Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 29/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 2 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti

Datum vyhlášení 28.04.2015
Uzavření smlouvy 16.01.2015
Platnost od 01.05.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 16. ledna 2015 a 1. dubna 2015 byla sjednána Změna č. 2 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti1).

Změna č. 2 vstupuje v platnost dne 1. května 2015.

České znění české nóty a slovenské znění slovenské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Změnu č. 2, se vyhlašují současně.


Č.j. 300331/2015-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze a má čest navrhnout následující:

Protokol mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaný dne 4. listopadu 2011, a dále pozměněný výměnou slovenské verbální nóty č.j. 58/2013 z 2. července 2013 a české verbální nóty č.j. 306027/2013-KKM z 5. září 2013 (dále jen „Protokol“) se mění takto:

1. Článek 1 odst 1 se nahrazuje následujícím zněním:

1. Česká republika bude zastupovat Slovenskou republiku při udělování letištních tranzitních a krátkodobých víz (dále jen „vízová činnost“) na svých zastupitelských úřadech v:

a) Afghánské islámské republice, se sídlem v Kábulu - zastupování je omezeno na žádosti o vízum držitelů diplomatických a služebních pasů,

b) Alžírské lidové demokratické republice, se sídlem v Alžíru,

c) Etiopské federativní demokratické republice, se sídlem v Addis Abebě,

d) Filipínské republice, se sídlem v Manile,

e) Ghanské republice, se sídlem v Akkře,

f) Irácké republice, se sídlem v Erbílu, s konzulárním obvodem obsahujícím provincie Erbíl, Dohuk a Sulaymania,

g) Korejské lidově demokratické republice, se sídlem v Pchjongjangu,

h) Libanonské republice, se sídlem v Bejmtu,

i) Mongolské republice, se sídlem v Ulánbátaru,

j) Pákisíánské islámské republice, se sídlem v Islámábádu.“

2. Článek 1 odst. 3 se nahrazuje následujícím zněním:

3. Zastupitelské úřady uvedené v odst. 1 písni, a) až g), i), j) a v odst. 2 převezmou zastupování ve vízové činnosti vůči žadatelům s legálním pobytem v zemi působnosti zastupitelského úřadu. Zastupitelský úřad uvedený v odst. 1 písm. h) převezme zastupování ve vízové činnosti vůči žadatelům s legálním pobytem na území Syrské arabské republiky; žádosti o krátkodobá víza budou přijímány v souladu s aktuální vízovou politikou smluvních stran.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že slovenská strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Změnu 6. 2 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí české republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, která vstoupí v platnost třicátým (30.) dnem ode dne doručení odpovědní nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 16. ledna 2015

Velvyslanectví Slovenské republiky
Praha

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaná v Praze dne 4. listopadu 2011, byla vyhlášena pod č. 103/2011 Sb. m. s.
Protokol mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaný v Praze dne 4. listopadu 2011, byl vyhlášen pod č. 104/2011 Sb. m. s.
Změna Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaného dne 4. listopadu 2011, sjednaná výměnou nót ze dne 2. července 2013 a 5. září 2013, byla vyhlášena pod č. 78/2013 Sb. m. s.


PŘEKLAD

Číslo: 20/2015

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze vyjadřuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit přijetí nóty č. 300331/2015-KKM z 16. ledna 2015, tohoto znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze a má čest navrhnout následující:

Protokol mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaný dne 4. listopadu 2011, a dále pozměněný výměnou slovenské verbální nóty č.j. 58/2013 z 2. července 2013 a české verbální nóty č.j. 306027/2013-KKM z 5. září 2013 (dále jen „Protokol“) se mění takto:

1. Článek 1 odst. 1 se nahrazuje následujícím zněním:

1. Česká republika bude zastupovat Slovenskou republiku při udělování letištních tranzitních a krátkodobých víz (dále jen „vízová činnost“) na svých zastupitelských úřadech v:

a) Afghánské islámské republice, se sídlem v Kábulu - zastupování je omezeno na žádosti o vízum držitelů diplomatických a služebních pasů,

b) Alžírské lidové demokratické republice, se sídlem v Alžíru,

c) Etiopské federatívni demokratické republice, se sídlem v Addis Abebě,

d) Filipínské republice, se sídlem v Manile,

e) Ghanské republice, se sídlem v Akkře,

f) Irácké republice, se sídlem v Erbílu, s konzulárním obvodem obsahujícím provincie Erbíl, Dohuk a Sulaymania,

g) Korejské lidově demokratické republice, se sídlem v Pchjongjangu,

h) Libanonské republice, se sídlem v Bejrútu,

i) Mongolské republice, se sídlem v Ulánbátaru,

j) Pákistánské islámské republice, se sídlem v Islámábádu.“

2. Článek 1 odst. 3 se nahrazuje následujícím zněním:

3. Zastupitelské úřady uvedené v odst. 1 písm. a) až g), i), j) a v odst. 2 převezmou zastupování ve vízové činnosti vůči žadatelům s legálním pobytem v zemi působnosti zastupitelského úřadu. Zastupitelský úřad uvedený v odst. 1 písm. h) převezme zastupování ve vízové činnosti vůči žadatelům s legálním pobytem na území Syrské arabské republiky; žádosti o krátkodobá víza budou přijímány v souladu s aktuální vízovou politikou smluvních stran.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že slovenská strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Změnu č. 2 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, která vstoupí v platnost třicátým (30.) dnem ode dne doručení odpovědní nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 16. ledna 2015

Velvyslanectví Slovenské republiky

Praha“

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze má čest potvrdit, že souhlasí s návrhem Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Tato nóta a iniciační nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 300331/2015 z 16. ledna 2015 tvoří změnu č. 2 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o vzájemném zastupování diplomatických misí a konzulárních úřadu svých států při výkonu vízové činnosti, která vstoupí v platnost třicátý (30.) den ode dne doručení opovědní nóty.

Velvyslanectví Slovenské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o své hluboké úctě.

Praha, 1. dubna 2015

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Praha

Přesunout nahoru