Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 11/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz

Datum vyhlášení 17.03.2014
Uzavření smlouvy 04.02.2014
Platnost od 01.03.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 4. února 2014 a 17. února 2014 byl sjednán Dodatek č. 3 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz1).

Dodatek č. 3 vstoupil v platnost dne 1. března 2014.

Francouzské znění české nóty a její překlad do českého jazyka a francouzské znění francouzské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek č. 3, se vyhlašují současně. Součástí Dodatku č. 3 jsou Pokyny pro zastupování mezi Českou republikou a Francií při vydávání víz, jež tvoří přílohu Dodatku č. 3. Do této přílohy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí.


PŘEKLAD

Č.j. 300787/2014 - KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze a má čest sdělit následující:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby tato výměna verbálních nót byla považována za dvojstranné ujednání mezi zastupujícím členským státem a zastupovaným členským státem podle článku 8.4 vízového kodexu.

Dohoda o vzájemném zastupování mezi Francouzskou republikou a Českou republikou uzavřená výměnou francouzských verbálních nót č.j. 002713 z 18.2.2010 a č.j. 16188 FAE/MPV z 15.10.2010 a českých verbálních nót č.j. 24863/2009-KO ze 7.12.2009 a č.j. 23758 z 24.9.2010, jakož i výměnou nedatované české verbální nóty č.j. 22165/11-KO a francouzské nóty č.j. 8841 FAE/MPV ze 17.6.2011, doplněna výměnou francouzské verbální nóty č.j. 4583 FAE/MPV z 8.4.2013 a české verbální nóty 21551/2013-KO z 24.4.2013, a dále doplněna výměnou české verbální nóty č.j. 307488/2013-KKM z 21.10.2013 a francouzské verbální nóty č.j. NV 1076 z 14.11.2013 se doplňuje takto:

Zastupování České republiky Francouzskou republikou se rozšiřuje na následující země:

Botswanská republika (Gaborone)

- Turkmenistán (Ašgabat)

- Tanzanská sjednocená republika (Dar es Salaam)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest navrhnout, aby v případě schválení tohoto textu francouzskou stranou tato nóta spolu s odpovědní nótou Velvyslanectví Francouzské republiky tvořily Dodatek č. 3 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz, který vstoupí v platnost 1. března 2014. Kopie zvláštního dodatku (Pokyny pro zastupování ve vydávání víz mezi Francií a Českou republikou / Guidelines for the Visa Issuance Representation between France and the Czech Republic) s aktualizovanými údaji o zastupování je přiložena k této verbální nótě.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Francouzské republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 4. února 2014

Velvyslanectví Francouzské republiky
Praha

Poznámky pod čarou

1) Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednané výměnou nót ze dne 24. září 2010 a 15. října 2010 bylo vyhlášeno pod č. 99/2010 Sb. m. s.
Dodatek k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót ze dne 8. dubna 2013 a 24. dubna 2013 byl vyhlášen pod č. 44/2013 Sb. m. s. Dodatek č. 2 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót ze dne 21. října 2013 a 14. listopadu 2013 byl vyhlášen pod č. 100/2013 Sb. m. s.


PŘEKLAD

FRANCOUZSKÉ VELVYSLANECTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

N°130/RT-2014

Francouzské velvyslanectví projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky as odvoláním na jeho verbální nótu č. 300787/2014-KKM ze dne 4, února 2014, týkající se žádosti o zastupování při udělování schengenských víz v Gaborone (Botswanská republika), v Ašgabatu (Turkmenistán) a v Dar es Salaamu (Tanzanská sjednocená republika), si dovoluje sdělit následující:

Francie souhlasí s rozšířením stávajících dohod na zastupování České republiky Francií také v Gaborone (Botswanská republika), v Ašgabatu (Turkmenistán) a v Dar es Salaamu (Tanzanská sjednocená republika).

Výše uvedená česká nóta i tato nóta tvoří Dodatek č. 3 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou (francouzská verbální nóta č. 16188 FAE/MPV ze dne 15. října 2010) o zastupování při udělování víz.

Tato dohoda o zastupování vstoupí v platnost 1. března 2014.

Francouzské velvyslanectví využívá této příležitosti, aby Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ujistilo o své hluboké úctě./.

Praha, 17. února 2014

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Diplomatický protokol

Přesunout nahoru