Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 79/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů

Datum vyhlášení 21.10.2013
Uzavření smlouvy 29.07.2011
Platnost od 01.09.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 509/1992 Sb.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 29. července 2011 a 21. května 2012 byl s odvoláním na článek 4 Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů1) českou stranou omezen bezvízový styk pouze na držitele platných mongolských diplomatických pasů, a to s účinností od 1. září 2011.

České znění české nóty a mongolské znění mongolské nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Č.j.:305606/2011-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Mongolská v Praze a má čest s odvoláním na článek 4 Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolská o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů (Ulánbátar, 26. června 1992) informovat o tom, že česká strana omezí bezvízový styk pouze na držitele platných mongolských diplomatických pasů, a to s účinností od 1. září 2011.

Vstup a pobyt na území České republiky pro držitele platných mongolských služebních pasů bude s účinností od 1. září 2011 vyžadovat udělení víza.

Českou stranu k tomuto kroku vede skutečnost, že Mongolsko nedisponuje zákonem o cestovních dokladech a že služební pasy jsou mongolskými úřady vydávány příliš širokému okruhu osob, to vše za situace, kdy tyto pasy nejsou opatřeny ochrannými biometrickými prvky.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Mongolská v Praze svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 29. července 2011

Velvyslanectví Mongolská
Praha

Poznámky pod čarou

1) Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů, podepsané v Ulánbátaru dne 26. června 1992, bylo vyhlášeno pod č. 509/1992 Sb.


PŘEKLAD

K/12-722

Ministerstvo zahraničních vztahů a obchodu Mongolská projevuje úctu Velvyslanectví České republiky v Mongolsku a má čest v návaznosti na nótu č.j. 612/2012-UBAAT [sic] ze dne 16. května 2012 informovat, že mongolská strana přijala návrh české strany na změnu Dohody o bezvízovém styku pro držitele diplomatických a služebních pasů z roku 1992 a sděluje, že od září roku 2011 je v platnosti oboustranná vízová povinnost pro držitele služebních pasů. Mongolská strana s politováním konstatuje, že tyto změny jsou krokem zpět ve vztazích týkajících se vzájemného cestování občanů a je ochotná přistoupit na další návrhy a dále jednat v tomto ohledu.

V současné době mongolská strana nevybírá vízový poplatek od držitelů českých služebních pasů /poplatek za kolek, za konzulární služby, za štítek/ a dovoluje si požádat českou stranu o potvrzení recipročního kroku nótou.

Ministerstvo zahraničních vztahů a obchodu Mongolská využívá této příležitosti, aby znovu projevilo úctu Velvyslanectví České republiky v Mongolsku.

V Ulánbátaru dne 21. května 2012

Velvyslanectví České republiky v Mongolsku
Ulánbátar

Přesunout nahoru