Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 9/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Spolkového ministerstva zahraničních věcí ze dne 20. srpna 2012, kterou německá strana oznámila české straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsané dne 19. září 2000 v Berlíně a vyhlášené pod č. 91/2002 Sb. m. s. a změněné pod č. 131/2002 Sb. m. s. a č. 88/2010 Sb. m. s.

Datum vyhlášení 28.01.2013
Uzavření smlouvy 20.08.2012
Platnost od 20.08.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v souladu s článkem 17 odst. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech1) sdělila německá strana nótou ze dne 20. srpna 2012 české straně změny v označení a působnosti orgánů, které jsou ve Spolkové republice Německo příslušné podle článku 2 odst. 4 Smlouvy.

Německé znění nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Spolkové ministerstvo zahraničních věcí

Č.j: VN08-555.08 CZE

Verbální nóta

Spolkové ministerstvo zahraničních věcí projevuje úctu Velvyslanectví České republiky a má čest s odvoláním na Smlouvu mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech z 19. září 2000, která ve svém článku 17 odstavci 2 předpokládá, že si vlády smluvních států navzájem diplomatickou cestou oznamují změny v označení a působnosti orgánů uvedených v této smlouvě, sdělit následující změny na německé straně:

Působnosti a oprávnění orgánů uvedených v článku 2 odstavci 4 se změnily na základě reformy struktury v rámci německé celní správy. Zde uvedené hlavní celní úřady byly zařazeny do jiných hlavních celních úřadů.

Nyní jsou tedy příslušnými následující hlavní celní úřady:

• Hlavní celní úřad Dresden/Drážďany pro působnost bývalých hlavních celních úřadů Lobau a Pirna,

• Hlavní celní úřad Erfurt pro působnost bývalých hlavních celních úřadů Chemnitz/Saská Kamenice a Plauen/Plavno,

• Hlavní celní úřad Regensburg pro působnost bývalých hlavních celních úřadů Hof a Weiden,

• Hlavní celní úřad Landshut pro působnost bývalého hlavního celního úřadu Passau/Pasov.

Dále byl Celní pátrací úřad Nürnberg/Norimberk zařazen do Celního pátracího úřadu München/Mnichov.

S tímto oznámením není spojen návrh změny definice příhraničních oblastí podle článku 17 odstavce 3 Smlouvy.

Spolkové ministerstvo zahraničních věcí využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky svou hlubokou úctou.

Berlín, 20. srpna 2012

Velvyslanectví České republiky
Wilhelmstraße 44
10117 Berlín

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech podepsaná dne 19. září 2000 v Berlíně byla vyhlášena pod č. 91/2002 Sb. m. s. a změněna pod č. 131/2002 Sb. m. s. a č. 88/2010 Sb. m. s.

Přesunout nahoru