Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 7/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn přílohy IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

Datum vyhlášení 16.01.2015
Uzavření smlouvy 28.04.2013
Platnost od 27.05.2014
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 28. dubna až 10. května 2013 byly v Ženevě přijaty změny přílohy IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování1).

Se změnami přílohy IX Úmluvy vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změn.

Změny přílohy IX Úmluvy vstoupily v platnost v souladu s čl. 18 odst. 2 (c) Úmluvy dne 27. května 2014 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn přílohy IX Úmluvy a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

BC-11/6: Změny přílohy IX Basilejské úmluvy

Konference smluvních stran,

po zvážení žádostí předložených Finskem, Irskem a Nizozemskem o nové položky do přílohy IX Basilejské úmluvy,

1. přijímá následující změny přílohy IX Basilejské úmluvy:

(a) Nová položka B3026:

„Následující odpad pocházející z předúpravy kompozitních obalů na kapaliny, neobsahující materiály uvedené v příloze I v koncentracích dostatečných k projevu vlastností uvedených v příloze III:

- neoddělitelná frakce plastů

- neoddělitelná frakce plastů a hliníku”;

(b) Nová položka B3027:

„Odpady z laminovaných samolepicích štítků obsahující suroviny používané při výrobě materiálů na štítky”;

2. Rozhodla o zahrnutí další práce na následujícím návrhu položky B3025 do pracovního programu Otevřené pracovní skupiny na období 2014-2015:

„Odpady kompozitních obalů, které se skládají převážně z papíru a částečně z plastu [a hliníku], které neobsahují zbytky a které neobsahují materiály uvedené v příloze I v koncentracích dostatečných k projevu vlastností uvedených v příloze III”;1

3. Vyzývá smluvní strany a ostatní, aby do 30. října 2013 předložily sekretariátu připomínky k návrhu položky uvedenému výše v odstavci 2 k posouzení na devátém zasedání Otevřené pracovní skupiny;

4. Žádá sekretariát, aby oznámil změny uvedené výše v odstavci 1 depozitáři a aktualizoval a namnožil změněnou verzi textu úmluvy.

Poznámky pod čarou

1) Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování přijatá v Basileji dne 22. března 1989 byla vyhlášena pod č. 6/2015 Sb. m. s.

1 Upozorňuje se na to, že mohou existovat vnitrostátní právní předpisy kontrolující dovoz odpadů obsahujících komunální odpad.

Přesunout nahoru