Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 37/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ukončení platnosti Memoranda o porozumění týkajícího se vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě

Datum vyhlášení 10.07.2014
Uzavření smlouvy 29.10.2013
Platnost od 01.04.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 2013 byla v Monsu podepsána Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany Albánské republiky, ministrem obrany Belgického království, Ministerstvem obrany Bulharské republiky, Ministerstvem národní obrany Kanady, Ministerstvem obrany Chorvatské republiky, Ministerstvem obrany České republiky, Ministerstvem obrany Dánského království, Ministerstvem obrany Estonské republiky, Ministerstvem národní obrany Helénské republiky, Ministerstvem obrany Maďarské republiky, Ministerstvem obrany Italské republiky, Ministerstvem obrany Lotyšské republiky, Ministerstvem národní obrany Litevské republiky, ministrem obrany Nizozemského království, Ministerstvem obrany Norského království, ministrem národní obrany Polské republiky, ministrem obrany Portugalské republiky, ministrem národní obrany Rumunska, Ministerstvem obrany Slovenské republiky, Ministerstvem obrany Slovinské republiky, Ministerstvem národní obrany Turecké republiky, Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Ministerstvem obrany Spojených států amerických a Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) týkajícího se vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě1).

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. dubna 2014 a podle článku 2 Dohody byla platnost Memoranda ukončena dne 30. června 2014.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA O UKONČENÍ PLATNOSTI MEMORANDA O POROZUMĚNÍ

MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ALBÁNSKÉ REPUBLIKY,

MINISTREM OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

MINISTERSTVEM OBRANY BULHARSKÉ REPUBLIKY,

MINISTERSTVEM NÁRODNÍ OBRANY KANADY,

MINISTERSTVEM OBRANY CHORVATSKÉ REPUBLIKY,

MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY,

MINISTERSTVEM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

MINISTERSTVEM OBRANY ESTONSKÉ REPUBLIKY,

MINISTERSTVEM NÁRODNÍ OBRANY HELÉNSKÉ REPUBLIKY,

MINISTERSTVEM OBRANY MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

MINISTERSTVEM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY,

MINISTERSTVEM OBRANY LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

MINISTERSTVEM NÁRODNÍ OBRANY LITEVSKÉ REPUBLIKY,

MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

MINISTERSTVEM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY POLSKÉ REPUBLIKY,

MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY RUMUNSKA,

MINISTERSTVEM OBRANY SLOVENSKÉ REPUBLIKY,

MINISTERSTVEM OBRANY SLOVINSKÉ REPUBLIKY,

MINISTERSTVEM NÁRODNÍ OBRANY TURECKÉ REPUBLIKY,

MINISTERSTVEM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE

A SEVERNÍHO IRSKA,

MINISTERSTVEM OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

A VRCHNÍM VELITELSTVÍM SPOJENECKÝCH SIL V EVROPĚ (SHAPE)

TÝKAJÍCÍHO SE VYTVOŘENÍ A ZABEZPEČENÍ SPOLEČNÝCH OPERAČNÍCH STŘEDISEK LETECTVA (CAOCS) VE SPOJENECKÉM VELITELSTVÍ V EVROPĚ

BEROUCE V ÚVAHU, že k prosazování Severoatlantické smlouvy Ministerstvo obrany Albánské republiky, Ministr obrany Belgického Království, Ministerstvo obrany Bulharské Republiky, Ministerstvo národní obrany Kanady, Ministerstvo obrany Chorvatské Republiky, Ministerstvo obrany České Republiky, Ministerstvo obrany Dánského Království, Ministerstvo obrany Estonské Republiky, Ministerstvo národní obrany Helénské Republiky, Ministerstvo obrany Maďarské Republiky, Ministerstvo obrany Italské Republiky, Ministerstvo obrany Lotyšské Republiky, Ministerstvo národní obrany Litevské Republiky, Ministr obrany Nizozemského Království, Ministerstvo obrany Norského Království, Ministr národní obrany Polské Republiky, Ministr obrany Portugalské Republiky, Ministr národní obrany Rumunska, Ministerstvo obrany Slovenské Republiky, Ministerstvo obrany Slovinské Republiky, Ministerstvo národní obrany Turecké Republiky, Ministerstvo obrany Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska, Ministerstvo obrany Spojených států amerických a Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) (účastníci), a v zájmu sjednotit své úsilí o kolektivní obranu v ještě užší spolupráci, přijali nebo přistoupili k Memorandu o porozumění týkajícímu se vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCs) ve Spojeneckém velitelství v Evropě z 22. ledna 2001 (MOU z roku 2001); a

BEROUCE V ÚVAHU, že s účinností od 1. ledna 1994 byly ICAOCs jako podřízená velitelství (angl. zkratka „Sub-PSCs“ podle „Sub-Principal Subordinate Commands“) financovány na mnohonárodním základě místo mezinárodního financování od NATO v souladu s Přílohou A k dokumentu MCM-CBC-089-92 ze dne 11. prosince 1992; a

BEROUCE V ÚVAHU, že jako výsledek nové struktury vojenského velení NATO a racionalizace 4. úrovně velitelské struktury (C-N(98)59 ze dne 18. prosince 1998), financování CAOCs probíhalo dále na mnohonárodním základě; a

BEROUCE V ÚVAHU, že [Severoatlantická] Rada dne 8. června 2011 schválila dokumentem PO(2011)0204-FINAL novou velitelskou strukturu NATO („NCS“ podle angl. NATO Command Structure) a její geografické důsledky a že podle nové NCS byly vzdušné velitelské a řídící struktury podstatně modifikovány, aby zahrnuly dvě střediska CAOC v Uedemu, Německo a v Torrejonu, Španělsko, a jedno rozmístitemé vzdušné velitelské a řídící centrum („DACCC“ podle angl. „Deployable Air Command and Control Centre“) v Poggiu Renatiku, Itálie; a

BEROUCE V ÚVAHU, že [Severoatlantická] Rada dne 29. listopadu 2012 schválila dokumentem PO(2012)0517 aktivaci ke dni 1. lednu 2013 CAOC Torrejon (ESP), CAOC Uedem (DEU) a rozmístitelného vzdušného velitelského a řídícího centra v Poggiu Renatiku, Itálie, jako součástí velitelské struktury NATO; a

BEROUCE V ÚVAHU, že [Severoatlantická] Rada dne 12. prosince 2012 schválila dokumentem PO(2012)0536 deaktivaci sedmi středisek CAOC založených podle MOU, jak byla vymezena v dokumentu MCM-0133-2012; a

BEROUCE OHLED NA výpovědní notu Německé spolkové republiky ze dne 17. ledna 2013; a

BEROUCE OHLED NA výpovědní notu Španělského království ze dne 23. května 2013.

Signatáři dosáhli následujícího porozumění:

1. Poněvadž [Severoatlantická] Rada aktivovala nová velitelství v rámci Spojeneckého velitelství pro operace coby vojenské orgány NATO, což zahrnuje dvě střediska CAOC a jedno DACCC, účel MOU z roku 2001 přestal existovat. Účastníci mohou proto ukončit platnost MOU z roku 2001 bez negativního dopadu na kolektivní obranu Aliance nebo Účastníků.

2. Jednomyslným souhlasem a podle své Části XVI. bude platnost MOU z roku 2001 ukončena ke dni 30. června 2014 (datum ukončení platnosti).

3. Řídící skupina prostřednictvím rozpočtově-finanční pracovní skupiny schválí vypořádání zbytkových prostředků a majetku. Veškeré fyzické prostory budou vráceny Přijímajícímu státu v okamžiku ukončení platnosti. V tomto okamžiku také budou zastaveny veškeré zabezpečující služby Přijímajícího státu podle MOU.

4. Veškeré záležitosti související s přerozdělením personálu budou vyřešeny nejpozději do data ukončení platnosti.

Tato Dohoda o ukončení platnosti MOU byla sepsána v anglickém jazyce ve dvou původních vyhotoveních a podepsána v SHAPE.

Poznámky pod čarou

1) Memorandum o porozumění týkající se vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě přijaté v Bruselu dne 22. ledna 2001 bylo vyhlášeno pod č. 29/2002 Sb. m. s.

Přesunout nahoru