Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 73/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596

Datum vyhlášení 11.10.2013
Uzavření smlouvy 30.01.2009
Ratifikace Smlouvy 27.08.2012
Platnost od 07.11.2012
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. ledna 2009 byly ve Washingtonu přijaty změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj1) vyplývající z rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596.

Se změnami vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přijetí změn Dohody Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 27. srpna 2012, byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Dohody, dne 7. listopadu 2012.

Změny Dohody vstoupily v platnost na základě článku VIII odst. c) Dohody dne 27. června 2012 a pro Českou republiku vstoupily v platnost dne 7. listopadu 2012.

Anglické znění změn Dohody a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Článek V, část 3 písm. a) Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj se mění takto (nový text v kurzívě):

Článek V, část 3 písm. a) Dohody o bance se mění takto:

ČÁST 3.

Hlasování

a) Hlasovací síla každého člena bude rovna součtu základních a akciových hlasů.

(i) Základními hlasy každého člena bude počet hlasů vycházející z rovnoměrného rozdělení 5,55 % celkového počtu hlasů všech členů mezi všechny členy tak, aby počet základních hlasů byl vždy celé číslo.

(ii) Akciovými hlasy pro každého člena bude počet hlasů vycházející z alokace jednoho hlasu za každou akcii základního kapitálu, kterou drží.

Původní znění:

a) Každý člen bude mít 250 hlasů a jeden další hlas za každou akcii základního kapitálu, kterou drží.

Poznámky pod čarou

1) Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj byla přijata ve Washingtonu dne 22. července 1944 a vyhlášena pod č. 500/1992 Sb.

Přesunout nahoru