Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 60/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky ve Vídni, kterou česká strana sdělila rakouské straně změny v kompetenci a označení orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsané dne 20. dubna 1959

Datum vyhlášení 20.10.2014
Uzavření smlouvy 08.08.2014
Platnost od 08.08.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v souladu s článkem 35 odst. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 19591) sdělila česká strana nótou ze dne 8. srpna 2014 rakouské straně změny v kompetenci a označení orgánů, které jsou v České republice příslušné podle článku 2 odst. 5 písm. c) Smlouvy, článku 6 odst. 3 Smlouvy a podle článku 27 odst. 2 a 4 Smlouvy.

Tato nóta nahrazuje v plném rozsahu nótu Velvyslanectví České republiky ve Vídni ze dne 7. dubna 2010, vyhlášenou pod č. 86/2010 Sb. m. s.

České znění nóty se vyhlašuje současně.


Č.j.: 3957/2014-Sla

Velvyslanectví České republiky ve Vídni projevuje úctu Spolkovému ministerstvu pro Evropu, integraci a zahraniční věci Rakouské republiky a s ohledem na změny v organizační struktuře Policie České republiky a Celní správy České republiky má čest v souladu s článkem 35 odst. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsané 14. července 2005, (dále jen „Smlouva“) oznámit rakouské straně změny v kompetenci a označení orgánů, které jsou v České republice příslušné podle článku 2 odst. 5 písm. c) Smlouvy, článku 6 odst. 3 Smlouvy a podle článku 27 odst. 2 a 4 Smlouvy.

Orgány podle článku 2 odst. 5 písm. c) Smlouvy jsou:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina,

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje.

Orgány podle článku 6 odst. 3 Smlouvy jsou:

Ředitelství služby cizinecké policie v Praze,

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina,

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje.

Orgánem podle článku 27 odst. 2 Smlouvy je Generální ředitelství cel.

Orgány podle článku 27 odst. 4 Smlouvy jsou:

Celní úřad pro Jihočeský kraj,

Celní úřad pro Kraj Vysočina,

Celní úřad pro Jihomoravský kraj,

Celní úřad pro Zlínský kraj.

Tyto změny již jsou zohledněny v připraveném textu Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959.

Velvyslanectví České republiky ve Vídni si dovoluje požádat o laskavé potvrzení přijetí této nóty.

Velvyslanectví České republiky ve Vídni využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční věci Rakouské republiky svou hlubokou úctou.

Vídeň, dne 8. srpna 2014

Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční věci Rakouské republiky
Vídeň

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná dne 14. července 2005 ve Vídni, byla vyhlášena pod č. 65/2006 Sb. m. s. a změněna pod č. 57/2008 Sb. m. s.
Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních, přijatá ve Štrasburku dne 20. dubna 1959, byla vyhlášena pod č. 550/1992 Sb.

Přesunout nahoru