Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 5/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Technické dohody k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Datum vyhlášení 30.01.2014
Uzavření smlouvy 17.12.2013
Platnost od 10.01.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 17. prosince 2013 a 19. prosince 2013 byla sjednána Technická dohoda k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz1).

Technická dohoda vstoupila v platnost dne 10. ledna 2014.

Anglické znění polské nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Technickou dohodu, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Č.j. DK 3301.69.2013/7

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a podle článku 8 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz podepsané v Praze dne 21. listopadu 2013, dále uváděné jako „Dohoda“, má čest navrhnout následující Technickou dohodu k Dohodě:

Článek 1

1. Polská republika bude zastupovat Českou republiku při posuzování žádostí o víza a při vydávání víz v konzulárním obvodě Velvyslanectví Polské republiky v Jerevanu (Arménská republika).

2. Česká republika bude zastupovat Polskou republiku při posuzování žádostí o víza a při vydávání víz v konzulárním obvodě Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru (Mongolsko).

3. Česká republika bude zastupovat Polskou republiku při posuzování žádostí o víza a při vydávání víz v konzulárním obvodu Velvyslanectví České republiky v Bagdádu (Irácká republika) držitelům diplomatických a služebních pasů v maximálním množství 10 (deseti) žádostí o víza přijatých měsíčně v tomto konzulárním obvodě.

Článek 2

Zastupující smluvní strana oznámí podle článku 8 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích uzavřené 24. dubna 1963 ve Vídni ministerstvu zahraničních věcí přijímajícího státu, že přebírá zastupování druhé smluvní strany v rozsahu uvedeném výše.

Článek 3

Budou používány formuláře žádostí o víza s odkazem na zastupující smluvní stranu.

Článek 4

Zastupovaná smluvní strana poskytne kontaktní informace o své diplomatické misi či konzulárním úřadě, které odpovídají za třetí zemi, ve které je zastupována (dále uváděné jako „příslušné kontaktní místo“).

Článek 5

1. Seznamy náležitostí pro podání žádosti o vízum zastupující diplomatické mise či zastupujícího konzulárního úřadu včetně seznamů podpůrných dokladů poskytnou tyto diplomatické mise či konzulární úřady. Příslušné kontaktní místo uveřejní náležitosti pro podání žádosti o vízum standardními prostředky (zejména na svých webových stránkách).

2. Zastupující polská diplomatická mise v Jerevanu bude přijímat podpůrné doklady v polštině, ruštině, angličtině a v místním jazyku.

Zastupující česká diplomatická mise v Ulánbátaru a v Bagdádu bude přijímat doklady v češtině, angličtině nebo v místním jazyce.

Článek 6

Diplomatická mise a konzulární úřad zastupující smluvní strany budou oprávněny udělovat víza pouze do takových cestovních dokladů, které jak polské, tak české úřady uznávají za platné.

Článek 7

Ministerstva zahraničních věcí si budou vyměňovat statistické údaje každých šest měsíců. Jednotlivá statistická období jsou 1. ledna až 30. června a 1. července až 31. prosince každého roku.

Článek 8

Ve výjimečných případech, kdy má zastupovaná smluvní strana zájem na vydání víza žadateli, který nepobývá legálně ve třetí zemi, ve které je zastupována, zašle příslušné kontaktní místo zastupované smluvní strany žádost přímo příslušné diplomatické misi či příslušnému konzulárnímu úřadu zastupující smluvní strany.

Článek 9

Tato Technická dohoda může být pozměněna výměnou diplomatických nót. Provádění této Technické dohody může být pozastaveno či ukončeno oznámením diplomatickou cestou podle článku 11 Dohody.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby tato nota a příslušná odpovědní nota tvořily Technickou dohodu uzavřenou v souladu s článkem 8 Dohody, která vstoupí v platnost 10. ledna 2014.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

Varšava, 17. prosince 2013

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Praha

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz podepsaná v Praze dne 21. listopadu 2013 byla vyhlášena pod č. 4/2014 Sb. m. s.


PŘEKLAD

Č.j, 308920/2013-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Polské republiky a má čest potvrdit přijetí verbální noty Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky č.j. DK 3301.69.2013/7 z 17. prosince 2013, která zní následovně:

„Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a podle článku 8 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o vzájemném zastupování ve vydávám víz podepsané v Praze dne 21. listopadu 2013, dále uváděné jako „Dohoda“, má čest navrhnout následující Technickou dohodu k dohodě:

Článek 1

1. Polská republika bude zastupovat Českou republiku při posuzování žádostí o víza a při vydávání víz v konzulárním obvodě Velvyslanectví Polské republiky v Jerevanu (Arménská republika).

2. Česká republika bude zastupovat Polskou republiku při posuzování žádostí o víza a při vydávání víz v konzulárním obvodě Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru (Mongolsko).

Článek 2

Zastupující smluvní strana oznámí podle článku 8 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích uzavřené 24. dubna 1963 ve Vídni ministerstvu zahraničních věcí přijímajícího státu, že přebírá zastupování druhé smluvní strany v rozsahu uvedeném výše.

Článek 3

Budou používány formuláře žádostí o víza s odkazem na zastupující smluvní stranu.

Článek 4

Zastupovaná smluvní strana poskytne kontaktní informace o své diplomatické misi či konzulárním úřadě, které odpovídají za třetí zemi, ve které je zastupována (dále uváděné jako „příslušné kontaktní místo“).

Článek 5

1. Seznamy náležitostí pro podání žádosti o vízum zastupující diplomatické mise či zastupujícího konzulárního úřadu včetně seznamů podpůrných dokladů poskytnou tyto diplomatické mise či konzulární úřady. Příslušné kontaktní místo uveřejní náležitosti pro podání žádosti o vízum standardními prostředky (zejména na svých webových stránkách).

2. Zastupující polská diplomatická mise v Jerevanu bude přijímat podpůrné doklady v polštině, ruštině, angličtině a v místním jazyku.

3. Zastupující česká diplomatická mise v Ulánbátaru bude přijímat podpůrné doklady v češtině, angličtině a v místním jazyku.

Článek 6

Diplomatická mise a konzulární úřad zastupující smluvní strany budou oprávněny udělovat víza pouze do takových cestovních dokladů, které jak polské, tak české úřady uznávají za platné.

Článek 7

Ministerstva zahraničních věcí si budou vyměňovat statistické údaje každých šest měsíců. Jednotlivá statistická období jsou 1. ledna až 30. června a 1. července až 31. prosince každého roku.

Článek 8

Ve výjimečných případech, kdy má zastupovaná smluvní strana zájem na vydání víza žadateli, který nepobývá legálně ve třetí zemi, ve které je zastupována, zašle příslušné kontaktní místo zastupované smluvní strany žádost přímo příslušné diplomatické misi či příslušnému konzulárnímu úřadu zastupující smluvní strany.

Článek 9

Tato Technická dohoda může být pozměněna výměnou diplomatických nót. Provádění této Technické dohody může být pozastaveno či ukončeno oznámením diplomatickou cestou podle článku 11 Dohody.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby tato nota a příslušná odpovědní nota tvořily Technickou dohodu uzavřenou v souladu s článkem 8 Dohody, která vstoupí v platnost 10. ledna 2014.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest sdělit, že se výše uvedenou verbální notou a touto verbální notou zakládá Technická dohoda k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která vstoupí v platnost 10. ledna 2014.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Polské republiky o své nejhlubší úctě.

Praha, dne 19. prosince 2013

Velvyslanectví Polské republiky
Praha

Přesunout nahoru