Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 1/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2012

Datum vyhlášení 13.01.2016
Uzavření smlouvy 02.07.2012
Ratifikace Smlouvy 05.11.2015
Platnost od 23.11.2015
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2007 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství a č. 87/2011 Sb. m. s., kterým byl vyhlášen harmonogram Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na 64. výročním zasedání Mezinárodní velrybářské komise konaném v Panamě ve dnech 2. - 6. července 2012 byly přijaty změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství1).

Se změnami harmonogramu vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 5. listopadu 2015 listinu o přijetí změn harmonogramu.

Změny harmonogramu vstoupily v platnost na základě článku V odst. 3 Úmluvy dne 6. listopadu 20122). Pro Českou republiku vstoupily v platnost na základě téhož ustanovení dne 23. listopadu 2015.

Anglické znění změn harmonogramu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


logo

Změny harmonogramu

Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, 1946

(Panama, 2. - 6. července 2012)

11. Počet kosticovců ulovených na jižní polokouli v sezóně 2012/13 na volném moři a v sezóně 2013 v pobřežních oblastech nesmí překročit kvóty stanovené v tabulkách 1 a 2.

12. Počet kosticovců ulovených v severním Tichém oceánu a závislých vodách v roce 2013 a v severním Atlantském oceánu v roce 2013 nesmí překročit kvóty stanovené v tabulkách 1 a 2.

13 (b) li

V letech 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 počet ulovených velryb grónských nesmí překročit 336. V žádném z těchto let nesmí překročit počet zasažených velryb grónských 67, s tím, že jakákoli nevyužitá část této kvóty pro zásahy pro jakýkoli rok (včetně 15 nevyužitých zásahů z kvóty pro období 2008 - 2012) se převádí dál a připočítává se ke kvótám pro zásahy v následujících letech, s tím, že ke kvótě pro zásahy v jakémkoli roce nelze připočítat více než 15 zásahů.

13 (b) 2i

V letech 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 nesmí počet plejtvákovců šedých ulovených v souladu s tímto písmenem překročit 744, s tím, že počet plejtvákovců šedých ulovených v každém z roků 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 nesmí překročit 140.

13 (b) 4

V sezónách 2013-2018 nesmí počet keporkaků ulovených obyvateli ostrova Bequia Sv. Vincence a Grenadin překročit 24. Maso a produkty z těchto velryb musí být využity výhradně pro místní spotřebu na Sv. Vincentu a Grenadinách.

Poznámky pod čarou

1) Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství přijatá ve Washingtonu dne 2. prosince 1946 byla vyhlášena pod č. 7/2007 Sb. m. s.

2) Tyto změny harmonogramu nahradily změny odst. 11 a 12 a tabulky 1, 2 a 3 harmonogramu přijaté na 63. výročním zasedání Mezinárodní velrybářské komise konaném ve dnech 11. - 14. července 2011 v Jersey, které vstoupily v platnost dne 25. října 2011.

Přesunout nahoru