Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 50/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě

Datum vyhlášení 26.09.2016
Uzavření smlouvy 09.07.2008
Platnost od 30.03.2009
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. července 2008 byl v Bruselu podepsán Protokol o přístupu Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Protokolu, dne 21. ledna 2009.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku II dne 30. března 2009 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Protokol o přístupu Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě

Strany Severoatlantické smlouvy, podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949, s vědomím, že bezpečnost v severoatlantické oblasti bude posílena přístupem Chorvatské republiky k této smlouvě,

se dohodly na následujícím:

Článek I

Poté, co tento Protokol vstoupí v platnost, předá generální tajemník Organizace Severoatlantické smlouvy jménem všech jejích členů vládě Chorvatské republiky pozvání k přístupu k Severoatlantické smlouvě. V souladu s článkem 10 Smlouvy se Chorvatská republika stane členem k datu, kdy uloží dokumenty o přístupu u vlády Spojených států amerických.

Článek II

Tento Protokol vstoupí v platnost poté, co všechny strany Severoatlantické smlouvy oznámí vládě Spojených států amerických jeho schválení. Vláda Spojených států amerických bude informovat všechny strany Severoatlantické smlouvy o datu přijetí každé z těchto notifikací a o datu, kdy tento Protokol vstoupí v platnost.

Článek III

Tento Protokol, jehož anglické i francouzské znění mají stejnou platnost, bude uložen v archivu vlády Spojených států amerických. Rádně ověřené kopie budou touto vládou předány vládám ostatních stran Severoatlantické smlouvy.


Na důkaz výše uvedeného níže podepsaní zmocněnci podepsali tento Protokol.

Podepsáno v Bruselu dne 9. července 2008

Přesunout nahoru