Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 61/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, kterou česká strana sdělila polské straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsané dne 21. června 2006 ve Varšavě

Datum vyhlášení 20.10.2014
Uzavření smlouvy 17.07.2014
Platnost od 17.07.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že česká strana informovala nótou ze dne 17. července 2014 polskou stranu o změnách v označení a působnosti orgánů, které jsou v České republice příslušné podle článku 3 odst. 1 písm. c) Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech1) a článku 7 odst. 1 písm. a) a b) Smlouvy.

Tato nóta nahrazuje v plném rozsahu nótu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě ze dne 18. května 2010, vyhlášenou pod č. 87/2010 Sb. m. s.

České znění nóty se vyhlašuje současně.


Č.j. 1578/2014

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a s ohledem na změny v organizační struktuře Policie České republiky a Celní správy České republiky má čest zaslat polské straně změny v označení a působnosti orgánů, které jsou v České republice příslušné podle článku 3 odst. 1 písm. c) Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsané 21. června 2006 (dále jen „Smlouva“), a článku 7 odst. 1 písm. a) a b) Smlouvy.

Orgánem podle článku 3 odst. 1 písm. c) Smlouvy je Generální ředitelství cel.

Orgány podle článku 7 odst. 1 písm. a) Smlouvy jsou:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje,

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Orgány podle článku 7 odst. 1 písm. b) jsou:

Celní úřad pro Ústecký kraj,

Celní úřad pro Liberecký kraj,

Celní úřad pro Královéhradecký kraj,

Celní úřad pro Pardubický kraj,

Celní úřad pro Olomoucký kraj,

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj.

Tyto změny budou zohledněny v připravované novele Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě si dovoluje požádat o laskavé potvrzení přijetí této nóty.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě využívá této příležitosti, aby znovu Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky svou hlubokou úctou.

Ve Varšavě dne 17. července 2014

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
Diplomatický protokol
Varšava

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsaná dne 21. června 2006 ve Varšavě, byla vyhlášena pod č. 62/2007 Sb. m. s. a změněna pod č. 87/2010 Sb. m. s.

Přesunout nahoru