března 2014, je pozměněno v článku 1 týkajícího se rozsahu zastupování České republiky Belgickým království.

Belgického království navrhuje ukončit zastupování České republiky v Čínské lidové republice (Guangzhou). Toto ukončení se týká konzulárních činností v teritoriální působnosti Generálního konzulátu Belgického království v Guangzhou.

Belgické velvyslanectví má čest informovat českou stranu, že tato nóta spolu s odpovědní nótou Ministerstva zahraničních věcí České republiky představují Dodatek k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, který vstoupí v platnost dne 1. června 2016.

Velvyslanectví Belgického království využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstva zahraničních věcí České republiky o své nejhlubší úctě.

V Praze dne 30. května 2016

Poznámky pod čarou

1) Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, sjednané výměnou nót ze dne 24. září 2012 a 8. listopadu 2012, bylo vyhlášeno pod č. 99/2012 Sb. m. s.
Dodatek k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, sjednaný výměnou nót ze dne 4. března 2014 a 11. března 2014, byl vyhlášen pod č. 29/2014 Sb. m. s. Dodatek č. 2 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, sjednaný výměnou nót ze dne 27. listopadu 2014 a 3. prosince 2014, byl vyhlášen pod č. 3/2015 Sb. m. s.


neoficiální překlad

Č.: 304517/2016-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Belgie v Praze a má čest potvrdit přijetí poslední verbální nóty velvyslanectví č. C4.1-16/00122 (CHB) z 30. května 2016, informující, že Belgické království chce pozastavit zastupování České republiky v Guangzhou v Číně od 1. června 2016.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky informuje, že verbální nótu potvrzuje a předmětná verbální nóta a tato verbální nóta představují Dodatek k Ujednání mezi vládou Belgického království a vládou České republiky o zastupování při udělování víz, uzavřený v souladu s článkem 8.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/20019 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyjadřuje své ocenění za zastupování Belgickým královstvím v Guangzhou a chce poděkovat za ve všech ohledech bezproblémovou spolupráci.

Ministerstvo zahraničních věcí české republiky využívá této příležitosti, aby znovu zjistilo Velvyslanectví Belgického království o své nejhlubší úctě.

V Praze 8. června 2016

Velvyslanectví Belgického království
Praha

Přesunout nahoru