Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 22/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz

Datum vyhlášení 13.05.2016
Uzavření smlouvy 04.03.2016
Platnost od 01.04.2016
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 4. března 2016 a 21. března 2016 byl sjednán Dodatek č. 4 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz1).

Dodatek č. 4 vstoupil v platnost dne 1. dubna 2016.

České znění české nóty a francouzské znění francouzské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek č. 4, se vyhlašují současně. Součástí Dodatku č. 4 jsou Pokyny pro zastupování mezi Českou republikou a Francií při vydávání víz, jež tvoří přílohu Dodatku č. 4. Do této přílohy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí.


Č.j. 301077/2016-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky a má čest sdělit následující:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby tato výměna verbálních nót byla považována za dvojstranné ujednání mezi zastupujícím členským státem a zastupovaným členským státem podle článku 8.4 vízového kodexu.

Dohoda o vzájemném zastupování mezi Francouzskou republikou a Českou republikou uzavřená výměnou francouzských verbálních nót č. j.: 002713 z 18.2.2010 a č.j.: 16188 FAE/MPV z 15.10.2010 a českých verbálních nót č. j.: 24863/2009-KO ze 7.12.2009 a č. j.: 23758/2010-KO z 24.9.2010, jakož i výměnou nedatované české verbální nóty č. j.: 22165/2011-KO a francouzské nóty č. j.: 8841 FAE/MPV ze 17.6.2011, doplněna výměnou francouzské verbální nóty č. j.: 4583 FAE/MPV z 8.4.2013 a české verbální nóty 21551/2013-KO z 24.4.2013 (Dodatek), a dále doplněna výměnou české verbální nóty č.j.: 307488/2013-KKM z 21.10.2013 a francouzské verbální nóty č. j.: NV 1076 z 14.11.2013 (Dodatek č. 2) a následně doplněna výměnou české verbální nóty č. j.: 300787/2014-KKM ze 4.2.2014 a francouzské odpovědní nóty č. j.: 130/RT-2014 z 17.2.2014 Velvyslanectví Francie v Praze (Dodatek č. 3) se doplňuje takto:

Zastupování České republiky Francouzskou republikou se rozšiřuje na následující zemi:

- Bangladéšská lidová republika (Dháka)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest navrhnout, aby v případě schválení tohoto textu francouzskou stranou tato nóta spolu s odpovědní nótou Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky tvořily Dodatek č. 4 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz, který vstoupí v platnost 1. dubna 2016. Kopie zvláštního dodatku (Pokyny pro zastupování ve vydávání víz mezi Francií a Českou republikou / Guidelines for the Visa Issuance Representation between France and the Czech Republic) s aktualizovanými údaji o zastupování je přiložena k této verbální nótě.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze 4. března 2016

Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní rozvojové spolupráce Francouzské republiky

Paříž


PŘEKLAD

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A MEZINÁRODNÍHO ROZVOJE

ODBOR KONZULÁRNÍ SPRÁVY A PRO FRANCOUZE V ZAHRANIČÍ

Paříž, 21. března 2016

REFERÁT VÍZOVÉ POLITIKY

CISLO FAE/MPV 2016-216962

Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje, odbor konzulární správy a pro Francouze v zahraničí, referát vízové politiky, projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Francii a má čest sdělit společně s Ministerstvem vnitra s odkazem na českou verbální nótou č.j. 301077/2016-KKM ze 4. března 2016 obsahující žádost o zastupování při vydávání schengenských víz v Dháce (Bangladéšská lidová republika) následující:

Francouzské úřady souhlasí se zastupováním České republiky Francií při posuzování žádostí, vydávání a zamítám schengenských víz ke krátkodobému pobytu (víza typu A a C) francouzským konzulárním úřadem v Dháce (Bangladéšská lidová republika). Tato výměna nót je považována na dvoustranné ujednání obou smluvních stran podle článku 8.4 Vízového kodexu. Zastupování, které bude probíhat způsobem popsaným v dohodě o vzájemném zastupování obou smluvních stran, která byla uzavřena výměnou verbálních nót uvedených ve výše uvedené české nótě a dodatkem č. 4 k Ujednání mezi Francií a Českou republikou o zastupování při udělování schengenských víz, vstoupí v platnost 1. dubna 2016.

Kontaktní údaje uvedeného francouzského konzulárního úřadu jsou následující:

Velvyslanectví Francie v Dháce

Road 108, House 18 - Gulshan - Dacca

tel: (880)2 5881 38 11-14

E-mail: admin-etrangers.dacca-amba@diplomatie.gouv.fr

Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje, odbor konzulární správy a pro Francouze v zahraničí, referát vízové politiky, využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky svou hlubokou úctou.

Velvyslanectví České republiky ve Francii

adresa

Poznámky pod čarou

1) Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednané výměnou nót ze dne 24. září 2010 a 15. října 2010 bylo vyhlášeno pod č. 99/2010 Sb. m. s.
Dodatek k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót ze dne 8. dubna 2013 a 24. dubna 2013 byl vyhlášen pod č. 44/2013 Sb. m. s.
Dodatek č. 2 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót ze dne 21. října 2013 a 14. listopadu 2013 byl vyhlášen pod č. 100/2013 Sb. m. s.
Dodatek č. 3 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót ze dne 4. února 2014 a 17. února 2014 byl vyhlášen pod č. 11/2014 Sb. m. s.

Přesunout nahoru