Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

(Ostatní) č. 62/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o zavedení zjednodušené vízové praxe pro cestující za účelem obchodu, na základě rovného a recipročního přístupu

Datum vyhlášení 16.12.2015
Uzavření smlouvy 18.09.2015
Platnost od 12.11.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 18. září 2015 a 13. října 2015 bylo sjednáno Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o zavedení zjednodušené vízové praxe pro cestující za účelem obchodu, na základě rovného a recipročního přístupu.

Ujednání vstoupilo v platnost dne 12. listopadu 2015.

Čínské znění čínské nóty a její překlad do českého jazyka a české znění české nóty, jež tvoří Ujednání, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

(státní znak ČLR)

Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky

(2015) BULINGZI No.363

Ministerstvu zahraničních věcí ČR:

Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky s úctou pozdravuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a zároveň navrhuje, aby na základě principu vzájemné rovnosti ve věci poskytování vízových výhod osob cestujících za obchodem obě strany učinily následující opatření:

I. Vyslanectví Čínské lidové republiky v České republice bude pro české osoby cestující do Číny za obchodem vydávat více vstupové pětileté obchodní vízum s podmínkou, kdy během 180 nesmí pobyt překročit 90 dní.

II. Vyslanectví České republiky v Čínské lidové republice bude pro čínské osoby cestující do ČR za obchodem vydávat více vstupové pětileté „obchodní“ vízum s podmínkou, kdy během 180 nesmí pobyt překročit 90 dní.

III. Osoby cestující za obchodem z obou zemí při žádostech o výše uvedená víza předloží žádost o vízum, fotografii, pas, přípis zaměstnavatele, nebo jiný dopis prokazující obchodní identitu a zvací dopis. V nutných případech mohou ambasády a konzuláty obou stran vyžadovat i doložení doplňující dokumentace, jež by potvrzovala obchodní identitu žadatele o vízum.

IV. Po přijetí žádosti o vízum konzulátem, či vyslanectvím by pak bylo výše popsaným osobám splňujícím podmínky vízum uděleno v co nejkratší lhůtě (nejlépe do 4 pracovních dní).

V. Principiálně by konzuláty, či vyslanectví obou stran měly výše popsaným osobám splňujícím podmínky udělit vízum s plnou dobou platnosti, nicméně na základě vlastního práva a nařízení lze u jednotlivých víz omezit dobu platnosti, či počet vstupů.

Pokud by výše popsané bylo přijatelné, navrhuje Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky, aby Ministerstvo zahraničních věcí České republiky tuto nótu potvrdilo zpětnou nótou, která by založila zajištění této záležitosti mezi Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, jež by vstoupilo v platnost do 30ti dní od data zpětné nóty Ministerstva zahraničních věd České republiky.

S nejvyšší úctou

(kulaté razítko: Ministerstvo zahraničí Čínské lidové republiky)

V Pekingu 18.9.2015


Č.j.: 308017/2015-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Čínské lidové republiky a odkazuje na nótu Ministerstva zahraničních věcí Čínské lidové republiky č.j. No. (2015) BULINGZI No. 363 ze dne 18. září 2015 následujícího znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest navrhnout oboustranné zavedení zjednodušené vízové praxe pro cestující za účelem obchodu, na základě rovného a recipročního přístupu, následovně:

1. Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice bude vydávat obchodní víza českým obchodníkům cestujícím do Číny s platností na pět let a s dobou pobytu jedné návštěvy nepřesahující 90 dnů v období jakýchkoliv 180 dnů.

2. Velvyslanectví a generální konzuláty České republiky v Čínské lidové republice budou vydávat víza cestujícím z Čínské lidové republiky do České republiky pro více vstupů s platností 5 let (za účelem „obchodní“) a s dobou pobytu jedné návštěvy nepřesahující 90 dnů v období jakýchkoliv 180 dnů.

3. V případě podání žádostí obchodníků o výše uvedená víza budou žadatelé předkládat formuláře žádostí, fotografie, cestovní doklady, dopis zaměstnavatele nebo dopis potvrzující jejich obchodní status a zvací dopis. Velvyslanectví a generální konzuláty obou stran mohou v případě potřeby vízové žadatele požádat o doložení dalších dokladů potvrzujících jejich status obchodníka.

4. Velvyslanectví a generální konzuláty obou stran budou vydávat víza výše uvedeným způsobilým osobám v co nejkratší lhůtě (nejlépe do 4 pracovních dnů) po obdržení žádosti.

5. Velvyslanectví a generální konzuláty obou zemí vydají plnohodnotná víza za účelem obchodu výše uvedeným způsobilým osobám. Každá ze stran může ovšem omezit platnost víza a počet vstupů v individuálních případech, v souladu s platnými zákony a předpisy.

Pokud lze s výše uvedeným souhlasit, Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky navrhuje, aby tato nota, společně s odpovědní nótou Ministerstva zahraničních věcí České republiky, vytvořila ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, které vstoupí v platnosti 30. den po datu uvedeném v odpovědní nótě.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má tu čest s výše uvedeným souhlasit. Výše uvedené ujednání vstoupí v platnost 30. dnem následujícím po datu této odpovědní nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky o nejhlubší úctě.

V Praze dne 13. října 2015

Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky

PEKING

Přesunout nahoru