Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 29/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz

Datum vyhlášení 24.04.2014
Uzavření smlouvy 04.03.2014
Platnost od 01.04.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 4. března 2014 a 11. března 2014 byl sjednán Dodatek k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz1).

Dodatek vstoupil v platnost dne 1. dubna 2014.

Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění belgické nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Č.j.: 301490/2014-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Belgického království a má čest sdělit následující:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby tato výměna verbálních nót byla považována za Dodatek k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, uzavřený podle článku 8 odstavce 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech („vízový kodex“).

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz (dále jen „Ujednání“) uzavřené výměnou belgické verbální nóty č.j. B1.2 639 z 24. září 2012 a české verbální nóty č.j. 308020/2012-KKM z 8. listopadu 2012 se doplňuje takto:

Rozsah zastupování České republiky Belgických královstvím se v čl. 1 Ujednání rozšiřuje na následující zemi:

ZeměNázev belgického zastupitelského úřadu
Čínská lidová republikaGenerální konzulát Belgie v Guangzhou

Teritoriální rozsah zastupování je vymezen konzulární působností daného belgického konzulátu.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest navrhnout, aby v případě schválení tohoto textu belgickou stranou tato nóta spolu s odpovědní nótou Velvyslanectví Belgického království tvořily Dodatek k Ujednám mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, který vstoupí v platnost 1. dubna 2014.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Belgického království v Praze o své nejhlubší úctě.

V Praze, dne 4. března 2014

Velvyslanectví Belgického království
Praha

Poznámky pod čarou

1) Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz sjednané výměnou nót ze dne 24. září 2012 a 8. listopadu 2012 bylo vyhlášeno pod č. 99/2012 Sb. m. s.


PŘEKLAD

Velvyslanectví Belgie v Praze
Valdštejnská 6
118 01 Praha 1

Ministerstvo zahraničních věcí v Praze
Diplomatický protokol
Loretánské nám. 5
Praha 1

Č.j.: 14/00106 C4./CHB

Velvyslanectví Belgie v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit, že přiložená nóta č.j. 301490/2014-KKM, týkající se uzavření Ujednání mezi vládou Belgického království a vládou České republiky o zastupování při udělování schengenských víz ve vztahu k působnosti Generálního konzulátu Belgie v Guangzhou, je pro belgickou stranu přijatelná a vstoupí v platnost 1. dubna 2014.

Velvyslanectví Belgie v Praze využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o své nejhlubší úctě.

Praha, 11.3.2014

Přesunout nahoru