Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 19/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)

Datum vyhlášení 22.03.2017
Ratifikace Smlouvy 13.11.2014
Platnost od 01.01.2015
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

19

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. listopadu 2014 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení nového znění Přílohy II - Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1) a dne 17. listopadu 2014 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení nového znění Přílohy I - Seznamu zakázaných látek a metod dopingu Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1).

S novým zněním Přílohy I a Přílohy II vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změn Přílohy I a Přílohy II Českou republikou.

Nové znění Přílohy I a Přílohy II vstoupilo v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2015 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku. Dnem vstupu nového znění Přílohy I v platnost přestalo platit znění Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu platné od 1. ledna 2014 a vyhlášené pod č. 47/2014 Sb. m. s. Dnem vstupu nového znění Přílohy II v platnost přestalo platit znění Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu platné od 1. ledna 2011 a vyhlášené pod č. 47/2012 Sb. m. s.

Anglické znění Přílohy I a Přílohy II, jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

SVĚTOVÁ ANTIDOPINGOVÁ AGENTURA

SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2015

MEZINÁRODNÍ STANDARD

Oficiální text Seznamu bude spravován WADA a bude publikován v angličtině a francouzštině.

V případě jakýchkoliv konfliktů mezi anglickou a francouzskou verzí bude rozhodující anglická verze.

Tento Seznam bude platný od 1. ledna 2015

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2015

SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

Platný od 1. ledna 2015

Podle článku 4.2.2 Světového antidopingového kodexu všechny Zakázané látky budou považovány za „Specifické iátky“ kromě látek ze skupin S1, S2, S4.4, S4.5 a S6(a) a Zakázaných metod M1, M2 a M3.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S0. NESCHVÁLENÉ LÁTKY

Jakákoliv farmaceutická látka, která není zahrnuta v následujících sekcích Seznamu a není aktuálně schválena pro humánní terapeutické použití jakýmkoliv vládním zdravotnickým regulačním úřadem (např. léčiva v preklinickém nebo klinickém stadiu výzkumu nebo po ukončené registraci, syntetické drogy, látky schválené pouze pro veterinární použití), je zakázána stále.

S1. ANABOLICKÉ LÁTKY

Anabolické látky jsou zakázány.

1. ANDROGENNÍ ANABOLICKÉ STEROIDY (AAS):

(a) Exogenní* AAS, zahrnující:

1- androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17α-diol); 1-androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion); bolandiol (estr-4-en-3β,17β-diol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion); danazol ([1,2oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol); dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on); desoxymethyltestosteron (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolon; ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); fluoxymesteron; formebolon; furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol); gestrinon; 4-hydroxytestosteron (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-on); kalusteron;

klostebol; mestanolon; mesterolon; metandienon (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on); metenolon; methandriol; metasteron (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-on); methyldienolon (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-on); methyl-1 -testosteron (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-on); methylnortestosteron (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-on); methyltestosteron; metribolon (methyltrienolon (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-on); miboleron; nandrolon; 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion); norboleton; norethandrolon; norklostebol; oxabolon; oxandrolon; oxymesteron; oxymetolon; prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-α-androstane); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-on); tetrahydrogestrinon (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-on); trenbolon (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-on);

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

b. Endogenní** AAS, pokud jsou podány exogenně:

Androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol), androstendion (androst-4-en-3,17-dion), dihydrotestosteron, prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-on), testosteron a jejich metabolity a isomery, ale ne s omezením pouze na ně:

5α-androstan-3α,17α-diol

5α-androstan-3α,17β-diol

5α-androstan-3β,17α-diol

5α-androstan-3β,17β-diol

5β-androstan-3α,17β-diol

androst-4-en-3α,17α-diol

androst-4-en-3α,17β-diol

androst-5-en-3β,17α-diol

androst-5-en-3α,17α-diol

androst-5-en-3α,17β-diol

androst-5-en-3β,17α-diol

4- androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol)

5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion)

androsteron (3β-hydroxy-5α-androstan-17-on)

epi-dihydrotestosteron

epitestosteron

etiocholanolon

7α-hydroxy-DHEA

7β-hydroxy-DHEA

7-keto-DHEA

19-norandrosteron

19-noretiocholanolon

2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:

Klenbuterol, selektivní modulátory androgenových receptorů (SARM, např. andarin a ostarin), tibolon, zeranol a zilpaterol, ale ne s omezením pouze na ně.

Pro účely skupiny této sekce:

* „exogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo normálně přirozeně neprodukuje.

** „endogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo normálně přirozeně produkuje.

S2. PEPTIDOVÉ HORMONY, RŮSTOVÉ FAKTORY, PŘÍBUZNÉ LÁTKY A MIMETIKA

Následující látky a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky jsou zakázány:

1. Agonisté erytropoetinového receptoru:

1.1 Látky stimulující erytropoesu (ESA) včetně např. darbepoetinu (dEPO); erytropoetinů (EPO); EPO-Fc; EPO-mimetických peptidů (EMP), např. CNTO 530 a peginesatid; a methoxypolyethylenglykol-epoetin beta (CERA);

1.2 Agonisté neerytropoetického EPO receptoru, např. ARA-290, asialo EPO a karbamylovaný EPO;

2. Stabilizátory hypoxii vyvolávajícího faktoru (HIF), např. kobalt a FG-4592; a aktivátory HIF, např. argon, xenon;

3. Choriogonadotropin (CG) a luteinizační hormon (LH) a jejich uvolňující faktory, např. buserelin, gonadorelin a triptorelin, u mužů;

4. Kortikotropiny a jejich uvolňující faktory, např. kortikorelin;

5. Růstový hormon (GH) a jeho uvolňující faktory včetně hormonu uvolňujícího růstový hormon (GHRH) a jeho analogů, např. CJC-1295, sermorelinu a tesamorelinu; sekretagogy růstového hormonu (GHS), např. ghrelin a mimetika ghrelinu, např. anamorelin a ipamorelin; a uvolňující peptidy růstového hormonu (GHRP), např. alexamorelin, GHRP-6, hexarelin a pralmorelin (GHRP-2).

Kromě toho jsou zakázány následující růstové faktory:

Fibroblastové růstové faktory (FGFs); hepatocytový růstový faktor (HGF); insulinu podobný růstový faktor-1 (IGF-1) a jeho analoga; mechanické růstové faktory (MGF); růstový faktor odvozený z krevních destiček (PDGF); vaskulárně-endoteliární růstový faktor (VEGF), stejně jako jakékoliv jiné růstové faktory ovlivňující syntézu nebo degradaci bílkovin svalů, šlach a vaziva, krevní zásobení, využití energie, regenerativní kapacitu nebo ovlivňující typy svalových vláken.

S3. BETA2- AGONISTÉ

Všichni beta-2 agonisté, včetně všech případných optických isomerů, např. d- a I-, jsou zakázáni.

Výjimkou jsou:

inhalační salbutamol (maximálně 1600 mikrogramů za 24 hodin);

inhalační formoterol (maximální dodaná dávka 54 mikrogramů za 24 hodin); a

inhalační salmeterol, pokud je podán v souladu s doporučeným léčebným režimem výrobce.

Přítomnost salbutamolu v moči v koncentraci vyšší než 1000 ng/ml a přítomnost formoterolu v moči v koncentraci vyšší než 40 ng/ml nebude považována za zamýšlené terapeutické použití, ale bude považována za pozitivní laboratorní nález, pokud sportovec neprokáže kontrolovanou farmakokinetickou studií, že abnormální výsledek byl způsoben užíváním terapeutické inhalační dávky nižší, než výše uvedené maximum.

S4. HORMONOVÉ A METABOLICKÉ MODULÁTORY

Zakázané jsou následující hormony a metaboiické modulátory:

1. Inhibitory aromatáz, zahrnující:

Aminoglutethimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3-17-dion (androstatriendion), 4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo),exemestan, formestan, letrozol a testolacton, ale ne s omezením pouze na ně.

2. Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM), zahrnující:

Raloxifen, tamoxifen a toremifen, ale ne s omezením pouze na ně.

3. Ostatní antiestrogenní látky zahrnující:

Cyklofenil, fulvestrant a klomifen, ale ne s omezením pouze na ně.

4. Látky modifikující funkce myostatinu včetně inhibitorů myostatinu, ale ne s omezením pouze na ně.

5. Metabolické modulátory:

5.1 Aktivátory AMP-aktivované proteinkinázy (AMPK), např. AICAR; a Agonisté Receptoru delta aktivovaného peroxizomovými proliferátory (PPARδ ),např. GW 1516;

5.2 Insuliny;

5.3 Trimetazidin.

S5. DIURETIKA A MASKOVACÍ LÁTKY

Následující diuretika a maskovací látky jsou zakázané, stejně jako další látky s podobnou chemickou strukturou a podobnými biologickými účinky.

Zahrnují:

Desmopressin, plasmaexpandery (např. glycerol, nitrožilní podání albuminu, dextranu, hydroxyethylškrobu a mannitolu), probenecid, ale ne s omezením pouze na ně.

Acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapamid, kanrenon, kyselina etakrynová, metolazon, spironolakton, thiazidy (např. bendroflumethiazid, hydrochlorothiazid, chlorothiazid), triamteren a vaptany (např. tolvaptan), ale ne s omezením pouze na ně.

S výjimkou:

drospirenonu, pamabromu a lokálního podání dorzolamidu a brinzolamidu

Lokálního podání felypressinu pro zubní anestézii

Nález jakéhokoliv množství látky se stanoveným prahovým limitem (tj. formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin a pseudoefedrin) ve Vzorku Sportovce kdykoliv nebo případně Při Soutěži ve spojení s diuretikem nebo jinou maskovací látkou, bude považováno za Pozitivní laboratorní nález, pokud Sportovec nemá schválenou Terapeutickou výjimku na tuto látku navíc k té, která již byla udělena na diuretikum nebo jinou maskovací látku.

ZAKÁZANÉ METODY

M1. MANIPULACE S KRVÍ A KREVNÍMI KOMPONENTAMI

Zakázané je následující:

1. Podání nebo znovuzavedení jakéhokoliv množství autologní, alogenní (homologní) nebo heterologní krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu do oběhového systému.

2. Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku.

Zahrnující:

modifikované hemoglobinové produkty (např. krevní náhražky založené na hemoglobinu a mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13), ale ne s omezením pouze na ně. Suplementace kyslíkem zakázána není.

3. Jakákoliv forma intravaskulární manipulace s krví nebo s krevními komponentami fyzikálními nebo chemickými způsoby.

M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE

Zakázané je následující:

1. Podvádění, nebo Pokus o Podvod, za účelem porušit integritu a platnost Vzorků odebraných při Dopingové kontrole. To zahrnuje záměnu a/nebo úpravu (např. proteázami) moči, ale ne s omezením pouze na ně.

2. Nitrožilní infuze a/nebo injekce více než 50 ml za 6 hodin kromě infuzí legitimně přijatých v průběhu nemocničních zákroků, chirurgických zákroků nebo klinických vyšetřovacích metod.

M3. GENOVÝ DOPING

Z důvodu potenciálu ke zvýšení sportovního výkonu je zakázáno následující:

1. Transfer polymerů nukleových kyselin nebo jejich analogů;

2. Použití normálních nebo geneticky modifikovaných buněk;

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

Kromě kategorií S0 až S5 a M1 až M3 uvedených výše jsou Při Soutěži zakázané i následující skupiny:

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S6. STIMULANCIA

Všechna stimulancia včetně všech jejich případných optických isomerů, např. d- a I-, jsou zakázaná.

Stimulancia zahrnují:

(a) Nespecifická stimulancia:

Adrafinil, amfepramon, amfetamin, amfetaminil, amifenazol, benfluorex, benzylpiperazin, bromantan, fendimetrazin, fenetylin, fenfluramin, fenkamin, fenproporex, fentermin, fonturacetam/4-fenyl piracetam (karfedon)/, furfenorex, klobenzorex, kokain, kropropamid, krotetamid, mefenorex, mefentermin, metamfetamin (d-), mezokarb, modafinil, norfenfluramin, p-metylamfetamin, prenylamin a prolintan.

Stimulancium, které není výslovně uvedeno v tomto odstavci, je Specifickou látkou.

(b) Specifická stimulancia.

Zahrnují (ale ne s omezením pouze na ně):

Adrenalin (epinefrin)****, benzfetamin, dimethylamfetamin, efedrin***, etamivan, etylamfetamin, etylefrin, famprofazon, fenbutrazát, fenetylamin a jeho deriváty, fenkamfamin, fenmetrazin, fenprometamin, heptaminol, hydroxyamfetamin (parahydroamfetamin), isomethepten, katin**, katinon a jeho analoga (např. mefedron, methedron a alfa-pyrolidinovalerofenon), levmetamfetamin, meklofenoxát, metylefedrin***, metylendioxymetamfetamin, metylfenidát, metylhexanamin (dimetylpentylamin), niketamid, norfenefrin, oktopamin, oxilofrin (metylsynefrin), pemolin, pentetrazol, propylhexedrin, pseudoefedrin*****, selegilin, sibutramin, strychnin, tenamfetamin (metylendioxyamfetamin), tuaminoheptan

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

S výjimkou:

derivátů imidazolu v případě jejich místního/očního použití a stimulancií zahrnutých do Monitorovacího programu pro rok 2015*.

* Bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, kofein, nikotin, pipradrol a synefrin:

Tyto látky jsou zahrnuté do Monitorovacího programu 2015 a nejsou považovány za Zakázané látky.

** Katin: je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml moči.

*** Efedrin a methylefedrin: jsou zakázány při koncentraci vyšší než 10 mikrogramů v 1 ml moči.

**** Adrenalin (epinefrin): není zakázán při lokálním podání, např. nosní, oční aplikace nebo jeho podání společně s lokálními anestetiky.

***** Pseudoefedrin: je zakázán, pokud jeho koncentrace v moči je vyšší než 150 mikrogramů na mililitr.

S7. NARKOTIKA

Zakázané je následující:

Buprenorfin, dextromoramid, diamorfin(heroin), fentanyl a jeho deriváty, hydromorfon, metadon, morfin, oxykodon, oxymorfon, pentazocin a petidin.

S8. KANABINOIDY

Zakázané je následující:

Přírodní (např. hašiš, konopí a marihuana) nebo syntetický delta9-tetrahydrokanabinol (THC).

Kanabimimetika, např. „Spice“, JWH018, JWH073 a HU-210.

S9. GLUKOKORTIKOIDY

Všechny glukokortikoidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou aplikací jsou zakázané.

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH

P1. ALKOHOL

Alkohol (etanol) je zakázaný pouze Při Soutěži v následujících sportech. Detekce se bude provádět dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota pro porušení dopingového pravidla je ekvivalentní koncentraci alkoholu v krvi 0.10 g/l.

Automobilový sport (FIA)

Letecké sporty a parašutismus(FAI)

Lukostřelba (WA)

Motocyklový sport (FIM)

Vodní motorismus (UIM)

P2. BETA-BLOKÁTORY

Beta-blokátory jsou zakázány pouze v následujících sportech Při Soutěži a kde je to označeno i Mimo soutěž.

Automobilový sport (FIA)

Billiard (všechny discipliny) (WCBS)

Golf (IGF)

Lukostřelba (WA)*

Lyžování (FIS) - skoky na lyžích a akrobatické lyžování-skoky a U-rampa.a snowboard U-rampa a „big air“

Podvodní sporty (nádechové potápění) (CMAS) v disciplínách konstantní váha s ploutvemi nebo bez ploutví, dynamická apnoe s ploutvemi nebo bez ploutví, free immersion, jump blue, spearfishing, statická apnoe, střelba harpunou na terč a variabilní váha.

Střelba (ISSF, IPC)*

Šipky (WDF)

* Zakázané také Mimo soutěž

Beta-blokátory zahrnují následující látky:

Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, celiprolol, esmolol, karteolol, karvedilol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol a timolol, ale ne s omezením pouze na ně.

Poznámky pod čarou

1) Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu, přijatá dne 19. října 2005 v Paříži, byla vyhlášena v anglickém znění a s překladem do českého jazyka pod č. 58/2007 Sb. m. s. Nové znění překladu Úmluvy do českého jazyka bylo vyhlášeno pod č. 46/2008 Sb. m. s.


PŘEKLAD

Světový antidopingový kodex

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO TERAPEUTICKÉ VÝJIMKY

LEDEN 2015

Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky

Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky v rámci Světového antidopingového kodexu je závazným mezinárodním standardem vytvořeným jako součást Světového antidopingového programu.

Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky byl poprvé přijat v roce 2004 a nabyl účinnosti v roce 2005. Další úpravy byly učiněny v roce 2009, 2010 a 2011. Tato verze zahrnuje změny Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky a byla přijata na Světové konference proti dopingu ve sportu v Johannesburgu Výkonným výborem Světové antidopingové organizace 15. listopadu 2013. Nabude účinnosti 1. ledna 2015.

Oficiální text Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky bude spravován WADA a bude publikován v angličtině a francouzštině. V případě jakýchkoliv konfliktů mezi anglickou a francouzskou verzí bude rozhodující anglická verze.

Vydala:

Světová antidopingová agentura
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
PO Box 120
Montreal, Quebec
Kanada H42 1B7
URL: www.wada-ama.org
Tel: +1 514 904 9232
Fax: +1 514 904 8650
E-mail:code@wada-ama.org

PRVNÍ ČÁST: ÚVOD, USTANOVENÍ KODEXU A DEFINICE

1.0 Úvod a působnost

Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky je závazným mezinárodním standardem vytvořeným jako součást Světového antidopingového programu.

Účelem Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky je stanovit (a) podmínky, které musí být splněny, aby byla udělena Terapeutická výjimka (dále TV), která povoluje přítomnost Zakázané látky ve Vzorku Sportovce nebo Použití nebo Pokus o použití a Držení Zakázané látky Sportovcem a/nebo Podávání nebo Pokus o podání Zakázané látky nebo Aplikace či Pokus o aplikaci Zakázané metody pro terapeutické účely; (b) povinnosti uložené Antidopingovým organizacím týkající se rozhodování o TV a jejich oznamování; (c) postup, jakým má Sportovec žádat o TV; (d) postup, jakým má Sportovec získat TV udělenou jednou Antidopingovou organizací a uznávanou jinou Antidopingovou organizací; (e) postup, jakým Světová antidopingová agentura (WADA) přezkoumává udělené TV; a (f) ustanovení o přísné důvěrnosti, která jsou aplikována v průběhu udělování TV.

Termíny používané v tomto Mezinárodním standardu, které jsou definovány v Kodexu, jsou psány kurzívou. Termíny, které jsou definovány v tomto Mezinárodním standardu, jsou podtrženy.

2.0 Ustanovení Kodexu

Následující články Kodexu 2015 se přímo týkají Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky:

Článek 4.4 Kodexu Terapeutické výjimky („TV“)

4.4.1 Přítomnost Zakázané látky nebo jejích Metabolitů nebo Markerů a/nebo Použití nebo Pokus o Použití, Držení nebo Podání nebo Pokus o Podání Zakázané látky nebo Zakázané metody, nebudou považovány za porušení antidopingového pravidla, pokud jsou v souladu s podmínkami příslušné terapeutické výjimky, která byla udělena podle Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky.

4.4.2 Sportovec, který není Sportovcem mezinárodní úrovně, žádá o terapeutickou výjimku svoji Národní antidopingovou organizaci. Pokud Národní antidopingová organizace žádost zamítne, Sportovec se může odvolat pouze k národnímu odvolacímu orgánu popsanému v článcích 13.2.2 a 13.2.3.

4.4.3 Sportovec, který je Sportovcem mezinárodní úrovně, žádá o TV u své Mezinárodní federace.

4.4.3.1 Pokud má Sportovec TV udělenou Národní Antidopingovou organizací na příslušné látky nebo metody a pokud tato TV splňuje kritéria stanovená Mezinárodním standardem pro terapeutické výjimky, pak mezinárodní federace tuto výjimku uzná. Pokud se mezinárodní federace domnívá, že TV nesplňuje kritéria, a proto ji odmítne uznat, musí tuto skutečnost oznámit neprodleně a s uvedením důvodu Sportovci a jeho Národní Antidopingové organizaci. Sportovec a/nebo Národní Antidopingová organizace mají od okamžiku oznámení lhůtu 21 dnů na postoupení záležitosti WADA k přezkoumání. Pokud je záležitost postoupena WADA k přezkoumání, TV udělená Národní Antidopingovou organizací zůstává v platnosti pro Testování Při soutěži a Mimo soutěž při národních Soutěžích (ale není platná pro mezinárodní Soutěže) až do rozhodnutí WADA. Pokud se záležitost nepodstupuje WADA k přezkoumání, TV se po uplynutí 21denní lhůty určené pro přezkum stává neplatnou pro jakýkoliv účel.

4.4.3.2 Pokud Sportovci ještě nebyla udělena TV od Národní antidopingové organizace na příslušnou látku nebo metodu, musí o ni požádat přímo u své mezinárodní federace, jakmile to potřebuje. Pokud mezinárodní federace (nebo Národní antidopingová organizace, pokud bylo schváleno, že může posoudit žádost v zastoupení mezinárodní federace) zamítne žádost Sportovce, musí o tom neprodleně a s uvedením důvodu informovat Sportovce. Pokud mezinárodní federace schválí žádost Sportovce, pak to musí oznámit nejenom Sportovci, ale také jeho Národní Antidopingové organizaci. Jestliže se Národní Antidopingová organizace domnívá, že TV nesplňuje kritéria stanovená v Mezinárodním standardu pro terapeutické výjimky, má lhůtu 21 dnů od takového oznámení k podstoupení této záležitosti WADA k přezkoumání. Pokud Národní Antidopingová organizace podstoupí záležitost WADA na přezkoumání, TV udělená mezinárodní federací zůstává v platnosti pro Testování na mezinárodních Soutěžích a Testování Mimo soutěž (ale není platná pro národní Soutěže) až do rozhodnutí WADA. Pokud Národní Antidopingová organizace nepodstoupí záležitost WADA k přezkoumání, TV udělená mezinárodní federací se po uplynutí 21denní lhůty určené pro přezkum stává platnou i pro národní soutěže.

[Poznámka k článku 4.4.3: Pokud mezinárodní federace odmítne uznat TV udělenou Národní Antidopingovou organizací pouze z důvodu chybějících lékařských záznamů nebo jiných informací, které jsou potřebné k prokázání souhiasu s kritérii uvedenými v Mezinárodním standardu pro terapeutické výjimky, záležitost není třeba postupovat WADA. Místo toho se žádost doplní a znovu odešle mezinárodní federaci. Pokud se mezinárodní federace rozhodne testovat Sportovce, který není Sportovcem mezinárodní úrovně, musí uznat TV udělenou Sportovci od jeho Národní Antidopingové organizace.]

4.4.4 Organizátor významné Akce může požadovat, aby Sportovci podali žádost o TV, pokud chtějí v souvislosti s Akcí Použít Zakázanou látku nebo Zakázanou metodu. V tom případě:

4.4.4.1 Organizátor významné Akce musí zajistit, aby Sportovcům byl k dispozici postup, jak žádat o TV, pokud TV ještě nemají. V případě udělení platí TV pouze pro příslušnou Akci.

4.4.4.2 Pokud má Sportovec udělenou TV od Národní Antidopingové organizace nebo mezinárodní federace, a tato TV splňuje kritéria stanovená Mezinárodním standardem pro terapeutické výjimky, Organizátor významné Akce ji musí uznat. Pokud Organizátor významné Akce usoudí, že TV nesplňuje daná kritéria a odmítne ji uznat, musí o tom neprodleně informovat Sportovce a své rozhodnutí odůvodnit.

4.4.43 Proti rozhodnutí Organizátora významné Akce neuznat nebo neudělit TV, se Sportovec může odvolat a to výlučně k nezávislému orgánu, který za tímto účelem Organizátor významné Akce zřídil nebo jmenoval. Pokud se Sportovec neodvolá (nebo je odvolání neúspěšné), pak nesmí Použít příslušnou látku nebo metodu v souvislosti s touto Akcí, ale jakákoliv TV udělená pro danou látku nebo metodu od Národní Antidopingové organizace nebo mezinárodní federace, zůstává v platnosti mimo tuto Akci.

[Poznámka k článku 4.4.4.3: Příklad: Sekce CAS nebo podobný orgán může ad hoc jednat jako nezávislý odvolací orgán pro příslušné Akce, nebo WADA může souhlasit s vykonáváním této funkce. V případě, že ani CAS, ani WADA tuto funkci nevykonává, WADA si ponechává právo (ale není povinna) kdykoli přezkoumat rozhodnutí o udělení TV provedené v souvislosti s Akcí, v souladu s článkem 4.4.6].

4.4.5 Pokud se Antidopingová organizace rozhodne odebrat Vzorek od Osoby, která není Sportovcem mezinárodní úrovně nebo Sportovcem národní úrovně a pokud tato Osoba Používá Zakázanou látku nebo Zakázanou metodu pro terapeutické účely, Antidopingová organizace jí může povolit, aby požádala o TV se zpětnou platností.

4.4.6 WADA musí přezkoumat rozhodnutí mezinárodní federace o neuznání TV udělené od Národní antidopingové organizace, na kterou se odvolává Sportovec nebo jeho Národní antidopingová organizace. WADA musí navíc přezkoumat rozhodnutí mezinárodní federace o udělení TV, na kterou odkazuje Národní antidopingová organizace Sportovce. WADA může kdykoli přezkoumat jakékoli další rozhodnutí o TV, ať už na žádost postižených osob nebo ze své vlastní iniciativy. Pokud přezkoumávaná TV splňuje kritéria stanovená Mezinárodním standardem pro terapeutické výjimky, WADA do toho nebude zasahovat. Pokud rozhodnutí o TV nesplňuje tato kritéria, WADA jej zruší.

[Poznámka k článku 4.4.6: WADA má právo naúčtovat si poplatek na pokrytí nákladů na (a) Jakékoli přezkoumání, které je požadováno v souvislosti s článkem 4.4.6; a (b) jakékoli přezkoumání, které se rozhodne provést sama, pokud přezkoumávané rozhodnutí bylo zrušeno].

4.4.7 Proti jakémukoli rozhodnutí o TV, které vydala mezinárodní federace (nebo Národní Antidopingová organizace, pokud bylo schváleno, že může posoudit žádost v zastoupení mezinárodní federace), které není přezkoumáno WADA, nebo které bylo WADA přezkoumáno, ale po přezkoumání nebylo zrušeno, se Sportovec a/nebo Národní Antidopingová organizace Sportovce může odvolat, a to výlučně k CAS.

[Poznámka k článku 4.4.7: V takových případech je nutné se odvolat proti rozhodnutí mezinárodní federace o TV, nikoli proti rozhodnutí WADA, že nebude přezkoumávat rozhodnutí o TV nebo (po přezkoumání) že nebude měnit rozhodnutí o TV. Avšak doba na odvolání proti rozhodnutí o TV začíná běžet až v okamžiku, kdy WADA sdělí své rozhodnutí. V každém případě, nezávisle na tom, zda rozhodnutí bylo nebo nebylo přezkoumáno WADA, WADA obdrží oznámení o odvolání, aby se mohla účastnit odvolání, pokud to uzná za vhodné.]

4.4.8 Proti rozhodnutí WADA změnit rozhodnutí o TV se může odvolat Sportovec, Národní antidopingová organizace a/nebo příslušná mezinárodní federace, a to výlučně k CAS.

4.4.9 Pokud nedojde k jednání v přiměřené lhůtě na základě řádně podané žádosti o udělení/uznání TV nebo o přezkoumání rozhodnutí o TV, bude to považováno za zamítnutí žádosti.

Článek 13.4 Kodexu Odvolání týkající se terapeutických výjimek

Proti rozhodnutím o TV je možno se odvolat výlučně dle výše uvedeného článku 4.4.

3.0 Definice a výklad pojmů

3.1 Pojmy, definované v Kodexu 2015, které jsou použité v Mezinárodním standardu pro terapeutické výjimky:

ADAMS - ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System):
Antidopingový systém správy a řízení, je nástroj pro správu databáze přes webové rozhraní, a to pro zadávání dat, jejich ukládání, sdílení a hlášení, vytvořený na pomoc zainteresovaným subjektům a WADA v jejich antidopingových aktivitách ve spojení s legislativou ochrany dat.

Akce - Event: Série jednotlivých Soutěží probíhajících společně, která je řízena jedním orgánem (např. olympijské hry, mistrovství světa FINA, Panamerické hry).

Antidopingová organizace - Anti-Doping Organization: Signatář, který odpovídá za přijetí pravidel pro iniciování, zavedení nebo uplatnění jakékoliv části procesu Dopingové kontroly. Jedná se např. o Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní paralympijský výbor, jiné Organizátory významných Akcí, kteří provádějí Testování v průběhu svých Akcí, WADA, mezinárodní federace a Národní Antidopingové organizace.

Držení - Possession: Skutečné, fyzické Držení, případně nepřímé Držení (ke kterému může dojít jen tehdy, pokud má pouze dotyčná Osoba výlučnou kontrolu nebo chce mít kontrolu nad Zakázanou látkou nebo Zakázanou metodou nebo nad prostorem, ve kterém se Zakázaná látka nebo Zakázaná metoda nacházejí), avšak s tím, že když Osoba nemá výlučnou kontrolu nad Zakázanou látkou nebo Zakázanou metodou nebo nad prostorem, ve kterém se Zakázaná látka nebo Zakázaná metoda nachází, bude nepřímé Držení vztahováno pouze na Osoby, které věděly o přítomnosti Zakázané látky nebo Zakázané metody a měly v úmyslu takovou kontrolu nad nimi vykonávat. Nicméně k porušení antidopingového pravidla, pokud jde pouze o Držení, nedojde, jestliže před obdržením jakéhokoliv oznámení, že Osoba porušila antidopingové pravidlo, učiní tato Osoba konkrétní kroky, kterými prokáže, že nikdy neměla Držení v úmyslu a výslovně se při prohlášení pro Antidopingovou organizaci zřekla Držení. Avšak bez ohledu na cokoli opačného v této definici, koupě (včetně elektronického či jiného způsobu) Zakázané látky nebo Zakázané metody představuje vždy Držení pro Osobu, která koupi uskuteční.

[Poznámka: Podle této definice by nalezení steroiddů v autě Sportovce znamenalo porušení pravidla, ledaže by Sportovec prokázal, že auto použil někdo jiný. V tom případě musí Antidopingová organizace dokázat, že ačkoliv Sportovec nemusel mít výlučný přístup ke svému autu, věděl o těchto steroidech a měl v úmyslu je získat Podobně, v případě steroidů nalezených v domácí lékárničce, ke které má přístup Sportovec a jeho manželka, musí Antidopingová organizace dokázat, že Sportovec o steroidech v lékárničce věděl a že měl v úmyslu je získat Samotný proces nákupu Zakázané látky sám o sobě představuje Držení, a to například i v případě, že produkt nedorazí, obdrží jej někdo jiný nebo je poslán na adresu třetí osoby.]

Kodex - Code: Světový antidopingový Kodex.

Národní antidopingová organizace - National Anti-Doping Organization: V každé zemi je určený subjekt či subjekty, který má na národní úrovni základní oprávnění a odpovědnost přijímat a zavádět antidopingová pravidla, nařizovat odběry Vzorků, nakládání s výsledky testů a provádět řízení. Jestliže toto určení nebylo provedeno příslušným orgánem či orgány státní správy, pak takovým subjektem bude Národní olympijský výbor dané země nebo jím zmocněný subjekt.

Organizátor významné Akce - Major Event Organizations: Kontinentální sdružení Národních olympijských výborů a jiných mezinárodních organizací, které sdružují více sportů, které fungují jako řídící orgán jakékoli kontinentální, regionální nebo jiné Mezinárodní Akce.

Podání - Administration: Poskytování, dodávání, dohlížení, napomáhání nebo podílení se jiným způsobem na Použití nebo Pokusu o Použití další Osobou, a to Zakázané látky nebo Zakázané metody. Tato definice však nebude zahrnovat nakládání se Zakázanou látkou nebo Zakázanou metodou, uskutečněné zdravotnickým personálem v dobré víře („bona fide“) pro skutečné a legální terapeutické účely či s jiným přijatelným zdůvodněním, a dále nezahrnuje nakládání se Zakázaný mi látkami, které nejsou zakázány při Testování Mimo Soutěž, ledaže se z celkové situace prokáže, že tyto Zakázané látky nejsou určeny pro skutečné a legální terapeutické účely nebo jsou určeny ke zvýšení sportovního výkonu.

Použití - Use: Užití, aplikace, požití, injekce, nebo konzumace Zakázané látky nebo Zakázané metody jakýmkoli způsobem.

Pozitivní laboratorní nález - Adverse Analytical Finding: Zpráva z laboratoře akreditované WADA nebo jiné laboratoře schválené WADA, která ve shodě s Mezinárodním standardem pro laboratoře a souvisejícími technickými dokumenty, identifikuje ve Vzorku přítomnost Zakázané látky nebo jejích Metabolitů nebo Markerů (včetně zvýšeného množství endogenních látek) nebo která prokazuje Použití Zakázané metody.

Při Soutěži - In-Competition: Pokud není stanoveno pravidly mezinárodní federace nebo řídícího orgánu dané Akce jinak, znamená Při Soutěži dobu, začínající dvanáct hodin před Soutěží, které se má Sportovec zúčastnit, až do konce takové Soutěže a procesu odběru Vzorku na této Soutěži.

[Poznámka: Mezinárodní federace nebo řídící orgán Akce může stanovit období „Při Soutěži”, které je odlišné od Období Akce.]

Seznam - Prohibited List: Seznam identifikující Zakázané látky a Zakázané metody.

Signatáři - Signatories: Ty subjekty, které podepsaly Kodex a souhlasily s jeho dodržováním, jak stanoví článek 23.

Sportovec - Athlete: Jakákoliv Osoba, která soutěží ve sportu na mezinárodní úrovni (kterou definují jednotlivé mezinárodní federace) nebo na národní úrovni (kterou definují jednotlivé Národní Antidopingové organizace). Antidopingová organizace se sama může rozhodnout pro aplikaci antidopingových pravidel na Sportovce, který není Sportovcem mezinárodní úrovně, ani Sportovcem národní úrovně, a tak na něho uplatnit definici „Sportovec”. Pro Sportovce, kteří nejsou Sportovci mezinárodní úrovně, ani Sportovci národní úrovně, může Antidopingová organizace zvolit; provedení omezeného Testování nebo neprovádět vůbec žádné Testování; neanalyzovat Vzorky na celé spektrum Zakázaných látek; vyžadovat omezené informace o místech pobytu nebo žádné informace o místech pobytu nepožadovat; nebo nevyžadovat předložení TV předem. Avšak pokud dojde podle článků 2.1 nebo 2.5 k porušení antidopingového pravidla Sportovcem, nad kterým má odpovědnost Antidopingová organizace, a který soutěží mimo mezinárodní nebo národní úroveň, pak musí být uplatněny Důsledky stanovené v Kodexu (kromě Článku 14.3.2). Pro účely článků 2.8 a 2.9 a účely antidopingové informovanosti a vzdělání, každá Osoba, která soutěží ve sportu, který spadá do pravomoci kteréhokoliv Signatáře, vlády nebo jiné sportovní organizace, která přijala Kodex, je považována za Sportovce.

[Poznámka: Z této definice je zřejmé, že všichni Sportovci mezinárodní i národní úrovně podléhají pravidlům Kodexu. Mezinárodní federace a Národní Antidopingové organizace přesně definují mezinárodní a národní úroveň jednotlivých sportů ve svých antidopingových pravidlech. Tato definice rovněž dovoluje, aby Národní Antidopingové organizace, pokud si to přejí, rozšířily svůj antidopingový kontrolní program, vedle Sportovců mezinárodní nebo národní úrovně, i na Soutěžící v nižších Soutěžích nebo na jednotlivce, kteří provozují fitness nebo nesoutěží vůbec. Národní Antidopingová organizace by tedy mohla například otestovat soutěžící na rekreační úrovni, ale nepožadovat předložení TV. Porušení antidopingového pravidla, zahrnující Pozitivní laboratorní nález nebo Podvádění, má však za následek všechny Důsledky, stanovené v Kodexu (s výjimkou článku 14.3.2). Rozhodnutí o tom, zda uplatnit Důsledky na Sportovce rekreační úrovně, kteří provozují aktivity fitness, avšak nikdy nesoutěží, je ponecháno na Národní Antidopingové organizaci. Stejným způsobem Organizátor významných Akcí, pořádající Akci pouze v kategorii veteráni (masters), může zvolit testování soutěžících, ale nemusí analyzovat Vzorky na celé spektrum Zakázaných látek. Sportovci, kteří závodí v Soutěžích všech úrovní, by tak měli mít prospěch z antidopingové informovanosti a vzdělání.]

Sportovec mezinárodní úrovně - International-Level Athlete: Sportovci, kteří se účastní sportu na mezinárodní úrovni, jak je definováno každou mezinárodní federací ve shodě s Mezinárodním standardem pro Testování a vyšetřování.

[Poznámka: Mezinárodní federace v souladu s Mezinárodním standardem pro Testování a vyšetřování stanoví podle svého kritéria pro zařazení Sportovců jako Sportovců mezinárodní úrovně, např. podle žebříčku, podle účasti na příslušných mezinárodních Akcích, podle typu licence, atd. Tato kritéria musí však oznámit jasným a stručným způsobem tak, aby Sportovci rychle a snadno zjistili, kdy budou klasifikováni jako Sportovci mezinárodní úrovně. Pokud například mezi kritéria patří účast na určitých mezinárodních Akcích, pak musí mezinárodní federace vydat seznam těchto mezinárodních Akcí.]

Sportovec národní úrovně - National-Level Athlete: Sportovci, kteří se účastní sportu na národní úrovni, jak je definováno každou Národní Antidopingovou organizací ve shodě s Mezinárodním standardem pro Testování a vyšetřování.

Soutěž - Competition: Jednotlivý závod, zápas, hra nebo jednotlivý sportovní závod. Například zápas v basketbalu nebo finále sprintu na 100 m v atletice na olympijských hrách. Pro etapové závody a ostatní sportovní závody, ve kterých jsou ceny udělovány denně nebo průběžně, bude rozdíl mezi Soutěží a Akcí stanoven v pravidlech příslušné mezinárodní federace.

Testování - Testing: Části procesu Dopingové kontroly zahrnující plánování testu, odběr Vzorku, nakládání se Vzorkem a transport Vzorku do laboratoře.

TV - TUE: Terapeutická výjimka, jak je popsáno v článku 4.4.

WADA - WADA: Světová antidopingová agentura.

Zakázaná látka - Prohibited Substance: Jakákoli látka nebo třída látek uvedená v Seznamu.

Zakázaná metoda - Prohibited Method: Jakákoli metoda uvedená v Seznamu.

3.2 Dále je definován pojem z Mezinárodního standardu pro ochranu soukromí a osobních dat, který je používán v Mezinárodním standardu pro terapeutické výjimky.

Osobní data: Informace, včetně, bez omezení, Citlivých osobních dat, které se vztahují k Účastníkovi, jehož totožnost byla prokázána nebo je možné ji prokázat nebo se tyto údaje vztahují k jiným osobám, o nichž jsou informace Zpracovávány, a to jen v souvislosti s Antidopingovými aktivitami Antidopingové organizace.

[Poznámka k bodu 3.2: Rozumí se, že Osobní data zahrnují, ale ne pouze, informace, které se týkají jména Sportovce, jeho data narození, kontaktních informací a sportovních členství, místa pobytu, schválených terapeutických výjimek (jestliže má nějaké), výsledků antidopingových testů a výsledků vedených řízení (včetně disciplinárních řízení, odvolání a sankcí). Osobní data také zahrnují osobní a kontaktní informace týkajících se jiných osob, jako například zdravotnických odborných pracovníků nebo jiných osob, které pracují se Sportovcem či jsou s ním kontaktu nebo mu napomáhají v souvislostí s Antidopingovými aktivitami. Takové informace jsou stále považovány za Osobní data a jsou regulovány tímto Standardem po celou dobu trvání jejich Zpracovávání, bez ohledu na to, zda je příslušný jednotlivec stále zapojený do organizovaného sportu.]

3.3 Další definované pojmy, které jsou specifické pro Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky:

Komise pro terapeutické výjimky nebo KTV (Therapeutic Use Exemption Committee or „TUEC“): Orgán ustanovený Antidopingovou organizací za účelem posuzování žádostí o TV.

Komise pro terapeutické výjimky WADA nebo KTV WADA (WADA TUEC): Orgán ustanovený Světovou antidopingovou agenturou (WADA) za účelem přezkoumávání rozhodnutí jiných Antidopingových organizací o TV.

Terapeutické (Therapeutic): Vztahující se k léčbě zdravotního stavu léčebnými prostředky nebo metodami; nebo poskytující nebo napomáhající uzdravení.

3.4 Výklad pojmu:

3.4.1 Pokud není stanoveno jinak, odkazy ke článkům jsou odkazy ke článkům Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky.

3.4.2 Poznámky komentující různá ustanovení Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky se mají používat, aby interpretovaly tento Mezinárodní standard.

3.4.3 Na oficiální text Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky bude dohlížet WADA a bude publikován v angličtině a francouzštině. V případě jakýkoli rozporů mezi anglickou a francouzskou verzí platí anglická verze.

DRUHÁ ČÁST: STANDARDY A POSTUP PŘI UDĚLOVÁNÍ TERAPEUTICKÝCH VÝJIMEK

4.0 Udělování terapeutické výjimky

4.1 Sportovci může být udělena TV, jestliže (a pouze jestliže) může prokázat, že je splněna každá z následujících podmínek:

a. Daná Zakázaná látka nebo Zakázaná metoda je nutná pro léčení akutního nebo chronického zdravotního stavu tak, že by se zdraví Sportovce významně zhoršilo, pokud by mu Zakázaná látka nebo Zakázaná metoda byla odepřena.

b. Terapeutické použití Zakázané látky nebo Zakázané metody s nejvyšší pravděpodobností nezpůsobí žádné jiné zvýšení výkonu, než jaké lze očekávat navrácením do normálního zdravotního stavu následně po léčbě akutního nebo chronického zdravotního stavu.

c. Neexistuje žádná přijatelná Terapeutická alternativa k Použití jinak Zakázané látky nebo Zakázané metody.

d. Potřeba Použití jinak Zakázané látky nebo Zakázané metody nemůže být následkem zcela nebo z části dřívějšího Použití (bez TV) látky nebo metody, která byla zakázána v době tohoto Použití.

(Poznámka k 4.1: Dokumenty WADA, nazvané „Lékařské informace pro rozhodování o TV“, umístěné na webové stránce WADA, by se měly používat, aby se napomohlo aplikování těchto kritérií, pokud jde o konkrétní zdravotní stavy.)

4.2 Pokud nelze uplatnit jednu z výjimek stanovených ve článku 4.3, Sportovec, který potřebuje použít Zakázanou látku nebo Zakázanou metodu pro Terapeutické účely, musí před Použitím či Držením dané látky či metody získat TV.

4.3 Sportovci může být udělen souhlas s Terapeutickým použitím Zakázané látky nebo metody se zpětnou účinností (tj. TV se zpětnou účinností), pokud:

a. nastala potřeba neodkladné léčby nebo léčby akutního zdravotního stavu; nebo

b. kvůli výjimečným okolnostem nebyl dostatek času nebo příležitost, aby Sportovec podal žádost o TV či aby mohla KTV žádost posoudit, před odběrem Vzorku; nebo

c. příslušná pravidla požadují, aby Sportovec (viz poznámka k článku 5.1) žádal pro TV se zpětnou účinností anebo to Sportovci umožňují (viz článek 4.4.5 Kodexu)

(Poznámka k 4.3 (c): Takovým Sportovcům se důrazně doporučuje mít připravenou lékařskou dokumentaci, kterou je ihned možné prokázat, že splňují podmínky stanovené v článku 4.1, v případě žádosti o TV se zpětnou účinností je nutný následný Odběr Vzorku.)

d. se WADA a antidopingová organizace, které je žádost o TV se zpětnou účinností podávána nebo by měla být podávána, shodly na tom, že kvůli objektivnosti a spravedlnosti je nutné udělení TV se zpětnou účinností.

(Poznámka k 4.3 (d): Jestliže WADA a/nebo antidopingová organizace nesouhlasí s aplikací článku 4.3 (d), nesmí to být napadeno ani jako ochrana před řízením kvůli porušení antidopingových pravidel ani formou odvolání ani jiným způsobem.)

5.0 Povinnosti Antidopingových organizací týkající se TV

5.1 Článek 4.4 Kodexu specifikuje (a) která Antidopingová organizace má pravomoc rozhodovat o TV; (b) jak by měla být tato rozhodnutí o TV uznávána a respektována jinými Antidopingovými organizacemi; a (c) kdy mohou být rozhodnutí o TV přezkoumávána a/nebo jak se proti nim lze odvolat.

(Poznámka k bodu 5.1: Viz příloha 1 s postupovým diagramem shrnujícím základní ustanovení článku 4.4 Kodexu.

Článek 4.4.2 Kodexu specifikuje pravomoci Národní antidopingové organizace rozhodovat o TV ohledně Sportovců, kteří nejsou Sportovci mezinárodní úrovně. V případě pochybností pokud jde o to, která Národní antidopingová organizace by měla vyřizovat žádost o TV Sportovce, který není Sportovcem mezinárodní úrovně, rozhodne WADA. Rozhodnutí WADA bude konečné a nelze se proti němu odvolat

V případech, kdy požadavky a priority národní politiky vedou Národní antidopingovou organizaci k tomu, aby upřednostňovala určité sporty před jinými při plánování testování (jak se předpokládá dle článku 4.4.1 Mezinárodního standardu pro testování a vyšetřování), Národní antidopingová organizace může odmítnout posuzovat podané žádosti o TV Sportovců z některých anebo ze všech neprioritních sportů, ale v tom případě musí povolit každému takovému Sportovci, kterému je následně odebrán Vzorek, žádat o TV se zpětnou účinností (retroaktivní TV). Národní antidopingová organizace by mě/a, ku prospěchu Sportovců, kterých se to týká, tento postup publikovat na svých webových stránkách.)

5.2 Každá Národní antidopingová organizace, mezinárodní federace nebo Organizátor významné akce musí ustanovit Komisi pro terapeutické výjimky (KTV), která posuzuje, zda žádost o udělení nebo uznání TV splňuje podmínky dané v článku 4.1

(Poznámka k 5.2: I když si Organizátor významné akce může zvolit, že bude uznávat již dříve udělené TV automaticky, musí existovat mechanismus, kterým Sportovec účastnící se Akce, bude moci získat novou TV, jestliže to bude potřeba. Je na každém Organizátorovi významné akce, zda si založí pro tento účel svou vlastní KTV nebo zda raději tento úkol po schválení převede na třetí osobu (např. SportAccord). Cílem by v každém případě mělo být zajistit, aby Sportovci účastnící se těchto akcí měli možnost získat TV rychle a s plnou účinností před tím, než začnou soutěžit.)

a. KTV by se měla skládat nejméně ze tří lékařů se zkušenostmi s péčí a léčbou Sportovců a výbornou znalostí klinické a sportovní zátěžové medicíny. V případech, které se týkají Sportovců s nějakým postižením, by alespoň jeden z členů KTV měl mít základní zkušenosti s péčí a léčbou Sportovců s postižením nebo mít specifické zkušenosti pokud jde o konkrétní postižení daného Sportovce.

b. Aby se zajistila úroveň nezávislosti v rozhodování, přinejmenším většina členů KTV by neměla mít funkční odpovědnosti v příslušné Antidopingové organizaci, která je jmenuje. Všichni členové KTV musí podepsat prohlášení o vyloučení střetu zájmů a zachování důvěrnosti informací. (Vzor prohlášení je dostupný na webových stránkách WADA.)

5.3 Každá Národní antidopingová organizace, mezinárodní federace nebo Organizátor významných akcí musí ustanovit jasný postup, jak žádat o TV u své KTV, který je v souladu s požadavky tohoto Mezinárodního standardu. Musí také zveřejnit detaily tohoto postupu tím, že (minimálně) umístí tyto informace na dobře viditelném místě na svých webových stránkách a že zašle tyto informace WADA. WADA může tytéž informace znovu publikovat na svých vlastních webových stránkách.

5.4 Každá Národní antidopingová organizace, mezinárodní federace nebo Organizátor významných akcí musí neprodleně posílat hlášení (v angličtině nebo francouzštině) o všech rozhodnutích svých KTV o udělení či zamítnutí TV a o všech rozhodnutích uznat či zamítnout uznání TV jiných Antidopingových organizací prostřednictvím ADAMS nebo jiného systému schváleného WADA. Ohledně udělených TV bude zasílaná informace obsahovat (v angličtině nebo francouzštině):

a. nejen schvalovanou látku či metodu, ale také dávkování, frekvenci a způsob podávání, dobu trvání TV a všechny další podmínky stanovené v souvislosti s TV; a

b. formulář žádosti o TV a příslušnou zdravotní dokumentaci (přeloženou do angličtiny nebo francouzštiny) dokládající, že podmínky článku 4.1 pokud jde o tuto TV byly splněny (tyto informace budou k dispozici pouze WADA, Národní antidopingové organizaci Sportovce, mezinárodní federaci nebo Organizátorovi významných akcí, který pořádá Akci, které si Sportovec přeje zúčastnit.

(Poznámka k 5.4: Postup uznávání TV je značně usnadněn užitím systému ADAMS.)

5.5 Když Národní antidopingová organizace udělí Sportovci TV, musí jej/ji písemně upozornit, že (a) je TV platná pouze na národní úrovni a (b) jestliže se Sportovec stane Sportovcem mezinárodní úrovně nebo se bude účastnit Mezinárodní akce, nebude tato TV pro tyto účely platná, pokud nebude uznána příslušnou mezinárodní federací nebo Organizátorem významné akce v souladu s článkem 7.1. Pak by Národní antidopingová organizace měla pomoci Sportovci určit, kdy potřebuje žádat o udělení TV mezinárodní federaci nebo Organizátora významné Akce a měla by ho vést a napomáhat mu během procesu uznávání TV.

5.6 Každá mezinárodní federace nebo Organizátor významné Akce musí vydat upozornění (minimálně tím, že jej umístí na dobře viditelném místě na svých webových stránkách a zašle WADA), které jasně stanovuje (1) který Sportovec, jenž spadá pod jejich jurisdikci, je musí žádat o TV a kdy; (2) která rozhodnutí o TV vydaná jinými Antidopingovými organizacemi budou automaticky uznávána místo příslušné žádosti, v souladu s článkem 7.1 (a); a (3) které rozhodnutí o TV vydané jinými Antidopingovými organizacemi bude nutné jim postoupit, aby bylo uznáno, v souladu s článkem 7.1 (b). WADA může toto upozornění také umístit na svých webových stránkách.

5.7 Každá TV, kterou Sportovec získal od Národní antidopingové organizace, nebude platná, jestliže se Sportovec stane Sportovcem mezinárodní úrovně nebo se bude účastnit Mezinárodní akce, pokud a dokud příslušná mezinárodní federace neuzná tuto TV v souladu s článkem 7.0. Každá TV, kterou Sportovec získal od mezinárodní federace nebude platná, jestliže se Sportovec bude účastnit Mezinárodní akce organizované Organizátorem významné Akce, pokud a dokud příslušný Organizátor významné akce neuzná tuto TV v souladu s článkem 7.0. Z toho plyne, že pokud příslušná mezinárodní federace nebo příslušný Organizátor významné akce odmítne uznat tuto TV, potom (aniž je tím dotčeno právo Sportovce na přezkoumání a odvolání) tato TV nesmí být použita jakožto omluva u této mezinárodní federace či Organizátora významné akce při výskytu, Použití, Držení či Aplikaci Zakázané látky nebo Zakázané metody uvedené v dané TV.

6.0 Postup při podávání žádosti o TV

6.1 Sportovec, který potřebuje TV, by měl o ni žádat co možná nejdříve. Pro látky zakázané pouze Při Soutěži by měl Sportovec žádat o TV nejméně 30 dní před jeho/její příští Soutěží, pokud se nejedná o naléhavou či mimořádnou situaci. Sportovec by měl žádat u své Národní Antidopingové organizace, mezinárodní federace a/nebo u Organizátora významné Akce (dle toho, jaký subjekt je příslušný) a použít příslušný formulář žádostí o TV. Antidopingové organizace by měly vytvořit formulář žádosti, který chtějí, aby Sportovci používali a zpřístupnit ho ke stažení z jejich webových stránek. Tento formulář musí být založen na vzoru uvedeném v příloze 2. Tento vzor muže být Antidopingovou organizací upraven tak, aby obsahoval další požadavky na informace, ale žádné části či položky nesmí být vypuštěny.

6.2 Sportovec by měl podat formulář žádosti o TV u příslušné Antidopingové organizace prostřednictvím systému ADAMS anebo jiným způsobem určeným touto Antidopingovou organizací. K formuláři je třeba přiložit:

a. zprávu dostatečně kvalifikovaného lékaře, dosvědčující nutnost Použití jinak Zakázané látky nebo Zakázané metody pro léčbu Sportovce; a

b. komplexní zdravotní dokumentaci včetně lékařské zprávy s prvotní diagnózou (je-li to možné) a výsledky všech vyšetření, laboratorní výsledky a snímky příslušné k této žádosti.

(Poznámka k 6.2 (b): Informace, které se týkají diagnózy, léčby a doby platnosti by mě/y být v souladu s dokumenty WADA nazvanými „Lékařské informace pro rozhodování KTV“).

6.3 Sportovec by si měl ponechat kompletní kopii žádosti o TV a kopie všech materiálů a údajů uvedených pro kladné vyřízení této žádosti.

6.4 Žádost o TV bude posouzena KTV (Komisí pro terapeutické výjimky) pouze v případě obdržení správně vyplněné žádosti, ke které musí být přiloženy všechny relevantní dokumenty. Nekompletní žádost bude vrácena Sportovci, aby ji doplnil a znovu podal.

6.5 KTV může požadovat od Sportovce nebo jeho lékaře jakoukoli další informaci, vyšetření nebo snímky nebo další údaje, které se jeví jako nezbytné pro posouzení žádosti Sportovce; a/nebo si může vyžádat další lékařské či vědecké expertízy, považuje-li to za vhodné.

6.6 Jakékoli náklady spojené s podáním žádosti o TV a jejím doplňováním dle požadavků KTV jsou hrazeny Sportovcem.

6.7 KTV rozhodne, zda udělí nebo neudělí TV co možná nejdříve a obvykle (tj. pokud nenastanou výjimečné okolnosti) během ne více než 21 dnu od obdržení kompletní žádosti. V případě, že žádost o TV je podána v přiměřeném čase před Akcí, KTV vyvine maximální snahu pro dokončení posuzování žádosti o TV před začátkem Akce.

6.8 Rozhodnutí KTV musí být Sportovci sděleno písemně a musí být k dispozici WADA nebo dalším Antidopingovým organizacím prostřednictvím systému ADAMS čí jiného systému schváleného WADA v souladu s článkem 5.4.

a. V rozhodnutí udělit TV musí být specifikováno dávkování, frekvence, způsob a doba Aplikace předmětné Zakázané látky nebo Zakázané metody, kterou KTV povoluje, s uvedením lékařských důvodů a všech dalších podmínek, které se TV týkají.

b. Rozhodnutí zamítnout žádost o TV musí obsahovat odůvodnění, proč byla žádost zamítnuta.

6.9 Každá TV bude mít určenou dobu trvání dle rozhodnutí KTV. platnost TV končí automaticky uplynutím této doby. Jestliže Sportovec bude potřebovat i nadále používat Zakázanou látku nebo Zakázanou metodu po skončení platnosti TV, musí si podat žádost o novou TV před uplynutím doby platnosti TV tak, aby bylo možné rozhodnout o této žádosti v dostatečné časové lhůtě před skončením platnosti TV.

(Poznámka k 6.9: Doba platnosti by měla být stanovena dle dokumentů WADA „Lékařské informace pro rozhodování KTV“.)

6.10 TV bude zrušena ještě před uplynutím doby platnosti v případě, kdy Sportovec přestane splňovat požadavky nebo podmínky dané Antidopingovou organizací, která udělila TV. Obdobně udělení či neudělení TV může být změněno na základě přezkoumání WADA nebo odvolání.

6.11 Jestliže je krátce po uplynutí doby platnosti TV pro danou Zakázanou látku či poté, co byla TV zrušena či obnovena, oznámen Pozitivní laboratorní nález, Antidopingová organizace, která první přezkoumala Pozitivní laboratorní nález (článek 7.2 Kodexu) rozhodne, zda nález odpovídá Použití Zakázané látky před uplynutím doby platnosti, zrušením či změnou TV. Jestliže ano, není toto Použití (a ani následná přítomnost Zakázané látky ve Vzorku Sportovce) porušením antidopingových pravidel.

6.12 V případě, že poté, co je udělena TV, Sportovec požaduje zásadně jiné dávkování, frekvenci, způsob užití či dobu trvání Aplikace Zakázané látky či Zakázané metody, než které je uvedeno v TV, musí žádat o novou TV. Jestliže přítomnost, Použití, Držení či Aplikace jinak Zakázané látky nebo Zakázané metody není v souladu s podmínkami, za kterých byla TV udělena, skutečnost, že SportovecTV nezabrání konstatování, že byla porušena antidopingová pravidla.

7.0 Postup při uznávání TV

7.1 Dle článku 4.4 Kodexu Antidopingové organizace musí uznat TV udělené jinými Antidopingovými organizacemi, které splňují podmínky článku 4.1. Z tohoto důvodu, jestliže Sportovec, který splňuje podmínky udělení TV některé mezinárodní federace či Organizátora významné Akce a již má TV, nemusí žádat tuto mezinárodní federaci či Organizátora významné akce o udělení TV. Kromě toho:

a. Mezinárodní federace či Organizátor významné Akce může vydat prohlášení, že automaticky uznává TV, které jsou v souladu s článkem 4.4 Kodexu (nebo jisté kategorie těchto TV např. ty, o kterých rozhodly určité Antidopingové organizace nebo ty TV, které se týkají konkrétních Zakázaných látek) za předpokladu, že tyto TV byly hlášeny v souladu s článkem 5.4 a jsou tudíž i k dispozici WADA pro případné přezkoumání. Jestliže TV Sportovce spadá do skupiny TV, které jsou tímto způsobem automaticky uznávány již v momentě udělení TV, nemusí Sportovec podnikat žádné další kroky.

(Poznámka k 7.1 (a): Kvůli zjednodušení daného postupu pro Sportovce se důrazně doporučuje automaticky uznávat TV, které již byly hlášeny v souladu s článkem 4.4. Pokud mezinárodní federace či Organizátor významné akce nechtějí automaticky uznávat všechna taková rozhodnutí o TV, měly by automaticky uznávat alespoň co nejvíce takových rozhodnutí např. vydáním seznamu Antidopingových organizací, jejichž rozhodnutí o TV budou automaticky uznávána a/nebo vydáním seznamu těch Zakázaných látek, pro které budou TV automaticky uznávány. Publikování těchto informací by mělo probíhat stejným způsobem, jaký je uveden v článku 5.3, tj. toto prohlášení by mělo být umístěno na webových stránkách mezinárodní federace a zasláno WADA a Národním Antidopingovým organizacím.)

b. Jestliže není automatické uznávání TV ustanoveno, Sportovec podává žádost o uznání TV příslušné mezinárodní federaci či Organizátorovi významné Akce, buď prostřednictvím systému ADAMS nebo jiným způsobem daným touto mezinárodní federací či Organizátorem významné Akce. K žádosti by měla být přiložena kopie TV a původní formulář žádosti o TV a příslušná doporučení dle článku 6.1 a 6.2 (pokud Antidopingová organizace, která TV udělila, tuto TV a příslušná doporučení již nezpřístupnila prostřednictvím ADAMS nebo jiného systému schváleného WADA v souladu s článkem 5.4),

7.2 Nekompletní žádosti o uznání TV budou vráceny Sportovci, aby je doplnil a znovu podal. Kromě toho KTV může požadovat od Sportovce nebo jeho lékaře jakoukoli další informaci, vyšetření nebo snímky nebo další údaje, které se jeví jako nezbytné pro posouzení žádosti Sportovce; a/nebo si může vyžádat další lékařské či vědecké expertízy, považuje-li to za vhodné.

7.3 Jakékoli náklady spojené s podáním žádosti o uznání TV a jejím doplňováním dle požadavků KTV jsou hrazeny Sportovcem.

7.4 KTV rozhodne, zda uzná nebo neuzná TV co možná nejdříve a obvykle (tj. pokud nenastanou výjimečné okolnosti) během ne více než 21 dnů od obdržení kompletní žádosti o uznání TV. V případě, že žádost je podána v přiměřeném čase před Akcí, KTV vyvine maximální snahu pro dokončení posuzování TV před začátkem Akce.

7.5 Rozhodnutí KTV musí být Sportovci sděleno písemně a musí být k dispozici WADA nebo dalším Antidopingovým organizacím prostřednictvím systému ADAMS či jiného systému schváleného WADA. Rozhodnutí neuznat TV musí obsahovat odůvodnění, proč byla žádost zamítnuta.

8.0 Přezkoumání udělených terapeutických výjimek (TV) Světovou antidopingovou agenturou (WADA)

8.1 Článek 4.4.6 Kodexu stanoví, že WADA musí v určitých případech přezkoumat rozhodnutí o TV udělené mezinárodními federacemi a dále může přezkoumat jakoukoli TV, aby rozhodla, zda splňuje podmínky uvedené v článku 4.1. WADA ustanoví KTV. která splňuje kritéria článku 5.2 a která bude provádět tato přezkoumání.

8.2 Každá žádost o přezkoumání musí být WADA podána písemnou formou a musí být přiložen doklad o platbě příslušného poplatku stanoveného WADA a dále také kopie všech údajů stanovených v článku 6.2 (nebo, v případě přezkoumání zamítnutí TV, všechny údaje, které Sportovec poskytl v souvislosti s původní žádostí o TV). Musí být vytvořena kopie žádosti pro ten subjekt, jehož rozhodnutí je přezkoumáváno a pro daného Sportovce (jestliže to není on, kdo žádá o přezkoumání).

8.3 V případě žádosti o přezkoumání rozhodnutí o TV, které WADA není povinna přezkoumávat, WADA sdělí Sportovci, jakmile to bude možné po obdržení žádosti, zda bude dané rozhodnutí o TV přezkoumáno Komisí pro terapeutické výjimky (KTV WADA) či ne. Jestliže WADA rozhodne, že dané rozhodnutí o TV nebude přezkoumáváno, vrátí Sportovci poplatek za žádost. Každé rozhodnutí WADA nepostupovat rozhodnutí o TV k přezkoumání KTV WADA je konečné a nelze se proti němu odvolat. Avšak proti danému rozhodnutí o TV se lze i tak odvolat, jak je uvedeno ve článku 4.4.7 Kodexu.

8.4 V případě žádosti o přezkoumání rozhodnutí o TV, udělené mezinárodní federací, které WADA je povinna přezkoumávat, může nicméně WADA poslat rozhodnutí zpět mezinárodní federaci (a) kvůli vysvětlení některých nejasností (například, jestliže v rozhodnutí nejsou jasně stanoveny důvody); a/nebo (b) aby mezinárodní federace rozhodnutí znovu projednala (například, jestliže TV byla zamítnuta pouze kvůli chybějícím lékařským testům nebo jiným chybějícím údajům, které byly požadovány pro splnění podmínek článku 4.1).

8.5 V případě, že je žádost o přezkoumání předána KTV WADA, KTV WADA si může vyžádat od příslušné Antidopingové organizace a/nebo Sportovce nebo jeho lékaře jakékoli další informace včetně dalších materiálů a/nebo si může vyžádat další lékařské či vědecké expertízy, považuje-li to za vhodné.

8.6 KTV WADA zruší každou udělenou TV, která neodpovídá podmínkám článku 4.1. V případě, že zrušená TV byla TV s budoucí účinností (na rozdíl od TV se zpětnou účinností), nabude toto zrušení platnosti datem určeným WADA (což nebude dříve než datum oznámení tohoto zrušení Sportovci ze strany WADA). Zrušení TV neplatí zpětně a Sportovci nebudou anulovány výsledky před oznámením o zrušení TV. V případě, že zrušená TV byla TV se zpětnou účinností, má však zrušení také zpětnou účinnost.

8.7 KTV WADA zruší každé zamítnutí TV v případě, kdy žádost o TV splnila podmínky článku 4.1, tj. udělí TV.

8.8 jestliže KTV WADA přezkoumává rozhodnutí mezinárodní federace, které bylo předáno k přezkoumání v souladu s článkem 4.4.3 Kodexu (tj. povinné přezkoumání), může požadovat, aby jakákoli Antidopingová organizace, která tzv. „neuspěje" v přezkoumání (tj. Antidopingová organizace, jejíž stanovisko není potvrzeno), (a) refundovala poplatek za žádost straně, která požádala WADA o přezkoumání rozhodnutí (je-li to možné); a/nebo zaplatila náklady, které vznikly WADA v souvislosti s přezkoumáním do výše, která již není kryta poplatkem za žádost.

8.9 Jestliže KTV WADA přezkoumává rozhodnutí o TV na základě vlastní iniciativy WADA, může WADA požadovat, aby Antidopingová organizace, která učinila příslušné rozhodnutí, hradila náklady, které vznikly WADA v souvislosti s tímto přezkoumáním.

8.10 WADA sdělí odůvodněné rozhodnutí KTV WADA neprodleně Sportovci a jeho Národní Antidopingové organizaci a mezinárodní federaci (a, je-li to vhodné i Organizátorovi významné Akce).

9.0 Důvěrnost informací

9.1 Sběr, uchovávání, zpracovávání, zpřístupnění a retence Osobních dat během udělování TV Antidopingovými organizacemi a WADA bude v souladu s Mezinárodním standardem pro ochranu soukromí a osobních dat.

9.2 Sportovec, který žádá o udělení TV nebo o uznání TV, poskytne písemný souhlas:

a. s předáním všech informací, týkajících se žádosti, členům všech KTV působících v rámci tohoto Mezinárodního standardu při přezkoumání příslušné TV a dle potřeby i dalším nezávislým lékařským a vědeckým expertům a všem dalším subjektům (včetně pracovníků WADA), kterých se týká řízení, přezkoumání nebo odvolání ve věci TV;

b. s poskytnutím zdravotní dokumentace ze strany lékaře/ů Sportovce, na základě požadavku KTV tak, jak to uzná KTV za vhodné pro posouzení a rozhodnutí o žádosti Sportovce; a

c. s předáním rozhodnutí týkajícího se žádosti všem Antidopingovým organizacím s pravomocí pro Testování a/nebo výsledků řídícímu subjektu, pod jehož působnost Sportovec spadá.

(Poznámka k 9.2: Před tím, než se začnou shromažďovat Osobní data nebo se získá souhlas Sportovce, sdělí Antidopingová organizace Sportovci informace, uvedené v článku 7.1 Mezinárodního standardu pro ochranu soukromí a osobních dat.)

9.3 Žádost o TV bude projednávána v souladu s principy přísné lékařské mlčenlivostí. Všichni členové KTV. nezávislí experti a příslušní pracovníci Antidopingové organizace budou při všech svých činnostech přísně zachovávat mlčenlivost a podepíší příslušná prohlášení o mlčenlivosti ohledně důvěrných informací. Zejména budou zachovávat mlčenlivost o:

a. všech lékařských informacích a údajích, poskytnutých Sportovcem a lékařem, jehož se péče o Sportovce týká.

b. všech podrobnostech žádosti, včetně jména lékaře, kterého se tato záležitost týká

9.4 Pokud bude Sportovec chtít odvolat právo KTV získávat jeho jménem jakékoli informace o jeho zdravotním stavu, oznámí to písemnou formou svému lékaři; je pak nutné počítat s tím, že následkem takového jednání může být žádost Sportovce o udělení TV či uznání již existující TV zamítnuta a TV nebude udělena/uznána.

9.5 Antidopingové organizace budou používat informace poskytnuté Sportovcem v souvislosti se žádostí o TV pouze jen za tím účelem, aby správně posoudily žádost a aby mohly zahájit a vést řízení při případném porušení antidopingových pravidel.


PŘÍLOHA 1:

POSTUPOVÝ DIAGRAM DLE ČLÁNKU 4.4 KODEXU

1. Postup při žádosti o TV v případě, že Sportovec není Sportovcem mezinárodní úrovně, když potřebuje TV

obr.001

2. Sportovec se účastní akce, pro kterou má Organizátor významné Akce (neboli OVA) vlastní požadavky na TV

obr. 002

3. Postup při žádosti o TV v případě, že Sportovec je Sportovcem mezinárodní úrovně (a tedy podléhá požadavkům Mezinárodní federace na TV), když potřebuje TV

PŘÍLOHA 2:

VZOR FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O TV

Příl. 001

Přesunout nahoru