Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 14/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů, přijaté v Bruselu dne 17. září 2014

Datum vyhlášení 14.03.2016
Uzavření smlouvy 17.09.2014
Platnost od 16.11.2014
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. září 2014 byla v Bruselu přijata změna přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů1).

Změna vstoupila v platnost na základě čl. VII odst. 5 Dohody dne 16. listopadu 2014 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

TEXT ZMĚNY PŘÍLOHY DOHODY O OCHRANĚ POPULACÍ EVROPSKÝCH NETOPÝRŮ, PŘIJATÉ NA SEDMÉM ZASEDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN DNE 17. ZÁŘÍ 2014

Usnesení 7.2

Změna přílohy Dohody

Zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (dále jako „Dohoda“),

připomínajíc usnesení č. 7 přijaté na třetím zasedání (Bristol, červenec 2000), které změnilo Dohodu a začlenilo Přílohu se seznamem druhů netopýrů, které se vyskytují v Evropě a na něž se Dohoda vztahuje;

uznávajíc občasnou potřebu změny Přílohy ve světle posledních výsledků výzkumu;

uznávajíc dále, že názvy druhů netopýrů obsažené v Příloze by měly odpovídat pravidlům názvosloví stanoveným Mezinárodní komisí pro zoologické názvosloví;

zaznamenávajíc, že IUCN - Světový svaz ochrany přírody, stejně jako Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů považují Druhy savců světa autorů Wilsona a Reedera (Smithsonian Institution Press, Washington; John Hopkins University Press, Baltimore) za standardní seznam savců;

uznává ustavení Poradního výboru pro posuzování případných změn Přílohy;

souhlasí s přijetím následujících změn Přílohy na základě doporučení Poradního výboru; a

zaznamenává jiné případné změny Přílohy, které však byly odmítnuty nebo odloženy do doby, než budou dostupné další informace;

rozhodlo:

1. přijmout zařazení druhu Miniopterus pallidus Thomas, 1907 do seznamu druhů v Příloze;

2. přijmout, že by čeleď Miniopteridae měla být uznána za rod Miniopterus;

3. odstranit závorky u autora a data u druhu Myotis escalerai Cabrera, 1904; a

přijalo upravený seznam druhů do přílohy Dohody přiložený k tomuto usnesení.

Druhy netopýrů, které se vyskytují v Evropě a na něž se vztahuje tato Dohoda:

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus (Geoffroy, 1810)

Emballonuridae

Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii Peters, 1866

Rhinolophus euryale Blasius, 1853

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Barbastella darjelingensis (Hodgson, 1855)

Eptesicus bottae (Peters, 1869)

Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)

Eptesicus anatolicus Felten, 1971

Eptesicus isabellinus (Temminck, 1840)

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)

Myotis alcathoe von Helversen & Heller, 2001

Myotis aurascens Kuzyakin, 1935

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Myotis brandtii (Eversmann, 1845)

Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)

Myotis dasycneme (Boie, 1825)

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Myotis escalerai Cabrera, 1904

Myotis hajastanicus Argyropulo, 1939

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Myotis nipalensis (Dobson, 1871)

Myotis punicus Felten, 1977

Myotis schaubi Kormos, 1934

Nyctalus azoreum (Thomas, 1901)

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Otonycteris hemprichii Peters, 1859

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878)

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

Plecotus kolombatovici Dulic, 1980

Plecotus macrobullaris Kuzyakin, 1965

Plecotus sardus Mucedda, Kiefer,

Pidinchedda & Veith, 2002

Plecotus teneriffae Barrett-Hamilton, 1907

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Miniopteridae

Miniopterus pallidus Thomas, 1907

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Molossidae

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)

Poznámky pod čarou

1) Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů, přijatá v Londýně dne 4. prosince 1991, byla vyhlášena pod č. 208/1994 Sb. Změna Dohody o ochraně populací evropských netopýrů, přijatá v Bristolu dne 26. července 2000, byla vyhlášena pod č. 137/2002 Sb. m. s.

Přesunout nahoru