Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 63/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o vzájemném udělování vícevstupových víz držitelům diplomatických pasů ke krátkodobým oficiálním návštěvám

Datum vyhlášení 16.12.2015
Uzavření smlouvy 17.04.2015
Platnost od 21.04.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 17. dubna 2015 a 21. dubna 2015 bylo sjednáno Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o vzájemném udělování vícevstupových víz držitelům diplomatických pasů ke krátkodobým oficiálním návštěvám.

Ujednání vstoupilo v platnost dne 21. dubna 2015.

Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a čínské znění čínské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Ujednání, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Čj.: 302943/2015-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Čínské lidové republiky a má čest navrhnout následující dohodu pro držitele diplomatických pasů obou stran cestujících za účelem oficiálních návštěv.

Na základě rovného a recipročního přístupu budou Česká republika a Čínská lidová republika vzájemně udílet držitelům diplomatických pasů ke krátkodobým oficiálním návštěvám odpovídající vícevstupé vízum s platností nejdéle na čtyři roky a s dobou pobytu 90 dnů. Délka pobytu nesmí přesáhnout 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky zdvořile žádá Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky o potvrzení výše uvedeného návrhu odpovědní nótou. Toto ujednání vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní nóty Ministerstva zahraničních věcí Čínské lidové republiky Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky o své nejhlubší úctě.

V Praze, 17. dubna 2015

(kulaté razítko: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky)

Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky

Peking


PŘEKLAD

(státní znak ČLR)

Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky

2015 BULINGZI No. 167

Ministerstvu zahraničních věcí ČR:

Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a zároveň má tu čest zmínit Ministerstvu zahraničních věcí České republiky záležitost nóty 302943/2015-KKM ze dne 7.4.2015 tohoto znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Čínské lidové republiky a zároveň bychom rádi navrhli následující zajištění ve věci víz k veřejným cestám držitelů diplomatických pasů obou stran:

Na základě principu vzájemné rovnosti, bude Česká republika spolu s Čínskou lidovou republikou vzájemně udílet držitelům diplomatických pasů ke krátkodobým veřejným návštěvám odpovídající vícevstupní víza, nejdéle však na čtyři roky s délkou pobytu 90 dní s podmínkou, že délka pobytu nesmí během jakýchkoliv 180 dní akumulované překročit 90 dní.

Pokud Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky odpovědní nótou potvrdí výše uvedené, pak opatření vstoupí v platnost dnem, kdy Ministerstvu zahraničních věcí České republiky bude doručena odpovědní nóta Ministerstva zahraničí Čínské lidové republiky.“

Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky potvrzuje, že souhlasí s výše uvedeným obsahem a popsanými opatřeními, zároveň jej začne uplatňovat ode dne, kdy česká strana obdrží tuto nótu.

S nejvyšší úctou

(kulaté razítko: Ministerstvo zahraničí Čínské lidové republiky)

V Pekingu 21.4.2015

Přesunout nahoru