Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 5/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

Datum vyhlášení 12.01.2015
Uzavření smlouvy 28.04.2013
Platnost od 10.08.2013
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 28. dubna až 10. května 2013 byly v Ženevě přijaty změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu1).

Se změnami přílohy III Úmluvy vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí.

Změny přílohy III Úmluvy vstoupily v platnost v souladu s čl. 22 odst. 5 písm. c) Úmluvy dne 10. srpna 2013 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn přílohy III Úmluvy a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

RC-6/4: Zařazení azinfos-methylu do přílohy III Rotterdamské úmluvy

Konference smluvních stran,

zaznamenávajíc s oceněním práci Výboru pro přezkum chemických látek,

posoudivši doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se na azinfos-methyl vztahoval postup předchozího souhlasu a byl tak zařazen do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemickou látku:

Chemická látkaPříslušné/-á číslo/-a CASKategorie
Azinfos-methyl86-50-0Pesticid

2. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 10. srpna 2013;

3. schválila návrh dokumentu obsahujícího pokyny k rozhodnutí o azinfos-methylu1.

RC-6/5: Zařazení komerčního pentabromdifenyletheru do přílohy III Rotterdamské úmluvy

Konference smluvních stran,

zaznamenávajíc s oceněním práci Výboru pro přezkum chemických látek,

posoudivši doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se na pentabromdifenylether (č. CAS 32534-81-9) a komerční směsi pentabromdifenyletheru vztahoval postup předchozího souhlasu a tyto chemické látky tak byly zařazeny do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemické látky:

Chemická látkaPříslušné/-á číslo/-a CASKategorie
Komerční pentabromdifenylether včetně:průmyslová
chemická látka
— tetrabromdifenyletheru40088-47-9
— pentabromdifenyletheru32534-81-9

2. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 10. srpna 2013;

3. schválila návrh dokumentu obsahujícího pokyny k rozhodnutí o pentabromdifenyletheru (č. CAS 32534-81-9) a komerčních směsích pentabromdifenyletheru2.

RC-6/6: Zařazení komerčního oktabromdifenyletheru do přílohy III Rotterdamské úmluvy

Konference smluvních stran,

zaznamenávajíc s oceněním práci Výboru pro přezkum chemických látek,

posoudivši doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se na komerční směsi oktabromdifenyletheru vztahoval postup předchozího souhlasu a tyto chemické látky tak byly zařazeny do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemické látky:

Chemická látkaPříslušné/-á číslo/-a CASKategorie
Komerční oktabromdifenylether včetně:průmyslová
chemická látka
— hexabromdifenyletheru36483-60-0
— heptabromdifenyletheru68928-80-3

2. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 10. srpna 2013;

3. schválila návrh dokumentu obsahujícího pokyny k rozhodnutí o komerčních směsích oktabromdifenyletheru3.

RC-6/7: Zařazení perfluoroktansulfonové kyseliny, perfluoroktansulfonátů, perfluoroktansulfonamidů a perfluoroktansulfonylů do přílohy III Rotterdamské úmluvy

Konference smluvních stran,

zaznamenávajíc s oceněním práci Výboru pro přezkum chemických látek,

posoudivši doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se na perfluoroktansulfonovou kyselinu, perfluoroktansulfonáty, perfluoroktansulfonamidy a perfluoroktansulfonyly vztahoval postup předchozího souhlasu a tyto chemické látky tak byly zařazeny do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemické látky:

Chemická látkaPříslušné/-á číslo/-a CASKategorie
Perfluoroktansulfonová kyselina,
perfluoroktansulfonáty,
perfluoroktansulfonamidy
a perfluoroktansulfonyly včetně:
průmyslová chemická látka
- perfluoroktansulfonové kyseliny1763-23-1
- perfluoroktansulfonátu draselného2795-39-3
- perfluoroktansulfonátu lithného29457-72-5
- perfluoroktansulfonátu amonného29081-56-9
- perfluoroktansulfonátu diethanolamonného70225-14-8
- perfluoroktansulfonátu tetraethylamonného56773-42-3
- perfluoroktansulfonátu didecyldimethylamonného251099-16-8
- N-ethylperfluoroktansulfonamidu4151-50-2
- N-methylperfluoroktansulfonamidu31506-32-8
- N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl) perfluoroktansulfonamidu1691-99-2
- N-(2-hydroxyethyl)-N-methylperfluoroktansulfonamidu24448-09-7
- perfluoroktansulfonylfluoridu307-35-7

2. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 10. srpna 2013;

3. schválila návrh dokumentu obsahujícího pokyny k rozhodnutí o perfluoroktansulfonové kyselině, perfluoroktansulfonátech, perfluoroktansulfonamidech a perfluoroktansulfonylech4.

Poznámky pod čarou

1) Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijatá v Rotterdamu dne 10. září 1998 byla vyhlášena pod č. 94/2005 Sb. m. s. Změny přílohy III a přijetí přílohy VI Rotterdamské úmluvy přijaté v Ženevě dne 24. září 2004 byly vyhlášeny pod č. 35/2006 Sb. m. s. Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy přijaté v Římě dne 31. října 2008 byly vyhlášeny pod č. 38/2010 Sb. m. s. Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy přijaté v Ženevě ve dnech 20. - 24. června 2011 byly vyhlášeny pod č. 20/2013 Sb. m. s.

1 UNEP/FAO/RC/COP.6/7/Add. 1, příloha.

2 UNEP/FAO/RC/COP.6/8/Add. 1, příloha.

3 UNEP/FAO/RC/COP.6/9/Add. 1, příloha.

4 UNEP/FAO/RC/COP.6/10/Add. 1, příloha.

Přesunout nahoru