Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 16/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně orgánu uvedeného v článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob

Datum vyhlášení 15.03.2017
Uzavření smlouvy 11.01.2017
Platnost od 11.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v souladu s článkem 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob ze dne 25. května 2006, podepsaného v Praze dne 8. prosince 20111), sdělila ruská strana nótou ze dne 11. ledna 2017 české straně změnu orgánu, který je uveden v článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu jako orgán zodpovědný za provádění ustanovení Dohody.

Ruské znění nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Neoficiální překlad

Č.j. 156/n/3 jed

Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace projevuje úctu Velvyslanectví České republiky a má čest odvolat se na Prováděcí protokol mezi vládou Ruské federace a vládou České republiky k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob z 25. května 2006, podepsaný v Praze 8. prosince 2011 (dále jen - Prováděcí protokol, Dohoda).

Ministerstvo tímto v souladu s článkem 1 odst. 2 Prováděcího protokolu informuje Velvyslanectví o tom, že v souvislosti se zrušením Federální migrační služby byly její činnosti jako hlavního příslušného orgánu zodpovědného za provádění Dohody a Prováděcího protokolu předány Ministerstvu vnitra Ruské federace.

Ministerstvo žádá Velvyslanectví, aby údaje uvedené v této notě předalo příslušným orgánům České republiky.

Ministerstvo využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví svou hlubokou úctou.

Moskva, 11. ledna 2017

Poznámky pod čarou

1) č. 45/2012 Sb. m. s.

Přesunout nahoru