Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 8/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli (MFO) k Dohodě mezi vládou České republiky a MFO o podmínkách účasti České republiky v misi MFO týkající se finančních, administrativních a řídících aspektů poskytnutí letecké jednotky s letounem

Datum vyhlášení 20.02.2014
Uzavření smlouvy 31.10.2013
Platnost od 08.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 31. října 2013 a 8. ledna 2014 byla sjednána Dodatková dohoda mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli k Dohodě mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli o podmínkách účasti České republiky v misi Mezinárodních sil a pozorovatelů týkající se finančních, administrativních a řídících aspektů poskytnutí letecké jednotky s letounem1).

Dodatková dohoda vstoupila v platnost dne 8. ledna 2014.

Anglické znění nóty Mezinárodních sil a pozorovatelů a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatkovou dohodu, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Mezinárodní síly a pozorovatelé
Řím, Itálie
Dne 31. října 2013

Vážený pane velvyslanče Buriánku,

mám tu čest odkázat se na výměnu dopisů a jejich přílohy ze dne 1. září 2009 a 24. září 2009 mezi Velvyslanectvím České republiky v Římě a Mezinárodními silami a pozorovateli (dále jen „MFO“) umožňující poskytnutí českého kontingentu do MFO. Tato výměna dopisů představuje Dohodu, účinnou od 24. září 2009, stanovující podmínky české účasti v MFO.

S uznáním beru na vědomí, že Vaše vláda je připravena rozšířit tuto účast poskytnutím letecké jednotky s letounem pro MFO. Mám tedy tu čest navrhnout, aby tento dopis s jeho přílohou vytvořil, dohromady s Vaší souhlasnou odpovědí, Dodatkovou dohodu mezi vládou České republiky a MFO k Dohodě mezi vládou České republiky a MFO o podmínkách účasti České republiky v misi MFO týkající se finančních, administrativních a řídících aspektů poskytnutí letecké jednotky s letounem, platnou dnem Vaší odpovědi. Tato Dodatková dohoda je sjednána na základě čl. IV. 1 Přílohy (Podmínky účasti) k Dohodě mezi vládou České republiky a MFO ze dne 1. září 2009 a 24. září 2009. Tato Dodatková dohoda bude v platnosti alespoň jeden rok ode dne počátečního nasazení letecké jednotky s letounem a zůstane poté v platnosti, dokud se vlády Izraele a Egypta nedohodnou na ukončení mandátu MFO, nebo pokud Česká republika nezašle písemné oznámení dvanáct měsíců předem, že plánuje stáhnout leteckou jednotku s letounem z MFO.

Přijměte prosím ujištění o mé nejhlubší úctě a naše vyjádření upřímného uznání závazku České republiky udržovat mír mezi Egyptskou arabskou republikou a Státem Izrael.

Váš

K. Scott Gudgeon
Zástupce generálního ředitele

Jeho excelence
velvyslanec
Petr Buriánek
Velvyslanectví České republiky
Via dei Gracchi, 322
00192 Řím

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli o podmínkách účasti České republiky v misi Mezinárodních sil a pozorovatelů sjednaná výměnou nót ze dne 1. září 2009 a 24. září 2009 byla vyhlášena pod č. 116/2009 Sb. m. s.


PŘÍLOHA

PODMÍNKY ÚČASTI LETECKÉ JEDNOTKY S LETOUNEM

I. Mise

1. Vláda České republiky (dále jen „česká vláda“) poskytne pro Mezinárodní síly a pozorovatele (MFO) letoun [CASA C-295M] a, na základě vzájemné dohody, až 20 osob (letecké posádky, pozemní personál a letecký důstojník) a díly a vybavení pro jejich podporu za účelem poskytnutí letecké jednotky s letounem („Fixed Wing Aviation Unit“ - FWAU), s umístěním v el Gorah v Egyptské arabské republice.

2. Prvořadým úkolem FWAU bude na základě požadavků velitele sil provádět domluvené letecké operace za účelem pozorování a ověřování, velení a řízení, logistické podpory (včetně zejména vzdušných přesunů personálu vlád smluvních stran Smlouvy a styčného systému, personálu MFO a oficiálních návštěv), vyhledávání a záchrany pro MFO a vzdušné zdravotnické evakuace.

3. MFO a česká vláda (dále jen „strany“) může následně upravovat počet personálu, jejich funkce nebo úkoly na základě vzájemné dohody.

4. Česká vláda poskytne ke kontinuálnímu nasazení pro MFO specifikovaný typ letounu schopný vykonat roční letový program mise MFO ve výši přibližně 600 letových hodin. Jakékoli jiné výcvikové a údržbové letové hodiny vycházející z národních požadavků budou vykonávány odděleně od letového programu mise MFO. Ačkoli bude MFO každoročně dostávat informace o počtu těchto letových hodin, nebude za ně odpovědné. Česká vláda bude jakoukoli rotaci letounu z důvodu větší údržby podle národních požadavků organizovat tak, aby byla zajištěna nepřetržitá dostupnost letounu k výkonu letecké mise. Pokud bude letoun mimo provoz na více než 48 hodin, česká vláda poskytne do 24 hodin náhradní letoun, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Délka jednotlivého nasazení personálu FWAU bude šest měsíců.

II. Finanční ujednání

1. Personál

A. Finanční ujednání týkající se personálu poskytnutého českou vládou do FWAU budou ve stejném znění jako ty obsažené v části II. Přílohy (Podmínky účasti) k Výměně dopisů mezi vládou České republiky a MFO ze dne 1. září 2009 a 24. září 2009 (dále jen „Dohoda o účasti“), až na následující výjimky:

Česká vláda se pokusí uskutečňovat rotace personálu a zavazadel FWAU společně s rotacemi letounu. Pokud to nebude možné, MFO to proplatí nebo zajistí pro českou vládu podle Dohody o účasti.

2. Letový program letecké jednotky s letounem (FHP)

A. MFO ponese odpovědnost za hrazení následujících nákladů na FHP ode dne prvního nasazení FWAU:

i. Čtvrtletní (zpětně) platby české vládě za letové hodiny v misi MFO se sazbou 2 300,- Euro za letovou hodinu (včetně skutečných letových hodin souvisejících s až dvěma rotacemi letounu mezi Sinajským poloostrovem a Českou republikou každý rok platnosti Dodatkové dohody). Tato platba je příspěvkem MFO české vládě ke krytí jejích nákladů souvisejících s nasazením jednotky FWAU.

ii. Palivo, oleje a maziva v rámci všech letových hodin FHP.

iii. Veškeré náklady související s údržbou infrastruktury vlastněné MFO a vybavení MFO užívaných k umístění a údržbě letounu používaného v rámci FHP.

iv. Veškeré letištní poplatky (např. za odbavení a navigaci).

v. Náklady na ubytování letecké posádky při přenocování na letištích v Káhiře a Tel Avivu.

B. Česká vláda ponese odpovědnost za přímé hrazení jakýchkoliv dalších nákladů spojených s letounem, včetně zejména:

i. Veškeré náklady na údržbu, opravy a výměny spojené s letounem používaným pro výkon mise MFO, kromě nákladů uvedených v odstavci II.2.A výše.

ii. Díly, včetně všech povolených zásob, skladové náhradní díly, nástroje a vybavení pořízené českou vládou prostřednictvím jejího pořizovacího systému pro běžnou údržbu letounu v Egyptě.

iii. Dopravní a nákladové poplatky za přepravu všech dílů do zařízení používaných k výkonu údržby letounu v rámci FHP.

iv. Veškerý výcvik a údržba vycházející z národních požadavků.

v. Veškeré náklady spojené s poskytnutím dočasného nebo stálého náhradního letounu, kromě nákladů uvedených v odstavci II.2.A výše.

III. Administrativa a řízení

1. Administrativa a řízení FWAU poskytnuté českou vládou bude ve stejném znění jako ta obsažená v části III. Dohody o účasti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda může být kdykoliv doplněna nebo změněna na základě vzájemného souhlasu stran.

2. Jakékoliv spory mezi stranami týkající se výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny jednáním stran.


PŘEKLAD

NÓTA

Čj. 10/2014

Velvyslanectví České republiky v Římě projevuje úctu Mnohonárodním silám a pozorovatelům (MFO) a má tu čest potvrdit přijetí Vaší nóty ze dne 31. října 2013, ve které MFO navrhlo sjednat Dodatkovou dohodu mezi vládou České republiky a MFO k Dohodě mezi vládou České republiky a MFO o podmínkách účasti České republiky v misi MFO týkající se finančních, administrativních a řídících aspektů poskytnutí letecké jednotky s letounem následujícího znění:

„Mám tu čest odkázat se na výměnu dopisů a jejich přílohy ze dne 1. září 2009 a 24. září 2009 mezi Velvyslanectvím České republiky v Římě a Mezinárodními silami a pozorovateli (dále jen „MFO“) umožňující poskytnutí českého kontingentu do MFO. Tato výměna dopisů představuje Dohodu, účinnou od 24. září 2009, stanovující podmínky české účasti v MFO.

S uznáním beru na vědomí, že Vaše vláda je připravena rozšířit tuto účast poskytnutím letecké jednotky s letounem pro MFO. Mám tedy tu čest navrhnout, aby tento dopis s jeho přílohou vytvořil, dohromady s Vaší souhlasnou odpovědí, Dodatkovou dohodu mezi vládou České republiky a MFO k Dohodě mezi vládou České republiky a MFO o podmínkách účasti České republiky v misi MFO týkající se finančních, administrativních a řídících aspektů poskytnutí letecké jednotky s letounem, platnou dnem Vaší odpovědi. Tato Dodatková dohoda je sjednána na základě čl. IV.l Přílohy (Podmínky účasti) k Dohodě mezi vládou České republiky a MFO ze dne 1. září 2009 a 24. září 2009. Tato Dodatková dohoda bude v platnosti alespoň jeden rok ode dne počátečního nasazení letecké jednotky s letounem a zůstane poté v platnosti, dokud se vlády Izraele a Egypta nedohodnou na ukončení mandátu MFO, nebo pokud Česká republika nezašle písemné oznámení dvanáct měsíců předem, že plánuje stáhnout leteckou jednotku s letounem z MFO.

Přijměte prosím ujištění o mé nejhlubší úctě a naše vyjádření upřímného uznání závazku České republiky udržovat mír mezi Egyptskou arabskou republikou a Státem Izrael.

Váš

K. Scott Gudgeon
Zástupce generálního ředitele“

Velvyslanectví České republiky v Římě využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo MFO svou hlubokou úctou.

V Římě dne 8. ledna 2014

Mnohonárodní síly a pozorovatelé
Piazza Albania 9
Řím


„PŘÍLOHA

PODMÍNKY ÚČASTI LETECKÉ JEDNOTKY S LETOUNEM

I. Mise

1. Vláda České republiky (dále jen „česká vláda“) poskytne pro Mezinárodní síly a pozorovatele (MFO) letoun [CASA C-295M] a, na základě vzájemné dohody, až 20 osob (letecké posádky, pozemní personál a letecký důstojník) a díly a vybavení pro jejich podporu za účelem poskytnutí letecké jednotky s letounem („Fixed Wing Aviation Unit“ - FWAU), s umístěním v el Gorah v Egyptské arabské republice.

2. Prvořadým úkolem FWAU bude na základě požadavků velitele sil provádět domluvené letecké operace za účelem pozorování a ověřování, velení a řízení, logistické podpory (včetně zejména vzdušných přesunů personálu vlád smluvních stran Smlouvy a styčného systému, personálu MFO a oficiálních návštěv), vyhledávání a záchrany pro MFO a vzdušné zdravotnické evakuace.

3. MFO a česká vláda (dále jen „strany“) může následně upravovat počet personálu, jejich funkce nebo úkoly na základě vzájemné dohody.

4. Česká vláda poskytne ke kontinuálnímu nasazení pro MFO specifikovaný typ letounu schopný vykonat roční letový program mise MFO ve výši přibližně 600 letových hodin. Jakékoli jiné výcvikové a údržbové letové hodiny vycházející z národních požadavků budou vykonávány odděleně od letového programu mise MFO. Ačkoli bude MFO každoročně dostávat informace o počtu těchto letových hodin, nebude za ně odpovědné. Česká vláda bude jakoukoli rotaci letounu z důvodu větší údržby podle národních požadavků organizovat tak, aby byla zajištěna nepřetržitá dostupnost letounu k výkonu letecké mise. Pokud bude letoun mimo provoz na více než 48 hodin, česká vláda poskytne do 24 hodin náhradní letoun, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Délka jednotlivého nasazení personálu FWAU bude šest měsíců.

II. Finanční ujednání

1. Personál

A. Finanční ujednání týkající se personálu poskytnutého českou vládou do FWAU budou ve stejném znění jako ty obsažené v části II. Přílohy (Podmínky účasti) k Výměně dopisů mezi vládou České republiky a MFO ze dne 1. září 2009 a 24. září 2009 (dále jen „Dohoda o účasti“), až na následující výjimky:

Česká vláda se pokusí uskutečňovat rotace personálu a zavazadel FWAU společně s rotacemi letounu. Pokud to nebude možné, MFO to proplatí nebo zajistí pro českou vládu podle Dohody o účasti.

2. Letový program letecké jednotky s letounem (FHP)

A. MFO ponese odpovědnost za hrazení následujících nákladů na FHP ode dne prvního nasazení FWAU:

i. Čtvrtletní (zpětně) platby české vládě za letové hodiny v misi MFO se sazbou 2300,- Euro za letovou hodinu (včetně skutečných letových hodin souvisejících s až dvěma rotacemi letounu mezi Sinajským poloostrovem a Českou republikou každý rok platnosti Dodatkové dohody). Tato platba je příspěvkem MFO české vládě ke krytí jejích nákladů souvisejících s nasazením jednotky FWAU.

ii. Palivo, oleje a maziva v rámci všech letových hodin FHP.

iii. Veškeré náklady související s údržbou infrastruktury vlastněné MFO a vybavení MFO užívaných k umístění a údržbě letounu používaného v rámci FHP.

iv. Veškeré letištní poplatky (např. za odbavení a navigaci).

v. Náklady na ubytování letecké posádky při přenocování na letištích v Káhiře a Tel Avivu.

B. Česká vláda ponese odpovědnost za přímé hrazení jakýchkoliv dalších nákladů spojených s letounem, včetně zejména:

i. Veškeré náklady na údržbu, opravy a výměny spojené s letounem používaným pro výkon mise MFO, kromě nákladů uvedených v odstavci II.2.A výše.

ii. Díly, včetně všech povolených zásob, skladové náhradní díly, nástroje a vybavení pořízené českou vládou prostřednictvím jejího pořizovacího systému pro běžnou údržbu letounu v Egyptě.

iii. Dopravní a nákladové poplatky za přepravu všech dílů do zařízení používaných k výkonu údržby letounu v rámci FHP.

iv. Veškerý výcvik a údržba vycházející z národních požadavků.

v. Veškeré náklady spojené s poskytnutím dočasného nebo stálého náhradního letounu, kromě nákladů uvedených v odstavci II.2.A výše.

III. Administrativa a řízení

1. Administrativa a řízení FWAU poskytnuté českou vládou bude ve stejném znění jako ta obsažená v části III. Dohody o účasti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda může být kdykoliv doplněna nebo změněna na základě vzájemného souhlasu stran.

2. Jakékoliv spory mezi stranami týkající se výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny jednáním stran.“

Velvyslanectví České republiky má dále tu čest oznámit souhlas vlády České republiky s výše uvedenými návrhy MFO. V souladu s tímto souhlasem tvoří nóta MFO ze dne 31. října 2013 spolu s touto nótou Dodatkovou dohodu mezi vládou České republiky a MFO k Dohodě mezi vládou České republiky a MFO o podmínkách účasti České republiky v misi MFO týkající se finančních, administrativních a řídících aspektů poskytnutí letecké jednotky s letounem, která vstoupí v platnost dnem vystavení této nóty.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo MFO svou hlubokou úctou.

Přesunout nahoru