Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 2/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz

Datum vyhlášení 12.01.2015
Uzavření smlouvy 14.10.2014
Platnost od 01.01.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 14. října 2014 a dne 26. listopadu 2014 byla sjednána Změna č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz1).

Změna č. 2 Prováděcí dohody vstupuje v platnost dne 1. ledna 2015.

Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění maďarské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Změnu č. 2 Prováděcí dohody, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Č.j. 307558/2014-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Maďarska v Praze a má čest navrhnout následující:

Prováděcí dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, uzavřená výměnou maďarské verbální nóty č.j. KÜM/1675-5/2013/Adm ze dne 18. března 2013 a české verbální nóty č.j. 302041/2013-KKM ze dne 2. dubna 2013, dále pozměněná výměnou maďarské verbální nóty č.j. KÜM/1675-31/2013-Adm ze dne 16. října 2013 a české verbální nóty č.j. 307655/2013-KKM ze dne 29. října 2013, se mění následovně:

1. Ustanovení „Česká republika zastupuje Maďarsko při vydávání všech typů schengenských víz omezeným způsobem, tj. pouze ve vztahu k držitelům diplomatických pasů na následujícím úřadě/následujících úřadech:

- Irácká republika (Bagdád)

Česká republika zastupuje Maďarsko při vydávání všech typů schengenských víz na následujícím úřadě/následujících úřadech:

- Ulánbátar (Mongolsko)“ se mění následovně:

„Česká republika zastupuje Maďarsko při vydávání všech typů schengenských víz na následujícím úřadě/následujících úřadech:

- Mongolsko (Ulánbátar),

- Irácká republika (Bagdád) - zastupování je omezeno na žádosti o vízum držitelů diplomatických pasů,

- Afghánská islámská republika (Kábul) - zastupování je omezeno na žádosti o vízum držitelů diplomatických a služebních pasů.“

2. Ustanovení „Zastupující konzulární úřad Maďarska ve Státě Katar, v Singapuru a Čchung-čchingu přijímá podpůrné dokumenty v angličtině, maďarštině či kterémkoliv jiném jazyce používaném misí vydávající víza, konzulární úřad České republiky v Iráku a v Mongolsku přijímá dokumenty v angličtině, češtině a místním jazyce.“ se mění následovně:

„Zastupující konzulární úřady Maďarska přijímají podpůrné dokumenty v angličtině, maďarštině či kterémkoliv jiném jazyce používaném misí vydávající víza, konzulární úřady České republiky přijímají dokumenty v angličtině, češtině či kterémkoliv jiném jazyce používaném misí vydávající víza.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že maďarská strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Změnu č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, která vstoupí v platnost 1. ledna 2015.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Maďarska o své nejhlubší úctě.

V Praze dne 14. října 2014

Velvyslanectví Maďarska
Praha

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz sjednaná výměnou nót ze dne 14. června 2011 a dne 27. října 2011 byla vyhlášena pod č. 46/2013 Sb. m. s.
Prováděcí dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz sjednaná výměnou nót ze dne 18. března 2013 a dne 2. dubna 2013 byla vyhlášena pod č. 47/2013 Sb. m. s.
Změna Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz sjednaná výměnou nót ze dne 16. října 2013 a dne 29. října 2013 byla vyhlášena pod č. 101/2013 Sb. m. s.


PŘEKLAD

Č.j. KKM/625-44/2014/Adm

Velvyslanectví Maďarska v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit přijetí verbální nóty Ministerstva zahraničních věcí České republiky č.j. 307558/2014 - KKM, která zní následovně:

„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Maďarska v Praze a má čest navrhnout následující:

Prováděcí dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, uzavřená výměnou maďarské verbální nóty č.j. KÜM/1675-5/2013/Adm ze dne 18. března 2013 a české verbální nóty č.j. 302041/2013-KKM ze dne 2. dubna 2013, dále pozměněná výměnou maďarské verbální nóty č.j. KÜM/1675-31/2013-Adm ze dne 16. října 2013 a české verbální nóty č.j. 307655/2013-KKM ze dne 29. října 2013, se mění následovně:

1. Ustanovení „Česká republika zastupuje Maďarsko při vydávání všech typů schengenských víz omezeným způsobem, tj. pouze ve vztahu k držitelům diplomatických pasů na následujícím úřadě/následujících úřadech:

- Irácká republika (Bagdád)

Česká republika zastupuje Maďarsko při vydávání všech typů schengenských víz na následujícím úřadě/následujících úřadech:

- Ulánbátar (Mongolsko)“ se mění následovně:

„Česká republika zastupuje Maďarsko při vydávání všech typů schengenských víz na následujícím úřadě/následujících úřadech:

- Mongolsko (Ulánbátar),

- Irácká republika (Bagdád) - zastupování je omezeno na žádosti o vízum držitelů diplomatických pasů,

- Afghánská islámská republika (Kábul) - zastupování je omezeno na žádosti o vízum držitelů diplomatických a služebních pasů.“

2. Ustanovení „Zastupující konzulární úřad Maďarska ve Státě Katar, v Singapuru a Čchung-čchingu přijímá podpůrné dokumenty v angličtině, maďarštině či kterémkoliv jiném jazyce používaném misí vydávající víza, konzulární úřad České republiky v Iráku a v Mongolsku přijímá dokumenty v angličtině, češtině a místním jazyce.“ se mění následovně:

„Zastupující konzulární úřady Maďarska přijímají podpůrné dokumenty v angličtině, maďarštině či kterémkoliv jiném jazyce používaném misí vydávající víza, konzulární úřady České republiky přijímají dokumenty v angličtině, češtině či kterémkoliv jiném jazyce používaném misí vydávající víza.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že maďarská strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Změnu č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, která vstoupí v platnost 1. ledna 2015.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Maďarska o své nejhlubší úctě.“

Velvyslanectví Maďarska v Praze má čest sdělit, že výše uvedená Prováděcí dohoda je pro maďarskou smluvní stranu přijatelná, proto se výše uvedenou verbální nótou a touto verbální nótou zakládá Změna č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, která vstoupí v platnost dne 1. ledna 2015.

Velvyslanectví Maďarska využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o své nejhlubší úctě.

V Praze dne 26. listopadu 2014

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Odbor konzulárních koncepcí a metodiky
Praha

Přesunout nahoru