Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 3/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz

Datum vyhlášení 12.01.2015
Uzavření smlouvy 27.11.2014
Platnost od 01.01.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 27. listopadu 2014 a 3. prosince 2014 byl sjednán Dodatek č. 2 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz1).

Dodatek č. 2 vstoupil v platnost dne 1. ledna 2015.

Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a francouzské znění belgické nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek č. 2, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Č.j. 308867/2014-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Belgického království a má čest sdělit následující:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby tato výměna verbálních nót byla považována za Dodatek č. 2 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, uzavřený podle článku 8 odstavce 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech („vízový kodex“).

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz (dále jen „Ujednání “) uzavřené výměnou belgické verbální nóty č.j. B1.2 639 z 24. září 2012 a české verbální nóty č.j. 308020/2012-KKM z 8. listopadu 2012 a doplněné výměnou české verbální nóty č.j. 301490/2014-KKM z 4. března 2014 a belgické verbální nóty č.j. 14/00106 C4./CHB z 11. března 2014 se doplňuje takto:

Rozsah zastupování České republiky Belgickým královstvím se v čl. 1 Ujednání rozšiřuje následovně:

Země Název belgického zastupitelského úřadu
Demokratická republika KongoGenerální konzulát Belgie v Lubumbashi

Teritoriální rozsah zastupování je vymezen konzulární působností uvedeného Generálního konzulátu Belgie v Lubumbashi.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest navrhnout, aby v případě schválení tohoto textu belgickou stranou tato nóta spolu s odpovědní nótou Velvyslanectví Belgického království tvořily Dodatek č. 2 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, který vstoupí v platnost 1. ledna 2015.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Belgického království v Praze o své nejhlubší úctě.

V Praze dne 27. listopadu 2014

Velvyslanectví Belgického království
Praha

Poznámky pod čarou

1) Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz sjednané výměnou nót ze dne 24. září 2012 a 8. listopadu 2012 bylo vyhlášeno pod č. 99/2012 Sb. m. s.
Dodatek k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót ze dne 4. března 2014 a 11. března 2014 byl vyhlášen pod č. 29/2014 Sb. m. s.


PŘEKLAD

C4.1/14/00297/MH

Velvyslanectví Belgie v Praze projevuje svou úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest vyjádřit svůj souhlas s obsahem verbální nóty č.j. 308867/2014/KKM Ministerstva zahraničních věcí České republiky ve věci rozšíření zastupování Belgií při vydávání schengenských víz v Lubumbashi.

Verbální nóta 308867/2014-KKM Ministerstva zahraničních věcí České republiky a tato verbální nóta tvoří Dodatek č. 2 k původní dohodě o zastupování uzavřené s Českou republikou výměnou verbálních nót (nóty B1.2 639 z 24. 9.2012 Velvyslanectví Belgie v Praze a nóty č. 308020/2012-KKM z 8.11.2012 České republiky). Rozšíření vstoupí v platnost 1.1.2015.

V nutném případě mohou české úřady kontaktovat Generální konzulát Belgie v Lubumbashi.

adresa: Avenue Lufira, 990- Lubumbashi
telefon: (00243) 99.701.5802 a (00243) 99.701.5803
e-mail: lubumbashi@diplobel.fed.be

Velvyslanectví Belgie v Praze bude vděčné Ministerstvu zahraničních věcí České republiky za sdělení kontaktní osoby, na kterou se Generální konzulát Belgie v Lubumbashi bude moci obrátit s případnými dotazy.

Velvyslanectví Belgie využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o své nejhlubší úctě.

V Praze dne 3.12.2013

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Praha
Konzulární odbor

Přesunout nahoru