Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 80/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 – 2008

Datum vyhlášení 21.10.2013
Uzavření smlouvy 25.09.2008
Platnost od 06.11.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 25. září 2008 a 4. listopadu 2008 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o prodloužení platnosti Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 – 20081).

Dohoda vstoupila v platnost dne 6. listopadu 2008.

Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a arabské znění egyptské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Nóta č.: 1743/2008

Velvyslanectví České republiky v Káhiře projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Egyptské arabské republiky a z pověření vlády České republiky má čest předat egyptské straně návrh Ministerstva kultury České republiky k uzavření Dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o prodloužení platnosti Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 - 2008.

Česká strana navrhuje, aby platnost Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 - 2008 byla prodloužena do doby vstupu v platnost nového Prováděcího programu. Každá ze smluvních stran může tento Prováděcí program vypovědět písemně, platnost programu skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně. Ukončení platnosti tohoto Prováděcího programu nebude mít vliv na aktivity zahájené během jeho platnosti. Ty budou probíhat dle podmínek souvisejícího Prováděcího programu až do jejich ukončení.

Za předpokladu, že vláda Egyptské arabské republiky souhlasí s výše uvedeným návrhem, česká strana navrhuje, aby tato nóta a potvrzující nóta egyptské strany daly vznik Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o prodloužení platnosti Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 - 2008, která nabude platnosti dnem doručení nóty od egyptské strany.

Velvyslanectví České republiky v Káhiře využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Egyptské arabské republiky svou hlubokou úctou.

Káhira, 25. září 2008

Ministerstvo zahraničních věcí Egyptské arabské republiky
Odbor kulturních dohod a protokolárních záležitostí
Káhira

Kopie:
Ministerstvo vysokého školství Egyptské arabské republiky
Odbor sociálního zabezpečení zahraničních studentů
Dareeh Saad Str.
Káhira

Poznámky pod čarou

1) Prováděcí program kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 – 2008, podepsaný v Káhiře dne 19. února 2006, byl vyhlášen pod č. 43/2006 Sb. m. s.


PŘEKLAD

Ministerstvo zahraničních věcí
Zástupce náměstka ministra zahraničních věcí pro kulturní dohody a protokolární záležitosti

Nóta č.: 3434

Datum 4.11. 2008

NÓTA

Ministerstvo zahraničních věcí Egyptské arabské republiky, náměstek ministra zahraničních věcí pro kulturní dohody a protokolární záležitosti projevuje úctu Velvyslanectví České republiky v Káhiře.

S odkazem na nótu Velvyslanectví České republiky č. 1743/2008 s datem 25. září 2008 týkající se návrhu české strany na prodloužení platnosti Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou Egyptské arabské republiky a vládou České republiky, sjednaného na léta 2006 - 2008, do doby podpisu nového Prováděcího programu, Ministerstvo zahraničních věcí Egyptské arabské republiky má čest informovat o následujícím:

1. Egyptská strana souhlasí s návrhem vlády České republiky na prodloužení platnosti Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou Egyptské arabské republiky a vládou České republiky, sjednaného na léta 2006 - 2008, do doby podpisu nového Prováděcího programu.

2. Prodloužení platnosti Prováděcího programu do doby podpisu nového Prováděcího programu nevyžaduje písemné vypovězení platnosti starého programu, prodloužení programu vstoupí v platnost automaticky.

Ministerstvo zahraničních věcí Egyptské arabské republiky, zástupce náměstka ministra zahraničních věcí pro kulturní dohody a protokolární záležitosti využívá této příležitosti, aby znovu ujistil vážené velvyslanectví svou hlubokou úctou.

Přesunout nahoru