Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 54/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 5 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz

Datum vyhlášení 03.10.2016
Uzavření smlouvy 28.07.2016
Platnost od 01.09.2016
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 28. července 2016 a 2. srpna 2016 byl sjednán Dodatek č. 5 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz1).

Dodatek č. 5 vstoupil v platnost dne 1. září 2016.

České znění české nóty a francouzské znění francouzské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek č. 5, se vyhlašují současně.


Č. j.: 305950/2016-KKM

Ministersko zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Francouzské republiky a má čest sdělit následující:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby tato výměna verbálních nót byla považována za dvojstranné ujednání mezi zastupujícím členským státem a zastupovaným členským státem podle článku 8.4 vízového kodexu.

Dohoda o vzájemném zastupování mezi Francouzskou republikou a Českou republikou uzavřená výměnou francouzských verbálních nót č. j.: 002713 z 18.2.2010 a č. j.: 16188 FAE/MPV z 15.10.2010 a českých verbálních nót č. j.: 24863/2009-KO ze 7.12.2009 a č. j.: 23758/2010-KO z 24.9.2010, jakož i výměnou nedatované české verbální nóty č. j.: 22165/2011-KO a francouzské nóty č. j.: 8841 FAE/MPV ze 17.6.2011, doplněna výměnou francouzské verbální nóty č. j.: 4583 FAE/MPV z 8.4.2013 a české verbální nóty 21551/2013-KO z 24.4.2013, a dále doplněna výměnou české verbální nóty č. j.: 307488/2013-KKM z 21.10.2013 a francouzské verbální nóty č. j.: NV 1076 z 14.11.2013 (Dodatek č. 2) a následně doplněna výměnou české verbální nóty č. j.: 300787/2014-KKM ze 4.2.2014 a francouzské odpovědní nóty č. j.: 130/RT-2014 z 17.2.2014 Velvyslanectví Francie v Praze (Dodatek č. 3) a dále doplněna nótou MZV ČR č. j.: 301077/2016-KKM ze 4.3.2016 a odpovědní nótou MZV Francie č. j.: FAE/MPV 2016-216962 z 21.3.2016 (Dodatek č. 4), se doplňuje takto:

Zastupování České republiky Francouzskou republikou se rozšiřuje na následující země:

- Kambodžské království (Phnompenh)

- Ugandská republika (Kampala)

- Madagaskarská republika (Antananarivo)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest navrhnout, aby v případě schválení tohoto textu francouzskou stranou tato nóta spolu s odpovědní nótou Velvyslanectví Francouzské republiky tvořily Dodatek č. 5 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz, který vstoupí v platnost 1. září 2016. Kopie zvláštního dodatku (Pokyny pro zastupování ve vydávání víz mezi Francií a Českou republikou / Guidelines for the Visa Issuance Representation between France and the Czech Republic) je přiložena k této verbální nótě.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Francouzské republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 28. 7. 2016

Ministerstvo zahraničních věcí Francouzské republiky
Paříž


MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCI A MEZINÁRODNÍHO ROZVOJE

ODBOR KONZULÁRNÍ SPRÁVY A PRO FRANCOUZE V ZAHRANIČÍ

REFERÁT VÍZOVÉ POLITIKY

Paříž, 2. srpna 2016

CISLO FAE/MPV 2016-562778

(PŘEKLAD)

Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje, odbor konzulární správy a pro Francouze v zahraničí, referát vízové politiky, projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Francii a má čest sdělit společně s Ministerstvem vnitra s odkazem na českou verbální nótou č.j. 305950/2016-KKM z 28.července 2016 obsahující žádost o zastupování při vydávání schengenských víz v Phnompenhu (Kambodža), Kampale (Uganda) a Antananarivu (Madagaskarská republika) následující:

Francouzské úřady souhlasí se zastupováním České republiky Francií při posuzování žádostí, vydávání a zamítání schengenských víz ke krátkodobému pobytu (víza typu A a C) francouzskými konzulárními úřady v Phnompenhu (Kambodža), Kampale (Uganda) a Antananarivu (Madagaskarská republika). Tato výměna verbálních nót je považována za dvoustranné ujednání obou smluvních stran podle článku 8.4 Vízového kodexu. Zastupování, které bude probíhat způsobem popsaným v dohodě o vzájemném zastupování obou smluvních stran, která byla uzavřena výměnou verbálních nót uvedených ve výše uvedené české nótě a dodatkem č. 5 k Ujednání mezi Francií a Českou republikou o zastupování při udělování schengenských víz, vstoupí v platnost 1. září 2016.

Kontaktní údaje uvedených francouzských konzulárních úřadů jsou následující:

Velvyslanectví Francie v Kambodži (Phnompenh)
1 Preah Monivong Blvd (93), Phnom Penh 12201, Kambodža
tel: + 855 23 430 020
E-mail: admin-etrangers.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.f

Velvyslanectví Francie v Ugandě (Kampala)

Plot 16 / P.O. Box 7212 Kampala Nakasero Ln, Kampala
tel:+256 41 4342120
E-mail: admin-etrangers.kampala-amba@diplomatie.gouv.f

Velvyslanectví Francie na Madagaskaru (Antananarivo)

Lalana Jean-Jaures, Antananarivo, Madagaskar
tel: +261 20 22 398 50
E-mail: admin-etrangers.tananarive-amba@diplomatie.gouv.f

(razítko, podpis)

Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje, odbor konzulární správy a pro Francouze v zahraničí, referát vízové politiky, využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky svou hlubokou úctou.

Velvyslanectví České republiky ve Francii
adresa

Poznámky pod čarou

1) Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednané výměnou nót ze dne 24. září 2010 a 15. října 2010 bylo vyhlášeno pod č. 99/2010 Sb. m. s.
Dodatek k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót ze dne 8. dubna 2013 a 24. dubna 2013 byl vyhlášen pod č. 44/2013 Sb. m. s.
Dodatek č. 2 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót ze dne 21. října 2013 a 14. listopadu 2013 byl vyhlášen pod č. 100/2013 Sb. m. s.
Dodatek č. 3 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót ze dne 4. února 2014 a 17. února 2014 byl vyhlášen pod č. 11/2014 Sb. m. s.
Dodatek č. 4 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót ze dne 4. března 2016 a 21. března 2016 byl vyhlášen pod č. 22/2016 Sb. m. s.

Přesunout nahoru