Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 63/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

Datum vyhlášení 25.11.2016
Uzavření smlouvy 15.05.2015
Platnost od 15.09.2015
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2015 byla v Ženevě přijata změna přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu1).

Se změnou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změny Českou republikou.

Změna vstoupila v platnost na základě článku 22 odst. 5 písm. c) Úmluvy dne 15. září 2015 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

RC-7/4: Zařazení methamidofosu do přílohy III Rotterdamské úmluvy

Konference smluvních stran,

zaznamenávajíc s oceněním práci Výboru pro přezkum chemických látek,

posoudivší doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se na methamidofos vztahoval postup předchozího souhlasu a byl tak zařazen do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemickou látku:

Chemická látkaPříslušné číslo CASKategorie
Methamidofos10265-92-6Pesticid

2. rovněž rozhodla odstranit stávající záznam v příloze III “methamidofos (rozpustné kapalné přípravky s více než 600 g účinné složky v 1 I)”;

3. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 15. září 2015;

4. schválila návrh dokumentu obsahujícího pokyny k rozhodnutí o methamidofosu.1)

Poznámky pod čarou

1) Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatá v Rotterdamu dne 10. září 1998, byla vyhlášena pod č. 94/2005 Sb. m. s.
Změny přílohy III a přijetí přílohy VI Rotterdamské úmluvy, přijaté v Ženevě dne 24. září 2004, byly vyhlášeny pod č. 35/ /2006 Sb. m. s.
Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy, přijaté v Římě dne 31. října 2008, byly vyhlášeny pod č. 38/2010 Sb. m. s. Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy, přijaté v Ženevě ve dnech 20. - 24. června 2011, byly vyhlášeny pod č. 20/2013 Sb. m. s.
Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy, přijaté v Ženevě ve dnech 28. dubna - 10. května 2013, byly vyhlášeny pod č. 5/2015 Sb. m. s.

1) UNEP/FAO/RC/COP.7/7/Add.1, příloha.

Přesunout nahoru