Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 62/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky v Berlíně, kterou česká strana sdělila německé straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsané dne 19. září 2000 v Berlíně

Datum vyhlášení 20.10.2014
Uzavření smlouvy 31.07.2014
Platnost od 31.07.2014
Platnost do 30.09.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v souladu s článkem 17 odst. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech1) sdělila česká strana nótou ze dne 31. července 2014 německé straně změny v označení a působnosti orgánů, které jsou v České republice příslušné podle článku 2 odst. 1 a 4 Smlouvy.

Tato nóta nahrazuje v plném rozsahu nótu Ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 9. září 2002, vyhlášenou pod č. 131/2002 Sb. m. s., a nótu Velvyslanectví České republiky v Berlíně ze dne 9. dubna 2010, vyhlášenou pod č. 88/2010 Sb. m. s.

Německé znění české nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

č . j. 11424/2014-BerlínKO

Velvyslanectví České republiky ve Spolkové republice Německo projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí a má čest sdělit následující:

S ohledem na změny v organizační struktuře Policie České republiky a Celní správy České republiky se mění v souladu s článkem 17 odst. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsané 19. září 2000, (dále jen „Smlouva“) označení a působnost orgánů, které jsou v České republice příslušné podle článku 2 odst. 1 a 4 Smlouvy, takto:

Orgány podle článku 2 odst. 1 Smlouvy jsou:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje.

Orgány podle článku 2 odst. 4 Smlouvy jsou:

Celní úřad pro Jihočeský kraj,

Celní úřad pro Plzeňský kraj,

Celní úřad pro Karlovarský kraj,

Celní úřad pro Ústecký kraj,

Celní úřad pro Liberecký kraj.

Tyto změny jsou zohledněny v připravované Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000.

Velvyslanectví České republiky ve Spolkové republice Německo si dovoluje požádat o potvrzení přijetí této nóty.

Velvyslanectví České republiky ve Spolkové republice Německo využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí svou hlubokou úctou.

Berlín 31. července 2014

Ministerstvo zahraničních věcí
Berlín

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsaná dne 19. září 2000 v Berlíně, byla vyhlášena pod č. 91/2002 Sb. m. s. a změněna pod č. 9/2013 Sb. m. s.

Přesunout nahoru