Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 69/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Ústavě a Úmluvě Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Ženevě dne 22. října 1992, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Kjótu dne 14. října 1994, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Minneapolis dne 6. listopadu 1998, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Marrákeši dne 18. října 2002, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Antalyi dne 24. listopadu 2006, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Guadalajaře dne 22. října 2010

Datum vyhlášení 11.10.2014
Uzavření smlouvy 22.12.1992
Ratifikace Smlouvy 29.08.1994
Platnost od 29.08.1994
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

19 (Čl. 2)
23 (Čl. 3)
28 (Čl. 4)
32 (Čl. 5)
36 (Čl. 6)
38 (Čl. 7)
46 (Čl. 8)
64 (Čl. 10)
72 (Čl. 11)
77 (Čl. 12)
92 (Čl. 14)
103 (Čl. 17)
115 (Čl. 19)
116 (Čl. 20)
117 (Čl. 21)
143 (Čl. 23)
145 (Čl. 25)
147 (Čl. 26)
149 (Čl. 27)
154 (Čl. 28)
170 (Čl. 29)
174 (Čl. 30)
175 (Čl. 31)
178 (Čl. 33)
179 (Čl. 34)
181 (Čl. 35)
182 (Čl. 36)
185 (Čl. 38)
189 (Čl. 39)
190 (Čl. 40)
191 (Čl. 41)
192 (Čl. 42)
193 (Čl. 43)
194 (Čl. 44)
196 (Čl. 45)
199 (Čl. 46)
200 (Čl. 47)
201 (Čl. 48)
204 (Čl. 49)
206 (Čl. 51)
207 (Čl. 52)
211 (Čl. 53)
214 (Čl. 54)
232 (Čl. 56)
235 (Čl. 57)
237 (Čl. 58)
6 (Čl. 2)
22 (Čl. 3)
49 (Čl. 4 - Čl. 22)
(ZSU) 58A PP-98 (Čl. 9)
ZSU 64 (Čl. 10)
ZSU 70 PP- 98 (Čl. 11)
HLAVA IVA - DNU (Čl. 28 - Čl. 32)
ZSU 228 PP-98 (Čl. 58)
HLAVA I - Fungování Unie (Čl. 2 - Čl. 17A)
HLAVA II - ZSU PP-98 (Čl. 23 - Čl. 31)
DNU* 73a ZU* 76 (Čl. 13)
ZSU 91 PP-98 (Čl. 28)
ODDÍL I. - Předmluva (Čl. 2 - Čl. 4)
ZSU 80 PP-94 (Čl. 5)
ZSU 105 (Čl. 6)
ZSU 178 PP-98 (Čl. 15)
ZSU 215C (Čl. 18)
ZSU 220 (Čl. 19)
ZSU 240 PP-98 (Čl. 21)
(ZSU) 251 (Čl. 23)
ZSU 269E PP-02 (Čl. 24)
ZSU 280 PP-98 (Čl. 25)
ZU* 298F (Čl. 33)

69

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. prosince 1992 byly v Ženevě přijaty Ústava Mezinárodní telekomunikační unie a Úmluva Mezinárodní telekomunikační unie.

S přístupem k Ústavě a Úmluvě vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Ústavě a Úmluvě byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní telekomunikační unie, depozitáře Ústavy a Úmluvy, dne 29. srpna 1994.

Ústava a Úmluva vstoupily v platnost na základě článku 58 odst. 1 Ústavy dne 1. července 1994. Pro Českou republiku vstoupily v platnost podle článku 53 odst. 3 Ústavy dne 29. srpna 1994.

Podle článku 58 odst. 2 Ústavy se dnem vstupu v platnost této Ústavy a Úmluvy ruší a nahrazuje Mezinárodní telekomunikační Úmluva, přijatá v Nairobi dne 6. listopadu 1982.

Dne 14. října 1994 byly v Kjótu přijaty Listina měnící Ústavu Mezinárodní telekomunikační unie a Listina měnící Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie.

S Listinami vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přístupu České republiky k Listinám byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní telekomunikační unie, depozitáře Listin, dne 19. července 2013.

Listiny vstoupily v platnost podle oddílu II dne 1. ledna 1996. Pro Českou republiku vstoupily v platnost podle článků 53 a 55 Ústavy dne 19. července 2013.

Dne 6. listopadu 1998 byly v Minneapolis přijaty Listina měnící Ústavu Mezinárodní telekomunikační unie ve znění Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994) a Listina měnící Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie ve znění Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994).

S Listinami vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přístupu České republiky k Listinám byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní telekomunikační unie, depozitáře Listin, dne 4. dubna 2001.

Listiny vstoupily v platnost podle části II dne 1. ledna 2000. Pro Českou republiku vstoupily v platnost podle článků 53 a 55 Ústavy dne 4. dubna 2001.

Dne 18. října 2002 byly v Marrákeši přijaty Listina měnící Ústavu Mezinárodní telekomunikační unie ve znění Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994) a Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998) a Listina měnící Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie ve znění Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994) a Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998).

S Listinami vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přístupu České republiky k Listinám byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní telekomunikační unie, depozitáře Listin, dne 18. prosince 2003.

Listiny vstoupily v platnost podle části II dne 1. ledna 2004 a na základě článku 55 odst. 6 Ústavy tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Dne 24. listopadu 2006 byly v Antalyi přijaty Listina měnící Ústavu Mezinárodní telekomunikační unie ve znění Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994), Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998) a Konference vládních zmocněnců (Marrákeš, 2002), Listina měnící Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie ve znění Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994), Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998) a Konference vládních zmocněnců (Marrákeš, 2002) a prohlášení a výhrady učiněné v závěru Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Antalya, 2006), jež jsou součástí závěrečných aktů Konference vládních zmocněnců.

S Listinami, prohlášeními a výhradami vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přístupu České republiky k Listinám, která obsahovala potvrzení prohlášení a výhrad, byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní telekomunikační unie, depozitáře Listin, dne 13. března 2013.

Listiny vstoupily v platnost podle oddílu II dne 1. ledna 2008. Pro Českou republiku vstoupily v platnost podle článků 53 a 55 Ústavy dne 13. března 2013.

Dne 22. října 2010 byly v Guadalajaře přijaty Listina měnící Ústavu Mezinárodní telekomunikační unie ve znění Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994), Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998), Konference vládních zmocněnců (Marrákeš, 2002) a Konference vládních zmocněnců (Antalya, 2006), Listina měnící Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie ve znění Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994), Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998), Konference vládních zmocněnců (Marrákeš, 2002) a Konference vládních zmocněnců (Antalya, 2006) a prohlášení a výhrady učiněné v závěru Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Guadalajara, 2010), jež jsou součástí závěrečných aktů Konference vládních zmocněnců.

S Listinami vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přístupu České republiky k Listinám, která obsahovala potvrzení prohlášení a výhrad učiněných v závěru Konference vládních zmocněnců (Guadalajara, 2010), byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní telekomunikační unie, depozitáře Listin, dne 13. března 2013.

Listiny vstoupily v platnost podle části II dne 1. ledna 2012. Pro Českou republiku vstoupily v platnost podle článků 53 a 55 Ústavy dne 13. března 2013.

Francouzské znění Ústavy a Úmluvy, francouzské znění Listin měnících Ústavu a Úmluvu přijatých v Kjótu dne 14. října 1994, francouzské znění listin měnících Ústavu a Úmluvu přijatých v Minneapolis dne 6. listopadu 1998, francouzské znění Listin měnících Ústavu a Úmluvu přijatých v Marrákeši dne 18. října 2002, francouzské znění Listin měnících Ústavu a Úmluvu přijatých v Antalyi dne 24. listopadu 2006, anglické znění prohlášení a výhrad učiněných v závěru Konference vládních zmocněnců v Antalyi dne 24. listopadu 2006, francouzské znění Listin měnících Ústavu a Úmluvu přijatých v Guadalajaře dne 22. října 2010, anglické znění prohlášení a výhrad učiněných v závěru Konference vládních zmocněnců v Guadalajaře dne 22. října 2010 a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Závěrečné dokumenty mimořádné konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Ževeva 1992)

ÚSTAVA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE

Preambule

1

Uznávajíce plně výsostné právo každého státu regulovat své telekomunikace a přihlížejíce k rostoucímu významu telekomunikací pro udržování míru a pro hospodářský a společenský rozvoj všech států Mezinárodní telekomunikační unie (v dalším pouze "Unie"), dohodly se členské státy této Ústavy (v dalším "Ústava") jakožto základního nástroje Unie, a Úmluvy Unie (v dalším pouze "Úmluva"), která Ústavu doplňuje, v zájmu podpoření mírových vztahů a mezinárodní spolupráce mezi národy jakož i hospodářského a společenského rozvoje dobrým fungováním telekomunikací poskytováním efektivních
telekomunikačních služeb takto:

HLAVA I

Základní ustanovení

ČLÁNEK 1

Účel Unie

2

1. Účelem Unie je:

3

a) udržovat a rozšiřovat mezinárodní spolupráci mezi všemi členy Unie v zájmu zlepšování a racionálního užívání telekomunikací všeho druhu;

4

b) podporovat a poskytovat technickou pomoc rozvojovým zemím v oblasti telekomunikací a také podporovat mobilizaci materiálních a finančních zdrojů, potřebných v těchto zemích při zavádění telekomunikačních služeb;

5

c) podporovat rozvoj technických prostředků a jejich co nejefektivnější využití za účelem zvýšení výkonnosti telekomunikačních služeb, zvyšování jejich užitečnosti a jejich co největší dostupnosti pro veřejnost;

6

d) snažit se o rozšíření výhod plynoucích z nových telekomunikačních technologií na všechny obyvatele Země;

7

e) podporovat využívání telekomunikačních služeb v zájmu upevňování mírových vztahů;

8

f) slaďovat snahy členů při dosahování těchto cílů

9

g) podporovat na mezinárodní úrovni širší přístup k otázkám telekomunikací, s ohledem na globalizaci ekonomiky a informační společnosti, prostřednictvím spolupráce s jinými regionálními a celosvětovými mezivládními organizacemi a s nevládními organizacemi, které se zabývají telekomunikacemi.

10

2. Za tím účelem Unie zejména:

11

a) provádí rozdělování kmitočtových pásem rádiového spektra, individuální přidělování rádiových kmitočtů a registraci přidělování kmitočtů, jakož i všech s tím spojených orbitálních poloh geostacionárních družic, aby bylo zabráněno škodlivým interferencím mezi radiokomunikačními stanicemi různých zemí;

12

b) koordinuje snahy o odstranění škodlivých interferencí mezi rádiovými stanicemi různých zemí a o zlepšené využívání spektra rádiových kmitočtů, jakož i geostacionárních oběžných drah družic
radiokomunikačními službami;

13

c) usnadňuje celosvětovou normalizaci telekomunikací s uspokojivou kvalitou služeb;

14

d) povzbuzuje mezinárodní spolupráci, pokud jde o poskytování technické pomoci rozvojovým zemím, jakož zakládání, vývoj a zdokonalování telekomunikačních zařízení a sítí v rozvojových zemích všemi prostředky, které má k dispozici, včetně účasti na příslušných programech Spojených národů a užívání vlastních zdrojů tam, kde je to potřebné;

15

e) koordinuje snahy o sladění vývoje telekomunikačních zařízení, zejména těch, které se opírají o kosmické technologie, s cílem maximálně využít možností, které poskytují;

16

f) podporuje spolupráci mezi svými členy za účelem tvorby tarifů na co nejnižší úrovni při poskytování efektivních služeb a při nezávislém a racionálním finančním řízení telekomunikací;

17

g) dává popud k přijímání opatření, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti lidského života prostřednictvím spolupráce telekomunikačních služeb;

18

h) zpracovává studie, vytváří předpisy, přijímá rezoluce, formuluje různá doporučení a požadavky, shromažďuje a publikuje informace týkající se telekomunikací;

19

i) prosazuje spolu s mezinárodními finančními a rozvojovými organizacemi vytváření preferenčních a výhodných úvěrových programů, určených na sociální programy, zaměřené mimo jiné na rozšiřování telekomunikačních služeb do nejodlehlejších oblastí jednotlivých zemí.

ČLÁNEK 2

Složení Unie

20

Mezinárodní telekomunikační unie má, vzhledem k principu univerzality a vzhledem k žádoucí co nejširší účasti v Unii tyto členy:

21

a) kterýkoliv stát, který je členem Unie jakožto strana kterékoli mezinárodní telekomunikační úmluvy platné před vstupem této předkládané Ústavy a Úmluvy v platnost;

22

b) kterýkoliv jiný stát, člen Organizace spojených národů, který přistoupí k Ústavě a k Úmluvě podle článku 53 Ústavy;

23

c) kterýkoliv jiný stát, který není členem Organizace spojených národů a který požádá o členství v Unii a přistoupí k Ústavě a k Úmluvě podle ustanovení článku 53 Ústavy poté, co získal souhlas s členstvím dvoutřetinovou většinou členů Unie. Je-li taková žádost o členství podána mezi dvěma Konferencemi vládních zmocněnců, konzultuje ji Generální tajemník se členy Unie; jestliže člen Unie neodpoví do čtyř měsíců od doby, kdy byl požádán o stanovisko, má se za to, že se zdržel hlasování.

ČLÁNEK 3

Práva a povinnosti členů Unie

24

1. Členové Unie mají práva a povinnosti stanovené touto Ústavou a Úmluvou.

25

2. Práva členů týkající se účasti na konferencích, zasedáních a konzultacích Unie jsou:

26

a) každý člen má právo účastnit se konferencí, je volitelný do Rady a má právo jmenovat kandidáty pro volbu funkcionářů Unie nebo členů Výboru pro radiokomunikační řád;

27

b) každý člen má také právo, s výhradami uvedenými v stanoveních bodů 169 a 210 této Ústavy, uplatnit jeden hlas na každé konferenci vládních zmocněnců, na každé světové konferenci a na všech shromážděních radiokomunikačních orgánů a zasedáních studijních skupin a, je-li členem Rady, pak na všech zasedáních Rady. Na regionálních konferencích mají hlasovací právo jen členové z příslušného regionu;

28

c) s výhradou ustanovení bodů 169 a 210 této Ústavy má každý člen také jeden hlas v konzultacích prováděných korespondenční cestou. V případě konzultací týkajících se regionálních konferencí mají hlasovací právo jen členové příslušného regionu.

ČLÁNEK 4

Základní dokumenty Unie

29

1. Základními dokumenty Unie jsou:

- Ústava Mezinárodní telekomunikační unie

- Úmluva Mezinárodní telekomunikační unie

- administrativní předpisy.

30

2. Základním dokumentem Unie je Ústava, jejíž ustanovení jsou doplněna ustanoveními Úmluvy.

31

3. Jak ustanovení Ústavy tak, i ustanovení Úmluvy jsou dále doplněny níže vyjmenovanými administrativními předpisy, které regulují užívání telekomunikací a jsou pro všechny členy závazné:

- mezinárodní telekomunikační řád

- radiokomunikační řád.

32

4. V případě rozporu mezi ustanovením této Ústavy a ustanovením Úmluvy nebo administrativního řádu platí Ústava. V případě rozporu mezi ustanovením Úmluvy a ustanovením administrativního předpisu platí Úmluva.

ČLÁNEK 5

Definice

33

Pokud ze souvislostí nevyplývá jinak, platí tato ustanovení:

34

a) názvy užívané v této Ústavě a definované v její příloze, která je její nedílnou součástí, mají význam, který jim je určen v této příloze;

35

b) názvy - jiné než ty, které jsou definovány v příloze k této Ústavě - užívané v Úmluvě a definované v její příloze, která je její nedílnou součástí, mají význam určený v této příloze;

36

c) jiné názvy, definované v administrativních předpisech, mají význam, který jim je v těchto předpisech určený.

ČLÁNEK 6

Realizace nástrojů Unie

37

1. Členové jsou povinni dodržovat ustanovení této Ústavy, Úmluvy a administrativního řádu ve všech telekomunikačních úřadech a stanicích jimi zřízených nebo provozovaných, které se zabývají mezinárodními službami nebo které by mohly zasahovat škodlivě do radiokomunikačních služeb jiných zemí, s výjimkou služeb vyňatých z těchto povinností podle ustanovení článku 48 této Ústavy.

38

2. Členové jsou také povinni činit potřebná opatření, aby zajistili dodržování jednotlivých ustanovení této Ústavy, Úmluvy a administrativního řádu provozními organizacemi, které pověřili zřizováním a provozováním telekomunikací a které jsou zapojeny do mezinárodních služeb nebo které provozují stanice, jež by mohly působit rušivé zásahy do radiokomunikačních služeb jiných zemí.

ČLÁNEK 7

Struktura Unie

39

Unie je tvořena těmito orgány:

40

a) Konference vládních zmocněnců, nejvyšší orgán Unie;

41

b) Rada, která jedná na základě zmocnění Konference vládních zmocněnců;

42

c) celosvětové mezinárodní telekomunikační konference;

43

d) radiokomunikační sektor včetně celosvětových a regionálních radiokomunikačních konferencí, jednotlivých shromáždění radiokomunikačních orgánů a Výboru pro radiokomunikační řád;

44

e) sektor normalizace telekomunikací včetně celosvětových konferencí normalizace telekomunikací;

45

f) sektor rozvoje telekomunikací včetně celosvětových a regionálních konferencí rozvoje telekomunikací;

46

g) Generální sekretariát.

ČLÁNEK 8

Konference vládních zmocněnců

47

1. Konference vládních zmocněnců je tvořena delegacemi zastupujícími členy. Je svolávána každé čtyři roky.

48

2. Konference vládních zmocněnců:

49

a) stanovuje všeobecné zásady umožňující plnění poslání Unie, které jsou vyhlášeny v článku 1 této Ústavy;

50

b) po projednání zpráv o činnosti Unie od poslední konference vládních zmocněnců, jakož i zpráv o Unií doporučované strategické politice a strategickém plánování, vypracovaných Radou, činí veškerá rozhodnutí, která považuje za vhodná;

51

c) zpracovává podklady pro rozpočet Unie a na základě zpráv zmíněných v bodě 50 stanoví maximální výši výdajů Unie do příští konference vládních zmocněnců, když předtím posoudila všechny aspekty týkající se činnosti Unie během tohoto období;

52

d) zpracovává všechny všeobecné směrnice týkající se funkcionářů Unie a v případě potřeby stanoví základní platy, platové stupnice a soustavu náhrad a důchodů pro všechny funkcionáře Unie;

53

e) reviduje, a případně s konečnou platností schvaluje účty Unie;

54

f) z členů Unie volí její Radu;

55

g) volí Generálního tajemníka, náměstka Generálního tajemníka a jednotlivé ředitele kanceláří sektorů, kteří jsou volenými funkcionáři Unie;

56

h) volí členy Komise pro radiokomunikační řád;

57

i) projednává a případně přijímá návrhy na úpravy Ústavy a Úmluvy podle ustanovení článku 55 Ústavy a odpovídajících ustanovení Úmluvy;

58

j) v případě potřeby uzavírá nebo reviduje dohody mezi Unií a jinými mezinárodními organizacemi, projednává případné prozatímní dohody, které s takovými organizacemi Rada jménem Unie uzavřela, a činí v souvislosti stím taková opatření, která považuje za vhodná;

59

k) podle potřeby projednává další otázky týkající se telekomunikací.ČLÁNEK 9Zásady týkající se voleb a s nimi souvisících záležitostí

60

1. Konference vládních zmocněnců dbá při kterýchkoliv volbách uvedených v bodech 54 až 56 Ústavy na to, aby:

61

a) členové Rady byli voleni s patřičným ohledem na potřebu spravedlivého rozdělení míst v Radě mezi všechny regiony světa;

62

b) Generální tajemník, náměstek Generálního tajemníka, ředitelé kanceláří a členové radiokomunikačního regulačního výboru byli státními příslušníky členů Unie a při jejich volbě je třeba věnovat patřičný ohled na spravedlivé zeměpisné rozdělení mezi světové regiony; pokud jde o volené funkcionáře, je třeba mimoto brát patřičný ohled na zásady obsažené v bodě 154 této Ústavy;

63

c) členové Výboru pro radiokomunikační řád byli voleni jednotlivě z kandidátů navržených členy Unie; každý člen může navrhnout jen jednoho kandidáta, který musí být státním příslušníkem jeho země;

64

2. Procedurální pravidla výše uvedených voleb budou stanovena konferencí vládních zmocněnců. Ustanovení týkající se nástupu do funkcí, volných míst a znovuzvolitelnosti jsou obsaženy v této Ústavě.

ČLÁNEK 10

Rada

65

1.

(1) Rada je složena ze členů Unie volených konferencí vládních zmocněnců v souladu s ustanoveními bodu 61 této Ústavy.

66

(2) Každý člen Rady určí jednu osobu, která bude v Radě zasedat a které může asistovat jeden nebo více poradců.

67

2. Rada stanoví vlastní jednací řád.

68

3. V období mezi konferencemi vládních zmocněnců jedná Rada, jakožto řídicí orgán Unie, jménem konference vládních zmocněnců v mezích zmocnění, která jí konference svěřila.

69

4. (1) Rada je pověřena k přijímání veškerých opatření, vedoucích k tomu, aby členské státy mohly realizovat jednotlivá ustanovení Ústavy, Úmluvy a administrativního řádu, jednotlivá rozhodnutí konference vládních zmocněnců a - kde to přichází v úvahu - i rozhodnutí jiných konferencí a porad Unie a vykonávat všechny další úkoly, které jí byly svěřeny konferencí vládních zmocněnců.

70

(2) Projednává zásadní otázky telekomunikační politiky, přičemž se řídí směrnicemi danými konferencí vládních zmocněnců tak, aby bylo zajištěno, že zaměření politiky a strategie Unie bude dokonale přizpůsobeno stálému vývoji měnícího se telekomunikačního prostředí.

71

(3) Zajišťuje účinnou koordinaci činností Unie a provádí efektivní finanční kontrolu Generálního sekretariátu a všech tří sektorů.

72

(4) Přispívá, v souladu s posláním Unie, k rozvoji telekomunikací v rozvojových zemích všemi dostupnými prostředky včetně účasti Unie v příslušných programech Organizace spojených národů.

ČLÁNEK 11

Generální sekretariát

73

1. (1) Generální sekretariát je řízen Generálním tajemníkem, jemuž asistuje jeden náměstek.

74

(2) Generální tajemník připravuje za pomoci Koordinačního výboru strategickou politiku a plány pro Unii a koordinuje její činnost.

75

(3) Generální tajemník činí veškerá potřebná opatření k hospodárnému využívání zdrojů Unie a je odpovědný Radě za veškeré administrativní a finanční aspekty činnosti Unie.

76

(4) Generální tajemník je statutárním zástupcem Unie.

77

2. Náměstek Generálního tajemníka je odpovědný Generálnímu tajemníkovi; asistuje Generálnímu tajemníkovi při výkonu jeho funkcí a plní konkrétní úlohy, které mu ukládá Generální tajemník. Vykonává funkce Generálního tajemníka v době jeho nepřítomnosti.

HLAVA II

Radiokomunikační sektor

ČLÁNEK 12

Funkce a struktura

78

1.

(1) Funkcí radiokomunikačního sektoru je plnit cíle Unie, ve vztahu k radiokomunikacím, jak jsou stanoveny v článku 1 Ústavy, - zajišťováním racionálního, spravedlivého, účinného a hospodárného užívání kmitočtového spektra všemi radiokomunikačními službami včetně těch, které užívají oběžnou dráhu geostacionárních družic, s výhradou ustanovení článku 44 této Ústavy, a - prováděním studií bez omezení frekvenčního rozsahu a přijímáním jednotlivých doporučení, týkajících se radiokomunikací.

79

(2) Přesné rozlišení odpovědností, které má radiokomunikační sektor a sektor telekomunikační standardizace v oblasti problematiky společné těmto dvěma sektorům, bude na základě jejich úzké spolupráce stále revidováno v souladu s příslušnými ustanoveními Úmluvy. Musí být stále prováděna úzká koordinace mezi sektory radiokomunikací, normalizace telekomunikací a rozvoje telekomunikací.

80

2. Činnost radiokomunikačního sektoru je zajišťována prostřednictvím:

81

a) celosvětových a regionálních radiokomunikačních konferencí;

82

b) Komise pro radiokomunikační řád;

83

c) shromáždění radiokomunikačních orgánů konaných při příležitosti celosvětových radiokomunikačních konferencí;

84

d) studijních skupin;

85

e) radiokomunikačního úřadu v čele s voleným ředitelem.

86

3. Členy radiokomunikačního sektoru jsou:

87

a) podle této Ústavy, správy všech členů Unie;

88

b) jakýkoliv subjekt nebo organizace oprávněné podle příslušných ustanovení Úmluvy.

ČLÁNEK 13

Radiokomunikační konference a radiokomunikační shromáždění

89

1. Cel osvětová radiokomunikační konference může částečně nebo, ve výjimečných případech, úplně revidovat Radiokomunikační řád a může projednávat jakoukoliv otázku celosvětového významu v rámci své kompetence a vztahující se k jejímu pořadu jednání. Její ostatní funkce jsou stanoveny Úmluvou.

90

2. Celosvětové radiokomunikační konference se obvykle svolávají každé dva roky; avšak podle příslušných ustanovení Úmluvy nemusí být taková konference svolána nebo může být svolána konference mimořádná.

91

3. Radiokomunikační shromáždění se rovněž obvykle svolávají každé dva roky a mají být v zájmu zlepšení účinnosti a výkonnosti radiokomunikačního sektoru místně a časově svázány s celosvětovými radiokomunikačními konferencemi. Radiokomunikační shromáždění poskytují potřebnou technickou základnu pro zajištění práce celosvětových radiokomunikačních konferencí a reagují na všechny požadavky radiokomunikačních konferencí. Povinnosti radiokomunikačních shromáždění jsou stanoveny v Úmluvě.

92

4. Rozhodnutí celosvětových radiokomunikačních konferencí, radiokomunikačních shromáždění a regionálních radiokomunikačních konferencí mají být také ve všech případech v souladu s touto Ústavou a Úmluvou. Rozhodnutí radiokomunikačních shromáždění nebo regionálních radiokomunikačních konferencí musejí být také za všech okolností v souladu s Radiokomunikačním řádem. Při přijímání rezolucí a rozhodnutí musejí konference brát v úvahu možné finanční dopady a měly by se vyhnout přijímání takových rezolucí a rozhodnutí, které by mohly vyvolat náklady způsobující překročení horních mezí úvěrů stanovených Konferencí vládních zmocněnců.

ČLÁNEK 14

Výbor pro radiokomunikační řád

93

1. Výbor pro radiokomunikační řád má sestávat z volených členů řádně kvalifikovaných v oblasti radiokomunikací a majících praktické zkušenosti v přidělování a využívání kmitočtů. Každý člen musí být obeznámen se zeměpisnými, hospodářskými a demografickými podmínkami konkrétní světové oblasti. Budou vykonávat své funkce pro Unii nezávisle, v rámci částečného úvazku.

94

2. Povinnosti výboru pro radiokomunikační řád jsou:

95

a) schvalování Jednacího řádu včetně technických kritérií v souladu s Radiokomunikačním řádem a s rozhodnutími kompetentních radiokomunikačních konferencí. Tento Jednací řád bude dodržován ředitelem a úřadem při aplikaci radiokomunikačního řádu na registraci kmitočtových přidělení prováděných členy Unie. Zmíněný řád může být předmětem připomínek jednotlivých správ a v případě, že spor trvá, bude celá záležitost předložena následující celosvětové radiokomunikační konferenci;

96

b) projednávání jakékoliv jiné záležitosti, kterou nelze vyřešit na základě výše uvedeného Jednacího řádu.

97

c) plnění jakýchkoliv dalších povinností týkajících se přidělování a využívání kmitočtů, uvedených v bodě 78 Ústavy v souladu s postupy, stanovenými v Radiokomunikačním řádu, předepsanými kompetentní konferencí nebo Radou, a to se souhlasem většiny členů Unie, ve vztahu k přípravě takové konference nebo při provádění jejích rozhodnutí.

98

3. (1) Členové Výboru pro radiokomunikační řád při plnění svých funkcí v rámci výboru nepůsobí jako představitelé příslušných členských států nebo oblastí, nýbrž jako osoby, jimž byl svěřen mezinárodní veřejný úkol. Zejména se má každý člen výboru zdržet zasahování do rozhodnutí týkajících se přímo jeho vlastní správy spojů.

99

(2) Žádný člen výboru nesmí vyžadovat nebo přijímat instrukce týkající se výkonu jeho funkcí v Unii od jakékoliv vlády nebo od jakéhokoliv člena vlády nebo od jakékoliv veřejné nebo soukromé organizace nebo osoby. Členové se vystříhají jakékoliv akce nebo účasti na jakémkoliv rozhodnutí, které by mohlo být neslučitelné s jejich statutem, tak jak je definován ve výše uvedeném bodě 98.

100

(3) Každý člen bude respektovat výlučně mezinárodní povahu funkcí členů výboru a nebude ovlivňovat ostatní členy ve výkonu jejich funkcí souvisících s výborem.

101

4. Pracovní metody Výboru pro radiokomunikační řád jsou definovány v Úmluvě.ČLÁNEK 15Radiokomunikační studijní skupiny

102

Funkce a povinnosti radiokomunikačních studijních skupin jsou stanoveny v Úmluvě.ČLÁNEK 16Radiokomunikační úřad

103

Funkce ředitele Radiokomunikačního úřadu jsou stanoveny v Úmluvě.

HLAVA III

Sektor normalizace telekomunikací

ČLÁNEK 17

Funkce a struktura

104

1.

(1) Funkce sektoru telekomunikační normalizace spočívají v plnění úkolů Unie týkajících se telekomunikační normalizace, jak je stanoveno v článku 1 této Ústavy, formou zkoumání technické, provozní a tarifní problematiky a přijímáním doporučení k této problematice za účelem normalizace telekomunikací v celosvětovém měřítku.

105

(2) Přesné rozdělení odpovědností sektoru normalizace telekomunikací a radiokomunikačního sektoru, pokud jde o problematiku společnou oběma sektorům, bude podléhat průběžné revizi za jejich těsné spolupráce, v souladu s příslušnými ustanoveními Úmluvy. Provádí se intenzívní koordinace mezi radiokomunikačním sektorem, sektorem normalizace telekomunikací a sektorem rozvoje telekomunikací.

106

2. Výkon funkcí Sektoru normalizace telekomunikací je zajištěn prostřednictvím:

107

a) celosvětových konferencí normalizace telekomunikací;

108

b) studijních skupin normalizace telekomunikací;

109

c) úřadu normalizace telekomunikací v čele s voleným ředitelem.

110

3. Sektor normalizace telekomunikací má tyto členy:

111

a) správní orgány telekomunikací všech členů Unie, a to na základě této Ústavy;

112

b) všechny subjekty nebo organizace schválené podle příslušných ustanovení Úmluvy.

ČLÁNEK 18

Celosvětová konference normalizace telekomunikací

113

1. Úkoly celosvětových konferencí normalizace telekomunikací jsou stanoveny v Úmluvě.

114

2. Celosvětové konference normalizace telekomunikací se svolávají každé čtyři roky; nicméně podle příslušných ustanovení Úmluvy lze uspořádat konferenci mimořádnou.

115

3. Jednotlivá rozhodnutí celosvětových konferencí normalizace telekomunikací musejí být v každém případě v souladu s ustanoveními této Ústavy, Úmluvy a administrativního řádu. Při přijímání rezolucí a rozhodnutí musejí konference brát v úvahu předpokládané finanční dopady a měly by se vyhnout přijímání takových rezolucí a rozhodnutí, které by mohly způsobit překročení horních mezí úvěrů stanovených Konferencí vládních zmocněnců.

ČLÁNEK 19

Studijní skupiny normalizace telekomunikací

116

1. Funkce a povinnosti studijních skupin normalizace telekomunikací jsou stanoveny v Úmluvě.

ČLÁNEK 20

Úřad normalizace telekomunikací

117

1. Funkce ředitele Úřadu normalizace telekomunikací jsou stanoveny v Úmluvě.

HLAVA IV

Sektor pro rozvoj telekomunikací

ČLÁNEK 21

Funkce a struktura

118

1.

(1) Funkce sektoru pro rozvoj telekomunikací spočívají v plnění cílů Unie, stanovených v článku 1 této Ústavy, přičemž v mezích své kompetence přebírá dvojí odpovědnost Unie jakožto specializované a výkonné instituce Organizace spojených národů pro realizaci projektů v rámci rozvojového systému Organizace spojených národů nebo v rámci jiných systémů financování za účelem usnadnění a zdokonalení rozvoje telekomunikací poskytováním, organizováním a koordinací činností spolupráce a technické pomoci.

119

(2) Činnosti radiokomunikačního sektoru, telekomunikačního normalizačního sektoru a sektoru rozvoje telekomunikací musejí být - podle příslušných ustanovení této Ústavy - předmětem úzké spolupráce, pokud jde o problematiku rozvoje telekomunikací.

120

2. Na základě výše uvedeného má sektor pro rozvoj telekomunikací tyto funkce:

121

a) důrazně upozorňovat orgány s rozhodovací pravomocí na významnou roli telekomunikací v národních programech hospodářského a společenského rozvoje a poskytovat informace a rady týkající se možných alternativ strategie a struktury;

122

b) podporovat rozvoj, rozšiřování a provoz telekomunikačních sítí a služeb, zejména v rozvojových zemích, s přihlédnutím k činnosti ostatních příslušných orgánů, posílením možností rozvoje lidských zdrojů, plánování, řízení, mobilizace zdrojů, jakož i posilováním výzkumu a vývoje;

123

c) stimulovat rozvoj telekomunikací cestou spolupráce s regionálními telekomunikačními organizacemi, s celosvětovými a regionálními finančními institucemi, a to prostřednictvím dohledu nad postupem prací na projektech zahrnutých do rozvojového programu sektoru, aby bylo zajištěno jejich řádné uskutečnění;

124

d) aktivovat mobilizaci zdrojů za účelem poskytování pomoci rozvojovým zemím v oblasti telekomunikací podporou vytváření preferenčních a výhodných úvěrových schémat a spoluprací s mezinárodními a regionálními finančními a rozvojovými institucemi;

125

e) prosazovat a koordinovat urychlené předávání vhodných technologií rozvojovým zemím s ohledem na změny a rozvoj v telekomunikačních sítích vysoce rozvinutých zemí;

126

f) podporovat účast průmyslu na rozvoji telekomunikací v rozvojových zemích a poskytovat rady při výběru a převodu vhodné technologie;

127

g) podle potřeby poskytovat poradenství, provádět nebo sponzorovat studie technických, ekonomických a finančních otázek, problematiky řízení, regulace a strategie, včetně studií ke konkrétním projektům v oblasti telekomunikací;

128

h) spolupracovat s ostatními sektory, s Generálním sekretariátem a s ostatními dotčenými orgány na vypracování celosvětového plánu mezinárodních a regionálních telekomunikačních sítí za účelem usnadnění koordinace jejich rozvoje se zaměřením na poskytování telekomunikačních služeb;

129

i) při provádění výše uvedených funkcí věnovat zvláštní pozornost požadavkům nejméně rozvinutých zemí.

130

3. Funkci sektoru rozvoje telekomunikací zajišťují:

131

a) celosvětové a regionální konference pro rozvoj telekomunikací;

132

b) studijní skupiny pro rozvoj telekomunikací;

133

c) Úřad pro rozvoj telekomunikací v čele s voleným ředitelem;

134

4. Sektor pro rozvoj telekomunikací má tyto členy:

135

a) správní orgány telekomunikací všech členů Unie, a to na základě této Ústavy;

136

b) všechny subjekty nebo organizace schválené podle příslušných ustanovení Úmluvy.

ČLÁNEK 22

Konference pro rozvoj telekomunikací

137

1. Konference pro rozvoj telekomunikací budou fórem pro diskusi a projednávání témat, projektů a programů, které se vztahují k rozvoji telekomunikací a budou poskytovat směrnice pro zaměření činnosti Úřadu pro rozvoj telekomunikací.

138

2. Konference pro rozvoj telekomunikací jsou:

139

a) celosvětové konference pro rozvoj telekomunikací;

140

b) regionální konference pro rozvoj telekomunikací.

141

3. Mezi dvěma konferencemi vládních zmocněnců má být jedna celosvětová konference pro rozvoj telekomunikací. Regionální konference pro rozvoj telekomunikací mají být pořádány podle disponibilních zdrojů a priorit.

142

4. Konference pro rozvoj telekomunikací nebudou přijímat závěrečné dokumenty. Jejich závěry budou mít formu rezolucí, rozhodnutí, doporučení nebo zpráv. Tyto závěry musejí být v každém případě v souladu s Ústavou, Úmluvou a administrativními řády. Při přijímání rezolucí a rozhodnutí musejí vzít konference v úvahu předvídatelné finanční důsledky a vyhnout se přijímání rezolucí a rozhodnutí, které by mohly vyvolat výdaje překračující horní meze úvěrů stanovené Konferencí vládních zmocněnců.

143

5. Úkoly konferencí pro rozvoj telekomunikací jsou stanoveny v Úmluvě.

ČLÁNEK 23

Studijní skupiny pro rozvoj telekomunikací

144

Úkoly a povinnosti studijních skupin pro rozvoj telekomunikací jsou stanoveny v Úmluvě.ČLÁNEK 24Úřad pro rozvoj telekomunikací

145

Funkce ředitele Úřadu pro rozvoj telekomunikací jsou stanoveny v Úmluvě.

HLAVA V

Další ustanovení týkající se činnosti Unie

ČLÁNEK 25

Celosvětové konference o mezinárodních telekomunikacích

146

1. Celosvětová konference o mezinárodních telekomunikacích může částečně anebo ve výjimečných případech úplně zrevidovat mezinárodní telekomunikační řád a může se zabývat jakoukoliv otázkou celosvětové povahy v její kompetenci a vztahující se k její agendě.

147

2. Rozhodnutí celosvětových konferencí o mezinárodních telekomunikacích mají být ve všech případech v souladu s Ústavou a Úmluvou. Při přijímání rezolucí a rozhodnutí mají konference předvídat možné finanční důsledky a vyhnout se přijímání rezolucí a rozhodnutí, které by mohly vyvolat výdaje překračující horní meze úvěrů stanovené Konferencí vládních zmocněnců.

ČLÁNEK 26

Koordinační výbor

148

1. Koordinační výbor se skládá z Generálního tajemníka, náměstka Generálního tajemníka a ředitelů úřadů pro rozvoj telekomunikací. Výboru předsedá Generální tajemník a v jeho nepřítomnosti náměstek Generálního tajemníka.

149

2. Koordinační výbor pracuje jako vnitřní tým pro řízení, který radí Generálnímu tajemníkovi a poskytuje mu praktickou pomoc ve věcech administrativních, finančních a ve věcech týkajících se informačního systému a technické spolupráce, které nespadají do výhradní kompetence určitého sektoru nebo generálního sekretariátu, dále ve věcech vnějších vztahů a informování veřejnosti. Při svém jednání musí výbor brát plně zřetel na ustanovení Ústavy, Úmluvy, rozhodnutí Rady a zájmy Unie jakožto celku.

ČLÁNEK 27

Volení funkcionáři a pracovníci Unie

150

1.

(1) Při výkonu svých povinností nesmějí ani volení funkcionáři, ani pracovníci Unie požadovat nebo přijímat příkazy od žádné vlády ani úřadu mimo Unii. Musejí se zdržet jakékoliv činnosti neslučitelné s jejich postavením mezinárodních funkcionářů.

151

(2) Každý člen Unie musí respektovat výhradně mezinárodní povahu funkcí a povinností těchto volených funkcionářů a pracovníků Unie a zdržet se snahy ovlivňovat je v jejich práci.

152

(3) Volení funkcionáři a pracovníci Unie nesmějí mít žádnou účast ani žádný finanční zájem v jakémkoliv podnikání týkajícím se telekomunikací mimo rámec své činnosti v Unii. Nicméně pojem "finanční zájem" se nesmí vykládat tak, aby znemožňoval pokračovat v placení příspěvků na důchod z titulu předchozího zaměstnání nebo předchozích služebních poměrů.

153

(4) K zajištění účinného fungování Unie se má každý člen Unie, jehož příslušník byl zvolen do funkce Generálního tajemníka, náměstka Generálního tajemníka nebo ředitele některého úřadu, pokud možno zdržet odvolání tohoto příslušníka v období mezi dvěma konferencemi vládních zmocněnců.

154

2. Hlavní péče při náboru pracovníků a při stanovení podmínek jejich zaměstnání bude věnována potřebě zajistit pro Unii maximální úroveň výkonnosti, kompetence a bezúhonnosti. Patřičná péče bude věnována významu přijímání pracovníků z co nejširší zeměpisné základny.

ČLÁNEK 28

Finance Unie

155

1. Výdaje Unie zahrnují náklady na:

156

a) Radu;

157

b) Generální sekretariát a sektory Unie;

158

c) Konference vládních zmocněnců a celosvětové konference o mezinárodních telekomunikacích.

159

2. Výdaje Unie jsou kryty z příspěvků jejich členů, jakož i subjektů a organizací oprávněných účastnit se na činnosti Unie podle příslušných ustanovení Úmluvy. Každý člen a každý takto oprávněný subjekt nebo organizace bude platit částku odpovídající počtu jednotek v příspěvkové třídě jím zvolené v souladu s příslušnými ustanoveními Úmluvy.

160

3.

(1) Členové si příspěvkovou třídu pro úhradu výdajů Unie volí dobrovolně.

161

(2) Členové provedou volbu své příspěvkové třídy do šesti měsíců po skončení Konference vládních zmocněnců v souladu se stupnicí příspěvkových tříd obsaženou v Úmluvě.

162

(3) Jestliže Konference vládních zmocněnců přijme úpravu stupnice tříd příspěvků, která je obsažena v Úmluvě, má Generální tajemník informovat každého člena o datu vstoupení této úpravy v platnost. Každý člen bude do šesti měsíců ode dne tohoto sdělení informovat Generálního tajemníka o příspěvkové třídě, kterou si zvolil podle upravené platné stupnice.

163

(4) Příspěvková třída zvolená každým členem podle výše uvedených bodů 161 nebo 162 se bude používat až od 1. ledna následujícího jeden rok po vypršení šestiměsíční lhůty zmíněné ve výše uvedených bodech 161 a 162.

164

4. Členům, kteří neoznámili své rozhodnutí ve lhůtách, stanovených ve výše uvedených bodech 161 a 162, se ponechávají příspěvkové třídy zvolené dříve.

165

5. Příspěvková třída, zvolená členem, může být snížena jen podle výše uvedených bodů 161, 162 a 163. Avšak v případě mimořádných okolností, jako jsou přírodní pohromy vyžadující nasazení programů mezinárodní pomoci, může Rada schválit snížení počtu příspěvkových jednotek, je-li o to požádána členem, který prokázal, že již nemůže udržet své příspěvky v třídě původně zvolené.

166

6. Podobně mohou členové, za předpokladu schválení Radou, zvolit příspěvkovou třídu nižší, než byla třída zvolená podle výše uvedeného bodu 161, jestliže je jejich relativní příspěvková situace od data stanoveného ve výše uvedeném bodě 163 pro nové příspěvkové období podstatně horší než jejich dřívější situace.

167

7. Výdaje, vynaložené v souvislosti s konáním regionálních konferencí uvedených v bodě 43 této Ústavy, jdou k tíži všem členům v příslušném regionu na základě jejich začlenění v příspěvkových třídách a tam, kde to přichází v úvahu a podle stejného kritéria, i k tíži členů jiných regionů, kteří se takových konferencí zúčastnili.

168

8. Členové, subjekty a organizace uvedené v bodě 159 platí své roční příspěvkové podíly předem, tak jak byly vypočítány na základě dvouletého rozpočtu schváleného Radou, jakož i na základě jakékoliv Radou schválené úpravy tohoto rozpočtu.

169

9. Člen, který se zpozdil se svými platbami Unii, ztrácí své hlasovací právo definované v bodech 27 a 28 této Ústavy po dobu, po kterou je částka zpožděných plateb rovna nebo vyšší než výše příspěvku, který měl tento člen zaplatit za předcházející dva roky.

170

10. Zvláštní ustanovení, týkající se finančních příspěvků subjektů a organizací podle výše uvedeného bodu 159 a finančních příspěvků jiných mezinárodních organizací, jsou obsažena v Úmluvě.

ČLÁNEK 29

Jazyky

171

1.

(1) Úřední a pracovní jazyky Unie jsou angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština a španělština.

172

(2) Podle příslušných rozhodnutí Konference vládních zmocněnců mají být tyto jazyky používány pro vyhotovování a publikování dokumentů a textů Unie ve verzích se stejnou platností co do formy a obsahu, jakož i pro tlumočení během konferencí a porad Unie.

173

(3) V případě rozdílných výkladů nebo sporů je rozhodující francouzský text.

174

2. Jestliže se účastníci určité konference nebo určité porady takto dohodnou, mohou být jednání vedena v menším počtu jazyků, než je uvedeno výše.

ČLÁNEK 30

Sídlo Unie

175

Unie má své sídlo v Ženevě.

ČLÁNEK 31

Právní způsobilost Unie

176

Unie požívá na území každého člena takové právní způsobilosti, jakou potřebuje pro výkon svých funkcí a pro dosažení svých cílů.ČLÁNEK 32Jednací řády konferencí a jiných setkání

177

1. Pro organizaci své práce a pro vedení příslušných jednání používají konference a setkání Unie jednací řád obsažený v Úmluvě.

178

2. Konference Rady mohou navíc přijmout pravidla, která považují za nezbytná k pravidlům jednacího řádu. Nicméně tato doplňující pravidla musejí být slučitelná s ustanoveními této Ústavy a Úmluvy; jestliže jde o doplňující pravidla přijatá na konferencích, publikují se jako dokumenty těchto konferencí.

HLAVA VI

Všeobecná ustanovení týkající se telekomunikací

ČLÁNEK 33

Právo veřejnosti užívat mezinárodní telekomunikační službu

179

Členové uznávají právo veřejnosti na styk prostřednictvím mezinárodní služby veřejného styku. Služby, poplatky a záruky jsou stejné pro všechny uživatele, v každé kategorii styku, bez jakýchkoli priorit nebo upřednostňování.

ČLÁNEK 34

Pozastavení telekomunikací

180

1. Členové si vyhrazují právo pozastavit přenos jakéhokoliv soukromého telegramu, který by se mohl jevit jako nebezpečný z hlediska bezpečnosti státu nebo jako příčící se jeho zákonům, veřejnému pořádku a dobrým mravům, s tou podmínkou, že neprodleně zpraví odesílací úřad o pozastavení celého telegramu nebo kterékoliv jeho části s výjimkou případu, kdy by se takové upozornění jevilo nebezpečné z hlediska bezpečnosti státu.

181

2. Členové si také vyhrazují právo přerušit jakoukoliv jinou soukromou telekomunikaci, která by se mohla jevit nebezpečnou pro bezpečnost státu nebo odporující jeho zákonům, veřejnému pořádku nebo dobrým mravům.

ČLÁNEK 35

Dočasné zastavení služby

182

Každý člen si vyhrazuje právo dočasně zastavit mezinárodní telekomunikační službu, buď celkově, nebo jen pro některé relace nebo pro některé druhy odchozího, příchozího nebo tranzitního styku, za podmínky, že o tom zpraví neprodleně všechny ostatní členy k prostřednictvím Generálního tajemníka.

ČLÁNEK 36

Odpovědnost

183

Členové na sebe neberou žádnou odpovědnost vůči uživatelům mezinárodních telekomunikačních služeb, zejména pokud jde o nároky na náhradu škod.ČLÁNEK 37Telekomunikační tajemství

184

Členové se zavazují, že učiní veškerá možná opatření, slučitelná s užívanými telekomunikačními systémy, za účelem zajištění tajemství mezinárodních relací.

185

Členové si nicméně vyhrazují právo hlásit tyto relace kompetentním úřadům za účelem zajištění aplikace zákonů svých zemí nebo dodržení mezinárodních úmluv, kterými jsou vázány.

ČLÁNEK 38

Zřizováni, provozování a ochrana telekomunikačních linek a instalovaných zařízení

186

1. Členové učiní potřebná opatření, aby byly za nejlepších podmínek zřizovány linky a zařízení potřebná pro rychlou a nepřetržitou výměnu mezinárodních telekomunikačních zpráv.

187

2. V mezích možností je nutno tyto linky a tato zařízení provozovat podle metod a postupů, které se v praxi ukázaly jako nejlepší, je nutno je udržovat v dobrém provozním stavu a zajistit, aby odpovídaly současnému stavu vědeckotechnického vývoje.

188

3. Členové zajistí, aby tyto linky a instalovaná zařízení zůstaly v rámci jejich jurisdikce.

189

4. Pokud nejsou zvláštními dohodami stanoveny jiné podmínky, bude každý člen činit opatření potřebná k zajištění údržby těch úseků mezinárodních telekomunikačních okruhů, které spadají pod jeho pravomoc.

ČLÁNEK 39

Oznamování přestupků

190

S cílem usnadnit provádění ustanovení článku 6 této Ústavy se členové zavazují, že se budou vzájemně informovat o porušování jednotlivých ustanovení této Ústavy, Úmluvy a administrativních řádů.

ČLÁNEK 40

Přednost zpráv týkajících se osob v ohrožení života

191

Mezinárodní telekomunikační služby musí poskytovat absolutní prioritu všem zprávám, které se týkají osob v ohrožení života, a to na moři, na zemi, ve vzduchu a v kosmickém prostoru, jakož i epidemiologickým zprávám Světové zdravotnické organizace s krajní naléhavostí.

ČLÁNEK 41

Přednost vládních telekomunikačních zpráv

192

S výhradou ustanovení článků 40 a 46 této Ústavy, mají v mezích možností zprávy vládního charakteru (viz definici 1014 v příloze k této Ústavě) přednost před jinými telekomunikačními zprávami, jestliže o to odesílatel výslovně požádá.

ČLÁNEK 42

Zvláštní ujednání

193

Členové Unie si pro sebe, pro jimi uznané provozovatele a pro jiné patřičně zmocněné provozovatele vyhrazují právo uzavírat zvláštní ujednání ve věci telekomunikací, které se netýkají všech členů. Taková ujednání však nesmějí být v rozporu s touto Ústavou, s Úmluvou a s administrativními řády, pokud jde o škodlivé interference, která by jejich provádění mohla způsobit provozu telekomunikačních služeb ostatních členů.

ČLÁNEK 43

Regionální konference, regionální ujednání a regionální organizace

194

Členové si vyhrazují právo svolávat regionální konference, sjednávat regionální ujednání a vytvářet regionální organizace za účelem řešení telekomunikačních problémů, které lze projednávat na regionální bázi. Taková regionální ujednání nesmějí být v rozporu ani s touto Ústavou, ani s Úmluvou.

HLAVA VII

Zvláštní ustanovení týkající se radiokomunikací

ČLÁNEK 44

Užívání kmitočtového spektra a oběžných drah geostacionárních družic

195

1. Členové se budou snažit o omezení počtu kmitočtů a šíře spektra na nezbytné minimum postačující k poskytování potřebných služeb uspokojivým způsobem. K tomu účelu se musejí snažit v co nejkratší možné době využívat nejnovějších vymožeností techniky.

196

2. Při užívání kmitočtových pásem pro radiokomunikační služby mají členové pamatovat na to, že radiokomunikační kmitočty a geostacionární oběžná dráha jsou omezenými přírodními zdroji a že je třeba je užívat racionálně, účinně a hospodárně, v souladu s ustanoveními radiokomunikačního řádu tak, aby měly jednotlivé země nebo skupiny zemí k této oběžné dráze a k těmto kmitočtům spravedlivý přístup, s přihlédnutím ke zvláštním potřebám rozvojových zemí a k zeměpisné poloze některých zemí.

ČLÁNEK 45

Škodlivé interference

197

1. Všechny stanice, ať je jejich účel jakýkoliv, musejí být zřizovány a provozovány tak, aby nepůsobily škodlivé rušení radiových komunikací nebo služeb ostatních členů nebo uznaných provozovatelů nebo jiných provozovatelů, kteří jsou patřičně zmocněni k zajišťování některé radiokomunikační služby a kteří se při provozu řídí ustanoveními Radiokomunikačního řádu.

198

2. Každý člen se zavazuje, že bude vyžadovat od jím uznaných provozovatelů a od ostatních provozovatelů pro tento účel patřičně zmocněných, aby dodržovali jednotlivá ustanovení výše uvedeného bodu 197.

199

3. Dále uznávají členové potřebu učinit veškerá prakticky uskutečnitelná opatření, jimiž by se zabránilo tomu, aby činnost elektrických přístrojů a zařízení všeho druhu působila škodlivé rušení radiokomunikačním službám nebo spojům zmíněným ve výše uvedeném bodu 197.

ČLÁNEK 46

Tísňová volání a tísňové zprávy

200

Radiokomunikační stanice jsou povinny přijímat s absolutní předností tísňová volání a tísňové zprávy bez ohledu na jejich původ, odpovídat na takové zprávy stejným způsobem a učinit okamžitě opatření, která v nich jsou požadována.

ČLÁNEK 47

Nepravé nebo klamné tísňové, naléhavé, bezpečnostní nebo identifikační signály

201

Členové se zavazují, že budou podnikat patřičná opatření pro potlačení přenosu nebo oběhu nepravých nebo klamných signálů povahy tísňové, naléhavé, bezpečnostní nebo identifikační a že budou spolupracovat při lokalizaci a identifikaci stanic nacházejících se pod jejich jurisdikcí, které signály vysílají.

ČLÁNEK 48

Instalovaná zařízení služeb národní obrany

202

1. Členům Unie je ponechána naprostá volnost, pokud jde o vojenská radiokomunikační zařízení.

203

2. Tato zařízení nicméně musejí, v mezích možnosti, zachovávat ustanovení týkající se pomoci poskytované v případě tísňových situací a opatření k zabránění škodlivých interferencí, jakož i ustanovení administrativních řádů týkající se druhů vyzařování a užívání doporučovaných kmitočtů, podle povahy služby poskytované prostřednictvím provozovaného zařízení.

204

3. Navíc, jestliže tato zařízení poskytují také služby veřejných spojů nebo jiné služby, které se řídí administrativními řády, musejí odpovídat předpisům pro poskytování takových služeb.

HLAVA VIII

Vztahy s Organizací spojených národů (OSN), s ostatními mezinárodními organizacemi a nečlenskými státy

ČLÁNEK 49

Vztahy s OSN

205

Vztahy mezi OSN a Mezinárodní telekomunikační unií jsou upraveny Dohodou uzavřenou mezi těmito dvěma organizacemi.ČLÁNEK 50Vztahy s jinými mezinárodními organizacemi

206

V rámci podporování úplné mezinárodní koordinace týkající se telekomunikací spolupracuje Unie s organizacemi, které mají související zájmy a činnosti.

ČLÁNEK 51

Styky s nečlenskými státy

207

Všichni členové si vyhrazují pro sebe a pro uznané provozovatele možnost stanovit podmínky, za kterých dovolí výměnu telekomunikačních zpráv se státem, který není členem Unie. Přijme-li člen některou telekomunikační zprávu pocházející od nesmluvního státu, musí tuto zprávu dopravit dále; pokud se dopravuje po telekomunikačních linkách některého člena, platí pro ni závazná ustanovení této Ústavy, Úmluvy a administrativních řádů, jakož i normální poplatky.

HLAVA IX

Závěrečná ustanovení

ČLÁNEK 52

Ratifikace, přijetí nebo schválení

208

1. Tato Ústava a Úmluva musejí být současně ratifikovány, přijaty nebo schváleny každým signatářským členem, v souladu s jeho ústavními pravidly ve formě jediného dokumentu. Tento dokument bude uložen co nejdříve u Generálního tajemníka. Generální tajemník bude členy o uložení každé takové listiny informovat.

209

2.

(1) Po dobu dvou let od data vstupu Ústavy a Úmluvy v platnost bude signatářský člen, i když neuložil ratifikační listinu nebo listinu a přijetí či schválení podle výše uvedeného bodu 208, požívat členských práv podle bodů 25 a 28 této Ústavy.

210

(2) Po uplynutí doby dvou let od vstoupení této Ústavy a Úmluvy v platnost signatářský člen, který neuložil ratifikační listinu nebo listinu o přijetí či schválení v souladu se výše uvedeným bodem 208, nebude již oprávněn hlasovat na žádné konferenci Unie, na žádné poradě jakéhokoliv sektoru Unie nebo během korespondenčních konzultací vedených podle příslušných ustanovení této Ústavy a Úmluvy, dokud takovou listinu neuloží. Jeho práva, mimo práva hlasovacího, nejsou dotčena.

211

3. Po vstupu této Ústavy a Úmluvy v platnost podle článku 58 této Ústavy nabudou ratifikační listiny, listiny o přijetí či schválení účinnosti dnem jejich uložení u Generálního tajemníka.

ČLÁNEK 53

Přistoupení

212

1. Člen, který není signatářem této Ústavy a Úmluvy, nebo, s výhradou ustanovení článku 2 této Ústavy, jakýkoliv jiný stát v tomto článku zmíněný, může k této Ústavě a Úmluvě kdykoliv přistoupit. Takové přistoupení se provede současně formou jediného dokumentu zahrnujícího jak Ústavu, tak i Úmluvu.

213

2. Listina o přistoupení bude uložena u Generálního tajemníka, který bude informovat členy o každém uložení jakékoliv takové listiny poté, co ji přijal, a zašle každému z členů její ověřenou kopii.

214

3. Po vstupu této Ústavy a Úmluvy v platnost podle článku 58 této Ústavy nabude listina o přistoupení účinnosti dnem jejího uložení u Generálního tajemníka, pokud v ní není stanoveno jinak.

ČLÁNEK 54

Administrativní předpisy

215

1. Administrativní předpisy, jak jsou specifikovány v článku 4 této Ústavy, jsou závazné mezinárodní dokumenty a musejí odpovídat ustanovením této Ústavy a Úmluvy.

216

2. Ratifikace, přijetí nebo schválení této Ústavy a Úmluvy nebo přistoupení k těmto listinám podle článků 52 a 53 této Ústavy jsou též souhlasem s tím, že dotyčný člen bude dodržovat závazky plynoucí z administrativních předpisů přijatých kompetentními světovými konferencemi přede dnem podpisu této Ústavy a Úmluvy. Tento souhlas může být podmíněn jakoukoliv výhradou učiněnou v době podpisu uvedených administrativních předpisů nebo jejich změn s tím, že výhrada bude platná po dobu uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení či přistoupení.

217

3. Změny administrativních předpisů, částečné nebo úplné, přijaté po výše uvedeném dnu, budou v rozsahu připuštěném jejich vnitrostátním zákonodárstvím prováděny prozatímně vzhledem ke všem členům, kteří tyto změny podepsali. Takové prozatímní provádění bude účinné od data nebo dat v ní uvedených a bude podmíněno výhradami, které budou popřípadě v souvislosti s podpisem těchto změn učiněny.

218

4. Takové dočasné provádění bude pokračovat:

219

a) do doby, kdy člen oznámí Generálnímu tajemníkovi svůj souhlas s takovou změnu a v případě potřeby uvede, do jaké míry nadále uplatňuje jakékoliv výhrady vyslovené vůči zmíněné změně v souvislosti s jejím podpisem; nebo

220

b) do šedesáti dnů ode dne, kdy Generální tajemník obdrží od člena oznámení, že nesouhlasí s tím, aby byl takovou změnou vázán.

221

5. Jestliže Generální tajemník neobdrží žádné oznámení podle výše uvedeného bodu 219 nebo 220 od člena, který takovou změnu podepsal, před vypršením doby třiceti šesti měsíců ode dne nebo ode dnů, které jsou v oznámení uvedeny jako začátek dočasného provádění, má se za to, že člen vyslovuje svůj souhlas s tím, že bude touto změnou vázán, přičemž platí veškeré jeho případné výhrady, které uplatnil při podpisu této změny.

222

6. Kterýkoliv člen Unie, který nepodepsal žádnou takovou změnu administrativního řádu, ať již částečnou nebo úplnou, přijatou po dnu stanoveném ve výše uvedeném bodu 216, musí vyvinout úsilí, aby oznámil neprodleně svůj souhlas s tím, že je touto změnou vázán. Jestliže Generální tajemník neobdrží žádné takové oznámení před vypršením doby stanovené ve výše uvedeném bodu 221, bude se mít za to, že člen vyslovil svůj souhlas s tím, že bude zmíněnou změnou vázán.

223

7. Generální tajemník bude informovat členy o jakémkoliv oznámení, které obdržel na základě tohoto článku.ČLÁNEK 55Ustanovení o změnách této Ústavy

224

1. Změny této Ústavy může navrhnout kterýkoliv člen Unie. Takový návrh musí být v zájmu jeho včasného rozeslání všem členům Unie k posouzení doručen Generálnímu tajemníkovi ne později než osm měsíců před stanoveným dnem zahájení konference vládních zmocněnců. Generální tajemník má co nejdříve, nejpozději však šest měsíců před tímto dnem, rozeslat takový návrh všem členům Unie.

225

2. Jakýkoliv návrh na úpravu Ústavy navržený podle výše uvedeného bodu 224 může však člen Unie nebo jeho delegace předložit kdykoliv během konference vládních zmocněnců.

226

3. Aby mohlo během plenárního zasedání konference vládních zmocněnců dojít k posouzení jakéhokoliv návrhu změny této Ústavy, je potřebný souhlas nadpoloviční většiny delegací akreditovaných na konferenci vládních zmocněnců.

227

4. Pro přijetí jakékoliv navržené úpravy nebo jakékoliv navržené změny jako celku, ať již upravené nebo neupravené, je třeba, aby tato změna či úprava byla na plenárním zasedání schválena nejméně dvěma třetinami delegací akreditovaných na konferenci vládních zmocněnců, které mají hlasovací právo.

228

5. Pokud není v předcházejících odstavcích tohoto článku, které mají přednost, stanoveno jinak, platí všeobecná ustanovení týkající se konferencí a jednací řád konferencí a jiných zasedání obsažený v Úmluvě.

229

6. Jakékoliv změny této Ústavy, které byly konferencí vládních zmocněnců přijaty, vstoupí jako celek a ve formě jediné listiny v platnost dnem určeným na konferenci pro členy, kteří před tímto dnem uložili svou ratifikační listinu, listinu o přijetí, schválení nebo přistoupení k stávající Ústavě včetně jejích změn. Ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení jen k části těchto změn nejsou možné.

230

7. Generální tajemník oznámí všem členům uložení každé ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přistoupení.

231

8. Po vstupu jakékoliv takové změny v platnost se ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení v souladu s články 52 a 53 této Ústavy budou týkat již změněné Ústavy.

232

9. Po vstupu jakékoliv takové změny v platnost, zaregistruje ji Generální tajemník u sekretariátu Organizace spojených národů v souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů. Bod 241 této Ústavy platí rovněž pro veškeré dokumenty o změnách.

ČLÁNEK 56

Řešení sporů

233

1. Členové mohou řešit své spory k otázkám, týkajícím se výkladu a aplikace této Ústavy, Úmluvy a administrativních předpisů jednáním, diplomatickou cestou nebo podle postupů stanovených dvoustrannými nebo vícestrannými dohodami uzavřenými mezi nimi za účelem řešení mezinárodních sporů popřípadě podle jakéhokoliv jiného vzájemně dohodnutého postupu.

234

2. Jestliže není ani jeden z těchto postupů řešení přijat, má každý člen, který je stranou sporu, možnost odvolat se k arbitráži podle postupu stanoveného v Úmluvě.

235

3. Fakultativní protokol o povinném řešení sporů týkajících se této Ústavy, této Úmluvy a administrativních řádů bude použit mezi smluvními stranami, které tento protokol podepsaly.

ČLÁNEK 57

Výpověď Ústavy a Úmluvy

236

1. Každý člen, který ratifikoval, přijal, schválil Ústavu a mluvu nebo k nim přistoupil, má právo je vypovědět. V takovém případě musejí být Ústava i Úmluva vypovězeny současně, v jediné listině, a to oznámením adresovaným Generálnímu tajemníkovi. Generální tajemník po obdržení takového oznámení o něm informuje ostatní členy.

237

2. Takové vypovězení nabude účinnosti po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy Generální tajemník obdržel zmíněné oznámení.

ČLÁNEK 58

Nabytí platnosti a s ním souvisící otázky

238

1. Tato Ústava a Úmluva vstoupí v platnost dne 1. července 1994 mezi členy, kteří před tímto dnem uložili svou ratifikační listinu, listinu o přijetí, o schválení nebo o přistoupení.

239

2. Dnem vstupu v platnost podle výše uvedeného bodu 238 se touto Ústavou a Úmluvou mezi stranami ruší a nahrazuje Mezinárodní telekomunikační úmluva z Nairobi (1982).

240

3. V souladu s ustanoveními článku 102 Charty Organizace spojených národů, zaregistruje Generální tajemník Unie tuto Ústavu a Úmluvu u sekretariátu Organizace spojených národů.

241

4. Originál této Ústavy a Úmluvy vypracovaný v anglickém, arabském, čínském, francouzském, ruském a španělském jazyce zůstane uložen v archivu Unie. Generální tajemník zašle její ověřený opis v požadovaných jazycích každému signatářskému členu.

242

5. V případě jakéhokoliv rozporu mezi různými jazykovými verzemi je rozhodující text ve francouzštině. o _ NA DŮKAZ TOHO podepsali níže podepsaní zmocněnci originál této Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie a originál Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie. Podepsáno v Ženevě dne 22. prosince 1992.


PŘÍLOHA

Definice některých pojmů užívaných v této Ústavě, v Úmluvě a v administrativních předpisech Mezinárodní telekomunikační unie

1001

Pro potřeby výše uvedených listin Unie mají následující výrazy význam daný následujícími definicemi.

1002

Správa: Jakýkoliv vládní rezort nebo služba odpovědná za plnění povinností převzatých na základě Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie, Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie a na základě administrativních předpisů.

1003

Škodlivé interference: Interference nepříznivě ovlivňující funkci některé radionavigační služby nebo jiných zabezpečovacích služeb nebo vážně zhoršující radiokomunikační službu provozovanou podle radiokomunikačního řádu, překáží jí nebo ji opakovaně přerušuje.

1004

Veřejná korespondence: Jakákoliv telekomunikační zpráva, kterou úřady a stanice musejí vzhledem k tomu, že jsou k dispozici veřejnosti, přijímat k přenosu.

1005

Delegace: Všichni delegáti a v určitých případech i zástupci, poradci, přidělenci nebo tlumočníci vyslaní týmž členem Unie. Každý člen může sestavit delegaci podle svého uvážení. Do delegace může zejména zařadit, mezi jinými, následující delegáty: poradce a atašé, a dále osoby patřící k jakémukoliv subjektu nebo k jakékoliv organizaci zmocněné podle příslušných ustanovení Úmluvy.

1006

Delegát: Osoba vyslaná vládou člena Unie na konferenci vládních zmocněnců nebo osoba reprezentující vládu nebo správu člena Unie na konferenci nebo na zasedání v rámci Unie.

1007

Provozovatel: Jednotlivec, společnost, podnik nebo vládní organizace, kteří provozují telekomunikační zařízení určené pro mezinárodní telekomunikační službu nebo schopné působit takové službě škodlivé interference.

1008

Uznaný provozovatel: jakýkoliv výše popsaný provozovatel, který provozuje veřejnou komunikační nebo distribuční službu a kterému jsou uloženy povinnosti podle článku 6 této Ústavy členem Unie, na jehož území je ústředí provozovatele umístěno, nebo členem, který zmocnil provozovatele ke zřízení a provozování telekomunikační služby na svém území.

1009

Radiokomunikace: telekomunikace prostřednictvím radiových vln.

1010

Radiodistribuční služba: radiokomunikační služba, ve které jsou přenosy určeny pro přímý příjem veřejností. Tato služba může zahrnovat rozhlas, televizi nebo jiné druhy přenosu.

1011

Mezinárodní telekomunikační služba : nabídka telekomunikačních přenosů mezi telekomunikačními ústřednami nebo stanicemi všeho druhu, umístěnými v různých zemích nebo patřící různým zemím.

1012

Telekomunikace: jakýkoliv přenos, vysílání nebo příjem znaků, signálů, písma, obrazů nebo zvuku nebo oznámení jakéhokoliv druhu po drátě, rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými systémy.

1013

Telegram: písemný materiál určený pro telegrafní přenos adresátovi. Tento pojem zahrnuje i radiotelegramy, pokud není stanoveno jinak.

1014

Vládní telekomunikace: Telekomunikace mající původ u: - hlavy státu; - předsedy nebo člena vlády; - vrchního velitele ozbrojených sil pozemních, námořních nebo leteckých; - diplomatického nebo konzulárního zástupce; - Generálního tajemníka Organizace spojených národů; vedoucích pracovníků stojících v čele hlavních orgánů Organizace spojených národů; - Mezinárodního soudního dvora; nebo jsou odpovědí na výše uvedené vládní telekomunikace.

1015

Soukromé telegramy: telegramy jiné než vládní nebo služební.

1016

Telegrafie: forma telekomunikace, při které je přenesená informace zaznamenána na straně příjemce v podobě grafického dokumentu; přenesená informace může být rovněž prezentována v alternativním tvaru nebo uložena do paměti pro pozdější použití. Poznámka: Grafický dokument je nosičem informace, na který se trvalým způsobem zaznamenává ručně psaný nebo tištěný text nebo nepohyblivý obraz, který lze zařazovat a využívat.

1017

Telefonie: forma telekomunikace určená zejména k výměně informací ve formě mluveného slova. Závěrečné dokumenty mimořádné konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992)


ÚMLUVA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE

Hlava I

Fungování UnieOddíl 1

ČLÁNEK 1

Konference vládních zmocněnců

1

1.

(1) Konference vládních zmocněnců se svolává v souladu s příslušnými ustanoveními článku 8 Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie (v dalším jen "Ústava").

2

(2) Je-li to prakticky možné, předcházející Konference vládních zmocněnců stanoví přesné místo a datum konání; v opačném případě stanoví toto místo a datum Rada se souhlasem většiny členů Unie.

3

2.

(1) Přesné místo a datum příští Konference vládních zmocněnců nebo jen místo, popřípadě jen datum, může být změněno:

4

a) když nejméně jedna čtvrtina členů Unie jednotlivě navrhla tuto změnu Generálnímu tajemníkovi; nebo

5

b) na základě návrhu Rady.

6

(2) Jakákoliv taková změna vyžaduje souhlas většiny členů Unie.

ČLÁNEK 2

Volby a s nimi související záležitosti

Rada

7

1. S výjimkou případů uprázdnění míst vzniklých za podmínek uvedených v bodech 10 a 12 plní členové Unie zvolení doRady svou funkci do dne, kdy bude zvolena nová Rada. Členové mohou být znovu zvoleni.

8

2.

(1) Jestliže se mezi dvěma Konferencemi vládních zmocněnců uvolní v Radě místo, přejde toto místo na člena Unie ze stejné oblasti, jako je oblast člena, jehož místo bylo uvolněno a který při předcházejících volbách získal nejvíce hlasů mezi těmi členy, kteří nebyli zvoleni.

9

(2) Jestliže nemůže být z jakéhokoliv důvodu uvolněné místo obsazeno podle postupu uvedeného v bodě 8, vyzve předseda Rady ostatní členy oblasti, aby předložili svou kandidaturu do jednoho měsíce od vydání takové výzvy. Na konci tohoto období vyzve předseda Rady členy Unie, aby zvolili nového člena. Volba bude provedena tajným hlasováním korespondenční cestou. Přitom je požadována stejná většina, jak je uvedeno výše. Tento nový člen bude vykonávat funkci do zvolení nové Rady příští příslušnou Konferencí vládních zmocněnců.

10

3. Místo v Radě se považuje za uvolněné, jestliže

11

a) člen Rady nemá svého zástupce přítomného na dvou za sebou následujících zasedáních Rady;

12

b) se člen Unie svého členství v Radě vzdá.Volení funkcionáři

13

1. Generální tajemník, náměstek Generálního tajemníka a ředitelé úřadů nastupují do svých funkcí ode dne stanoveného Konferencí vládních zmocněnců při jejich volbě. Obvykle zůstávají ve svých funkcích až do dne stanoveného následující Konferencí vládních zmocněnců a jsou znovu zvolitelní jen jednou.

14

2. Jestliže se místo Generálního tajemníka uvolní, nastoupí na jeho místo náměstek Generálního tajemníka a zůstane ve funkci až do dne stanoveného Konferencí vládních zmocněnců na jejím následujícím zasedání. Když za těchto podmínek náměstek Generálního tajemníka nastoupí na místo Generálního tajemníka, považuje se místo náměstka Generálního tajemníka za uvolněné týmž dnem a nabudou platnosti ustanovení níže uvedeného bodu č. 15.

15

3. Jestliže se místo náměstka Generálního tajemníka uvolní dříve než 180 dnů před datem stanoveným pro zahájení další Konference vládních zmocněnců, jmenuje Rada náhradníka na zbytek období.

16

4. Jestliže se místa Generálního tajemníka a náměstka Generálního tajemníka uvolní současně, pak vykonává funkce Generálního tajemníka po dobu nepřekračující 90 dnů ředitel, který byl nejdéle ve funkci. Rada jmenuje Generálního tajemníka a - jestliže se zmíněná místa uvolní dříve než 180 dnů před dnem stanoveným pro začátek další Konference zmocněnců -jmenuje Rada i náměstka Generálního tajemníka. Tajemník jmenovaný takto Radou zůstává ve funkci po zbytek období, na které byl zvolen jeho předchůdce.

17

5. Jestliže se nečekaně uvolní místo ředitele, provede Generální tajemník potřebná opatření, aby bylo zajištěno, že povinnosti ředitele budou plněny do doby, dokud Rada neustanoví nového ředitele na svém příštím řádném zasedání následujícím po takovém uvolnění. Takto jmenovaný ředitel zůstává ve funkci do dne stanoveného další Konferencí vládních zmocněnců.

18

6. S výhradou příslušných ustanovení článku 27 Ústavy zajistí Rada obsazení jakéhokoliv uvolněného místa ve funkci Generálního tajemníka nebo jeho náměstka v případě popsaném v příslušných ustanoveních tohoto článku na řádném zasedání, jestliže se toto koná do devadesáti dnů po uvol-nění místa, nebo na zasedání svolaném předsedou v termínech určených v těchto ustanoveních.

19

7. Jakákoliv délka výkonu funkce funkcionářem jmenovaným podle bodů 14 až 18 nebrání tomuto funkcionáři, aby kandidoval nebo opětovně kandidoval na uvedené funkční místo.

Členové Výboru pro radiokomunikační řád

20

1. Členové Výboru pro radiokomunikační řád nastoupí do svých funkcí ve dnech stanovených Konferencí vládních zmocněnců při jejich zvolení. Zůstanou ve funkci do dnů stanovených následující Konferencí vládních zmocněnců a jsou znovu zvolitelní jen jednou.

21

2. Jestliže se v období mezi dvěma Konferencemi vládních zmocněnců vzdá člen funkce nebo není dále schopen zastávat své povinnosti, pak Generální tajemník po konzultaci s ředitelem Radiokomunikačního úřadu vyzve členy Unie v příslušné oblasti, aby navrhli kandidáty pro volbu náhradníka při příštím zasedání Rady. Jestliže se však místo uvolní více než 90 dnů před zasedáním Rady nebo po zasedání Rady předcházejícímu dalšímu zasedání Konference vládních zmocněnců, určí příslušný člen Unie co nejdříve - ne později než do devadesáti dnů -náhradníka ze své země, který zůstane ve funkci do doby, než nastoupí do funkce nový člen zvolený Radou nebo než nastoupí do funkce noví členové Výboru, zvolení další Konferencí vládních zmocněnců. Náhradník může být uveden jako kandidát pro volbu Radou nebo, podle okolností, Konferencí vládních zmocněnců.

22

3. Člen Výboru pro radiokomunikační řád se považuje za již neschopného plnit své povinnosti po opakovaných a bezprostředně za sebou následujících absencích na zasedáních Výboru. Generální tajemník, po poradě s předsedou Výboru jakož i s příslušným členem Výboru a členem Unie vyhlásí, že místo ve Výboru je neobsazené a učiní opatření podle bodu 21 této Úmluvy.

ČLÁNEK 3

Jiné konference

23

1. Podle příslušných ustanovení Ústavy se budou období mezi dvěma Konferencemi vládních zmocněnců obvykle svolávat tyto světové konference Unie:

24

a) dvě světové radiokomunikační konference;

25

b) jedna světová konference pro normalizaci telekomunikací;

26

c) jedna světová konference pro rozvoj telekomunikací;

27

d) dvě radiokomunikační zasedání na stejném místě a ve stejné době jako světové radiokomunikační konference.

28

2. Výjimečně, v období mezi dvěma Konferencemi vládních zmocněnců:

29

- druhou světovou radiokomunikační konferenci lze zrušit spolu s přidruženým radiokomunikačním zasedáním; je možné i jednu z těchto akcí zrušit, i když se druhá koná;

30

- lze svolat i další konferenci normalizace telekomunikací.

31

3. Tyto akce se budou konat:

32

a) na základě rozhodnutí Konference vládních zmocněnců;

33

b) na základě doporučení předcházející světové konference příslušné sekce po schválení Radou;

34

c) na základě požadavku nejméně jedné čtvrtiny členů Unie, kteří své požadavky adresují Generálnímu tajemníkovi individuálně;

35

d) nebo na základě návrhu Rady.

36

4. Regionální radiokomunikační konference se svolává:

37

a) na základě rozhodnutí Konference vládních zmocněnců;

38

b) na základě doporučení předcházející světové nebo regionální radiokomunikační konference, jestliže toto doporučení bylo schváleno Radou;

39

c) na žádost nejméně jedné čtvrtiny členů patřících do příslušného regionu, kteří své požadavky adresují individuálně Generálnímu tajemníkovi; nebo

40

d) na základě návrhu Rady.

41

5.

(1) Přesné místo a datum konání světové nebo regionální konference nebo radiokomunikačního zasedání může být stanoveno Konferencí vládních zmocněnců.

42

(2) Jestliže k takovému rozhodnutí nedošlo, stanoví Rada přesné místo a přesnou dobu konání světové konference nebo radiokomunikačního zasedání se souhlasem většiny členů Unie a regionální konference se souhlasem většiny členů Unie patřících do příslušného regionu; v obou případech platí ustanovení níže uvedeného bodu 47.

43

6.

(1) Přesné místo nebo přesná doba konání konference nebo zasedání se může měnit:

44

a) na žádost alespoň jedné čtvrtiny členů Unie v případě světové konference nebo zasedání nebo nejméně jedné čtvrtiny členů Unie patřících do příslušného regionu v případě regionální konference. Jejich žádosti mají být adresovány individuálně Generálnímu tajemníkovi, který je postoupí Radě ke schválení; nebo

45

b) na základě návrhu Rady.

46

(2) V případech stanovených ve výše uvedených bodech 44 a 45 se navržené změny definitivně přijmou, pouze pokud jsou schváleny většinou členů Unie v případě světové konference nebo zasedání nebo většinou členů Unie v případě světové konference nebo zasedání nebo většinou členů Unie patřících do příslušného regionu v případě regionální konference na základě ustanovení níže uvedeného bodu 47.

47

7. Při konzultacích zmíněných v bodech 42, 46, 118 , 123, 138, 302, 304, 305, 307 a 312 této Úmluvy, se členové, kteří neodpovědí ve lhůtách stanovených Radou, považují za neúčastnící se konzultace, a tudíž nejsou bráni v úvahu při výpočtu většiny. Jestliže počet odpovědí nepřekročí jednu polovinu dotázaných členů, bude se konat další konzultace, jejíž výsledky budou směrodatné bez ohledu na počet odevzdaných hlasů.

48

8.

(1) Světové konference o mezinárodních telekomunikacích se svolávají na základě rozhodnutí Konference vládních zmocněnců.

49

(2) Ustanovení týkající se svolávání světové radiokomunikační konference, přijímání pořadu jejího jednání a podmínky účasti na ní platí rovněž - kde je to použitelné -pro světové konference o mezinárodních telekomunikacích.

Oddíl 2

ČLÁNEK 4

Rada

50

1. Rada se skládá ze 43 členů Unie a je volena Konferencí vládních zmocněnců.

51

2.

(1) Rada se schází jednou do roka na pravidelném zasedání v sídle Unie.

52

(2) Během tohoto zasedání může Rada rozhodnout o výjimečném konání dalšího zasedání.

53

(3) Mezi pravidelnými zasedáními může být Rada svolána svým předsedou na základě žádosti většiny členů nebo z iniciativy předsedy za podmínek uvedených v bodě 18 této Úmluvy, a to zpravidla do sídla Unie.

54

3. Rada činí rozhodnutí pouze na svém zasedání. Výjimečně se může Rada na svém zasedání usnést, že se určitá otázka vyřeší korespondencí.

55

4. Na začátku každého pravidelného zasedání Rada zvolí, při použití rotačního principu mezi regiony, ze svých členů svého předsedu a místopředsedu. Ti zůstanou ve funkci do zahájení dalšího pravidelného zasedání a nejsou znovu zvolitelní. V případě nepřítomnosti předsedy vykonává jeho funkci místopředseda.

56

5. Osoba určená členem Rady, aby v Radě zasedala, má být pokud možno pracovníkem zaměstnaným v jeho telekomunikační správě nebo přímo této správě odpovědným nebo za tuto správu odpovídajícím a kvalifikovaným na základě svých zkušeností v oblasti telekomunikačních služeb.

57

6. Unie hradí za každého člena Rady vykonávajícího svou funkci během jednotlivých zasedání Rady pouze cestovní a ubytovací náklady a pojištění.

58

7. Zástupce každého člena Rady má právo účasti ve funkci pozorovatele na všech zasedáních sekcí Unie.

59

8. Funkci tajemníka Rady zastává Generální tajemník.

60

9. Generální tajemník, náměstek Generálního tajemníka a ředitelé úřadů mají právo účasti na jednáních Rady, ale bez hlasovacího práva. Rada může nicméně konat zasedání vyhrazená pouze pro zástupce svých členů.

61

10. Rada každoročně projednává zprávu vypracovanou Generálním tajemníkem o Unií doporučené strategické politice a strategickém plánování v duchu obecných směrnic daných Konferencí vládních zmocněnců a činí příslušná opatření, která považuje za vhodná.

62

11. V mezidobí mezi dvěma Konferencemi vládních zmocněnců Rada dohlíží na celkové řízení a správu Unie; jejím úkolem je zejména:

63

(1) schvalovat a revidovat zaměstnanecký řád a finanční řád Unie a jiná ustanovení podle svého uvážení při respektování běžné praxe Organizace spojených národů a jejích přidružených organizací aplikujících společnou soustavu platů, náhrad a penzí;

64

(2) podle potřeby upravovat:

65

a) základní platové stupnice pro pracovníky v zaměstnaneckých a řídících kategoriích - s výjimkou platů pro místa obsazovaná volbou - aby byly přizpůsobeny základním platovým stupnicím stanoveným Organizací spojených národů pro společný systém.

66

b) základní platové stupnice pro pracovníky kategorie všeobecných služeb, aby byly přizpůsobeny mzdám užívaným Organizací spojených národů a přidruženými organizacemi v sídle Unie;

67

c) náhrady pro zaměstnance a řídící pracovníky, jakož i náhrady na místech obsazovaných na základě volby, podle jednotlivých rozhodnutí Organizace spojených národů platných pro sídlo Unie;

68

d) náhrady pro veškerý personál Unie v souladu s jakýmikoliv změnami přijatými ve společném systému Organizace spojených národů;

69

(3) přijímat příslušná rozhodnutí k zajištění spravedlivého geografického zastoupení v personálu Unie a dohlížet nad realizací těchto rozhodnutí;

70

(4) rozhodovat o návrzích na rozsáhlejší reformy týkající se organizace Generálního sekretariátu a úřadů sekcí Unie podle Ústavy a této Úmluvy, které jsou předloženy Generálním tajemníkem po projednání v Koordinačním výboru;

71

(5) projednávat a stanovit víceleté plány pracovních míst a personálu, jakož i víceleté programy rozvoje lidských zdrojů Unie a stanovit personální výhledy Unie včetně úrovně a struktury pracovního zařazení při respektování všeobecných směrnic daných Konferencí vládních zmocněnců a příslušných ustanovení článku 27 Ústavy;

72

(6) podle potřeby upravovat příspěvky placené Unií a jejími pracovníky do společného penzijního fondu Organizace spojených národů podle pravidel a řádu tohoto fondu, jakož i příspěvky na stravu a bydlení poskytované pojištěncům Pojišťovny zaměstnanců Mezinárodní telekomunikační unie podle běžné praxe;

73

(7) projednávat a schvalovat dvouletý rozpočet Unie a projednávat předběžný rozpočet na další dvouleté období s přihlédnutím k rozhodnutím Konference vládních zmocněnců týkajícím se bodu 50 Ústavy a omezením výdajů stanoveným touto Konferencí podle bodu 51 Ústavy; má dbát na co nejpřísnější hospodárnost, avšak respektovat závazek uložený Unií dosahovat uspokojivé výsledky co nejdříve. Rada při tom respektuje názory Koordinačního výboru komise obsažené ve zprávě Generálního tajemníka uvedené v bodě 86 a zprávu o finanční činnosti uvedenou v bodě 101 Úmluvy;

74

(8) činit veškerá potřebná opatření pro každoroční kontrolu účtů Unie připravenou Generálním tajemníkem a v případě potřeby je schvalovat pro předložení na příští Konferenci vládních zmocněnců;

75

(9) učinit potřebná opatření pro svolávání konferencí Unie a se souhlasem většiny členů Unie v případě světové konference nebo většiny členů Unie patřících do příslušného regionu v případě regionální konference udávat pro Generálního tajemníka a jednotlivé sekce Unie příslušné směrnice týkající se technické a jiné pomoci při přípravě a organizaci konferencí;

76

(10) činit potřebná opatření podle bodu 28 této Úmluvy;

77

(11) činit rozhodnutí k realizaci rozhodnutí přijatých konferencemi, která mohou mít finanční dopady;

78

(12) činit v rozsahu předepsaném Ústavou, touto Úmluvou a administrativními předpisy jakákoli další opatření považovaná za potřebná pro správnou funkci Unie;

79

(13) činit všechna potřebná opatření po dohodě s většinou členů Unie k prozatímnímu vyřešení případů nepředpokládaných v Ústavě, v Úmluvě, v administrativních předpisech a v přílohách těchto dokumentů, jejichž řešení nemůže být odloženo do příští konference s danou kompetencí;

80

(14) převzít odpovědnost za provádění koordinace se všemi mezinárodními organizacemi uvedenými v článcích 49 a 50 Ústavy a za tím účelem uzavírat jménem Unie prozatímní dohody s mezinárodními organizacemi uvedenými v článku 50 Ústavy a s Organizací spojených národů při provádění Dohody mezi Organizací spojených národů a Mezinárodní telekomunikační unií; tyto prozatímní dohody je třeba předložit další Konferenci vládních zmocněnců v souladu s příslušnými ustanoveními článku 8 Ústavy;

81

(15) rozesílat členům Unie co nejdříve po každém jejím zasedání zprávy o provedených pracích a jiné dokumenty považované za užitečné;

82

(16) předložit Konferenci vládních zmocněnců zprávu o činnosti Unie od předcházející Konference vládních zmocněnců a jakákoliv patřičná doporučení.

Oddíl 3

ČLÁNEK 5

Generální sekretariát

83

1. Generální tajemník:

84

a) je odpovědný za celkové řízení zdrojů Unie; může převést řízení části těchto zdrojů na náměstka Generálního tajemníka a - v případě potřeby po konzultacích s Koordinačním výborem - též na ředitele úřadů;

85

b) koordinuje činnost Generálního tajemníka a jednotlivých sekcí Unie s přihlédnutím k názorům Koordinačního výboru tak, aby bylo zajištěno co nejefektivnější a nejhospodárnější využití zdrojů Unie;

86

c) po poradě s Koordinačním výborem a s přihlédnutím k jeho názorům připravuje a předkládá Radě výroční zprávu, v níž jsou uvedeny změny v telekomunikačním prostředí a jsou obsažena případná doporučení týkající se budoucí politiky a strategie Unie, jak to požaduje bod 61 této Úmluvy, spolu s jejich finančními dopady;

87

d) organizuje práci Generálního sekretariátu a jmenuje pracovníky sekretariátu podle směrnic Konference vládních zmocněnců a podle pravidel stanovených Radou;

88

e) přijímá administrativní opatření týkající se práce jednotlivých úřadů pro jednotlivé úřady sekcí Unie a jmenuje jejich pracovníky na základě výběru a návrhů ředitele příslušného úřadu, i když konečné rozhodnutí ke jmenování nebo k propuštění je ponecháno Generálnímu tajemníkovi;

89

f) podává Radě zprávy o veškerých rozhodnutích provedených Organizací spojených národů a specializovanými institucemi, které mají vliv na podmínky společného režimu služby, platů a penzí;

90

g) dohlíží na provádění veškerých předpisů přijatých Radou;

91

h) poskytuje Unii konzultace v právních otázkách;

92

i) kontroluje pro potřeby správy Unie její pracovníky, aby bylo zajištěno jejich co nejhospodárnější pracovní uplatnění a aby na ně byly aplikovány podmínky zaměstnání v rámci společného systému služby. Pracovníci určení pro přímou pomoc ředitelům úřadů jsou podřízeni administrativnímu řízení Generálním tajemníkem a pracují podle přímých příkazů přijímaných od příslušných ředitelů, avšak v souladu s administrativními pokyny vydanými Radou;

93

j) v zájmu Unie jakožto celku a na základě konzultací s řediteli příslušných úřadů dočasně přeřazuje pracovníky z přidělených míst, aby podle potřeby byly pokryty objemy práce v sídle Unie;

94

k) po poradě s řediteli příslušných úřadů provádí potřebná administrativní a finanční opatření pro pořádání konferencí a zasedání každého sektoru;

95

l) s přihlédnutím k odpovědnostem jednotlivých sektorů zajišťuje patřičné tajemnické práce související s přípravou konferencí Unie, jakož i úkoly, které je třeba provést po skončení těchto konferencí;

96

m) připravuje potřebná doporučení pro první zasedání vedoucích delegací uvedené v bodě 342 této Úmluvy, s přihlédnutím k výsledkům eventuálních regionálních konzultací;

97

n) zajišťuje, případně i ve spolupráci s vládou hostitelské země, práci sekretariátů konferencí Unie a v případě potřeby ve spolupráci s příslušným ředitelem, poskytuje služby potřebné pro průběh jednotlivých zasedání Unie, přičemž k tomu může v potřebném rozsahu požadovat spolupráci pracovníků Unie podle výše uvedeného bodu 93. Generální tajemník může, je-li o to požádán a je-li to podloženo smlouvou, zajišťovat sekretariát pro jiná zasedání týkající se telekomunikací.

98

o) činí patřičná opatření pro zajištění včasné publikace a distribuce služebních dokumentů, informačního bulletinu, jakož i jiných dokumentů a spisů vyhotovených Generálním sekretariátem a sektory nebo dokumentů, které byly Unii dány na vědomí, nebo dokumentů, jejichž publikace je požadována konferencemi nebo Radou. Rada vede seznam dokumentů, které je třeba publikovat po konzultaci s věcně příslušnou konferencí a jejichž publikace je konferencemi vyžadována.

99

p) publikuje periodicky, na základě informací, které jsou mu známy nebo dány k dispozici, včetně těch, které může získat od jiných mezinárodních organizací, časopis všeobecných informací a všeobecné dokumentace o telekomunikacích;

100

q) po konzultaci s Koordinačním výborem a po realizaci všech možných úsporných opatření připravuje a předkládá Radě návrh dvouletého rozpočtu zahrnujícího výdaje Unie v rámci mezí stanovených Konferencí vládních zmocněnců. Tento návrh rozpočtu se skládá z globálního rozpočtu zahrnujícího nákladové rozpočty všech tří sektorů, sestavené podle rozpočtových pokynů vydaných Generálním tajemníkem. Je vyhotoven ve dvou verzích. Jedna verze odpovídá nulovému růstu příspěvkové jednotky, druhá verze odpovídá růstu menšímu nebo rovnému jakémukoliv limitu, který stanovila Konference vládních zmocněnců, a to po případném čerpání z rezervního účtu. Rezoluce týkající se rozpočtu je po schválení Radou rozeslána pro informaci všem členům Unie;

101

r) za pomoci Koordinačního výboru zpracovává výroční zprávu o finanční činnosti podle finančního řádu a předkládá ji Radě. Zpráva o finanční činnosti a účtu se předkládá další Konferenci vládních zmocněnců k projednání a konečnému schválení;

102

s) za pomoci Koordinačního výboru zpracovává výroční zprávu o činnosti Unie, která je po schválení Radou rozeslána všem členům Unie;

103

t) plní všechny ostatní povinnosti sekretariátu Unie;

104

u) provádí všechny ostatní povinnosti, které mu svěří Rada.

105

2. Generální tajemník nebo náměstek Generálního tajemníka se mohou účastnit konferencí Unie ve funkci konzultantů; Generální tajemník nebo jeho zástupce se mohou účastnit jako konzultanti všech zasedání Unie.

Oddíl 4

ČLÁNEK 6

Koordinační výbor

106

1.

(1) Koordinační výbor pomáhá a radí Generálnímu tajemníkovi ve všech otázkách uvedených v příslušných ustanoveních článku 26 Ústavy a v odpovídajících článcích této Úmluvy.

107

(2) Výbor odpovídá za uskutečňování koordinace se všemi mezinárodními organizacemi uvedenými v článcích 49 a 50 Ústavy, pokud jde o reprezentaci Unie na konferencích těchto organizací.

108

(3) Výbor kontroluje výsledky činnosti Unie a pomáhá Generálnímu tajemníkovi při vypracování zprávy předkládané Radě a uvedené v bodě 86 této Úmluvy.

109

2. Výbor se má snažit své závěry přijímat jednohlasně. Není-li předseda podpořen většinou členů Výboru, může ve výjimečných případech činit rozhodnutí na vlastní odpovědnost za předpokladu, že rozhodnutí příslušných záležitostí je naléhavě nutné a nemůže čekat na další zasedání Rady. Za takových okolností zpraví neprodleně a písemně o těchto otázkách členy Rady s uvedením důvodů, které vedly k učinění těchto rozhodnutí, a uvede jakékoliv další písemné připomínky vznesené ostatními členy Výboru. Jestliže za takových okolností nejde o záležitosti naléhavé, avšak jsou přesto důležité, mají být předloženy k projednání dalšímu zasedání Rady.

110

3. Předseda svolává Výbor nejméně jednou za měsíc; Výbor může být také svolán v případě potřeby na žádost dvou jeho členů.

111

4. O jednání Koordinačního výboru se sepíše zpráva, jež se na vyžádání poskytne členům Rady.

Oddíl 5

Radiokomunikační sektor

ČLÁNEK 7

Světové radiokomunikační konference

112

1. Podle bodu 90 Ústavy se světová radiokomunikační konference svolává za účelem projednání konkrétních radiokomunikačních otázek. Světová radiokomunikační konference projednává body zahrnuté do pořadu jednání přijatého v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto článku.

113

2.

(1) Pořad jednání světové radiokomunikační konference může zahrnovat:

114

a) částečnou nebo, ve výjimečných případech, úplnou revizi Radiokomunikačního řádu uvedenou v článku 4 Ústavy;

115

b) jakoukoliv jinou otázku celosvětové povahy v rámci kompetence konference;

116

c) otázku týkající se pokynů, které je třeba poskytnout Výboru pro radiokomunikační řád a Radiokomunikačnímu úřadu a které se týkají jejich činnosti a kontroly této činnosti;

117

d) přijetí otázek, které má studovat radiokomunikační zasedání, jakož i záležitostí, které má zasedání projednat v souvislosti s budoucími radiokomunikačními konferencemi.

118

(2) Předběžný pořad jednání se stanovuje čtyři roky předem a definitivní pořad jednání má Rada stanovit pokud možno dva roky před konferencí, se souhlasem většiny členů Unie za předpokladu, že jsou splněna ustanovení bodu 47 této Úmluvy.

119

(3) Tento pořad jednání obsahuje všechny otázky, o jejichž zařazení bylo rozhodnuto Konferencí vládních zmocněnců.

120

3.

(1) Tento pořad jednání může být změněn:

121

a) na žádost nejméně jedné čtvrtiny členů Unie; tyto žádosti se adresují jednotlivě Generálnímu tajemníkovi, který je předloží Radě ke schválení;

122

b) nebo na návrh Rady.

123

(2) Návrhy na změny pořadu jednání Světové radiokomunikační konference se s konečnou platností přijmou jen se souhlasem většiny členů Unie s přihlédnutím k ustanovení bodu 47 této Úmluvy.

124

4. Konference kromě toho:

125

(1) projednává a schvaluje zprávu ředitele úřadu o činnosti sektoru od minulé konference;

126

(2) doporučuje Radě body k zařazení do pořadu jednání budoucí konference a uvede své připomínky k těmto pořadům jednání na nejméně čtyřletý cyklus radiokomunikačních konferencí, spolu s odhadem finančních dopadů;

127

(3) do svých rozhodnutí zahrne případné pokyny nebo požadavky na Generálního tajemníka a sektory Unie.

128

5. Předseda nebo místopředseda radiokomunikačního zasedání nebo předsedové (popřípadě místopředsedové příslušných studijních skupin) se mohou zúčastnit příslušné světové radiokomunikační konference.

ČLÁNEK 8

Radiokomunikační zasedání

129

1. Radiokomunikační zasedání projednává a případně vydává doporučení týkající se otázek přijatých na základě vlastních procedur nebo předložených mu Konferencí vládních zmocněnců, jinou konferencí, Radou nebo Výborem pro telekomunikační řád.

130

2. Pokud jde o výše uvedený bod 129, radiokomunikační zasedání:

131

(1) projednává zprávy studijních skupin vypracované podle bodu 157 této Úmluvy a schvaluje, upravuje nebo zamítá návrhy doporučení obsažené v těchto zprávách;

132

(2) s ohledem na potřeby udržovat požadavky na zdroje Unie na minimu schvaluje pracovní programy vyplývající ze studia stávajících a nových otázek a stanoví prioritu, naléhavost, odhadované finanční dopady a časový rozvrh na řádné uskutečnění jejich studia;

133

(3) rozhoduje, s přihlédnutím ke schválenému pracovnímu programu vyplývajícímu z výše uvedeného bodu 132, o pokračování, rušení a vytváření studijních skupin a přiděluje každé z nich otázky, které je třeba studovat;

134

(4) systematicky shrnuje otázky zajímající rozvojové země, tak aby jim byla usnadněna účast při studiu těchto otázek;

135

(5) v rámci své kompetence se vyjadřuje k otázkám vzneseným na základě požadavků světové radiokomunikační konference;

136

(6) podává zprávy příslušné světové radiokomunikační konferenci o postupu prací na tématech, která by mohla být zařazena na pořad jednání budoucích radiokomunikačních konferencí.

137

3. Radiokomunikačnímu zasedání předsedá osoba určená vládou země, kde se zasedání koná, nebo - jestliže se toto zasedání koná v sídle Unie - osoba zvolená samotným zasedáním; předsedovi asistuje místopředseda zvolený zasedáním.

ČLÁNEK 9

Regionální radiokomunikační konference

138

Pořad jednání regionální radiokomunikační konference se může zabývat jen specifickými radiokomunikačními otázkami regionální povahy a také instrukcemi adresovanými Výboru pro radiokomunikační řád, pokud jde o činnost týkající se příslušného regionu, za předpokladu, že se tyto instrukce nebudou příčit zájmům jiných regionů. Projednávat lze na takové konferenci jen otázky obsažené na pořadu jednání takové konference. K regionálním radiokomunikačním konferencím se vztahují ustanovení bodů 118 až 123 této Úmluvy, ale jen pokud se týkají členů Unie z příslušného regionu.

ČLÁNEK 10

Výbor pro radiokomunikační řád

139

1. Výbor se skládá z devíti členů volených Konferencí vládních zmocněnců.

140

2. Vedle povinností stanovených v článku 14 Ústavy projednává Výbor také zprávy ředitele Radiokomunikačního úřadu týkající se studií případů škodlivých interferencí, na základě požadavku jedné nebo více zainteresovaných správ, a vypracovává k tomu příslušná doporučení.

141

3. Členové Výboru jsou povinni účastnit se jakožto poradci radiokomunikačních konferencí a radiokomunikačních zasedání. Předseda a místopředseda Výboru nebo jejich určení zástupci mají povinnost se účastnit Konferencí vládních zmocněnců jakožto poradci. V žádném z těchto případů se členové, jimž byly svěřeny tyto povinnosti, nemají účastnit těchto konferencí jakožto členové svých národních delegací.

142

4. Unie hradí jen cestovné, stravné a pojištění pro členy Výboru v případě výkonu jejich funkcí ve službě Unii.

143

5. Pracovní metody Výboru jsou následující:

144

(1) Členové Výboru si ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu, kteří plní své funkce po dobu jednoho roku. Potom každoročně nahrazuje odstupujícího předsedu místopředseda a volí se nový místopředseda. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy volí Výbor prozatímního předsedu pro tento případ z řad svých členů.

145

(2) Výbor zasedá zpravidla čtyřikrát do roka, obvykle v sídle Unie, přičemž je povinná nejméně dvoutřetinová přítomnost jeho členů. Při plnění svých úkolů může využívat moderní telekomunikační prostředky.

146

(3) Výbor se má snažit činit svá rozhodnutí jednomyslně. Nepodaří-li se mu to, je rozhodnutí platné jen v případě dvoutřetinové většiny hlasů. Každý člen Výboru má jeden hlas. Volba v zastoupení není dovolena.

147

(4) Výbor může použít takové formy své práce, jaké považuje za nutné v souladu s ustanoveními Ústavy, této Úmluvy a Radiokomunikačního řádu. Tato opatření budou zveřejněna v Pravidlech jednání Výboru. článek ii Radiokomunikační studijní skupiny

148

1. Radiokomunikační studijní skupiny ustavuje radiokomunikační zasedání.

149

2. (1) Radiokomunikační studijní skupiny studují otázky, které jim byly předloženy podle ustanovení článku 7 této Úmluvy, a zpracovávají příslušné návrhy doporučení. Tyto návrhy se předkládají ke schválení buď radiokomunikačnímu zasedání nebo - mezi dvěma zasedáními - korespondenční cestou správám podle postupů přijatých zasedáním. Doporučení schválená tímto způsobem mají stejnou platnost.

150

(2) Studium výše uvedených otázek se s výhradou níže uvedeného článku 158 soustřeďuje na:

151

a) využívání kmitočtového spektra v pozemních a kosmických radiokomunikacích (a na geostacionární oběžné dráze družic);

152

b) charakteristiky a kvalitu funkce radioelektrických systémů;

153

c) provoz radiokomunikačních stanic;

154

d) radiokomunikační aspekty otázek týkajících se nouzových případů a bezpečnosti.

155

(3) Tyto studie se zpravidla netýkají ekonomických otázek, ale když zahrnují srovnávání technických alternativ, lze brát v úvahu i ekonomické faktory.

156

3. Radiokomunikační studijní skupiny mají také provádět přípravné studie technických, provozních a procedurálních otázek k následnému projednání na světových a regionálních radiokomunikačních konferencích a zpracovávat k tomu zprávy v souladu s pracovním programem přijatým v této věci některým radiokomunikačním zasedáním nebo v souladu s pokyny obdrženými od Rady.

164

4. Každá studijní skupina zpracovává pro radiokomunikační zasedání zprávu uvádějící stav prací, jednotlivá doporučení přijatá v souladu s konzultačním postupem uvedeným v bodu 149 této Úmluvy a jakékoliv návrhy nových nebo revidovaných doporučení pro projednání na zasedání.

165

5. S přihlédnutím k bodu 79 Ústavy je třeba, aby radiokomunikační sektor a telekomunikační normalizační sektor neustále dohlížely na plnění úkolů vyjmenovaných ve výše uvedených bodech 151 až 154 a bodě 193 této Úmluvy se vztahem k telekomunikačnímu normalizačnímu sektoru, a to za účelem dosažení společného souhlasu se změnami v rozdělení problémů, které mají tyto jednotlivé sektory prostudovat. Oba sektory mají úzce spolupracovat, přijímat postupy k provádění takového dohledu a dosahovat souhlasu časově úsporným a efektivním způsobem. Není-li dosaženo souhlasu, může být záležitost prostřednictvím Rady předložena Konferenci vládních zmocněnců k rozhodnutí.

166

6. Při provádění svých studií věnují radiokomunikační studijní skupiny náležitou pozornost studiu otázek a formulaci jednotlivých doporučení přímo souvisících s výstavbou, rozvojem a zdokonalováním telekomunikací v rozvojových zemích jak na regionální, tak i na mezinárodní úrovni. Svou práci provádějí s patřičným ohledem na práce národních, regionálních a jiných mezinárodních organizací zabývajících se radiokomunikacemi a spolupracují s těmito organizacemi s přihlédnutím k potřebě Unie udržet své vedoucí postavení v oblasti telekomunikací.

167

7. Za účelem umožnění přehledu činností v radiokomunikačním sektoru budou učiněna opatření k podpoře spolupráce a koordinace s ostatními příslušnými organizacemi zabývajícími se radiokomunikacemi a s telekomunikačním normalizačním sektorem, jakož i se sektorem rozvoje telekomunikací. Konkrétní povinnosti, podmínky účasti a pravidla postupu pro tato opatření stanoví některé z radiokomunikačních zasedání.

ČLÁNEK 12

Radiokomunikační úřad

161

1. Ředitel Radiokomunikačního úřadu organizuje a koordinuje práci radiokomunikačního sektoru. Činnost tohoto úřadu je doplňována funkcemi uvedenými v ustanoveních Radiokomunikačního řádu.

162

2. Ředitel zejména:

163

(1) pokud jde o radiokomunikační konference:

164

a) koordinuje přípravné práce studijních skupin v Úřadu, sděluje členům výsledky prací, shromažďuje jejich připomínky a předkládá souhrnnou zprávu konferenci, která může na pořad jednání zařadit návrhy týkající se předpisů;

165

b) účastní se, avšak jen s hlasem poradním, jednání radiokomunikačního shromáždění a zasedání radiokomunikačních studijních skupin. Ředitel musí provádět veškerá potřebná opatření pro přípravu radiokomunikačních konferencí a zasedání radiokomunikačního sektoru a radí se při tom se sekretariátem Generálního tajemníka v souladu s bodem 94 této Úmluvy, a v případě potřeby s ostatními sektory Unie, přihlížeje při tom patřičně ke směrnicím Rady, které se týkají přípravy těchto konferencí a zasedání;

166

c) pomáhá rozvojovým zemím při jejich přípravě na radiokomunikační konference;

167

(2) pokud jde o Výbor pro Radiokomunikační řád:

168

a) zpracovává návrhy jednacích řádů a předkládá je ke schválení Výboru pro Radiokomunikační řád; tyto návrhy jednacích řádů musejí, mimo jiné, obsahovat způsoby výpočtu a údaje potřebné pro aplikaci příslušných ustanovení Radiokomunikačního řádu;

169

b) rozesílá všem členům Unie Jednací řád Výboru a shromažďuje připomínky k řádu od jednotlivých správ;

170

c) zpracovává informace zasílané správami podle příslušných ustanovení Radiokomunikačního řádu a regionálních dohod a v případě potřeby je připraví v patřičné formě ke zveřejnění;

171

d) aplikuje Jednací řád schválený Výborem pro radiokomunikační řád, připravuje a publikuje závěry na základě tohoto řádu a předkládá Výboru jakoukoliv revizi závěru, která je požadována ze strany telekomunikačních správ a kterou nelze realizovat aplikací tohoto jednacího řádu;

172

e) v souladu s příslušnými ustanoveními Radiokomunikačního řádu provádí řádný zápis a záznam a registraci kmitočtových přidělení a tam, kde to přichází v úvahu, též příslušné charakteristiky oběžné dráhy, dále také aktualizuje Mezinárodní základní kmitočtovou tabulku; kontroluje záznamy v této tabulce za účelem eventuálních změn nebo vyškrtnutí - po dohodě s příslušnými správami -těch záznamů, které již nevyjadřují skutečné užívání kmitočtů;

173

f) pomáhá těm správám, které o to požádaly, řešit případy škodlivých interferencí a v případě potřeby provede šetření a připraví pro projednání v Radě zprávu, ve které uvede návrhy doporučení příslušným dotčeným správám;

174

g) zajišťuje funkce výkonného sekretáře Komise;

175

(3) koordinuje práce radiokomunikačních studijních skupin a je odpovědný za organizaci těchto prací;

176

(4) ředitel kromě toho:

177

a) zajišťuje provádění studií, na základě kterých by mohly být členům poskytnuty rady ohledně provozování maximálního počtu radiokomunikačních kanálů v těch částech spektra, v nichž je možno předpokládat vznik škodlivých interferencí, a ohledně spravedlivého, efektivního a hospodárného využívání geostacionární oběžné dráhy, s přihlédnutím k potřebám členů, kteří požadují pomoc, ke zvláštním potřebám rozvojových zemí, jakož i ke zvláštní zeměpisné poloze některých zemí;

178

b) vyměňuje se členy data ve formě přístupné strojovému čtení a v jiných formách, vytváří a aktualizuje dokumenty a databáze radiokomunikačního sektoru a provádí ve spolupráci s Generálním tajemníkem veškerá potřebná opatření k jejich publikaci v pracovních jazycích Unie podle bodu 172 Ústavy;

179

c) aktualizuje potřebné záznamy;

180

d) předkládá světové radiokomunikační konferenci zprávu o činnosti radiokomunikačního sektoru od poslední konference; není-li plánována žádná světová radiokomunikační konference, předkládá Radě a členům Unie zprávu zahrnující dvouleté období od poslední konference;

181

e) vypracovává předběžný návrh rozpočtu založeného na nákladech pro potřeby radiokomunikačního sektoru a předává jej Generálnímu tajemníkovi pro projednání v Koordinačním výboru a začlenění do rozpočtu Unie;

182

3. Ředitel vybírá v rámci rozpočtu schváleného Unií technické a administrativní pracovníky. Jmenování těchto technických a administrativních pracovníků provede Generální tajemník po dohodě s ředitelem. Konečné rozhodnutí o jmenování nebo propuštění náleží Generálnímu tajemníkovi.

183

4. Ředitel musí podle potřeby poskytovat v rámci Ústavy a této Úmluvy technickou pomoc sektoru rozvoje telekomunikací.

Oddíl 6

Sektor telekomunikační normalizace

Článek 13

Světová konference normalizace telekomunikací

184

1. Podle bodu 104 Ústavy je světová konference normalizace telekomunikací svolávána k projednávání konkrétních otázek vztahujících se k normalizaci telekomunikací.

185

2. Otázky, jimiž se má zabývat světová konference telekomunikací a o nichž budou vydávána doporučení, jsou ty, které tato konference přijala podle svých vlastních pravidel nebo které jí byly svěřeny Konferencí vládních zmocněnců, jakoukoliv jinou konferencí nebo Radou.

186

3. Podle bodu 104 Ústavy konference:

187

a) projednává zprávy vypracované studijními skupinami podle ustanovení bodu 194 této Ústavy a schvaluje, pozměňuje nebo odmítá návrhy doporučení obsažené v těchto zprávách;

188

b) s přihlédnutím k potřebě minimalizovat požadavky na finanční prostředky Unie, schvaluje pracovní program vyplývající ze studia stávajících a nových otázek, stanoví jejich stupeň priority a naléhavosti, finanční dopady a časový rozvrh pro dokončení jejich studia;

189

c) rozhoduje, s ohledem na schválený pracovní program vyplývající z výše uvedeného bodu 188 o potřebě zachovat nebo rušit stávající studijní skupiny nebo vytvářet nové a přidělovat každé z nich otázky ke studiu;

190

d) nakolik je to možné, shromažďuje otázky zajímající rozvojové země, aby jim byla usnadněna účast v jejich studiu;

191

e) projednává a schvaluje zprávu ředitele o činnosti sektoru od minulé konference.

ČLÁNEK 14

Studijní skupiny normalizace telekomunikací

192

1.

(1) Studijní skupiny normalizace telekomunikací mají studovat otázky a připravovat návrhy doporučení k tématům, která jsou jim svěřena podle ustanovení článku 13 této Úmluvy. Tyto návrhy se předkládají ke schválení buď světové konferenci normalizace telekomunikací, nebo, mezi dvěma konferencemi tohoto druhu, korespondenční cestou správám telekomunikací, a to podle postupů konferencí schválených. Doporučení schválená kterýmkoliv z uvedených dvou způsobů mají stejnou platnost.

193

(2) Studijní skupiny studují s výhradou ustanovení níže uvedeného bodu 195 technické, provozní a tarifní otázky a připravují k nim doporučení v zájmu celosvětové normalizace telekomunikací včetně doporučení na propojeni radiokomunikačních systémů v rámci veřejných telekomunikačních sítí a na požadovanou kvalitu těchto propojení. Technické a provozní otázky týkající se konkrétně radiokomunikací, uvedené v bodech 151 a 154 této Úmluvy, spadají do kompetence sektoru radiokomunikací.

194

(3) Každá studijní skupina má připravit pro konferenci normalizace telekomunikací zprávu charakterizující stav postupu těchto prací, doporučení přijatá podle konzultační procedury uvedené v bodě 192, jakož i návrhy nových nebo revidovaných doporučení, která má konference projednávat.

195

2. S přihlédnutím k ustanovením bodu 105 Ústavy sektor telekomunikační normalizace a sektor radiokomunikací neustále kontrolují plnění úkolů uvedených v bodě 193 a v bodech 151 až 154 této Úmluvy týkajících se sektoru radiokomunikací, za účelem dosažení společné dohody o změnách, které mají být provedeny v rozdělení otázek, které mají tyto jednotlivé sektory prostudovat. Uvedené sektory úzce spolupracují a přijímají postupy k uskutečňování takové kontroly, k včasnému a efektivnímu uzavírání dohod. Nebylo-li možno se dohodnout, lze tuto otázku předložit k rozhodnutí konferenci vládních zmocněnců prostřednictvím Rady.

196

3. Při provádění svých studií mají studijní skupiny normalizace telekomunikací věnovat náležitou pozornost studiu otázek a formulaci jednotlivých doporučení přímo souvisejících s výstavbou, rozvojem a zdokonalováním telekomunikací v rozvojových zemích jak na regionální, tak i na mezinárodní úrovni. Mají svou práci provádět s patřičným ohledem na práce národních, regionálních a jiných mezinárodních normalizačních organizací a s těmito organizacemi spolupracovat s přihlédnutím k potřebě Unie udržet své vedoucí postavení v oblasti celosvětové normalizace v telekomunikacích.

197

4. Za účelem umožnění přehledu činností v sektoru telekomunikační normalizace mají být učiněna opatření k podpoře spolupráce a koordinace s ostatními příslušnými organizacemi zabývajícími se normalizací telekomunikací a s radiokomunikačním sektorem, jakož i se sektorem pro rozvoj telekomunikací. Konkrétní povinnosti, podmínky účasti a pravidla postupu pro tato opatření stanoví některá z celosvětových konferencí normalizace telekomunikací.

ČLÁNEK 15

Úřad normalizace telekomunikací

198

1. Ředitel Úřadu normalizace telekomunikací organizuje a koordinuje práci sektoru telekomunikační normalizace.

199

2. Ředitel zejména:

200

a) každoročně aktualizuje pracovní program schválený celosvětovou konferencí normalizace telekomunikací po dohodě s předsedy studijních skupin normalizace telekomunikací;

201

b) má právo účastnit se, avšak jen s hlasem poradním, jednání světových konferencí normalizace telekomunikací a studijních skupin normalizace telekomunikací. Ředitel provádí veškeré přípravné práce pro konference a pro porady telekomunikačního normalizačního sektoru. Přitom konzultuje s generálním sekretariátem v souladu s ustanoveními bodu 94 této Úmluvy a v případě potřeby i s ostatními sektory Unie. Zároveň bere patřičně v úvahu směrnice Rady týkající se provádění této přípravy;

202

c) zpracovává informace obdržené od jednotlivých správ telekomunikací přihlédnutím k příslušným ustanovením mezinárodního telekomunikačního řádu a k rozhodnutím světové konference pro telekomunikační normalizaci a zpracovává tyto informace ve formě vhodné pro uveřejnění;

203

d) vyměňuje se členy Unie data ve formě přístupné strojovému čtení a v jiných formách, vytváří a aktualizuje dokumenty a databáze sektoru telekomunikační normalizace a provádí ve spolupráci s Generálním tajemníkem veškerá potřebná opatření k jejich publikaci v pracovních jazycích Unie podle bodu 172 Ústavy;

204

e) předkládá světové konferenci telekomunikační normalizace zprávu o činnosti sektoru od poslední konference, není-li svolána žádná další konference, předkládá Radě a členům Unie zprávu zahrnující dvouleté období od poslední konference;

205

f) vypracovává předběžný návrh rozpočtu založeného na nákladech pro potřeby sektoru telekomunikační normalizace a předává jej Generálnímu tajemníkovi pro projednání v Koordinačním výboru a začlenění do rozpočtu Unie;

206

3. Ředitel si vybírá, v rámci rozpočtu schváleného Unií, technické a administrativní pracovníky Úřadu telekomunikační normalizace. Jmenování těchto technických a administrativních pracovníků provede Generální tajemník v dohodě s ředitelem. Konečné rozhodnutí o jmenování nebo propuštění náleží Generálnímu tajemníkovi.

207

4. Ředitel musí podle potřeby poskytovat v rámci Ústavy a této Úmluvy technickou pomoc sektoru pro rozvoj telekomunikací.

Oddíl 7

Sektor normalizace telekomunikací

ČLÁNEK 16

Konference pro rozvoj telekomunikací

208

1. Podle ustanovení bodu 118 Ústavy je úloha konferencí pro rozvoj telekomunikací následující:

209

a) světové konference pro rozvoj telekomunikací zpracovávají pracovní programy a směrnice pro definování otázek a priorit rozvoje telekomunikací a poskytují sektoru pro rozvoj telekomunikací orientaci pro jeho pracovní program. Mohou podle potřeby vytvářet studijní skupiny;

210

b) regionální konference pro rozvoj telekomunikací mohou poskytnout úřadu pro rozvoj telekomunikací rady týkající se konkrétních telekomunikačních požadavků a charakteristik příslušného regionu a mohou také předkládat jednotlivá doporučení světovým konferencím rozvoje telekomunikací;

211

c) konference pro rozvoj telekomunikací stanoví cíle a strategie pro vyrovnaný celosvětový a regionální rozvoj telekomunikací se zvláštním zřetelem k rozšiřování a modernizaci sítí a služeb rozvojových zemí, jakož i mobilizaci zdrojů pro tento účel potřebných. Působí jako fórum pro studium politiky, organizačních, provozních, regulačních, technických a finančních otázek a s nimi souvisejících aspektů včetně identifikace a realizace nových zdrojů financování;

212

d).světové a regionální konference pro rozvoj telekomunikací mají v rámci svých kompetencí projednávat zprávy jim předložené a vyhodnocovat činnost sektoru; mohou se také zabývat aspekty rozvoje telekomunikací vztahující se k jiným sektorům Unie.

213

2. Návrh pořadu jednání konferencí pro rozvoj telekomunikací připravuje ředitel úřadu pro rozvoj telekomunikací a je předkládán Generálním tajemníkem Radě ke schválení většinou členů Unie v případě světové konference nebo většinou členů Unie patřících do příslušného regionu v případě konference regionální, s přihlédnutím k ustanovením bodu 47 této Úmluvy.

ČLÁNEK 17

Studijní skupiny pro rozvoj telekomunikací

214

1. Studijní skupiny pro rozvoj telekomunikací se zabývají konkrétními otázkami rozvoje telekomunikací včetně těch, které jsou vyjmenovány v bodě 211 této Úmluvy a jsou zajímavé pro rozvojové země. Počet těchto studijních skupin bude omezen a budou vytvořeny na omezenou dobu podle toho, jak budou k dispozici prostředky. Skupiny budou mít konkrétní zadání týkající se otázek a priorit pro rozvojové země a budou úkolově zaměřeny.

215

2. S ohledem na bod 119 Ústavy se sektory radiokomunikací, telekomunikační normalizace a pro rozvoj telekomunikací budou neustále studovanými otázkami zabývat, aby si rozdělily práci, sladily úsilí a zlepšily koordinaci. Tyto sektory přijmou postupy, které umožní provádět tuto kontrolu a dosáhnout shody v žádoucích lhůtách a efektivním způsobem.

ČLÁNEK 18

Úřad pro rozvoj telekomunikací a poradní sbor pro rozvoj telekomunikací

216

1. Ředitel úřadu pro rozvoje telekomunikací organizuje a koordinuje práci sektoru pro rozvoj telekomunikací.

217

2. Ředitel zejména:

218

a) má právo účastnit se, avšak jen s hlasem poradním, jednání konferencí pro rozvoj telekomunikací a studijních skupin pro rozvoj telekomunikací. Ředitel provádí veškeré přípravné práce pro konference a zasedání sektoru rozvoje telekomunikací. Přitom konzultuje s generálním sekretariátem v souladu s ustanoveními bodu 94 této Úmluvy a v případě potřeby i s ostatními sektory Unie. Zároveň bere patřičně v úvahu směrnice Rady týkající se provádění této přípravy;

219

b) bude zpracovávat informace obdržené od jednotlivých správ s přihlédnutím k příslušným rezolucím a rozhodnutím Konference vládních zmocněnců a konferencí rozvoje telekomunikací a zpracuje tyto informace do formy vhodné pro uveřejnění;

220

c) bude vyměňovat se členy Unie data ve formě přístupné strojovému čtení a v jiných formách, vytvářet a aktualizovat dokumenty a databáze sektoru rozvoje telekomunikací a provádět ve spolupráci s Generálním tajemníkem veškerá potřebná opatření k jejich publikaci v pracovních jazycích Unie podle bodu 172 Ústavy;

221

d) bude shromažďovat a připravovat pro uveřejnění, ve spolupráci s Generálním sekretariátem a ostatními sektory Unie, jak technické, tak i administrativní informace, které by mohly být zvlášť užitečné pro rozvojové země tím, že jim pomohou při zlepšování jejich telekomunikačních sítí. Pozornost těchto zemí má být také zaměřena na možnosti poskytované mezinárodními programy pod záštitou Organizace spojených národů;

222

e) podá světové konferenci pro rozvoj telekomunikací hlášení o činnosti sektoru od poslední konference a předloží Radě, jakož i členům Unie, zprávu o činnosti tohoto sektoru během dvou let následujících po poslední konferenci;

223

f) vypracuje předběžný návrh rozpočtu založeného na nákladech pro potřeby sektoru pro rozvoj telekomunikaci a předá jej Generálnímu tajemníkovi pro projednání v Koordinačním výboru a začlenění do rozpočtu Unie.

224

3. Ředitel úzce spolupracuje s ostatními zvolenými funkcionáři, aby bylo zajištěno, že bude posílena úloha Unie jako katalyzátoru při stimulaci rozvoje telekomunikací; přijímá, ve spolupráci s ředitelem příslušného úřadu, potřebná opatření pro svoláváni informačních zasedání týkajících se činnosti příslušného sektoru.

225

4. Na žádost příslušných členů ředitel, za přispění ředitelů ostatních úřadů a v případě potřeby i za přispění Generálního tajemníka bude studovat národní telekomunikační problémy a poskytne příslušné konzultace. V případě, že tato studie zahrnuje i srovnáni technických alternativ, mohou být vzaty v úvahu i ekonomické faktory.

226

5. Ředitel si vybírá technické a administrativní pracovníky úřadu rozvoje telekomunikací v rámci rozpočtu schváleného Radou. Jmenování těchto pracovníků provádí Generální tajemník v dohodě s ředitelem. Konečné rozhodnutí o jmenování nebo propuštění náleží Generálnímu tajemníkovi.

227

6. Vytvoří se poradní sbor pro rozvoj telekomunikací a členové tohoto sboru jsou jmenováni ředitelem po poradě s Generálním sekretářem. Tento sbor je složen z osob s širokým a nestranným záběrem zájmů a odbornosti v oblasti rozvoje telekomunikací a zvolí předsedu z řad svých členů. Sbor bude radit řediteli, který se účastní jeho porad, pokud jde o priority a strategie v rámci činnosti Unie v oblasti telekomunikačního rozvoje. Doporučuje především opatření k podpoře spolupráce a koordinace s ostatními organizacemi zabývajícími se rozvojem telekomunikací.

Oddíl 8

Ustanovení společná všem třem sektorům

ČLÁNEK 19

Účast útvarů a organizací

- jiných než jsou správy telekomunikací

- na činnosti Unie

228

1. Generální tajemník a ředitelé úřadů podporují zlepšení části těchto subjektů a organizací v činnosti Unie:

229

a) uznané provozní společnosti, vědecké a průmyslové organizace, jakož i finanční a rozvojové instituce, které jsou schváleny příslušným členem;

230

b) jiné subjekty zabývající se telekomunikačními záležitostmi a schválené příslušným členem;

231

c) regionální a jiné mezinárodní telekomunikační, normalizační, finanční a rozvojové organizace.

232

2. Ředitelé úřadů udržují těsné pracovní vztahy s těmi subjekty a organizacemi, které jsou pověřeny účastí v jednom nebo více sektorech Unie.

233

3. Jakákoliv žádost o účast na pracích sektoru, podaná subjektem uvedeným v bodě 229, v souladu s příslušnými ustanoveními Ústavy a této Úmluvy a schválená příslušným členem Unie, bude tímto členem zaslána dopisem Generálnímu tajemníkovi.

234

4. Jakákoliv žádost subjektu uvedeného v bodě 230 předložená příslušným členem se vyřizuje podle postupu vypracovaného Radou. Rada přešetří soulad žádosti tohoto typu s uvedeným postupem.

235

5. Jakákoliv žádost od subjektu nebo organizace vyjmenované v bodě 231 (s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodech 260 a 261 této Úmluvy) se zašle Generálnímu tajemníkovi a vyřizuje podle postupu vypracovaného Radou.

236

6. Jakákoliv žádost od subjektu nebo organizace vyjmenované v bodech 260 až 262 této Úmluvy se zašle Generálnímu tajemníkovi a příslušná organizace se zapíše do seznamů níže uvedených v bodě 237.

237

7. Generální tajemník sestaví a aktualizuje pro každý sektor seznamy všech subjektů a organizací, které jsou uvedeny v bodech 229 až 231, jakož i v bodech 260 a 262 této Úmluvy a které jsou připuštěny ke spolupráci k účasti na pracích každého sektoru. Vydává v patřičných intervalech každý z těchto seznamů a rozesílá jej všem členům, jakož i řediteli příslušného úřadu. Tento ředitel informuje dotyčné subjekty a organizace o opatřeních, které byly provedeny na jejich žádost.

238

8. Subjekty a organizace obsažené v seznamech uvedených v bodě 237 se také uvádějí jako "členové" sektorů Unie; podmínky jejich účasti na pracích sektorů jsou specifikovány v tomto článku, v článku 33 a v jiných odpovídajících ustanoveních této Úmluvy. Ustanovení článku 3 Ústavy se na ně nevztahují.

239

9. Uznaná provozní společnost může jednat za člena, který ji uznal, za předpokladu, že tento člen informuje o svém pověření ředitele příslušného úřadu.

240

10. Jakýkoliv subjekt nebo jakákoliv organizace pověřená účastí na pracích určitého sektoru má právo takovou účast vypovědět tím, že o tom zpraví Generálního tajemníka. Taková účast může být rovněž vypovězena, pokud je to vhodné, příslušným členem. Výpověď nabývá účinnosti jeden rok ode dne, kdy Generální tajemník obdržel příslušné oznámení.

241

11. Generální tajemník na základě kritérií a postupu stanovených Radou vyškrtne ze seznamu subjektů a organizací jakýkoliv subjekt nebo organizaci, které již nejsou pověřeny účastí na pracích sektoru.

ČLÁNEK 20

Způsob práce studijních skupin

242

1. Radiokomunikační shromáždění, celosvětová konference o telekomunikační normalizaci a celosvětová konference pro rozvoj telekomunikací jmenuje předsedu a zpravidla místopředsedu každé studijní skupiny. Při jmenování předsedů a místopředsedů bude věnována patřičná pozornost požadavkům kvalifikovanosti a spravedlivého geografického zastoupení, jakož i potřebě podporovat efektivnější účast rozvojových zemí.

243

2. Vyžaduje-li to pracovní zátěž jakékoliv studijní skupiny, jmenuje shromáždění nebo konference takové další místopředsedy, jak to považuje za nutné, zpravidla ne více než celkem dva.

244

3. Jestliže v intervalu mezi dvěma shromážděními nebo konferencemi příslušného sektoru není předseda studijní skupiny schopen vykonávat své povinnosti a byl-li jmenován jen jeden místopředseda, pak tento místopředseda zaujme místo předsedy. V případě studijní skupiny, pro kterou byl jmenován více než jeden místopředseda, studijní skupina při svém příštím zasedání zvolí nového předsedu mezi těmito místopředsedy a v případě potřeby nového místopředsedu z řad členů studijní skupiny. Podobně zvolí také nového místopředsedu, jestliže jeden z místopředsedů není schopen během tohoto období vykonávat své povinnosti.

245

4. Studijní skupiny provádějí svou práci pokud možno korespondenční cestou při používání moderních prostředků komunikace.

246

5. Ředitel úřadu každého sektoru, na základě rozhodnutí příslušné konference nebo shromáždění, po konzultaci s Generálním tajemníkem a po koordinaci podle Ústavy a Úmluvy sestaví generální plán jednotlivých zasedání studijních skupin.

247

6. Studijní skupiny mohou činit opatření za účelem získání souhlasu od členů pro jednotlivá doporučení vypracovaná mezi dvěma shromážděními nebo konferencemi. Postupy, které je třeba aplikovat pro dosažení takového schválení, jsou ty, které jsou schváleny příslušným shromážděním nebo příslušnou konferencí. Takto schválená doporučení mají stejné postavení jako ta, která jsou schválena samotnou konferencí.

248

7. Kde je zapotřebí, mohou být vytvářeny smíšené pracovní skupiny pro studium otázek vyžadujících účast expertů z několika studijních skupin.

249

8. Ředitel příslušného úřadu rozešle závěrečné zprávy studijních skupin správám, organizacím a subjektům participujícím v sektoru. Takové zprávy mají obsahovat seznam doporučení schválených v souladu s bodem 247. Tyto zprávy budou rozeslány co nejdříve, v každém případě tak, aby byly doručeny nejméně jeden měsíc přede dnem příštího zasedání příslušné konference.

ČLÁNEK 21

Doporučení jedné konference jiné konferenci

250

1. Kterákoliv konference může předložit jiné konferenci Unie jednotlivá doporučení v mezích své kompetence.

251

2. Taková doporučení se zašlou Generálnímu tajemníkovi včas, aby mohla být shromážděna, koordinována a sdělena, jak to stanoví bod 320 této Úmluvy.

ČLÁNEK 22

Vzájemný vztah sektorů a jejich vztah k mezinárodním organizacím

252

1. Ředitelé úřadů se mohou dohodnout, po patřičné konzultaci a koordinaci, jak to vyžadují Ústava, Úmluva a jednotlivá usnesení příslušných konferencí a zasedání, že uspořádají společná zasedání studijních skupin dvou nebo tří sektorů za účelem studia a přípravy návrhů doporučení k otázkám společného zájmu. Tyto návrhy doporučení se předkládají kompetentním konferencím nebo zasedáním příslušných sektorů.

253

2. Konferencí nebo zasedání sektoru se mohou účastnit - s poradním hlasem - Generální tajemník, náměstek Generálního tajemníka, ředitelé úřadů ostatních sektorů nebo jejich pověření zástupci, jakož i členové Výboru pro radiokomunikační řád. V případě potřeby mohou tyto konference nebo zasedání přizvat jako účastníka s poradním hlasem jednotlivé zástupce Generálního sekretariátu nebo kterýchkoliv jiných sekcí, které nepovažovaly za nutné vyslat své zástupce.

254

3. Když je sektor vyzván, aby se účastnil zasedání mezinárodní organizace, pak se jeho ředitel, s přihlédnutím k bodu 107 této Úmluvy, pověřuje, aby zajistil, že sektor bude zastoupen svým zástupcem s poradním hlasem, s přihlédnutím k ustanovením bodu 107 této Úmluvy.

Hlava II

Všeobecná ustanovení týkající se konferencí

ČLÁNEK 23

Pozvání a přijetí na Konferenci vládních zmocněnců v případě, že zve vláda hostitelské země

255

1. Přesné údaje týkající se místa a dnů konání konference vládních zmocněnců budou stanoveny v souladu s jednotlivými ustanoveními článku 1 této Úmluvy, na základě konzultací s vládou hostitelské země.

256

2.

(1) Rok před zahájením konference zašle vláda hostitelské země každému členu Unie pozvání.

257

(2) Tato pozvání lze zaslat přímo, popřípadě prostřednictvím Generálního tajemníka nebo jiné vlády.

258

3. Generální tajemník požádá následující organizace o vyslání svých pozorovatelů:

259

a) Organizaci spojených národů;

260

b) regionální telekomunikační organizace uvedené v článku 43 Ústavy;

261

c) mezivládní organizace provozující družicové systémy;

262

d) organizace přidružené k Organizaci spojených národů, jakož i Mezinárodní agenturu pro atomovou energii.

263

4.

(1) Vláda hostitelské země musí obdržet odpovědi od členů nejpozději jeden měsíc před zahájením konference; tyto odpovědi mají v mezích možností poskytnout veškeré údaje o složení delegace.

264

(2) Tyto odpovědi lze zaslat přímo popřípadě prostřednictvím Generálního tajemníka nebo jiné vlády.

265

(3) Generální tajemník musí obdržet odpovědi organizací a institucí uvedených v bodech 259 až 262 nejpozději jeden měsíc před zahájením konference.

266

5. Generální sekretariát a všechny tři úřady Unie jsou na konferenci zastoupeny hlasem poradním.

267

6. Možnost účasti na konferenci vládních zmocněnců mají:

268

a) delegace;

269

b) pozorovatelé a organizace mající pozvání podle výše uvedených bodů 259 až 262.

ČLÁNEK 24

Pozvání a přijetí na radiokomunikační konferenci v případě, že zve vláda hostitelské země

270

1. Přesné údaje týkající se místa a dnů konání konference vládních zmocněnců budou stanoveny v souladu s jednotlivými ustanoveními článku 3 této Úmluvy, na základě konzultací se vládou hostitelské země.

271

2.

(1) Pro radiokomunikační konference jsou aplikovatelná ustanovení bodů 256 až 265 této Úmluvy.

272

(2) Členové Unie musí o pozvání k účasti na radiokomunikační konferenci informovat příslušné uznané provozní organizace.

273

3.

(1) Vláda hostitelské země, po dohodě s Radou nebo na její návrh, může sdělit příslušné oznámení mezinárodním organizacím jiným než těm, které jsou uvedeny v bodech 259 až 262 této Úmluvy a které by mohly mít zájem o vyslání svých pozorovatelů na konferenci s hlasem poradním.

274

(2) Zainteresované mezinárodní organizace, uvedené v bodě 273 této Úmluvy, zašlou zvoucí vládě žádost o umožnění účasti do dvou měsíců ode dne sdělení.

275

(3) Vláda hostitelské země shromáždí uvedené žádosti a konference sama rozhodne, zda má být příslušným organizacím umožněna účast.

276

4. Možnost účasti na radiokomunikačních konferencích mají:

277

a) delegace;

278

b) pozorovatelé a organizace mající pozvání podle bodů 259 až 262.

279

c) pozorovatelé mezinárodních organizací, jimž byla umožněna účast podle jednotlivých ustanovení bodů 273 až 275 výše;

280

d) pozorovatelé zastupující uznané provozní organizace zmocněné k účasti v radiokomunikačních studijních komisích podle jednotlivých ustanovení článku 19 této Úmluvy a patřičně pověřené příslušným členem Unie;

281

e) volení funkcionáři s hlasem poradním, když konference projednává záležitosti v jejich kompetenci, a členové Výboru pro radiokomunikační řád;

282

f) pozorovatelé členů Unie, kteří se účastní bez hlasovacího práva regionální radiokomunikační konference regionu jiného, než je ten, ke kterému uvedení členové patří.

ČLÁNEK 25

Pozvání a přijetí na radiokomunikační zasedání, na konferenci o normalizaci telekomunikací a na konferenci pro rozvoj telekomunikací v případě, že zve vláda hostitelské země

283

1. Přesné údaje týkající se místa a dnů konání každého zasedání nebo konference budou stanoveny v souladu s jednotlivými ustanoveními článku 3 této Úmluvy, na základě konzultací s vládou hostitelské země.

284

2. Jeden rok před zahájením zasedání nebo konference, pošle Generální tajemník, po konzultaci s ředitelem příslušného úřadu, pozvání:

285

a) správě každého člena Unie;

286

b) subjektům a organizacím zmocněným k účasti na pracích příslušného sektoru podle jednotlivých ustanovení článku 19 této Úmluvy;

287

c) regionálním telekomunikačním organizacím, uvedeným v článku 43 Ústavy;

288

d) mezivládním organizacím provozujícím družicové systémy;

289

e) všem ostatním regionálním nebo mezinárodním organizacím zabývajícím se otázkami, které jsou předmětem zájmu příslušného zasedání nebo konference.

290

3. Mimoto požádá Generální tajemník tyto organizace nebo instituce, aby vyslaly své pozorovatele:

291

a) Organizaci spojených národů (OSN);

292

b) přidružené organizace Organizaci spojených národů, jakož i Mezinárodní agenturu pro atomovou energii.

293

4. Generální tajemník musí obdržet odpovědi nejpozději jeden měsíc před zahájením konference; tyto odpovědi mají v mezích možností poskytnout veškeré údaje o složení delegace nebo o zástupcích.

294

5. Generální sekretariát a všechny tři úřady Unie jsou na zasedání nebo na konferenci zastoupeny hlasem poradním.

295

6. Možnost účasti na zasedání nebo na konferenci mají:

296

a) delegace;

297

b) pozorovatelé a organizace mající pozvání podle bodů 287 až 289, 291 a 292 této Úmluvy;

298

c) zástupci subjektů a organizací uvedených v bodu 286 této Úmluvy.

ČLÁNEK 26

Postup při svolávání a rušení světových konferencí nebo radiokomunikačních shromáždění na žádost členů Unie nebo na základě návrhu Rady

299

1. Postupy pro svolání druhé světové konference o normalizaci telekomunikací v intervalu mezi za sebou následujícími konferencemi vládních zmocněnců, jakož 1 stanovení přesného místa jejího konání a dnů konání, nebo pro rušení druhé světové radiokomunikační konference nebo druhého radiokomunikačního shromáždění jsou stanoveny v následujících ustanoveních.

300

2.

(1) Jakýkoliv člen Unie, který si přeje, aby byla svolána druhá světová konference normalizace v telekomunikacích, o tom informuje Generálního tajemníka a navrhne předběžně místo a dny konference.

301

(2) Po obdržení takových žádostí alespoň od jedné čtvrtiny členů o tom informuje Generální tajemník všechny členy nejvhodnějšími způsoby telekomunikace, spolu s žádostí o vyjádření do šesti týdnů, zda s tímto návrhem souhlasí či nikoliv.

302

(3) Jestliže většina členů určená podle bodu 47 této Úmluvy s návrhem jako celkem souhlasí, tj. jestliže přijímají návrh místa a dnů konání, informuje o tom Generální tajemník bezprostředně všechny členy nejvhodnějšími telekomunikačními prostředky.

303

(4) Jestliže je přijat návrh na konání konference jinde než v sídle Unie, pak Generální tajemník - souhlasí-li s tím příslušná vláda - učiní potřebné kroky ke svolání konference.

304

(5) Jestliže návrh jako celek (místo a dny konání) není přijat většinou členů určenou podle bodu 47 této Úmluvy, pak Generální tajemník informuje členy Unie o přijatých odpovědích a současně si od nich vyžádá odeslání konečné odpovědi k rozpornému bodu do šesti týdnů od data příjmu informace.

305

(6) Tyto body budou považovány za přijaté, jestliže byly schváleny většinou členů určenou podle bodu 47 této Úmluvy.

306

3.

(1) Kterýkoliv člen Unie, který si přeje zrušit světovou radiokomunikační konferenci nebo druhé radiokomunikační shromáždění, informuje o tom Generálního tajemníka. Jestliže Generální tajemník přijme podobné žádosti od nejméně jedné čtvrtiny počtu členů, informuje o tom bezprostředně všechny členy nejvhodnějšími telekomunikačními prostředky se žádostí, aby uvedli do šesti týdnů, zda souhlasí s tímto návrhem či nikoliv.

307

(2) Jestliže většina členů určená podle bodu 47 této Úmluvy s tímto návrhem souhlasí, informuje o tom Generální tajemník ihned všechny členy nejvhodnějšími telekomunikačními prostředky a konference nebo shromáždění se zruší.

308

4. Postupy naznačené v bodech 301 až 307 této Úmluvy, s výjimkou bodu 306, jsou platné i tehdy, když k návrhu na svolání druhé konference normalizace telekomunikací nebo ke zrušení druhé světové radiokomunikační konference dá popud Rada.

309

5. Kterýkoliv člen Unie, který si přeje, aby byla svolána světová konference o mezinárodních telekomunikacích, má přednést tento návrh konferenci vládních zmocněnců; pořad jednání, přesné místo a dny takové konference se určí podle jednotlivých ustanovení článku 3 této Úmluvy.ČLÁNEK 27Postup pro svolávání regionálních konferencí na žádost členů Unie nebo na návrh Rady

310

V případě regionální konference se postupy popsané v bodech 300 až 305 této Úmluvy vztahují jen na členy z příslušného regionu. Pokud je pozvání učiněno z iniciativy členů regionu, stačí, když Generální tajemník obdrží souhlasné požadavky od jedné čtvrtiny členů tohoto regionu. Postup popsaný v článcích 301 až 305 této Úmluvy se uplatní obdobně, když k návrhu na svolání regionální konference dá popud Rada.

ČLÁNEK 28

Ustanovení o zasedání konferencí, není-li hostitelská země

311

Má-li se konat konference v sídle Unie, platí ustanovení článků 23, 24 a 25 této Úmluvy. Generální tajemník učiní patřičná opatření k jejímu svolání a uspořádání v sídle Unie po dohodě s vládou Švýcarské konfederace.

ČLÁNEK 29

Změna v místě a dnech konání konference

312

1. Jednotlivá ustanovení článků 26 a 27 této Úmluvy pro svolávání konference platí obdobně, je-li ze strany členů Unie požadována - nebo Radou navrhována - změna přesného místa konání nebo dnů konání konference. Takové změny se vsak provedou jen tehdy, když se v jejich prospěch vyjádří většina (určená podle bodu 47 této Úmluvy) členů Unie, jichž se týkají.

313

2. Odpovědností kteréhokoliv člena navrhujícího změnu přesného místa konání nebo dnů konání konference je získat pro svůj návrh podporu požadovaného počtu členů.

314

3. V daném případě uvede Generální tajemník ve sdělení uvedeném v bodě 301 této Úmluvy možné finanční důsledky změny místa a dnů konání, například když již došlo k výdajům ve spojení s přípravou konference na místě původně zvoleném.

ČLÁNEK 30

Časové lhůty a způsoby předkládání návrhů a zpráv konferencím

315

1. Ustanovení tohoto článku platí pro konferenci vládních zmocněnců, pro světové a regionální radiokomunikační konference a pro světové konference o mezinárodních telekomunikacích.

316

2. Bezprostředně po rozeslání pozvánek požádá Generální tajemník členy, aby mu poslali nejpozději čtyři měsíce před zahájením konference své návrhy k pracovní náplni konference.

317

3. Všechny návrhy, jejichž přijetí je spojeno se změnou textu Ústavy nebo této Úmluvy, popřípadě s revizí administrativních předpisů, musejí být opatřeny číselnými odkazy, které určují ty části textu, které budou takovou změnu nebo revizi vyžadovat. V každém případě je nutno uvést co nejstručnější odůvodnění.

318

4. O každém návrhu obdrženém od člena Unie provede Generální tajemník anotaci vyznačující jeho původ prostřednictvím symbolu stanoveného pro tohoto člena Unií. Tam, kde je návrh proveden společně více než jedním členem, opatří se návrh v mezích možnosti anotací se symbolem každého člena.

319

5. Generální tajemník předává tyto návrhy v pořadí, jak je přijímá, všem členům.

320

6. Generální tajemník shromažďuje a koordinuje návrhy přijímané od jednotlivých členů a sděluje je členům v pořadí, jak jsou přijímány, avšak v každém případě nejméně dva měsíce před zahájením konference. Volení a jmenování funkcionáři Unie, jakož i ti pozorovatelé a zástupci, kteří se mohou konferencí podle příslušných této Úmluvy účastnit, nejsou oprávněni předkládat návrhy.

321

7. Generální tajemník také shromažďuje zprávy přijaté od členů, od Rady a od sektorů Unie a doporučení od konferencí a sdělí je členům spolu s jakýmikoli svými zprávami alespoň čtyři měsíce před zahájením příslušné konference.

322

8. Návrhy obdržené po časovém limitu stanoveném v bodě 316 této Úmluvy budou všem členům Generálním tajemníkem sděleny co nejdříve, jakmile to bude prakticky proveditelné.

323

9. Ustanovení tohoto článku se použijí, aniž by byla dotčena ustanovení týkající se změn, obsažených v článku 55 Ústavy a článku 42 této Úmluvy.

ČLÁNEK 31

Pověření pro konferenci

324

1. Delegace vyslaná členem Unie na konferenci vládních zmocněnců, radiokomunikační konferenci nebo světovou konferenci o mezinárodních telekomunikacích má být patřičně akreditována podle níže uvedených bodů 325 až 331.

325

2.

(1) Akreditace delegací na konference vládních zmocněnců bude provedena prostřednictvím listin podepsaných hlavou státu, ministerským předsedou nebo ministrem zahraničních věcí.

326

(2) Akreditace delegací na ostatní konference uvedené ve výše uvedeném bodě 324 má být provedena pomocí listin podepsaných hlavou státu, ministerským předsedou, ministrem zahraničních věcí nebo ministrem odpovědným za otázky na konferenci projednávané.

327

(3) S podmínkou, že před podpisem závěrečných dokumentů bude získáno potvrzení od jednoho ze subjektů uvedených ve výše uvedených bodech 325 nebo 326, může být delegace prozatímně akreditována hlavou diplomatické mise příslušného člena u hostitelské vlády. V případě konání konference ve Švýcarské konfederaci může být delegace prozatímně akreditována vedoucím stálé delegace příslušného člena při úřadovně Organizace spojených národů v Ženevě.

328

3. Pověřovací listiny jsou akceptovány, jestliže jsou podepsány jedním z kompetentních subjektů uvedených v bodech 325 až 327 a splňují jedno z těchto kritérií:

329

- udělují delegaci plné moci;

330

- zmocňují delegaci, aby zastupovala bez omezení vládu;

331

- dávají delegaci nebo některým jejím členům právo podpisu závěrečných aktů.

332

4.

(1) Delegace, jejíž pověřovací listiny jsou shledány plenárním zasedáním v pořádku, budou moci uplatňovat hlasovací právo příslušného člena Unie podle ustanovení číslo 169 a 210 Ústavy a podepsat závěrečné akty.

333

(2) Delegace, jejíž pověřovací listiny nebudou shledány plenárním zasedáním v pořádku, nebudou moci uplatňovat hlasovací právo ani právo podepisovat závěrečné akty, dokud nedojde k nápravě situace.

334

5. Pověřovací listiny je nutno uložit na sekretariátu konference co nejdříve. Výbor uvedený v bodě 361 této Úmluvy bude pověřen jejich ověřením a své závěry předloží plenárnímu zasedání během doby jím stanovené. Za předpokladu, že o tom rozhodne plenární zasedání, má každá delegace právo účasti na konferenci a výkonu práva hlasovat za příslušného člena.

335

6. Členové Unie by se obecně měli snažit vysílat na konference Unie své vlastní delegace. Není-li však některý člen z výjimečných důvodů schopen vyslat svou vlastní delegaci, může udělit delegaci jiného člena zmocnění hlasovat a podepisovat místo něj. Takové zmocnění musí být uděleno prostřednictvím listiny podepsané jedním ze subjektů uvedených v bodech 325 a 326.

336

7. Delegace s hlasovacím právem, která nemůže být přítomna, může udělit jiné delegaci s hlasovacím právem mandát hlasovat. V takovém případě musí toto včas písemně sdělit předsedovi konference.

337

8. Jedna delegace nesmí hlasovat více než jedním hlasem daným jí ze zmocnění jiným členem či delegací.

338

9. Pověřovací listiny a převádění pravomocí zaslané telegramem se nepřijímají. Avšak přijímají se telegraficky zasílané odpovědi na dotazy předsedy nebo sekretariátu konference k objasnění pověřovacích listin.

339

10. Člen nebo zmocněný subjekt nebo organizace hodlající vyslat delegaci nebo zástupce na konferenci normalizace telekomunikací, na konferenci pro rozvoji telekomunikací nebo na radiokomunikační shromáždění o tom informuje ředitele příslušného úřadu nebo sektoru s uvedením jmen a funkcí členů delegace nebo zástupců.

Hlava III

Procedurální pravidla

ČLÁNEK 32

Procedurální pravidla konferencí a jiných zasedání

340

Procedurální pravidla se použijí, aniž by byla dotčena ustanovení týkající se změn, obsažených v článku 55 Ústavy a článku 42 této Úmluvy.

1. Zasedací pořádek

341

Na zasedáních konference mají být delegace rozsazeny podle abecedního pořadí francouzských jmen zastoupených členů.

2. Zahájení konference

342

1.

(1) Zahajovacímu zasedání konference předchází porada vedoucích jednotlivých delegací, během které se připraví pořad jednání prvního plenárního zasedání a vypracují se návrhy na organizaci, na jmenování předsedů a místopředsedů konference a jejích výborů s přihlédnutím k zásadám rotace, zeměpisného rozdělení, k potřebné kompetenci a k ustanovením níže uvedeného bodu 346.

343

(2) Určí se předseda zasedání vedoucích jednotlivých delegací podle jednotlivých ustanovení níže uvedených bodů 344 a 345.

344

2.

(1) Konferenci zahájí osoba určená vládou hostitelské země.

345

(2) Není-li vláda hostitelské země, zahájí ji nejstarší vedoucí delegace.

346

3.

(1) Na prvním plenárním zasedání se přistoupí k volbě předsedy, jímž je zpravidla osobnost určená vládou hostitelské země.

347

(2) Ne ní-li vláda hostitelské země, zvolí se předseda s přihlédnutím k návrhům předloženým vedoucími delegací na poradě popsané ve výše uvedeném bodě 342.

348

4. První plenární zasedání také:

349

a) zvolí místopředsedy konference;

350

b) sestaví výbory konference a zvolí jejich předsedy a místopředsedy;

351

c) jmenuje sekretariát konference podle bodu 97 této Úmluvy; sekretariát může být v případě potřeby posílen personálem poskytnutým správou zvoucí vlády.

3. Pravomoci předsedy konference

352

1. Vedle výkonu všech jiných pravomocí jemu udělených těmito procedurálními pravidly, předseda zahajuje a uzavírá každou schůzi plenárního zasedání, vede diskuse, zajišťuje plnění těchto procedurálních pravidel, uděluje slovo, dává hlasovat o jednotlivých otázkách a vyhlašuje přijatá rozhodnutí.

353

2. Je mu svěřeno celkové vedení veškeré práce konference a dbá na zachování kázně během schůzí plenárního zasedání. Vede jednání týkající se návrhů k pořadu jednání a bodů pořadu jednání a zejména je zmocněn odložit nebo uzavřít diskusi k určité otázce nebo jednání přerušit či odložit. Může též rozhodnout o odložení schůze plenárního zasedání, jestliže to považuje za nutné.

354

3. Dbá, aby bylo respektováno právo každé delegace na svobodné a úplné vyjádření názoru k projednávané otázce.

355

4. Dbá, aby se diskuse omezila na diskutované téma, a může přerušit kteréhokoliv řečníka, který se od tohoto požadavku odchyluje, a požádat ho, aby se omezil na poznámky k tématu diskuse.

4. Ustavování výborů

356

1. Plenární zasedání může vytvářet výbory za účelem projednání otázek konferenci svěřených. Tyto výbory mohou opět vytvářet podvýbory. Výbory a podvýbory mohou vytvářet pracovní skupiny.

357

2. Podvýbory a pracovní skupiny se vytvářejí v případě nutnosti.

358

3. Podle jednotlivých ustanovení výše uvedených bodů 356 a 357 se ustavují tyto výbory:

4.1 Řídicí výbor

359

a) Tento výbor se zpravidla skládá z předsedy konference nebo zasedání, který plní funkci předsedy výboru, z místopředsedů konference a z předsedů a místopředsedů výborů.

360

b) Řídicí výbor koordinuje všechny záležitosti týkající se hladkého průběhu prací a plánuje pořadí a počet zasedání, přičemž se pokud možno vyhýbá překrývání, vzhledem k omezenému počtu členů některých delegací.

4.2 Výbor pro plné moci

361

Konference vládních zmocněnců, radiokomunikační konference nebo světová konference o mezinárodních telekomunikacích ustaví výbor pro plné moci, jemuž je svěřeno ověřování jednotlivých plných mocí delegací na těchto konferencích. Výbor podává zprávu o svých závěrech plenárnímu zasedání ve lhůtě stanovené plenárním zasedáním.

4.3 Redakční výbor

362

a) Texty vypracované v jednotlivých výborech, koncipované těmito výbory pokud možno v definitivním znění a respektující vyjádřené názory, se předkládají redakčnímu výboru, který je pověřen zdokonalováním jejich formy beze změny smyslu, a - tam, kde je to vhodné - jejich propojováním s těmi částmi dřívějších textů, které nebyly změněny.

363

b) Tyto texty předloží redakční výbor plenárnímu zasedání, které je schválí nebo je vrátí příslušnému výboru k dalšímu projednání.

4.4 Výbor pro revizi rozpočtu

364

a) Při zahájení každé konference jmenuje plenární zasedání výbor pro revizi rozpočtu za účelem ocenění organizace a prostředků, které byly poskytnuty delegátům, a za účelem prošetřování a schvalování nákladů vzniklých během konference. Vedle členů delegací, kteří se chtějí účastnit, má výbor mít i zástupce Generálního tajemníka, ředitele příslušného úřadu a - v případě, že existuje vláda hostitelské země - i zástupce této vlády.

365

b) Než se rozpočet pro konferenci vyčerpá, předloží výbor pro revizi rozpočtu ve spolupráci se sekretariátem konference plenárnímu zasedání prozatímní prohlášení o výdajích. Plenární zasedání toto prohlášení vezme v úvahu při zvažování, zda provedené práce postoupily natolik, aby to zdůvodnilo prodloužení konference po dnu, kdy bude schválený rozpočet vyčerpán.

366

c) Na konci každé konference výbor pro revizi rozpočtu předloží plenárnímu zasedání zprávu vykazující co nejpřesněji odhadované celkové náklady na konferenci, jakož i odhad nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s rozhodnutími, které tato konference učiní.

367

d) Po projednání a schválení plenárním zasedáním se tato zpráva spolu s připomínkami plenárního zasedání pošle Generálnímu tajemníkovi, který ji předloží nejbližšímu pravidelnému zasedání Rady.

5. Složení výborů

5.1 Konference vládních zmocněnců

368

Výbory mají být složeny z delegátů členů a z pozorovatelů uvedených v bodě 269 této Úmluvy, kteří o to požádali nebo kteří byli určeni plenárním zasedáním.

5.2 Radiokomunikační konference a světové konference o mezinárodních telekomunikacích

369

Výbory mají být složeny z delegátů členů, z pozorovatelů a zástupců uvedených v bodech 278, 279 a 280 této Úmluvy, kteří o to požádali nebo kteří byli určeni plenárním zasedáním.

5.3 Radiokomunikační shromáždění, konference normalizace telekomunikací a konference pro rozvoj telekomunikací

370

Vedle delegátů členů a pozorovatelů uvedených v bodech 259 až 262 této Úmluvy se mohou radiokomunikačních shromáždění a zasedání výborů konferencí normalizace telekomunikací a konferencí pro rozvoj telekomunikací účastnit zástupci jakéhokoliv subjektu nebo jakékoliv organizace uvedené v příslušném seznamu uvedeném v bodě 237 této Úmluvy.

6. Předsedové a místopředsedové podvýborů

371

Předseda každého výboru navrhne výboru k výběru předsedy a místopředsedy podvýborů, které jej budou tvořit.

7. Svolávání jednotlivých zasedání

372

Jednotlivá plenární zasedání a zasedání výborů, podvýborů a pracovních skupin se ohlašují s patřičným předstihem na místě konání konference.

8. Návrhy předložené před zahájením konference

373

Návrhy předložené před zahájením konference přidělí plenární zasedání patřičným výborům ustaveným podle oddílu 4 těchto procedurálních pravidel (body 356 až 367 této Úmluvy). Plenární zasedání je nicméně oprávněno projednat jakýkoliv návrh.

9. Návrhy nebo změny předložené během konference

374

1. Návrhy nebo změny předložené po zahájení konference se předávají předsedovi konference, předsedovi příslušného výboru nebo sekretariátu konference pro publikaci a distribuci jakožto konferenční dokumenty.

375

2. Nesmí být předložen žádný písemný návrh ani žádná písemná změna, pokud není podepsána vedoucím příslušné delegace nebo jeho zástupcem.

376

3. Předseda konference, výboru, podvýboru nebo pracovní skupiny může kdykoliv podávat návrhy v zájmu urychlení diskusí.

377

4. Každý návrh nebo doplněk musí obsahovat v přesném znění text, který má být přezkoumán.

378

5.

(1) Předseda konference nebo předseda příslušného výboru, podvýboru nebo pracovní skupiny rozhodne případ od případu, zda má být návrh předložený během zasedání podán ústně nebo předložen písemně pro zveřejnění a distribuci podle výše uvedeného bodu 374.

379

(2) Všeobecně platí, že texty všech větších návrhů určených k hlasování se distribuují včas v pracovních jazycích konference, aby mohly být před prodiskutováním prostudovány.

380

(3) Kromě toho předseda konference po obdržení návrhů nebo změn uvedených ve výše uvedeném bodě 374 je předá příslušnému výboru nebo plenárnímu zasedání případ od případu.

381

6. Jakákoliv pověřená osoba může na plenárním zasedání přečíst nebo požádat o přečtení jakéhokoliv návrhu nebo jakékoliv změny, kterou během konference předložila, a bude jí dovoleno vysvětlit důvody, kterého jí k návrhu nebo změně vedly.

10. Podmínky požadované pro projednání, rozhodnutí nebo hlasování o kterémkoliv návrhu nebo o kterékoliv změně

382

1. Žádný návrh ani změna se nesmí projednávat, pokud nejsou podpořeny při projednávání alespoň jednou další delegací.

383

2. Každý návrh a změna, patřičně podpořené, budou předloženy k projednání a pak k rozhodnutí - v případě potřeby i hlasováním.

11. Návrhy nebo změny předané nebo odložené

384

Když určitý návrh nebo určitá změna nebyly projednány nebo jejich projednávání bylo odloženo, přísluší delegaci, která návrh přednesla, odpovědnost za to, že projednání se uskutečnění později.

12. Pravidla diskusí na plenárním zasedání

12.1 Kvórum

385

Aby bylo hlasování na plenárním zasedání platné, musí být více než polovina delegací akreditovaných na konferenci a majících hlasovací právo na zasedání přítomna nebo zastupována.

12.2 Pořadí diskusí

386

(1) Osoby, které si přejí mluvit, musí nejdříve získat svolení předsedy. Platí všeobecné pravidlo, že začínají oznámením, za koho mluví.

387

(2) Kterákoliv mluvící osoba se musí vyjadřovat pomalu a zřetelně, oddělujíc slova a vkládajíc potřebné přestávky, aby všichni mohli plně rozumět jejím myšlenkám.

12.3 Návrhy k proceduře jednání a ke způsobu vedení diskuse

388

(1) Během diskusí může delegace podle svého uvážení v příhodném okamžiku předložit návrh k proceduře jednání nebo ke způsobu vedení diskuse, na který musí předseda na základě těchto procedurálních pravidel okamžitě reagovat. Kterákoliv delegace se může proti rozhodnutí předsedy, které ale jako celek zůstává platné, odvolat, pokud proti němu nehlasuje většina přítomných a hlasujících delegací.

389

(2) Delegace předkládající návrh k proceduře jednání nesmí během své řeči diskutovat o podstatě projednávané otázky.

12.4 Pořadí návrhů k proceduře jednání a ke způsobu vedení diskuse

390

Návrhy k proceduře jednání a ke způsobu vedení diskuse uvedené v bodě 388 této Úmluvy se projednávají v tomto pořadí:

391

a) jakýkoliv návrh ke způsobu vedení diskuse týkající se aplikace těchto procedurálních pravidel včetně hlasovacích procedur;

392

b) odročení daného zasedání;

393

c) ukončení daného zasedání;

394

d) přerušení debaty k diskutované věci;

395

e) uzavření debaty k diskusi;

396

f) jakékoliv jiné návrhy k proceduře jednání nebo ke způsobu vedení diskuse, které by mohly být podány, přičemž v tomto případě bude na předsedovi, aby rozhodl o vzájemném pořadí, v kterém budou projednávány.

12.5 Návrh na odročení nebo ukončení daného zasedání

397

Během diskuse ke kterékoliv otázce může kterákoliv delegace navrhnout - s patřičným zdůvodněním, aby zasedání bylo odročeno nebo ukončeno. Je-li takový návrh podpořen, bude dáno slovo dvěma řečníkům, kteří se o něj přihlásili, aby oponovali odročení nebo ukončení, a to jen na toto téma, a pak se o návrhu dá hlasovat.

12.6 Návrh odročení diskuse

398

Během diskuse ke kterékoliv otázce může kterákoliv delegace podat návrh na odročení diskuse o danou dobu. Když byl takový návrh učiněn, bude jakákoliv diskuse k němu omezena na nejvýše tři řečníky - kromě osoby, která podává návrh - a to jednoho pro návrh a dva proti, poté se o návrhu dá hlasovat.

12. 7 Návrh na ukončení diskuse

399

Kterákoliv delegace může kdykoliv podat návrh, aby diskuse k diskutovanému bodu byla uzavřena. V takovém případě bude dáno slovo nejvýše dvěma řečníkům stavicim se proti návrhu, načež se o návrhu dá hlasovat. Jestliže návrh projde, předseda dá ihned k danému bodu hlasovat.

12.8 Omezení diskusních příspěvků

400

(1) Plenární zasedáni může v případě potřeby rozhodnout, kolik smi každá delegace pronést k určitému bodu diskusních příspěvků a jak dlouho mohou trvat.

401

(2) Pokud však jde o procedurální otázky, předseda omezí dobu povolenou pro diskusní příspěvek na maximálně 5 minut.

402

(3) Když řečník překročil dovolený čas, předseda na to upozorní členy zasedání a požádá řečníka, aby své poznámky stručně ukončil.

12.9 Uzavření seznamu řečníků

403

(1) Během diskuse může předseda nechat přečíst seznam osob, které se přihlásily o slovo. Připojí jména dalších delegací, které vyjádřily, že se hlási o slovo a může pak, se souhlasem zasedáni, prohlásit, že seznam je uzavřen. Nicméně může připustit, uzná-li to za vhodné, že lze reagovat na kterýkoliv přednesený příspěvek, přestože je seznam řečníků již uzavřen.

404

(2) Když je seznam řečníků vyčerpán, prohlásí předseda diskusi k dané záležitosti za uzavřenou.

12.10 Otázky kompetence

405

Jakákoli otázka kompetence, která může vyvstat, se řeší dříve, než se přistoupl k hlasováni o podstatě projednávané záležitosti.

12.11 Stažení a opětovné podání návrhu

406

Autor návrhu jej může stáhnout, než dojde k hlasováni o tomto návrhu. Jakýkoliv návrh, ať již upravený či nikoliv, který byl stažen z diskuse, může být předložen znovu nebo převzat autorem změny nebo jinou delegaci.

13. Hlasovací právo

407

1. Na všech zasedáních konference je delegace člena Unie, patřičně akreditovaná tímto členem k účasti na práci konference, oprávněna k jednomu hlasu podle článku 3 Ústavy.

408

2. Delegace člena Unie požívá hlasovacího práva za podmínek popsaných v článku 31 této Úmluvy.

409

3. Není-li člen zastoupen na radiokomunikační konferenci, na světové konferenci normalizaci telekomunikací nebo na konferenci pro rozvoj telekomunikací svou správou, pak mají zástupci uznaných provozních organizací příslušného člena dohromady, ať je jejich počet jakýkoliv, právo na jeden hlas, s výhradou jednotlivých ustanovení bodu 239 této Úmluvy. Pro výše uvedené konference platí jednotlivá ustanovení bodů 335 až 338 této Úmluvy týkající se převodu zmocnění.

14. Hlasování

14.1 Definice většiny

410

(1) Většinu představuje více než polovina delegací přítomných a hlasujících.

411

(2) Při výpočtu většiny se neberou v úvahu delegace, které se zdržely hlasování.

412

(3) V případě rovnosti hlasů se návrhy nebo změny považují za odmítnuté.

413

(4) Pro účely těchto procedurálních pravidel je "delegace přítomná a hlasující" taková delegace, která hlasuje pro návrh nebo proti návrhu.

14.2 Neúčast při hlasování

414

Delegace, které jsou přítomny, avšak neúčastní se příslušného hlasování nebo výslovně prohlásí, že si nepřejí účastnit se hlasování, se nepovažují za nepřítomné pro účely stanovení kvóra podle bodu 3 85 této Úmluvy, ani za delegace, které se zdržely hlasování pro účely aplikace jednotlivých ustanovení níže uvedeného bodu 416.

14.3 Zvláštní většina

415

V případech, týkajících se účasti nových členů Unie, se použije definice většiny uvedené v článku 2 Ústavy.

14.4 Více než padesát procent delegací se zdrží hlasování

416

Jestliže počet těchto delegací hlasování překračuje polovinu odevzdaných hlasů (pro, proti, zdržely se), odročí se projednávání dané otázky na pozdější zasedání, při kterém již delegace, které se zdrží hlasování, nebudou brány v úvahu.

14.5 Hlasovací procedury

417

(1) Hlasuje se takto:

418

a) v zásadě zvednutím rukou, pokud nebylo požadováno hlasování vyvoláváním jmen způsobem podle bodu b) nebo tajné hlasování podle bodu c) ;

419

b)jmenovitým vyvoláváním názvů delegací, které jsou přítomny a oprávněny k hlasování, a to ve francouzském abecedním pořadí:

420

1. jestliže to před začátkem hlasování požadují alespoň dvě delegace přítomné a oprávněné k hlasování a jestliže nebylo požadováno tajné hlasování podle bodu c), nebo

421

2. jestliže postup podle a) nevykáže jasnou většinu;

422

c) tajným hlasováním, jestliže o to před hlasováním požádá alespoň pět delegací přítomných a oprávněných k hlasování.

423

(2) Než se přistoupí k hlasování, projedná předseda veškeré požadavky ke způsobu, jakým se má hlasování provést, pak vyhlásí oficiálně způsob hlasování, který bude použit, a otázku, která se k hlasování předkládá. Poté vyhlásí začátek hlasování a, když je skončeno, vyhlásí jeho výsledky.

424

(3) V případě tajného hlasování sekretariát ihned provede patřičná opatření k zajištění utajení hlasování.

425

(4) Jestliže je k dispozici patřičný elektronický systém a jestliže se pro to konference rozhodla, může být hlasování provedeno pomocí elektronického systému.

14.6 Zákaz přerušení započatého hlasování

426

Když bylo hlasování zahájeno, nesmí je žádná delegace přerušit, pokud se nejedná o procedurální návrh týkající se průběhu hlasování. Tento procedurální návrh nesmí obsahovat žádný námět týkající se změny prováděného hlasování nebo věcné změny otázky k hlasování předkládané. Hlasování začíná předsedovým vyhlášením, že hlasování začalo, a končí předsedovým vyhlášením výsledků.

14.7 Důvody k hlasování

427

Předseda dá po skončení hlasování slovo delegacím, které si přejí uvést důvod pro svůj hlas.

14.8 Hlasování o částech návrhu

428

(1) Když o to autor návrhu požádá nebo jestliže to zasedání považuje za vhodné či jestliže to navrhne předseda se svolením autora, rozdělí se návrh na části a o jednotlivých částech se dá jednotlivě hlasovat. O schválených částech návrhu se pak dá hlasovat stejným způsobem jako o celém návrhu.

429

(2) Jestliže jsou všechny části návrhu odmítnuty, považuje se za odmítnutý celý návrh.

14.9 Pořadí hlasování o návrzích týkajících se téže otázky

430

(1) Jestliže je stejná otázka předmětem dvou nebo více návrhů, pak se o nich dá hlasovat v pořadí, v jakém byly předloženy, pokud zasedáni nerozhodne jinak.

431

(2) Po každém hlasováni zasedáni rozhodne, zda je nebo není třeba hlasovat o dalším návrhu.

14.10 Změny

432

(1) Za změnu se považuje každý návrh změny, který spočívá pouze ve vynecháni části původního návrhu, v dodatku k němu nebo ve změně této části.

433

(2) Jakákoliv změna k návrhu akceptovaná delegaci, která jej předložila, se ihned provede v původním textu návrhu.

434

(3) Žádný návrh na změnu není považován za změnu, jestliže jej zasedání považuje za neslučitelný s návrhem původním.

14.11 Hlasování o změnách

435

(1) Je-li navržena změna návrhu, hlasuje se nejprve o této změně.

436

(2) Je-li navrženo k návrhu změn několik, hlasuje se v první řadě o té změně, která se odchyluje od původního textu nejvíce. Jestliže tato změna nezíská podporu většiny, předloží se k hlasováni další změna, která je největší odchylkou od původního návrhu, a opakuje se stejný postup, dokud další změna nezíská většinu hlasů; jestliže byly takto projednány všechny předložené změny a žádná z nich nezískala většinu, hlasuje se o návrhu nezměněném.

437

(3) Jestliže je přijata jedna či více změn, pak se předloží k hlasováni příslušně změněný návrh.

14.12 Opakované hlasování

438

(1) Pokud se jedná o hlasováni ve výborech, podvýborech a v pracovních skupinách v rámci konference či zasedáni, nesmi zde být znovu předložen k hlasováni návrh, jeho část nebo změna, které již byly předmětem rozhodnutí odhlasovaného v některém výboru, podvýboru nebo pracovní skupině. To platí nezávisle na zvolené hlasovací proceduře.

439

(2) Na plenárních zasedáních se návrh, část návrhu nebo změna nepředloží k hlasování, pokud:

440

a) si to nevyžádá většina členů oprávněná k hlasování, a

441

b) žádost o opakované hlasování je vznesena minimálně jeden celý den po hlasování.

15. Pravidla pro vedení diskusí a hlasování ve výborech a podvýborech

442

1. Předsedové komisí a subkomisí mají pravomoci podobné těm, které má podle oddílu 3 těchto procedurálních pravidel předseda konference.

443

2. Jednotlivá ustanovení oddílu 12 těchto procedurálních pravidel, týkající se vedení diskusí na plenárním zasedání, platí také pro diskuse ve výborech a podvýborech, s výjimkou záležitostí týkajících se kvóra.

444

3. Jednotlivá ustanovení oddílu 14 těchto procedurálních pravidel platí také pro hlasování prováděná ve výborech a v podvýborech.

16. Výhrady

445

1. Všeobecně platí, že se každá delegace, jejíž názory nejsou sdíleny delegacemi ostatními, má pokud možno snažit přizpůsobit se názoru většiny.

446

2. Avšak jestliže má delegace za to, že některé rozhodnutí je pro její vládu nepřijatelné, neboť se nemůže vázat změnami Ústavy nebo této Úmluvy nebo revizi administrativních předpisů, pak tato delegace může uplatnit k danému rozhodnutí výhrady, konečné nebo předběžné; takové výhrady mohou být vzneseny delegací jménem člena, který se nezúčastni konference a který udělil této delegaci plnou moc k podpisu závěrečného dokumentu podle jednotlivých ustanoveni článku 31 této Úmluvy.

17. Zápisy z plenárních zasedání

447

1. Zápisy z plenárních zasedání pořizuje sekretariát konference, který zajišťuje jejich co nejrychlejší distribuci delegacím, v každém případě nikoliv později než pět pracovních dnů po každém zasedání.

448

2. Když byl zápis rozeslán, mohou delegace podat

do sekretariátu konference písemně jakékoliv změny, o kterých předpokládají, že jsou oprávněné; toto se má provést v nejkratším možném čase. To jim však nebráni, aby předkládaly změny ústně během zasedání, na kterém se zápis schvaluje.

449

3.

(1) Všeobecně platí, že zápis má obsahovat jen návrhy a závěry spolu s hlavními argumenty, na nichž jsou založeny, a to co nejstručněji.

450

(2) Kterákoliv delegace má nicméně právo požadovat, aby bylo do zápisu zařazeno ve zkráceném nebo plném znění jakékoliv prohlášení, které během diskusí přednesla. V tomto případě má delegace tento požadavek uplatnit na začátku svého prohlášení, aby usnadnila práci zapisovatelům, a musí sama odevzdat příslušný text sekretariátu konference do dvou hodin po skončení zasedání.

451

4. Právo udělované podle výše uvedeného bodu 450, týkající se zařazování jednotlivých prohlášení do zápisu, musí být ve všech případech využíváno rozumně.

18. Souhrnné zápisy a zprávy výborů a podvýborů

452

1.

(1) Souhrnné zápisy z diskusí jednotlivých výborů nebo podvýborů pořizuje sekretariát konference, který zajistí, že budou rozeslány delegacím nejpozději do pěti dnů po každém zasedání. Záznamy mají podchytit podstatné body z diskusí, různé názory, které je zapotřebí zaznamenat spolu s jakýmikoliv návrhy a závěry vyplývajícími z celého jednání.

453

(2) Kterákoliv delegace má nicméně právo využít možnosti uvedené ve výše uvedeném bodu 450.

454

(3) Práva uděleného podle výše uvedeného bodu 453 musí být ve všech případech využíváno rozumně.

455

2. Výbory a podvýbory mohou vypracovávat jakékoliv průběžné zprávy podle svého uvážení a - jestliže to okolnosti opodstatňují - mohou na závěr své práce předložit závěrečnou zprávu stručně rekapitulující návrhy a závěry vyplývající z posuzování otázek jim svěřených.

19. Schvalování zápisů, souhrnných zápisů a zpráv

456

1.

(1) Platí všeobecné pravidlo, že se na začátku každého valného zasedání nebo každého zasedání výboru nebo podvýboru předseda dotáže, zda mají delegace připomínky k zápisu z jednání plenárního zasedání nebo, jestliže jde o výbor nebo podvýbor, ke zprávě z předcházejícího zasedání. Tyto dokumenty se považují za schválené, jestliže nebyla sekretariátu sdělena žádná změna a jestliže nebyla vznesena žádná ústní námitka. V opačném případě se v zápisu popřípadě ve zprávě provedou patřičné změny.

457

(2) Každá dílčí i závěrečná zpráva musí být schválena příslušným výborem nebo podvýborem.

458

2.

(1) Zápisy z posledních plenárních zasedání kontroluje a schvaluje předseda.

459

(2) Zápisy z posledních zasedání výboru nebo podvýboru kontroluje a schvaluje předseda tohoto výboru nebo podvýboru.

20. Číslováni

460

1. Čísla kapitol, článků a odstavců předkládaných k revizi budou zachována až do prvního čtení na plenárním zasedání. Doplňující texty se provizorně označují číslem posledního odstavce předcházejícího před původním textem a za toto číslo se připojí "A", "B" atd.

461

2. Konečné číslování kapitol, článků a odstavců se zpravidla svěřuje redakční komisi poté, co bylo přijato při prvním čtení, avšak z rozhodnutí plenárního zasedání může být svěřeno generálnímu sekretariátu.

21. Konečné schválení

462

Texty závěrečných dokumentů konference vládních zmocněnců, radiokomunikační konference nebo světové konference o mezinárodních telekomunikacích se považují za definitivní, jestliže byly schváleny při druhém čtení plenárním zasedáním.

22. Podpis

463

Texty závěrečných dokumentů schválené konferencemi uvedenými ve výše uvedeném bodě se předloží k podpisu, a to v abecedním pořadí jmen členů ve francouzštině, delegátům, kteří jsou zmocněni v souladu s článkem 31 této Úmluvy.

23. Vztahy k tisku a k veřejnosti

464

1. Oficiální sdělení o práci konference pro tisk se vydává jen se svolením předsedy konference.

465

2. Tisk a veřejnost se mohou - je-li to prakticky možné -konferencí účastnit podle směrnic schválených na zasedání vedoucích jednotlivých delegací, o němž se zmiňuje výše uvedený bod 342, podle dispozic vydaných Generálním tajemníkem. Přítomnost tisku a veřejnosti nesmí na daném zasedání v žádném případě rušit normální průběh prací.

466

3. Ostatní zasedání Unie nejsou otevřena pro tisk ani pro veřejnost, pokud nerozhodnou účastníci zasedání jinak.

24. Osvobození od poplatků

467

Během trvání konference mají členové delegací, představitelé členů Rady, členové Výboru pro radiokomunikační řád, vysocí funkcionáři Generálního sekretariátu a sektorů Unie, kteří se účastní konference, jakož i personál sekretariátu Unie, vyčleněný pro konferenci, právo na osvobození od poštovních poplatků, od poplatků za telegramy, jakož i od telefonních

a telegrafních poplatků do míry zajištěné hostitelskou vládou, po dohodě s příslušnými jinými vládami a uznanými provozovateli.

Hlava IV

Jiná ustanoveniČLÁNEK 33Finance

468

1.

(1) Stupnice, podle které si každý člen zvolí svou příspěvkovou třídu v souladu s příslušnými ustanoveními článku 28 Ústavy, je dána takto:

třída 40 jednotek
třída 35 jednotek
třída 30 jednotek
třída 28 jednotek
třída 25 jednotek
třída 23 jednotek
třída 20 jednotek
třída 18 jednotek
třída 15 jednotek
třída 13 jednotek
třída 10 jednotek
třída 8 jednotek
třída 5 jednotek
třída 4 jednotek
třída 3 jednotek
třída 2 jednotek
třída1 1/2jednotky
třída 1 jednotky
třída 1/2 jednotky
třída 1/4 jednotky
třída 1/8 jednotky*
třída 1/16 jednotky*

(* pro nejméně rozvinuté země podle statistik Organizace spojených národů a pro jiné členy určené Radou

469

(2) Kromě tříd uvedených v článku 468 si může každý člen dobrovolně zvolit počet jednotek překračující 40.

470

(3) Generální tajemník sdělí všem členům Unie rozhodnutí každého člena týkající se zvolené příspěvkové třídy.

471

(4) Členové si mohou kdykoliv zvolit příspěvkovou třídu vyšší, než je ta, kterou přijali předtím.

472

2.

(1) Každý nový člen zaplatí za rok, kdy k Unii přistoupil, příspěvek vypočtený počínaje dnem jeho přístupu.

473

(2) V případě, že člen vypoví Ústavu a tuto Úmluvu, musí být příspěvek zaplacen až do posledního dne měsíce, ve kterém výpověď vstoupila v platnost.

474

3. Dlužné částky nesou úrok počínaje začátkem každého finančního roku Unie. Tento úrok je stanoven na 3% (tři procenta)za rok během prvních šesti měsíců a na 6% (šest procent) od začátku sedmého měsíce.

475

4. Na příspěvky organizací uvedených v bodech 259 a na subjekty, jimž je umožněna účast na činnosti Unie podle ustanovení článku 19 této Úmluvy, se vztahují níže uvedená opatření.

476

5. Organizace uvedené v bodech 259 až 262 této Úmluvy, jakož i jiné mezinárodní organizace, které se účastní konference zmocněnců, některého sektoru Unie nebo celosvětové konference mezinárodních telekomunikací, přispějí k výdajům této konference nebo sektoru podle níže uvedených bodů 479 až 481, s výjimkou případu, kdy je Rada s výhradou reciprocity tohoto závazku zprostila.

477

6. Každý subjekt nebo organizace zapsané v seznamech uvedených v bodu 237 této Úmluvy přispěje na výdaje sektoru podle výše uvedených bodů 479 a 480.

478

7. Každý subjekt nebo organizace figurující v seznamech uvedených v bodu 237 této Úmluvy a účastnící se radiokomunikační konference, světové konference o mezinárodních telekomunikacích nebo konference, popřípadě zasedání některého sektoru, jehož není členem, přispěje na výdaje této konference nebo tohoto zasedání podle níže uvedených bodů 479 a 481.

479

8. Příspěvky uvedené v bodech 476, 477 a 478 jsou založeny

na svobodné volbě příspěvkové třídy stupnice figurujici ve výše uvedeném bodu 468 , s výjimkou tříd 1/4, 1/8 a 1/16 jednotky, vyhrazených pro členy Unie (tato výjimka se nevztahuje na Sektor rozvoje telekomunikací); zvolená třída se sdělí Generálnímu tajemníkovi; příslušný subjekt nebo příslušná organizace mohou kdykoliv zvolit příspěvkovou třídu vyšší, než je ta, kterou zvolila předtím.

480

9. Částka příspěvku za jednotku na výdaje každého příslušného sektoru je stanovena na 1 /5 příspěvkové jednotky členů Unie. Tyto příspěvky se považují za příjmy Unie. Jsou zatíženy úrokem podle ustanovení výše uvedeného bodu 474.

481

10. Částka příspěvku za jednotku, určená na výdaje konference nebo zasedání, se určí vydělením celkové rozpočtované částky na konferenci nebo zasedání celkovým počtem jednotek vložených členy z titulu jejich příspěvku na výdaje Unie. Tyto příspěvky se považují za příjem Unie. Nesou úrok počínaje šedesátým dnem následujícím po odeslání faktur, a to s úrokovými mírami určenými podle výše uvedeného bodu 474 .

482

11. Snížení počtu příspěvkových jednotek je možné jen na základě zásad vyhlášených v příslušných ustanoveních článku 28 Ústavy.

483

12. V případě odstoupení od účasti na pracích určitého sektoru nebo je-li tato účast ukončena (viz bod 240 této Úmluvy), musí se příspěvek zaplatit do posledního dne měsíce, v němž nabývá odstoupení účinnosti, nebo měsíce, kdy byla účast ukončena.

484

13. Prodejní cenu publikací stanoví Generální tajemník s přihlédnutím k požadavku, aby náklady na tisk a distribuci byly pokryty prodejem těchto publikací.

485

14. Unie vede rezervní účet poskytující provozní kapitál k hrazení nutných výdajů a k udržování finančních prostředků v hotovosti, tak aby pokud možno nebylo nutno sahat k půjčkám. Výši uvedeného rezervního fondu stanovuje každoročně Rada na základě očekávaných požadavků. Koncem každého dvouletého vyúčtování se převedou do rezervních fondů všechny nevyčerpané rozpočtové úvěry. Další podrobnosti týkající se rezervních fondů jsou dány finančním řádem.

486

15. (1) Po dohodě s koordinačním výborem může Generální tajemník přijímat dobrovolné příspěvky v hotovosti nebo v naturáliích, za předpokladu, že podmínky vážící se k takovým dobrovolným příspěvkům odpovídají účelům a programům Unie a programu přijatému konferencí a jsou v souladu s finančním řádem, který má obsahovat patřičná opatření provedená v souvislosti s přijímáním a užíváním takových dobrovolných příspěvků.

487

(2) Generální tajemník podá o těchto dobrovolných příspěvcích Radě informaci v rámci své zprávy o finančním hospodaření, jakož i v přehledu vyznačujícím v každém případě původ a zamýšlené použití každého z těchto dobrovolných příspěvků, jakož i příslušné provedené opatření.

ČLÁNEK 34

Finanční odpovědnost konferencí

488

1. Před přijímáním návrhů nebo rozhodováním s finančními dopady má konference Unie vzít v úvahu veškerá rozpočtová opatření Unie, tak aby bylo zajištěno, že nevyvolají výdaje překračující úvěry, které je Rada zmocněna povolit.

489

2. Žádné rozhodnutí konference, které by přímo nebo nepřímo zvyšovalo výdaje za limit představovanou úvěry, které je Rada zmocněna povolovat, nenabude platnosti.

ČLÁNEK 35

Jazyky

490

1.

(1) Na konferencích a poradách Unie se smí užívat jazyků jiných než ty, které jsou uvedeny v příslušných ustanoveních článku 29 Ústavy, jestliže:

491

a) je Generální tajemník nebo ředitel příslušného úřadu ústně nebo písemně požádán, aby zajistil užívání dalšího jazyka nebo dalších jazyků, za předpokladu, že příslušné náklady ponesou ti členové, kteří takovou žádost podali nebo podporovali;

492

b) jakákoliv delegace sama zajistí ústní překládání ze svého jazyka do kteréhokoliv jazyka uvedeného v odpovídajícím ustanovení článku 29 Ústavy.

493

(2) V případě uvedeném ve výše uvedeném bodu 491 vyhoví Generální tajemník nebo ředitel příslušného úřadu žádosti v mezích možností, jestliže předtím obdržel od příslušných členů prohlášení o záruce, že vzniklé náklady Unii v celém rozsahu uhradí.

494

(3) V případě uvedeném ve výše uvedeném bodě 492 může kromě toho příslušná delegace, jestliže si to přeje, zajistit na vlastní náklady ústní tlumočení do svého vlastního jazyka, jak je to uvedeno v příslušném ustanovení článku 29 Ústavy.

495

2. Jakýkoliv dokument, o němž se zmiňují příslušná ustanovení článku 29 Ústavy, může být publikován v jazycích jiných, než jsou tam uvedeny, za předpokladu, že členové vyžadující takovou publikaci převezmou veškeré náklady na překlad a publikaci.

Hlava V

Různá ustanoveni týkajících se provozováni telekomunikačních služeb

ČLÁNEK 36

Poplatky a neplacené služby

496

Jednotlivá ustanoveni týkající se poplatků za telekomunikaci a různých případů, ve kterých jsou poskytovány služby bezplatně, jsou uvedena v Administrativním řádu.

ČLÁNEK 37

Předkládání a likvidace účtů

497

1. Likvidace mezinárodních účtů má být považována za běžné transakce a prováděna podle stávajících mezinárodních závazků příslušných členů v těch případech, kdy se jejich vlády usnesly na opatřeních k této otázce. Tam, kde nebyla taková opatření přijata a nejsou uzavřeny zvláštní dohody podle článku 42 Ústavy, mají být tyto likvidace provedeny podle Administrativního řádu, pokud nebyla dohodnuta mezi příslušnými stranami zvláštní opatření.

498

2. Správy členů a uznaní provozovatelé, kteří provozují mezinárodní telekomunikační služby, se dohodnou na výši dluhů a úvěrů.

499

3. Účetní výkaz týkající se dluhů a úvěrů uvedených v bodu 498 bude sestaven podle ustanovení Administrativního řádu, pokud nebyla mezi příslušnými stranami uzavřena zvláštní ujednání.

ČLÁNEK 38

Měnová jednotka

500

Pokud neexistují mezi členy zvláštní, uzavřená ujednání, má být měnová jednotka užívaná pro sestavování mezinárodních účtů:

- buď měnová jednotka Mezinárodního peněžního fondu,

- nebo zlatý frank,

jak je definován v Administrativním řádu. Způsoby používání jsou stanoveny v dodatku 1 Mezinárodního telekomunikačního řádu.

ČLÁNEK 39

Vzájemná komunikace

501

1. Stanice zajištující v pohyblivé službě radiokomunikaci musejí být v rámci svého normálního nasazení schopny vzájemného radiokomunikačního styku bez ohledu na používaný radiokomunikační systém.

502

2. Ustanovení výše uvedeného bodu 501 nicméně nemají zabraňovat užívání radiokomunikačního systému neschopného komunikovat s jinými systémy, aby byla dána volná cesta vědeckému pokroku za předpokladu, že taková neschopnost spočívá ve specifické povaze tohoto systému a není zaviněna zařízeními přijatými jen za účelem zabránění vzájemné komunikace.

503

3. Nehledě na jednotlivá ustanovení výše uvedeného bodu může být stanice určena pro omezenou mezinárodní telekomunikační službu, jak si to žádá účel takové služby nebo jiné okolnosti, nezávislé na užívaném systému.

ČLÁNEK 40

Tajný jazyk

504

1. Státní telegramy, jakož i telegramy služební mohou být ve všech relacích sepsány v tajném jazyce.

505

2. Soukromé telegramy v tajném jazyce mohou být připuštěny mezi všemi členy Unie s výjimkou těch členů, kteří předem prostřednictvím Generálního tajemníka sdělili, že pro tuto kategorii korespondence tento jazyk nepřipouštějí.

506

3. Členové Unie, kteří nepřipouštějí soukromé telegramy v tajném jazyce, které přicházejí na jejich území nebo z tohoto území odcházejí, musejí tyto telegramy přijímat pro tranzit, s výjimkou případů zrušeni služby podle odstavce 35 Ústavy.

Hlava VI

Arbitráž a změny

ČLÁNEK 41

Arbitráž: pravidla

(viz článek 56 Ústavy)

507

1. Strana, která požaduje arbitráž, zahájí arbitrážní řízení tím, že zašle druhé straně oznámení o požadavku arbitrážního řízení.

508

2. Strany na základě dohody rozhodnou, zda má být arbitráž svěřena osobám, správám nebo vládám. V případě, že se do jednoho měsíce po žádosti o arbitráž strany nedohodnou, svěří se arbitráž vládám.

509

3. Jestliže je arbitráž svěřena jednotlivým osobám, nesmí být rozhodčí ani občany státu zúčastněného ve sporu, ani mít v takovém státu své bydliště nebo být v jeho službách.

510

4. Jestliže je arbitráž svěřena vládám nebo správám těchto vlád, zvolí si tyto mezi členy Unie ty, které nejsou zapojeny do sporu, avšak jsou účastníci dohody, jejíž provádění ke sporu vedlo.

511

5. Do tři měsíců ode dne doručení oznámení požadavku arbitráž, určí každá ze tří stran sporu svého rozhodčího.

512

6. Jsou-li ve sporu zúčastněny více než dvě strany, určí si každá ze dvou skupin, majících ve sporu stejný zájem, rozhodčího podle postupů stanovených ve výše uvedených bodech 510 a 511.

513

7. Oba takto určení rozhodčí se dohodnou na jmenování třetího rozhodčího, který, jestliže jsou oba první osoby a nikoliv vlády nebo správy, musí splňovat podmínky stanovené ve výše uvedeném bodě 509 a mimo to nesmí mít stejnou státní příslušnost jako oba zbývající. V případě, že se oba rozhodčí na volbě třetího rozhodčího nedohodnou, navrhne každý z nich třetího rozhodčího, který není ve sporu zainteresován. Poté Generální tajemník přistoupí k výběru třetího rozhodčího losem.

514

8. Strany ve sporu se mohou dohodnout na vyřešení svého sporu prostřednictvím jednoho rozhodčího jmenovaného po jejich vzájemné dohodě. Mohou také jmenovat každý jednoho rozhodčího a požádat Generálního tajemníka, aby přistoupil k losování za účelem určení jednoho z nich.

515

9. Rozhodčí (jeden či více) se sami rozhodnou o místu arbitráže a o procedurálních pravidlech tohoto arbitrážního řízení.

516

10. Rozhodnutí rozhodčích je definitivní a pro účastníky sporu závazné. Jestliže je arbitráž svěřena několika rozhodčím, je rozhodnutí většinou hlasů rozhodčích konečné a pro strany závazné.

517

11. Každá strana nese náklady spojené s předběžným šetřením a s uskutečněním arbitráže. Náklady na arbitráž jiné než ty, které jsou vyvolány samotnými stranami, se dělí rovným dílem mezi strany sporu.

518

12. Unie poskytne rozhodčím veškeré potřebné informace týkající se sporu. Jestliže se strany sporu na tom dohodnou, sdělí se rozhodnutí rozhodčího nebo rozhodčích Generálnímu tajemníkovi pro potřeby budoucích sporů.

ČLÁNEK 42

Ustanovení týkající se změn Úmluvy

519

1. Změny této Úmluvy může navrhnout kterýkoliv člen Unie. Takový návrh musí být v zájmu jeho včasného rozeslání všem členům Unie k posouzení doručen Generálnímu tajemníkovi ne později než osm měsíců před stanoveným dnem zahájení konference vládních zmocněnců. Generální tajemník má co nejdříve, nejpozději však šest měsíců před tímto dnem, rozeslat takový návrh všem členům Unie.

520

2. Jakýkoliv návrh na úpravu Úmluvy navržený podle výše uvedeného bodu 519 může však člen Unie nebo jeho delegace předložit kdykoliv během konference vládních zmocněnců.

521

3. Aby mohlo během na plenárním zasedání Konference vládních zmocněnců dojít k posouzení jakéhokoliv návrhu změny této Úmluvy nebo pro úpravu tohoto návrhu, je potřebný souhlas nadpoloviční většiny delegací akreditovaných na konferenci vládních zmocněnců.

522

4. Pro přijetí jakékoliv navržené úpravy nebo jakékoliv navržené změny jako celku, ať již upravené nebo neupravené, je třeba, aby tato změna či úprava byla na plenárním zasedání schválena nejméně polovinou delegací akreditovaných na Konferenci vládních zmocněnců, které mají hlasovací právo.

523

5. Obecná ustanovení týkající se konferencí a jednací řád konferencí a jiných zasedání figurujících v této Úmluvě se použijí, pokud předcházející odstavce tohoto článku, které mají přednost, nestanoví jinak.

524

6. Jakékoliv změny této Úmluvy, které byly Konferencí vládních zmocněnců přijaty, vstoupí jako celek a ve formě jediné listiny v platnost dnem určeným na konferenci pro členy, kteří před tímto dnem uložili svou ratifikační listinu, listinu o přijetí, schválení nebo přistoupení k stávající Ústavě včetně jejích změn. Ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení jen k části těchto změn nejsou možné.

525

7. Nehledě na výše uvedený bod 524, může Konference vládních mocněnců rozhodnout, zda je nutná změna této Úmluvy tak, aby nebylo dotčeno řádné provádění Ústavy. V opačném případě nesmí změna této Úmluvy vstoupit v platnost dříve, než vstoupí v platnost odpovídající změna Ústavy.

526

8. Generální tajemník oznámí všem členům Unie uložení každého dokumentu o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.

527

9. Po vstupu každého dokumentu o změnách, ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení podle článků 52 až 53 Ústavy platí i pro změněnou Úmluvu.

528

10. Po vstupu dokumentu o změně v platnost, zaregistruje ji Generální tajemník u sekretariátu Organizace Spojených národů podle ustanovení článku 102 Charty Organizace spojených národů. Bod 241 Ústavy platí také pro veškeré dokumenty o změnách.


PŘÍLOHA

Definice některých názvů užívaných v této Úmluvě a v Administrativním řádu Mezinárodni telekomunikační unie

Pro účely výše uvedených dokumentů Unie mají následující výrazy tento význam:

1001

Expert: Osoba vyslaná:

a) vládou nebo správou telekomunikací jeho země, nebo

b) subjektem či organizací schválenou podle jednotlivých ustanovení článku 19 této Úmluvy, nebo

c) mezinárodní organizací, za účelem účasti na plnění úkolů Unie odpovídající jeho profesionální specializaci.

1002

Pozorovatel: Osoba vyslaná

- Organizací spojených národů, přidruženými organizacemi Organizace spojených národů, Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, regionální telekomunikační organizací nebo mezivládní organizací provozující družicové systémy k účasti - v postavení poradce - na Konferenci vládních zmocněnců, na konferenci nebo zasedání určitého sektoru,

- některou mezinárodní organizací k účasti v postavení poradce na některé konferenci nebo zasedání sektoru,

- vládou člena Unie k účasti na regionální konferenci bez hlasovacího práva,

podle příslušných ustanovení této Úmluvy.

1003

Pohyblivá služba: radiokomunikační služba mezi pohyblivými a pozemními stanicemi nebo mezi pohyblivými stanicemi navzájem.

1004

Vědecká nebo průmyslová organizace: každá organizace, jiná než vládní instituce nebo agentura, která se zabývá studiem telekomunikační problematiky, popřípadě vývojem nebo výrobou zařízení určených pro telekomunikační služby.

1005

Radiokomunikace: telekomunikace rádiovými vlnami.

Poznámka 1: Rádiové vlny jsou elektromagnetické vlny jakýchkoliv kmitočtů pod 3 000 GHz šířící se volným prostorem bez uměle vytvořeného přenosového prostředí.

Poznámka 2: Pro potřeby bodů 149 a 154 této Úmluvy zahrnuje název "radiokomunikace" také telekomunikace užívající elektromagnetických vln nad 3000 GHz šířících se volným prostorem bez uměle vytvořeného přenosového prostředí.

1006

Služební telekomunikace: telekomunikace mající vazbu na veřejné mezinárodní telekomunikace a obstarávající spojení mezi:

- správami telekomunikací,

- uznanými provozovateli,

- ředitelem Rady, Generálním tajemníkem, náměstkem Generálního tajemníka, řediteli Úřadů, členy Rady pro radiokomunikační řád a jinými zástupci nebo pověřenými funkcionáři Unie, včetně těch, kteří se zabývají oficiálními záležitostmi mimo sídlo Unie.


LISTINA MĚNÍCÍ ÚSTAVU MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE (ŽENEVA 1992)

(Změny schválené

Konferencí zmocněnců (Kjóto, 1994))

ODDÍL I.

Předmluva

Na základě a podle platných ustanovení Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992), zejména ustanovení jejího článku 55, přijala Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Kjóto, 1994) níže uvedené změny citované Ústavy:

ČLÁNEK 8 (CS)

Konference vládních zmocněnců

MOD 50

b) zkoumá zprávy Rady o činnosti Unie od poslední Konference vládních zmocněnců a o obecné strategické politice a plánování Unie;

MOD 57

i) zkoumá a případně schvaluje návrhy změn této Ústavy a Úmluvy podané členy Unie v souladu s příslušnými ustanoveními článku 55 této Ústavy a platnými ustanoveními Úmluvy.

ADD 59A

3. Výjimečně je možné svolat v období mezi dvěma řádnými Konferencemi vládních zmocněnců mimořádnou Konferenci vládních zmocněnců, s programem jednání omezeným na specifická témata:

ADD 59B

a) na základě rozhodnutí předchozí řádné Konference vládních zmocněnců;

ADD 59C

b) na individuální žádost dvou třetin členů Unie zaslanou generálnímu tajemníkovi;

ADD 59D

c) na návrh Rady, se souhlasem nejméně dvou třetin členů Unie.

ČLÁNEK 9 (CS)

Zásady týkající se voleb a související otázky

MOD 62

b) generální tajemník, zástupce generálního tajemníka, ředitelé úřadů a členové

Výboru pro Radiokomunikační řád mají být voleni z kandidátů navrhnutých členy z řad jejich příslušníků, všichni ať jsou příslušníky různých členů a při jejich volbě ať se řádně zohledňuje spravedlivé geografické rozložení mezi regiony světa; pokud jde o volené funkcionáře, bude kromě toho nutno přihlížet k zásadám uvedeným v čísle 154 této Ústavy;

MOD 63

c) členové Výboru pro Radiokomunikační řád ať jsou voleni individuálně, přičemž každý člen může navrhnout pouze jednoho kandidáta.

ČLÁNEK 28 (CS)

Finance Unie

MOD 163

(4) Příspěvková třída, kterou si každý člen zvolí v souladu s číslem 161 nebo 162 výše, se vztahuje na první dvouletý rozpočet od vypršení šesti měsíčního období uvedeného v čísle 161 a 162 výše.

ODDÍL II.

Datum vstupu v platnost

Změny obsažené v této listině vstoupí v platnost 1. ledna 1996 jako celek a jediný dokument mezi členy, kteří jsou stranami Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva, 1992) a kteří před tímto datem předloží jejich ratifikační listinu, listinu o přijetí či schválení této listiny nebo o přistoupení k ní.


NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní vládní zmocněnci podepsali originál této listiny měnící Ústavu Mezinárodního svazu telekomunikací (Ženeva, 1992).

Kjóto 14. října 1994


LISTINA MĚNÍCÍ ÚMLUVU MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE (ŽENEVA 1992)

(Změny schválené Konferencí zmocněnců (Kjóto, 1994)

ODDÍL I.

Předmluva

Na základě a podle platných ustanovení Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva, 1992), zejména ustanovení jejího článku 42, přijala Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Kjóto, 1994) níže uvedené změny citované Úmluvy:

ČLÁNEK 4 (CV)

Rada

MOD 50

1. Počet členských států Rady určuje Konference vládních zmocněnců, která se koná každé čtyři roky.

ADD 50A

2. Tento počet nesmí být vyšší než 25% z celkového počtu členů Unie.

MOD 80

(14) je pověřena zajišťováním koordinace se všemi mezinárodními

organizacemi, které jsou uvedeny v článcích 49 a 50 Ústavy. Za tímto účelem uzavírá jménem Unie prozatímní dohody s mezinárodními organizacemi uvedenými v článku 50 Ústavy a v číslech 260 a 261 Úmluvy a s Organizací spojených národů v souladu s dohodou mezi Organizací spojených národů a Mezinárodní telekomunikační unií; tyto prozatímní dohody musí být předloženy následující Konferenci vládních zmocněnců v souladu s příslušnými ustanoveními článku 8 Ústavy;

ČLÁNEK 7 (CV)

Světové radiokomunikační konference

MOD 118

(2) Obecný rámec tohoto pořadu jednání by měl být stanoven čtyři roky předem a definitivní pořad jednání stanovuje Rada nejlépe dva roky před konferencí se souhlasem většiny členů Unie a s výhradou ustanovení čísla 47 této Úmluvy. Obě tyto verze pořadu jednání vycházejí z doporučení Světové radiokomunikační konference podle ustanovení čísla 126 této Úmluvy.

ČLÁNEK 19 (CV)

Účast jiných entit a organizací než správ na činnostech Unie

MOD 239

9. Entita či organizace uvedená v čísle 229 nebo 230 výše může jednat jménem člena, který ji schválil, oznámí-li tento člen řediteli dotyčného úřadu, že ji k tomu účelu zmocnil.

ČLÁNEK 23 (CV)

MOD 258

3. Generální tajemník přizve jako pozorovatele:

ADD 262bis

e) entity a organizace uvedené v čísle 229 této Úmluvy a organizace mezinárodního charakteru, které tyto entity či organizace reprezentují.

(MOD) 269

b) pozorovatele z organizací a institucí přizvaných v souladu s čísly 259 až 262bis.

ČLÁNEK 24 (CV)

MOD 271

2.

(1) Ustanovení čísel 256 až 265 této Úmluvy, s výjimkou čísla 262bis, se vztahují na radiokomunikační konference.

ČLÁNEK 32 (CV)

Vnitřní řád konferencí a jiných schůzí

MOD 379

(2) Text každého důležitého návrhu, o němž se má hlasovat, musí být rozdán v pracovních jazycích konference v dostatečném předstihu, aby bylo možné ho před diskusí prostudovat.

ČLÁNEK 33 (CV)*

Finance

NOC 475

4. Následující ustanovení se vztahují na příspěvky organizací uvedených v číslech 259 až 262 a entit, jejichž účast na činnostech Unie byla povolena v souladu s ustanoveními článku 19 této Úmluvy.

(MOD) 476

(1) Organizace uvedené v číslech 259 až 262 této Úmluvy a jiné mezinárodní organizace, které se účastní Konference vládních zmocněnců, Sektoru Unie nebo nějaké Světové konference mezinárodních telekomunikací, přispívají na výlohy této konference či Sektoru případ od případu v souladu s čísly 479 až 481 níže, vyjma těch, které Rada placení zprostila s výhradou reciprocity.

(MOD) 477

(2) Každá entita či organizace uvedená na seznamech zmíněných v čísle 237 této Úmluvy přispívá na výlohy Sektoru v souladu s čísly 479 a 480 níže.

(MOD) 478

(3) Každá entita či organizace uvedená na seznamech zmíněných v čísle 237 této Úmluvy, která se účastní radiokomunikační konference, Světové konference mezinárodních telekomunikací nebo konference či zasedání Sektoru, jehož není členem, přispívá na výlohy této konference nebo tohoto zasedání v souladu s čísly 479 a 481 níže.

(MOD) 479

(4) Příspěvky uvedené v číslech 476, 477 a 478 se zakládají na libovolné volbě příspěvkové třídy z žebříčku, který figuruje v čísle 468 níže, s výjimkou tříd 1/4, 1/8 a 1/16 jednotky, které jsou vyhrazené pro členy Unie (tato výjimka se nevztahuje na Sektor rozvoje telekomunikací); zvolená třída je oznámena generálnímu tajemníkovi; dotyčná entita či organizace si může kdykoli zvolit vyšší příspěvkovou třídu, než si vybrala předtím.

(MOD) 480

(5) Výše příspěvku na výlohy každého dotyčného Sektoru je stanovena na 1/5 příspěvkové jednotky členů Unie. Tyto příspěvky se považují za příjem Svazu. Vynášejí úrok v souladu s ustanoveními čísla 474 výše.

(MOD) 481

(6) Výše příspěvku na výlohy konference nebo zasedání je stanovena vydělením celkové částky rozpočtu dané konference nebo zasedání celkovým počtem jednotek zaplacených členy z titulu jejich příspěvku na výlohy Unie. Příspěvky se považují za příjem Unie. Vynášejí úrok počínaje šedesátým dnem po odeslání faktur, v sazbách stanovených v čísle 474 výše.

Poznámky pod čarou

* Pozměněno bylo pouze číslování paragrafů čísel 476 až 486 Úmluvy.

(MOD) 482

(7) Snížení počtu příspěvkových jednotek je možné jen v souladu se zásadami vyjádřenými v platných ustanoveních článku 28 Ústavy.

(MOD) 483

(8) V případě vypovězení účasti na pracích Sektoru nebo v případě ukončení této účasti (viz číslo 240 této Úmluvy), musí být příspěvek placen až do posledního dne měsíce, v němž nabude vypovězení účinnosti, nebo měsíce, kde je účast ukončena.

(MOD) 484

5. Prodejní cenu publikací stanovuje generální tajemník, přičemž obecným pravidlem je, že vychází ze snahy pokrýt náklady na reprodukci a distribuci.

(MOD) 485

6. Unie má rezervní fond, který představuje provozní kapitál, jenž umožňuje pokrývat běžné výdaje a udržovat dostatečné rezervy v hotovosti tak, aby se pokud možno nemuselo využívat půjček. Rada každý rok stanoví výši rezervního fondu podle předpokládaných potřeb. Na konci každého dvouletého rozpočtového období se rozpočtované položky, které nebyly vyčerpány nebo na ně nebyly nasmlouvány závazky, převádějí do rezervního fondu. Další podrobnosti o tomto rezervním fondu jsou popsány ve Finančním řádu.

(MOD) 486

7.

1) Po dohodě s Koordinačním výborem může generální tajemník přijmout dobrovolné příspěvky v hotovosti nebo věcné příspěvky s výhradou, že podmínky platné pro tyto příspěvky jsou v každém případě v souladu s cílem as programy Unie a s Finančním řádem, který musí obsahovat zvláštní ustanovení o přijímám a využívání dobrovolných příspěvků.

NOC 487

2) Generální tajemník zúčtuje tyto dobrovolné příspěvky Radě ve zprávě o finančním řízení a v dokumentu, který stručně uvádí původ a navrhované využití každého takového příspěvku a jak s ním bylo naloženo.

PŘÍLOHA (CV)

MOD 1002

Pozorovatel: Osoba vyslaná:

- Organizací Spojených národů, specializovanou institucí Spojených národů, Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, regionální telekomunikační organizací nebo mezivládní organizací provozující satelitní systémy, aby se jako poradce zúčastnila Konference vládních zmocněnců, konference nebo schůze sektoru,

- mezinárodní organizací, aby se jako poradce zúčastnila konference nebo schůze sektoru,

- vládou člena Unie, aby se zúčastnila regionální konference bez hlasovacího práva,

- entitou či organizací uvedenou v čísle 229 Úmluvy nebo organizací mezinárodního charakteru, která takové entity či organizace reprezentuje,

v souladu s platnými ustanoveními této Úmluvy.

ČÁST II.

Datum vstupu v platnost

Změny obsažené v této listině vstoupí v platnost 1. ledna 1996 jako celek a jediný dokument mezi členy, kteří jsou stranami Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva, 1992) a kteří před tímto datem předloží jejich ratifikační listinu, listinu o přijetí či schválení této listiny nebo o přistoupení k ní.


NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní vládní zmocněnci podepsali originál této listiny měnící Úmluvu Mezinárodního svazu telekomunikací (Ženeva, 1992).

Kjóto 14. října 1994


LISTINA MĚNÍCÍ ÚSTAVU

MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE (ŽENEVA, 1992)

ve znění

Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994)

(Změny schválené Konferencí vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998)) *

ČÁST I

Předmluva

Na základě a v souladu s příslušnými ustanoveními Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva, 1992) ve znění Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994), a především podle ustanovení jejího článku 55, Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Minneapolis, 1998), přijala k této Ústavě dále uvedené změny:

HLAVA I

Základní ustanovení

ČLÁNEK 1 (CS)

Účel Unie

Účelem Unie je:

ZSU 3

a) udržet a rozšiřovat mezinárodní spolupráci mezi všemi členskými státy Unie v zájmu zlepšování a racionálního užívání telekomunikací všeho druhu;

DNU 3A

aa) podporovat a rozšiřovat účast subjektů a organizací v činnostech Unie, zajišťovat plodnou spolupráci a partnerství mezi nimi a členskými státy v zájmu dosažení obecných cílů stanovených účelem Unie;

ZSU 4

podporovat a poskytovat technickou pomoc rozvojovým zemím v oblasti telekomunikací a také podporovat mobilizaci materiálních, lidských a finančních zdrojů, potřebných v těchto zemích při zavádění telekomunikačních služeb, jakož i přístup k informacím;

ZSU 8

f) slaďovat úsilí členských států a podporovat za tímto účelem účinnou a konstruktivní spolupráci a partnerství mezi členskými státy a členy jednotlivých Sektorů;

ZSU 11

a) provádí rozdělování kmitočtových pásem rádiového spektra, individuální přidělování rádiových kmitočtů a registraci přidělování kmitočtů a v případě kosmických služeb registraci všech s tím spojených orbitálních poloh na oběžné dráze geostacionárních družic nebo všech charakteristik týkajících se družic na jiných oběžných drahách, s cílem zabránit škodlivému rušení mezi radiokomunikačními stanicemi jednotlivých zemí;

ZSU 12

b) koordinuje snahy o odstranění škodlivého rušení mezi rádiovými stanicemi různých zemí a o lepší využívání spektra rádiových kmitočtů, jakož i oběžných drah geostacionárních družic a dalších oběžných drah v radiokomunikačních službách;

ZSU 14

d) podporuje mezinárodní spolupráci a solidaritu při zajišťování technické pomoci rozvojovým zemím, jakož i zřizování, rozvoj a zdokonalování telekomunikačních zařízení a sítí v rozvojových zemích, a to všemi dostupnými prostředky, včetně účasti Unie v příslušných programech Spojených národů a používání vlastních zdrojů podle potřeby;

ZSU 16

f) podporuje spolupráci mezi členskými státy a členy Sektorů za účelem tvorby tarifů na co nejnižší úrovni, při poskytování kvalitních služeb a zajištění uvážlivého a nezávislého finančního řízení telekomunikací;

DNU 19A

j) podněcuje zapojení dotčených subjektů do činností Unie a podporuje spolupráci s regionálními a jinými organizacemi, v souladu s účelem Unie.

ČLÁNEK 2 (CS)

Složení Unie

ZSU 20

Mezinárodní telekomunikační unie je mezivládní organizací, v níž členské státy a členové Sektorů s přesně stanovenými právy a povinnostmi spolupracují s cílem plnit účel Unie. Vzhledem k zásadě univerzality a v zájmu co nejširší účasti je členem Unie:

ZSU 21

a) kterýkoliv stát, který je členem Mezinárodní telekomunikační unie jakožto strana kterékoliv mezinárodní telekomunikační úmluvy uzavřené před vstupem této Ústavy a Úmluvy v platnost;

ZSU 23

c) kterýkoliv jiný stát, který není členem Organizace spojených národů a který požádá o členství v Unii a který, po schválení žádosti dvoutřetinovou většinou členských států Unie, přistoupí k Ústavě a Úmluvě podle ustanovení článků 53 této Ústavy. Pokud je taková žádost podána mezi dvěmi Konferencemi vládních zmocněnců, konzultuje ji Generální sekretariát s členskými státy Unie; jestliže členský stát Unie neodpoví do čtyř měsíců od doby, kdy byl požádán o stanovisko, má se za to, že se zdržel hlasování.

ČLÁNEK 3 (CS)

ZSU

Práva a povinnosti členských států a členů Sektorů

ZSU 24

1 Členské státy a členové Sektorů mají práva a povinnosti stanovené touto Ústavou a Úmluvou.

ZSU 25

2 Práva členských států týkající se jejich účasti na konferencích, zasedáních a konzultacích Unie jsou následující:

ZSU 26

a) každý členský stát má právo účastnit se konferencí, být volen do Rady a navrhovat kandidáty pro volbu funkcionářů Unie nebo členů Výboru pro Radiokomunikační řád;

ZSU 27

b) každý členský stát má rovněž, s výhradami uvedenými v článcích 169 a 210 této Ústavy, právo jednoho hlasu na každé Konferenci vládních zmocněnců, na každé světové konferenci a na všech shromážděních Sektorů a zasedáních studijních komisí a, je-li členem Rady, pak na všech zasedáních Rady. Na regionálních konferencích mají hlasovací právo pouze členské státy příslušného regionu;

ZSU 28

c) každý členský stát má rovněž, s výhradami uvedenými v článcích 169 a 210 této Ústavy, právo jednoho hlasu v korespondenčních konzultacích. V případě konzultací týkajících se regionálních konferencí mají hlasovací právo pouze členské státy příslušného regionu.

DNU 28A

3 Pokud jde o účast na činnostech Unie, mají členové Sektorů právo plně se podílet na práci Sektoru, jehož jsou členy, s výhradou příslušných ustanovení této Ústavy a Úmluvy:

DNU 28B

a) mohou být předsedy nebo místopředsedy shromáždění nebo zasedání Sektorů, jakož i Světových konferencí pro rozvoj telekomunikací;

DNU 28C

b) jsou oprávněni, s výhradou příslušných ustanovení Úmluvy a příslušných rozhodnutí přijatých v tomto ohledu Konferencí vládních zmocněnců, se účastnit schvalování otázek a doporučení, jakož i rozhodování o pracovních metodách a postupech dotčeného Sektoru.

ČLÁNEK 4 (CS)

Dokumenty Unie

ZSU 31

3 Ustanovení této Ústavy i ustanovení Úmluvy jsou dále doplněna níže

vyjmenovanými administrativními předpisy, které upravují užívání telekomunikací a jsou pro všechny členské státy závazné:

- Mezinárodní telekomunikační řád

- Radiokomunikační řád

ČLÁNEK 6 (CS)

Provádění dokumentů Unie

ZSU 37

1 Členské státy jsou povinny dodržovat ustanovení této Ústavy, Úmluvy a administrativních předpisů ve všech telekomunikačních úřadech a stanicích jimi zřízených nebo provozovaných a které zajišťují mezinárodní služby nebo které by mohly zasahovat do radiokomunikačních služeb jiných zemí, s výjimkou služeb vyňatých z těchto povinností podle ustanovení článku 48 této Ústavy.

ZSU 38

2 Členské státy jsou rovněž povinny činit potřebná opatření, aby zajistily dodržování ustanovení této Ústavy, Úmluvy a administrativních předpisů provozovateli, které oprávnily ke zřizování a provozování telekomunikací a kteří zajišťují mezinárodní služby nebo které provozují stanice, jež by mohly škodlivě zasahovat do radiokomunikačních služeb jiných zemí.

ČLÁNEK 7 (CS)

Struktura Unie

ZSU 44

e) Sektor pro standardizaci telekomunikací včetně Světových shromáždění pro standardizaci telekomunikací;

ČLÁNEK 8 (CS)

Konference vládních zmocněnců

ZSU 47

1 Konference vládních zmocněnců je tvořena delegacemi zastupujícími členské státy. Je svolávána každé čtyři roky.

ZSU 48

2 Na základě návrhů členských států a s přihlédnutím ke zprávám Rady, Konference vládních zmocněnců:

ZSU 50

b) projednává Radou předložené zprávy o činnosti Unie za období mezi Konferencemi, jakož i zprávy týkající se celkové politiky a strategického plánování Unie;

ZSU 51

c) vypracovává podklady pro rozpočet Unie a stanovuje, s ohledem na rozhodnutí přijatá na základě zpráv uvedených v bodu 50, příslušné finanční limity pro období do příští Konference vládních zmocněnců, a to po projednání všech důležitých aspektů činnosti v tomto období;

DNU 51A

d) stanovuje, při použití postupů uvedených v bodech 161D až 161G této Ústavy a na základě příspěvkových tříd oznámených členskými státy, celkový počet příspěvkových jednotek pro období do příští Konference vládních zmocněnců.

ZSU 54

f) z členských států volí Radu;

ZSU 57

i) projednává a případně přijímá návrhy, které se týkají úpravy této Ústavy a Úmluvy a které předložily členské státy, v souladu s ustanoveními článku 55 Ústavy a příslušnými články Úmluvy;

DNU 58A

jj) schvaluje Jednací řád konferencí a ostatních zasedání Unie, jakož i změny k tomuto Rádu;

ZSU 59C

b) na žádost podanou jednotlivě dvěma třetinami členských států a adresovanou generálnímu tajemníkovi;

ZSU 59D

c) na návrh Rady, se souhlasem minimálně dvou třetin členských států.

ČLÁNEK 9 (CS)

Zásady týkající se voleb a související otázky

ZSU 62

b) generální tajemník, zástupce generálního tajemníka, ředitelé Úřadů a členové Výboru pro Radiokomunikační řád byli voleni z řad kandidátů, které navrhují členské státy jakožto své státní příslušníky, aby všichni byli státními příslušníky různých členských států, a aby při jejich volbě byl věnován patřičný ohled na spravedlivé zeměpisné rozdělení mezi světové regiony; pokud jde o volené funkcionáře, je třeba mimoto brát patřičný ohled na zásady uvedené v bodu 154 této Ústavy;

ZSU 63

c) aby členové Výboru pro Radiokomunikační řád byli voleni individuálně; každý členský stát může navrhnout pouze jednoho kandidáta.

ČLÁNEK 10 (CS)

Rada

ZSU 65

1

1) Rada je složena ze členských států Unie volených Konferencí vládních zmocněnců v souladu s ustanoveními bodu 61 této Ústavy.

ZSU 69

4

1) Úkolem Rady je přijímat veškerá opatření, která členským státům usnadní provádění ustanovení této Ústavy, Úmluvy, ustanovení administrativních předpisů, rozhodnutí Konference vládních zmocněnců a případně rozhodnutí ostatních konferencí a zasedání Unie, jakož i vykonávat všechny další úkoly, které jí byly svěřeny Konferencí vládních zmocněnců.

ZSU 70

2) Projednává zásadní otázky telekomunikační politiky v souladu s obecnými směrnicemi Konference vládních zmocněnců, s cílem dokonale přizpůsobit politické orientace a strategii Unie stálému vývoji telekomunikačního prostředí, vypracovává zprávu o doporučeném postupu v politice a strategickém plánování Unie a rovněž zprávu o finančních dopadech tohoto postupu. Za tímto účelem využívá podklady připravené generálním tajemníkem podle níže uvedeného bodu 74A.

ČLÁNEK 11 (CS)

Generální sekretariát

DNU 73A

2) Funkce generálního tajemníka jsou uvedeny v Úmluvě. Dále pak

generální tajemník rovněž:

ZSU 74

a) koordinuje činnosti Unie za pomoci Koordinačního výboru;

DNU 74A

b) za pomoci Koordinačního výboru připravuje podklady potřebné pro vypracování zprávy o politice a strategickém plánu Unie a koordinuje provádění tohoto plánu;

ZSU 75

c) činí veškerá požadovaná opatření pro hospodárné a odpovědné využívání zdrojů Unie a je odpovědný Radě za veškeré administrativní a finanční aspekty činnosti Unie;

ZSU 76

d) vystupuje jako zákonný zástupce Unie.

DNU 76A

3) Generální tajemník může rovněž jednat jako depozitář zvláštních ujednání podle článku 42 této Ústavy.

HLAVA II

Sektor radiokomunikací

ČLÁNEK 12 (CS)

Funkce a struktura

ZSU 78

1

1) Funkcí Sektoru radiokomunikací je, se zřetelem na zvláštní potřeby rozvojových zemí, plnit účel Unie v oblasti radiokomunikací podle článku 1 této Ústavy, a to

- zajišťováním racionálního, spravedlivého, účinného a hospodárného využívání rádiového spektra všemi radiokomunikačními službami, včetně těch, které využívají oběžnou dráhu geostacionárních družic nebo jiné oběžné dráhy, s výhradou ustanovení článku 44 této Ústavy, a

- prováděním studií bez omezení týkajících se kmitočtového rozsahu a schvalováním doporučení v oblasti radiokomunikací.

ZSU 83

c) Radiokomunikační shromáždění;

DNU 84A

dd) Poradních skupin pro radiokomunikace;

ZSU 87

a) správy všech členských států, podle práva;

ZSU 88

b) veškeré subjekty nebo organizace, které se stanou členy Sektoru podle příslušných ustanovení Úmluvy.

ČLÁNEK 13 (CS)

Radiokomunikační konference a Radiokomunikační shromáždění

ZSU 90

2 Světové radiokomunikační konference se obvykle svolávají každé dva až tři roky; podle příslušných ustanovení Úmluvy však lze tuto Konferenci nesvolat nebo svolat Konferenci dodatečnou.

ZSU 91

3 Radiokomunikační shromáždění se rovněž obvykle svolávají každé dva až tři roky a mají být časově i místně spojena se Světovými radiokomunikačními konferencemi v zájmu vyšší účinnosti a produktivity Sektoru radiokomunikací. Radiokomunikační shromáždění poskytují potřebnou technickou základnu pro zajištění práce Světových radiokomunikačních konferencí a reagují na všechny požadavky těchto Konferencí; jejich funkce jsou stanoveny v Úmluvě.

ZSU 92

4 Rozhodnutí Světových radiokomunikačních konferencí, Radiokomunikačních shromáždění a Regionálních radiokomunikačních konferencí musejí být vždy v souladu s ustanoveními této Ústavy a Úmluvy. Rozhodnutí Radiokomunikačních shromáždění nebo Regionálních radiokomunikačních konferencí musejí být rovněž vždy v souladu s Radiokomunikačním řádem. Při přijímání usnesení a rozhodnutí musejí konference brát v úvahu možné finanční dopady a měly by se vyhnout přijímání takových usnesení a rozhodnutí, která by mohla vyvolat překročení finančních limitů stanovených Konferencí vládních zmocněnců.

ČLÁNEK 14 (CS)

Výbor pro Radiokomunikační řád

DNU 93A

2 Výbor pro Radiokomunikační řád je tvořen maximálně 12 členy nebo počtem členů odpovídajícím 6% celkového počtu členských států, podle vyššího dosaženého čísla.

zsu 95

a) schvalování Jednacího řádu, který obsahuje technická kritéria, v souladu s Radiokomunikačním řádem a s rozhodnutími příslušných Radiokomunikačních konferencí. Tento Jednací řád je použit ředitelem a Úřadem při aplikaci Radiokomunikačního řádu u registrace přidělení kmitočtů členskými státy Unie. Jednací řád může být předmětem připomínek jednotlivých správ a v případě, že nesouhlas přetrvává, bude záležitost předložena následující Světové radiokomunikační konferenci;

ZSU 97

c) plnění veškerých dalších povinností týkajících se přidělování a využívání kmitočtů podle bodu 78 Ústavy, v souladu s postupy stanovenými v Radiokomunikačním řádu, předepsaných se souhlasem většiny členských států Unie příslušnou konferencí nebo Radou za účelem přípravy takové konference nebo provádění jejích rozhodnutí

ZSU 99

Žádný člen Výboru nesmí při výkonu svých funkcí v Unie požadovat nebo přijímat pokyny od žádné vlády, žádného člena kterékoliv vlády, ani od žádné veřejné či soukromé organizace nebo osoby. Členové Výboru nesmějí činit jakékoliv opatření či podpořit jakékoliv rozhodnutí, jež by mohlo být neslučitelné s jejich statutem určeným ve výše uvedeném bodu 98.

ZSU 100

3) Členské státy a členové Sektorů jsou povinni respektovat výlučně mezinárodní charakter funkcí členů Výboru a neovlivňovat je ve výkonu těchto funkcí.

ČLÁNEK 15 (CS)

ZSU

Studijní komise pro radiokomunikace a Poradní skupina pro radiokomunikace

ZSU 102

Funkce studijních komisí pro radiokomunikace a Poradní skupiny pro radiokomunikace jsou stanoveny v Úmluvě.

HLAVA III

Sektor pro standardizaci telekomunikací

ČLÁNEK 17 (CS)

Funkce a struktura

ZSU 104 1 1) Funkce Sektoru pro standardizaci telekomunikací spočívají, se zřetelem na zvláštní potřeby rozvojových zemí, v plnění účelu Unie v oblasti standardizace telekomunikací, jak je stanoveno v článku 1 této Ústavy, formou zkoumání technické, provozní a tarifní problematiky a přijímáním doporučení k této problematice za účelem standardizace telekomunikací ve celosvětovém měřítku.

ZSU 107

a) Světových shromáždění pro standardizaci telekomunikací;

DNU 108A

bb) Poradní skupina pro standardizaci telekomunikací;

ZSU 111

a) správy všech členských států, podle práva;

ZSU 112

b) všechny subjekty nebo organizace, které se stanou členem sektoru podle příslušných ustanovení Úmluvy.

ČLÁNEK 18 (CS)

ZSU Světová shromáždění pro standardizaci telekomunikací

ZSU 113

1 Role Světových shromáždění pro standardizaci telekomunikací je stanovena v Úmluvě.

ZSU 114

2 Světová shromáždění pro standardizaci telekomunikací jsou svolávána každé čtyři roky; lze ovšem podle příslušných ustanovení Úmluvy svolat i Shromáždění dodatečné.

ZSU 115

3 Rozhodnutí Světových shromáždění pro standardizaci telekomunikací vždy musejí být v souladu s ustanoveními této Ústavy, Úmluvy a administrativních předpisů. Při přijímání usnesení a rozhodnutí musejí konference brát v úvahu předpokládané finanční dopady a měly by se vyhnout přijímání takových usnesení a rozhodnutí, která by mohla způsobit překročení finančních limitů stanovených Konferencí vládních zmocněnců.

ČLÁNEK 19 (CS)

ZSU

Studijní komise a Poradní skupina pro standardizaci telekomunikací

ZSU 116

Funkce studijních komisí a Poradní skupiny pro standardizaci telekomunikací jsou stanoveny v Úmluvě.

HLAVA IV

Sektor pro rozvoj telekomunikací

ČLÁNEK 21 (CS)

Funkce a struktura

ZSU 122

b) především formou partnerství podporovat rozvoj, rozšiřování a provoz telekomunikačních sítí a služeb, zejména v rozvojových zemích, s přihléDNUtím k činnosti ostatních příslušných orgánů, a to posílením možností rozvoje lidských zdrojů, plánování, řízení, mobilizace zdrojů, jakož i posílením vědy a výzkumu;

DNU 132A

bb) Poradní skupina pro rozvoj telekomunikací;

ZSU 135

a) správy všech členských států, podle práva;

ZSU 136

b) všechny subjekty nebo organizace, které se stanou členem Sektoru podle příslušných ustanovení Úmluvy.

ČLÁNEK 22 (CS)

Konference pro rozvoj telekomunikací

ZSU 142

4 Konference pro rozvoj telekomunikací nevypracovávají závěrečná akta.

Jejich závěry jsou přijímány formou usnesení, rozhodnutí, doporučení nebo zpráv. Tyto závěry musejí být vždy v souladu s ustanoveními této Ústavy, Úmluvy a administrativních předpisů. Při přijímání usnesení či rozhodnutí musejí Konference přihlížet k možným finančním dopadům a neměly by přijímat usnesení nebo rozhodnutí, která by mohla způsobit překročení finančních limitů stanovených Konferencí vládních zmocněnců.

ČLÁNEK 23 (CS)

ZSU

Studijní komise pro rozvoj telekomunikací a Poradní skupina pro rozvoj telekomunikací

ZSU 144

Funkce studijních komisí a Poradní skupiny pro rozvoj telekomunikací jsou stanoveny v Úmluvě.

HLAVA V

Další ustanovení týkající se fungování Unie

ČLÁNEK 25 (CS)

Světové konference o mezinárodních telekomunikacích

ZSU 147

2 Rozhodnutí Světových konferencí o mezinárodních telekomunikacích vždy musejí být v souladu s ustanoveními této Ústavy, Úmluvy a administrativních předpisů. Při přijímání usnesení a rozhodnutí musejí Konference brát v úvahu předpokládané finanční dopady a měly by se vyhnout přijímání takových usnesení a rozhodnutí, která by mohla způsobit překročení finančních limitů stanovených Konferencí vládních zmocněnců.

ČLÁNEK 27 (CS)

Volení funkcionáři a pracovníci Unie

ZSU 151

2) Členské státy a členové Sektorů jsou povinni respektovat výlučně mezinárodní charakter funkcí těchto volených funkcionářů a pracovníků Unie a nesnažit se jakkoliv je ovlivňovat ve výkonu jejich činnosti.

ZSU 153

4) K zajištění účinného fungování Unie se má každý členský stát, jehož státní příslušník byl zvolen do funkce generálního tajemníka, náměstka generálního tajemníka nebo ředitele některého Úřadu, pokud možno zdržet odvolání tohoto svého státního příslušníka v období mezi dvěma Konferencemi vládních zmocněnců.

ČLÁNEK 28 (CS)

Finance Unie

ZSU 159

2 Výdaje Unie jsou kryty:

DNU 159A

a) příspěvky členských států a členů Sektorů;

DNU 159B

b) jinými příjmy uvedenými v Úmluvě nebo Finančním řádu.

DNU 159C

2a Každý členský stát a každý člen Sektoru přispívá částkou rovnající se počtu jednotek podle jím zvolené příspěvkové třídy, v souladu s ustanoveními níže uvedených bodů 160 až 161I.

DNU 159D

2b Výdaje regionálních konferencí uvedených v bodu 43 této Ústavy jsou hrazeny všemi členskými státy dotčeného regionu podle zvolených příspěvkových tříd, případně a na stejném základě, členskými státy jiných regionů zúčastnivších se takových konferencí.

ZSU 160

3

1) Členské státy a členové Sektorů si svobodně volí svou příspěvkovou třídu, podle níž chtějí přispívat na výdaje Unie.

ZSU 161

2) Členské státy volí svou příspěvkovou třídu během Konference vládních zmocněnců podle stupnice příspěvkových tříd za podmínek stanovených v Úmluvě a podle níže uvedených postupů.

DNU 161A

2a Členové Sektorů volí svou příspěvkovou třídu podle stupnice příspěvkových tříd za podmínek stanovených v Úmluvě a podle níže uvedených postupů.

DNU 161B

3a

1) Rada na svém zasedání před Konferencí vládních zmocněnců stanoví prozatímní výši příspěvkové jednotky na základě návrhu finančního plánu pro příslušné období a celkového počtu příspěvkových jednotek.

DNU 161C

2) Generální tajemník informuje členské státy a členy Sektorů o prozatímní výši příspěvkové jednotky, stanovené podle výše uvedeného bodu 161B, a vyzve členské státy, aby mu nejpozději jeden týden před stanoveným zahájením Konference vládních zmocněnců oznámily prozatímní příspěvkovou třídu, kterou si zvolily.

DNU 161D

3) Konference vládních zmocněnců určí během prvního týdne svého zasedání prozatímní horní hranici příspěvkové jednotky, vyplývající z opatření přijatých generálním tajemníkem podle výše uvedených bodů 161B a 161C, s přihlédnutím jak k případným změnám příspěvkových tříd oznámeným členskými státy generálnímu tajemníkovi, tak i k příspěvkovým třídám, které zůstávají nezměněny.

DNU 161E

4) Konference vládních zmocněnců určí, s ohledem na návrh finančního plánu v jeho upravené podobě, konečnou horní hranici výše příspěvkové jednotky. Generální tajemník pak vyzve členské státy, aby do konce předposledního týdne konání Konference vládních zmocněnců oznámily příspěvkovou třídu, kterou zvolily s konečnou platností.

DNU 161F

5) Členské státy, které neoznámí své rozhodnutí generálnímu tajemníkovi ve lhůtě stanovené Konferencí vládních zmocněnců, zůstávají v příspěvkové třídě, kterou si zvolily předtím.

DNU 161G

6) Konference vládních zmocněnců poté schválí konečný finanční plán na základě celkového počtu příspěvkových jednotek, které ke dni schválení finančního plánu odpovídají konečným příspěvkovým třídám zvoleným členskými státy a příspěvkovým třídám zvoleným členy Sektorů.

DNU 161H

3b 1) Generální tajemník informuje členy Sektorů o konečné horní výši příspěvkové jednotky a vyzve je, aby mu ve lhůtě tří měsíců od data ukončení Konference vládních zmocněnců oznámily jimi zvolenou příspěvkovou třídu.

DNU 1611

2) Členové Sektorů, kteří neoznámí své rozhodnutí generálnímu tajemníkovi v uvedené lhůtě tří měsíců, zůstávají v příspěvkové třídě, kterou si zvolili předtím.

ZSU 162

3) Úpravy stupnice příspěvkových tříd přijaté Konferencí vládních zmocněnců jsou použity při volbě příspěvkové třídy během příští Konference vládních zmocněnců.

ZSU 163

4) Příspěvková třída zvolená členským státem nebo členem Sektoru je použitelná od prvního dvouletého rozpočtu, který následuje po Konferenci vládních zmocněnců.

ZU 164

ZSU 165

5 Když si členský stát zvolí příspěvkovou třídu, nemůže tuto snížit o více než dvě příspěvkové třídy a Rada mu určí podmínky postupného provádění tohoto snížení mezi dvěma Konferencemi vládních zmocněnců. Avšak v případě mimořádných okolností, jako jsou přírodní pohromy vyžadující použití programů mezinárodní pomoci, může Konference vládních zmocněnců schválit snížení o větší počet příspěvkových jednotek, je-li o to požádána členským státem, který prokázal, že již nemůže udržet své příspěvky v třídě původně zvolené.

DNU 165a

5a V případě mimořádných okolností, jako jsou přírodní pohromy vyžadující použití programů mezinárodní pomoci, může Rada schválit snížení počtu příspěvkových jednotek, je-li o to požádána členským státem, který prokázal, že již nemůže udržet své příspěvky v třídě původně zvolené.

DNU 165A

5b Členské státy a členové Sektorů mohou kdykoliv zvolit příspěvkovou třídu vyšší než byla jejich předchozí příspěvková třída.

ZU 166 a 167

ZSU 168

8 Členské státy a členové Sektorů platí předem své roční příspěvkové podíly, vypočtené na základě Radou schváleného dvouletého rozpočtu a s přihlédnutím k případným úpravám, které Rada přijala.

ZSU 169

9 Členský stát, který se zpozdil se svými platbami Unii, ztrácí své hlasovací právo definované v bodech 27 a 28 této Ústavy po dobu, po kterou je částka zpožděných plateb rovna nebo vyšší než příspěvek, který měl tento členský stát zaplatit za předcházející dva roky.

ZSU 170

10 Zvláštní ustanovení upravující finanční příspěvky členů Sektorů a dalších mezinárodních organizací jsou uvedena v Úmluvě.

ČLÁNEK 31 (CS)

Právní způsobilost Unie

ZSU 176

Unie požívá na území každého členského státu takové právní způsobilosti, jakou potřebuje pro výkon svých funkcí a pro dosažení svých cílů.

ČLÁNEK 32 (CS)

Jednací řád konferencí a jiných zasedání

ZSU 177

1 Pro organizaci své práce a pro vedení příslušných jednání používají konference a jiná zasedání Unie Jednací řád konferencí a jiných zasedání Unie přijatý Konferencí vládních zmocněnců.

ZSU 178

2 Konference, shromáždění a Rada mohou přijmout pravidla, která považují za nezbytná pro doplnění pravidel Jednacího řádu. Tato doplňující pravidla však musejí být slučitelná s ustanoveními této Ústavy a Úmluvy a Jednacího řádu uvedeného výše v bodu 177; jedná-li se o doplňující pravidla přijatá konferencemi nebo shromážděními, zveřejňují se jako dokumenty těchto konferencí či shromáždění.

HLAVA VI

Všeobecná ustanovení týkající se telekomunikací

ČLÁNEK 33 (CS)

(ZSU)

Právo veřejnosti využívat mezinárodní telekomunikační službu

ZSU 179

Členské státy uznávají právo veřejnosti na komunikaci prostřednictvím mezinárodní služby veřejné komunikace. Služby, poplatky a záruky jsou stejné pro všechny uživatele, ve všech kategoriích komunikace, bez uplatňování jakýchkoliv priorit či předností.

ČLÁNEK 34 (CS)

Zastavení telekomunikací

ZSU 180

1 Členské státy si vyhrazují právo, v souladu se svou národní legislativou, zastavit přenos jakéhokoliv soukromého telegramu, který by se mohl jevit jako nebezpečný z hlediska bezpečnosti státu nebo v rozporu s jeho zákony, veřejným pořádkem a dobrými mravy, za podmínky, že neprodleně zpraví odesílací úřad o pozastavení celého telegramu nebo kterékoliv jeho části s výjimkou případu, kdy by se takové upozornění jevilo ohrožující z hlediska bezpečnosti státu.

ZSU 181

2 Členské státy si také vyhrazují právo, v souladu se svou národní legislativou, přerušit jakoukoliv jinou soukromou telekomunikaci, která by se mohla jevit jako ohrožující bezpečnost státu nebo v rozporu s jeho zákony, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.

ČLÁNEK 35 (CS)

Pozastavení služby

ZSU 182 Každý členský stát si vyhrazuje právo pozastavit mezinárodní telekomunikační službu, buď celkově, nebo jen pro některé relace nebo druhy odchozí, příchozí nebo tranzitní komunikace, za podmínky, že o tom neprodleně zpraví všechny ostatní členské státy prostřednictvím generálního tajemníka.

ČLÁNEK 36 (CS)

Odpovědnost

ZSU 183

Členské státy nenesou vůči uživatelům mezinárodních telekomunikačních služeb žádnou odpovědnost, zejména pokud jde o nároky na náhradu škod.

ČLÁNEK 37 (CS)

Telekomunikační tajemství

ZSU 184

1 Členské státy se zavazují přijmout veškerá dostupná opatření, slučitelná s používaným telekomunikačním systémem, za účelem zajištění tajemství mezinárodních komunikací.

ČLÁNEK 38 (CS)

Zřizování, provozování a udržování telekomunikačních cest a zařízení

ZSU 186

1 Členské státy činí potřebná opatření, aby byly za co nej lepších technických podmínek zřizovány přenosové cesty a zařízení potřebná pro rychlou a nepřetržitou výměnu mezinárodních telekomunikačních zpráv.

ZSU 188

3 Členské státy zajišťují udržování těchto přenosových cest a zařízení v hranicích své právní působnosti.

ZSU 189

4 S výhradou zvláštních ujednání stanovujících jiné podmínky, činí všechny členské státy opatření potřebná pro údržbu těch úseků mezinárodních telekomunikačních okruhů, které spadají pod jejich kontrolu.

DNU 189A

Členské státy uznávají nutnost přijímat praktická opatření bránící tomu, aby fungování elektrických přístrojů a zařízení jakéhokoliv druhu narušovalo fungování telekomunikačních zařízení nacházejících se na území právní působnosti jiných členských států.

ČLÁNEK 39 (CS)

Oznamování přestupků

ZSU 190

S cílem usnadnit provádění ustanovení článku 6 této Ústavy se členské státy zavazují vzájemně se informovat a popřípadě poskytovat vzájemnou pomoc ve věci porušování ustanovení této Ústavy, Úmluvy a administrativních předpisů.

ČLÁNEK 42 (CS)

Zvláštní ujednání

ZSU 193

Členské státy si pro sebe, pro jimi uznané provozovatele a pro jiné k tomuto účelu řádně oprávněné provozovatele vyhrazují možnost uzavírat zvláštní ujednání ve věci telekomunikací, které se netýkají všech členských států. Taková ujednání však nesmějí být v rozporu s ustanoveními této Ústavy, Úmluvy a s administrativními předpisy, pokud jde o škodlivé rušení, které by prováděná ujednání mohla způsobit radiokomunikačním službám jiných členských států, a obecně pak o technické škody, které by tím mohly vzniknout v provozování jiných telekomunikačních služeb jiných členských států.

ČLÁNEK 43 (CS)

Regionální konference, regionální ujednání, regionální organizace

ZSU 194

Členské státy si vyhrazují právo pořádat regionální konference, uzavírat regionální ujednání a vytvářet regionální organizace za účelem řešení telekomunikačních problémů, které lze projednávat na regionální úrovni. Taková regionální ujednání nesmějí být v rozporu ani s touto Ústavou, ani s Úmluvou.

HLAVA VII

Zvláštní ustanovení týkající se radiokomunikací

ČLÁNEK 44 (CS)

ZSU

Užívání kmitočtového spektra, jakož i oběžné dráhy geostacionárních družic a jiných oběžných drah

ZSU 196

2 Členské státy musejí mít při užívání kmitočtových pásem pro radiokomunikační služby na zřeteli, že rádiové kmitočty a s nimi spojené oběžné dráhy, včetně oběžné dráhy geostacionárních družic, jsou omezené přírodní zdroje a že je třeba užívat je racionálně, účinně a hospodárně, v souladu s ustanoveními Radiokomunikačního řádu tak, aby měly jednotlivé země nebo skupiny zemí k těmto oběžným drahám a k těmto kmitočtům spravedlivý přístup, s přihléDNUtím ke zvláštním potřebám rozvojových zemí a k zeměpisné poloze některých zemí.

ČLÁNEK 45 (CS)

Škodlivé rušení

ZSU 197

1 Všechny stanice, ať je jejich účel jakýkoliv, musejí být zřizovány a provozovány tak, aby nepůsobily škodlivé rušení radiokomunikačním službám nebo komunikacím ostatních členských států, uznaných provozovatelů a ostatních provozovatelů, kteří jsou řádně oprávněni k zajišťování radiokomunikační služby a kteří fungují v souladu s ustanoveními Radiokomunikačního řádu.

ZSU 198

2 Každý členský stát se zavazuje, že bude vyžadovat od jím oprávněných provozovatelů a od ostatních provozovatelů pro tento účel řádně oprávněných, aby dodržovali jednotlivá ustanovení výše uvedeného bodu 197.

ZSU 199

3 Dále členské státy uznávají nutnost činit veškerá prakticky uskutečnitelná opatření s cílem zabránit tomu, aby činnost elektrických přístrojů a zařízení všeho druhu působila škodlivé rušení radiokomunikačním službám nebo komunikacím uvedeným výše v bodu 197.

ČLÁNEK 47 (CS)

Falešné nebo klamné tísňové, naléhavé, bezpečnostní nebo identifikační signály

ZSU 201

Členské státy se zavazují, že budou podnikat patřičná opatření pro potlačení přenosu nebo oběhu falešných nebo klamných signálů tísňové, naléhavé, bezpečnostní nebo identifikační povahy, a že budou spolupracovat při lokalizaci a identifikaci stanic vysílajících tyto signály a spadajících pod jejich soudní pravomoc.

ČLÁNEK 48 (CS)

Zařízení služeb národní obrany

ZSU 202

1 Členské státy mají plnou volnost pokud jde o vojenská radiokomunikační zařízení.

HLAVA VIII

Vztahy s Organizací spojených národů, s ostatními mezinárodními organizacemi a s nečlenskými státy

ČLÁNEK 51 (CS)

Vztahy s nečlenskými státy

ZSU 207

Všechny členské státy si vyhrazují pro sebe a pro uznané provozovatele možnost stanovit podmínky, za kterých dovolí výměnu telekomunikačních zpráv se státem, který není členským státem Unie. Přijme-li členský stát telekomunikační zprávu od nečlenského státu, musí tuto zprávu dopravit dále a pokud se zpráva dopravuje po telekomunikačních linkách některého členského státu, platí pro ni závazná ustanovení této Ústavy, Úmluvy a administrativních předpisů a podléhá rovněž normálním poplatkům.

HLAVA IX

Závěrečná ustanovení

ČLÁNEK 52 (CS)

Ratifikace, přijetí nebo schválení

ZSU 208

1 Tato Ústava a Úmluva jsou ratifikovány, přijaty nebo schváleny současně každým signatářským členským státem, v souladu s jeho ústavními pravidly, ve formě jediné listiny. Tato listina bude uložena co nejdříve u generálního tajemníka. Generální tajemník bude členské státy o uložení každé takové listiny informovat.

ZSU 209

1) Po dobu dvou let od data vstupu této Ústavy a Úmluvy v platnost bude signatářský členský stát, i když neuložil ratifikační, přijímací nebo schvalovací listinu podle výše uvedeného bodu 208, požívat členských práv podle bodů 25 až 28 této Ústavy.

ZSU 210

2) Po uplynutí doby dvou let od vstupu této Ústavy a Úmluvy v platnost signatářský členský stát, který neuložil ratifikační, přijímací nebo schvalovací listinu v souladu s výše uvedeným bodem 208, již nebude oprávněn hlasovat na žádné konferenci Unie, ani zasedání Rady, zasedání jakéhokoliv Sektoru Unie či v korespondenčních konzultacích vedených podle příslušných ustanovení této Ústavy a Úmluvy, dokud takovou listinu neuloží. Jeho práva, mimo práva hlasovacího, tím nejsou dotčena.

ČLÁNEK 53 (CS)

Přistoupení

ZSU 212

1 Členský stát, který není signatářem této Ústavy a Úmluvy, nebo, s výhradou ustanovení článku 2 této Ústavy, jakýkoliv jiný stát v tomto článku zmíněný, může k této Ústavě a Úmluvě kdykoliv přistoupit. Takové přistoupení se provede současně formou jediné listiny zahrnující jak Ústavu, tak i Úmluvu.

ZSU 213

2 Listina o přistoupení se ukládá u generálního tajemníka, který ihned po přijetí listiny oznámí členským státům její uložení a každému z nich zašle její jednu ověřenou kopii.

ČLÁNEK 54 (CS)

Administrativní předpisy

DNU 216A

Administrativní předpisy uvedené výše v bodu 216 zůstávají v platnosti, s výhradou změn, které lze přijmout a uvést v platnost použitím bodů 89 a 146 této Ústavy. Jakákoliv změna administrativních předpisů, částečná nebo úplná, vstupuje v platnost od data nebo dat v ní uvedených výlučně pro členské státy, které před tímto datem či těmito daty oznámily generálnímu tajemníkovi svůj souhlas s takovou změnou a jejím dodržováním.

ZU 217

DNU 217A

Souhlas členského státu být vázán částečnou nebo úplnou změnou administrativních předpisů se provádí formou ratifikační, přijímací, schvalovací či přístupové listiny k této změně s jejím uložením u generálního tajemníka anebo sdělením generálnímu tajemníkovi obsahujícím vyjádření souhlasu členského státu být vázán touto změnou.

DNU 217B

Kterýkoliv členský stát rovněž může sdělit generálnímu tajemníkovi, že ratifikace, přijetí a schválení změn či přistoupení ke změnám této Ústavy nebo Úmluvy podle článku 55 této Ústavy nebo článku 42 Úmluvy pro něj znamená souhlas být vázán jakoukoliv, částečnou či úplnou změnou administrativních předpisů, tak jak ji přijala příslušná konference před podpisem dotčených změn této Ústavy nebo Úmluvy.

DNU 217C

Sdělení podle výše uvedeného bodu 217B provádí členský stát při uložení své ratifikační, přijímací, schvalovací či přístupové listiny ke změnám této Ústavy nebo Úmluvy.

DNU 217D

Jakákoliv změna administrativních předpisů je prováděna prozatímně od data vstupu změny v platnost ve vztahu ke každému členskému státu, který podepsal tuto změnu a nesdělil generálnímu tajemníkovi svůj souhlas být změnou vázán podle výše uvedených bodů 217A a 217. Toto prozatímní provádění má účinnost pouze v případě, že dotčený členský stát nevznesl výhradu při podpisu změny.

ZSU 218

4 Toto prozatímní provádění trvá pro členský stát do doby, než sdělí generálnímu tajemníkovi své rozhodnutí k souhlasu být vázán takovou změnou.

ZU 219 až 221

AD 221A

Jestliže členský stát nesdělí generálnímu tajemníkovi své rozhodnutí o souhlasu se změnou a jejím dodržováním podle výše uvedeného bodu 218 ve lhůtě třicet šesti měsíců od data nebo dat vstupu změny v platnost, je tento členský stát nahlížen jako kdyby vyjádřil svůj souhlas být touto změnou vázán.

DNU 221B

Jakékoliv prozatímní provádění ve smyslu bodu 217D nebo jakýkoliv souhlas být vázán podle bodu 221A se rozumí včetně všech výhrad, které dotčený členský stát mohl vyjádřit při podpisu změny. Veškerý souhlas být vázán změnou podle výše uvedených bodů 216A, 217A, 217B a 218 se rozumí včetně všech výhrad, které dotčený členský stát mohl vyjádřit při podpisu administrativních předpisů nebo jakékoliv do nich zanesené změny, za podmínky, že tento členský stát trvá na výhradě, když generálnímu tajemníkovi sděluje svůj souhlas být vázán.

ZU 222

ZSU 223

7 Generální tajemník informuje neprodleně členské státy o veškerých sděleních obdržených na základě tohoto článku.

ČLÁNEK 55 (CS)

Ustanovení ke změnám této Ústavy

ZSU 224

Kterýkoliv členský stát Unie může předložit libovolný návrh na změnu této Ústavy. Takový návrh musí být, v zájmu jeho včasného rozeslání všem členským státům Unie k posouzení, doručen generálnímu tajemníkovi nejpozději osm měsíců před stanoveným dnem zahájení Konference vládních zmocněnců. Generální tajemník rozešle návrh co nejdříve, nejpozději však šest měsíců před tímto dnem, všem členským státům Unie.

ZSU 225

2 Jakýkoliv návrh úpravy změny navržené podle výše uvedeného bodu 224 však může být předložen členským státem nebo jeho delegací kdykoliv během Konference vládních zmocněnců.

ZSU 228

5 Platí všeobecná ustanovení týkající se konferencí a Jednací řád konferencí a jiných zasedání, pokud není v předcházejících odstavcích tohoto článku, které mají přednost, stanoveno jinak.

ZSU 229

6 Veškeré změny této Ústavy přijaté Konferencí vládních zmocněnců vstupují v platnost k datu určenému konferencí, a to jako celek a ve formě jediné listiny, mezi členskými státy, které před tímto datem uložily své ratifikační, přijímací, schvalovací nebo přístupové listiny k této Ústavě a k pozměňovací listině. Ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení pouze k části této pozměňovací listiny je vyloučeno.

ZSU 230

7 Generální tajemník oznamuje všem členským státům uložení každé ratifikační, přijímací, schvalovací nebo přístupové listiny.

ČLÁNEK 56 (CS)

Řešení sporů

ZSU 233

1 Členské státy mohou řešit své spory k otázkám týkajícím se výkladu a provádění této Ústavy, Úmluvy a administrativních předpisů jednáním, diplomatickou cestou nebo podle postupů stanovených dvoustrannými nebo vícestrannými dohodami uzavřenými mezi nimi za účelem řešení mezinárodních sporů, případně podle jakéhokoliv jiného vzájemně dohodnutého postupu.

ZSU 234

2 Jestliže není ani jeden z těchto postupů řešení přijat, má každý člen, který je stranou sporu, možnost odvolat se k arbitráži podle postupu stanoveného v Úmluvě.

ZSU 235

3 Fakultativní protokol o povinném řešení sporu tykajících se teto Ústavy, Úmluvy a administrativních předpisů bude použit mezi členskými státy, které jsou stranami tohoto protokolu.

ČLÁNEK 57 (CS)

Vypovězení této Ústavy a Úmluvy

ZSU 236

1 Každý členský stát, který ratifikoval, přijal či schválil tuto Ústavu a Úmluvu anebo k nim přistoupil, má právo je vypovědět. V takovém případě musejí být tato Ústava i Úmluva vypovězeny současně, v jediné listině, a to oznámením adresovaným generálnímu tajemníkovi. Po obdržení takového oznámení o něm generální tajemník informuje ostatní členské státy.

ČLÁNEK 58 (CS)

Vstup v platnost a související otázky

ZSU 241

4 Originál této Ústavy a Úmluvy vypracovaný v jazyce anglickém, arabském, čínském, španělském, francouzském a ruském zůstane uložen v archivu Unie. Generální tajemník zašle v požadovaných jazycích, jednu ověřenou kopii každému ze signatářských členských států.

ČÁST IIDatum vstupu v platnost

Změny obsažené v této listině vstoupí v platnost 1. ledna 2000 jako celek a jediná listina mezi členskými státy, které budou k tomuto datu stranami Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) a které před tímto datem uloží k této jejich ratifikační listinu, přijímací, schvalovací nebo přístupovou listinu.


NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní vládní zmocněnci podepsali originál této listiny měnící Ústavu Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) ve znění Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994).

Minneapolis, 6. listopadu 1998

Poznámky pod čarou

* Podle usnesení 70 (Minneapolis, 1998) o uplatňování zásady rovnosti pohlaví v ITU musejí být základní dokumenty Unie (Ústava a Úmluva) nahlíženy tak, jako by byly sepsány v jazyce nerozlišujícím pohlaví.


PŘÍLOHA (CS)

Definice některých pojmů užívaných v této Ústavě, v Úmluvě a v administrativních předpisech Mezinárodní telekomunikační Unie

DNU 1001A

Členský stát: stát, který je považován za člena Mezinárodní telekomunikační Unie podle ustanovení článku 2 této Ústavy.

DNU 1001B

Člen Sektoru: subjekt nebo organizace oprávněná účastnit se činností některého ze Sektorů podle ustanovení článku 19 Úmluvy.

DNU 1005

Delegace: všichni delegáti a případně zástupci, poradci, přidělenci nebo tlumočníci vyslaní týmž členským státem.

Každý členský stát může sestavit delegaci podle vlastního uvážení. Zejména do ní může zařadit jakožto delegáty, mimo jiné, poradce nebo přidělence, osoby patřící k jakémukoliv subjektu či jakékoliv organizaci oprávněné podle příslušných ustanovení Úmluvy.

ZSU 1006

Delegát: osoba vyslaná vládou členského státu na Konferenci vládních zmocněnců nebo osoba zastupující vládu nebo správu členského státu na jiné konferenci či schůzi Unie.

ZSU 1008

Uznaný provozovatel: jakýkoliv výše popsaný provozovatel, jenž provozuje veřejnou komunikační nebo rozhlasovou službu a jemuž jsou povinnosti podle článku 6 této Ústavy uloženy členským státem, na jehož území má sídlo, anebo členským státem, který oprávnil tohoto provozovatele zřídit a provozovat telekomunikační službu na svém území.


LISTINA MĚNÍCÍ ÚMLUVU MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE

(ŽENEVA, 1992)

ve znění

Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994)

(Změny schválené Konferencí vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998)) *

ČÁST I

Předmluva

Na základě a v souladu s příslušnými ustanoveními Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva, 1992) ve znění Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994), a především podle ustanovení jejího článku 42, Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Minneapolis, 1998), přijala k této Úmluvě dále uvedené změny:

* Podle usnesení 70 (Minneapolis, 1998) o uplatňování zásady rovnosti pohlaví v ITU musejí být základní dokumenty Unie (Ústava a Úmluva) nahlíženy tak, jako by byly sepsány v jazyce nerozlišujícím pohlaví.

HLAVA I

Fungování Unie

ODDÍL 1

ČLÁNEK 1 (CS)

Konference vládních zmocněnců

ZSU 2

2) Je-li to prakticky možné jsou přesné místo a data konání Konference vládních zmocněnců stanovena předcházející Konferencí vládních zmocněnců; v opačném případě je určuje Rada se souhlasem většiny členských států.

ZSU 4

a) na základě žádosti nejméně jedné čtvrtiny členských států, které žádost zašlou jednotlivě generálnímu tajemníkovi;

ZSU 6

2) Tyto změny vyžadují souhlas většiny členských států.

ČLÁNEK 2 (CS)

Volby a související otázky

Rada

ZSU 7

1 S výjimkou míst uprázdněných za podmínek uvedených níže v bodech 10 a 12 plní členské státy zvolené do Rady své funkce až do data, kdy je zvolena nová Rada. Mohou být opětovně zvoleny.

ZSU 8

2

1) Jestliže mezi dvěma Konferencemi vládních zmocněnců dojde k uprázdnění místa v Radě, náleží toto místo členskému státu, který získal při poslední volbě nejvíce hlasů mezi nezvolenými členskými státy téhož regionu.

ZSU 9

2) Jestliže z jakéhokoliv důvodu nelze obsadit místo podle postupu uvedeného výše v bodu 8, předseda Rady vyzve ostatní členské státy regionu, aby předložily svou kandidaturu ve lhůtě jednoho měsíce od vydání takové výzvy.

Na konci tohoto období předseda vyzve členské státy, aby zvolily do Rady nový členský stát. Volba probíhá korespondenčním tajným hlasováním. Požadována je tatáž většina, která je uvedena výše. Nový členský stát Rady zůstává ve funkci až do doby, kdy příští příslušná Konference vládních zmocněnců zvolí Radu novou.

ZSU 12

b) když se členský stát vzdá svých funkcí členského státu Rady.

ČLÁNEK 3 (CS)

ZSU

Další konference a shromáždění

ZSU 23

1 Podle příslušných ustanovení Ústavy jsou níže uvedené světové konference a shromáždění obvykle svolávány v době mezi dvěma Konferencemi vládních zmocněnců:

ZSU 24

a) jedna nebo dvě Světové radiokomunikační konference;

ZSU 25

b) jedno Světové shromáždění pro standardizaci telekomunikací;

ZSU 27

d) jedno nebo dvě Radiokomunikační shromáždění;

ZU 29

ZSU 30

- jedno Světové shromáždění pro standardizaci telekomunikací může být svoláno jako dodatečné;

ZSU 33

b) na doporučení předcházející světové konference nebo shromáždění dotčeného Sektoru, s výhradou souhlasu Rady; v případě Radiokomunikačního shromáždění je doporučení shromáždění předáno na příští Světové radiokomunikační konferenci k vyjádření Radě.

ZSU 34

c) na žádost nejméně jedné čtvrtiny členských států, které žádost jednotlivě zašlou generálnímu tajemníkovi;

ZSU 39

c) na žádost nejméně jedné čtvrtiny členských států patřících do dotčeného regionu a zaslavších jednotlivě svou žádost generálnímu tajemníkovi;

ZSU 41

5

1) Přesné místo a data konání světové nebo regionální konference či shromáždění Sektoru mohou být stanoveny Konferencí vládních zmocněnců.

ZSU 42

2) Jestliže ve výše uvedené věci nebude rozhodnuto, stanoví Rada přesné místo a přesnou dobu konání světové konference nebo Radiokomunikačního shromáždění Sektoru se souhlasem většiny členských států, a regionální konference se souhlasem většiny členských států patřících do dotčeného regionu; v obou případech platí ustanovení níže uvedeného bodu 47.

ZSU 44 a) na žádost alespoň jedné čtvrtiny členských států v případě světové konference nebo shromáždění Sektoru nebo jedné čtvrtiny členských států patřících do dotčeného regionu, v případě konference regionální. Žádosti jsou zasílány jednotlivě generálnímu tajemníkovi, který je předá Radě ke schválení;

ZSU 46

2) V případech uvedených výše v bodech 44 a 45, jsou navržené změny definitivně přijaty pouze za podmínky souhlasu většiny členských států, pokud jde o světovou konferenci nebo shromáždění Sektoru, nebo většinou členských států patřících do dotčeného regionu, pokud jde o konferenci regionální, s výhradou ustanovení níže uvedeného bodu 47.

ZSU 47

7 V případě konzultací uvedených v bodech 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 a 312 této Úmluvy nejsou do výpočtu většiny zahrnuty členské státy, které ve lhůtě stanovené Radou nevyjádřily své stanovisko a jsou tak považovány za nezúčastnivší se takové konzultace. Pokud počet obdržených stanovisek nepřesáhne polovinu počtu členských států, které byly požádány o konzultaci přistoupí se k další konzultaci, jejíž výsledek je určující bez ohledu na počet odevzdaných hlasů.

ODDÍL 2

ČLÁNEK 4 (CS)

Rada

ZSU 50

1 Počet členských států Rady je stanoven Konferencí vládních zmocněnců, která se koná každé čtyři roky.

ZSU 50A

2 Tento počet nesmí přesáhnout 25 % celkového počtu členských států.

ZSU 53

3) Mezi řádnými zasedáními může být Rada svolána předsedou na základě žádosti většiny členských států nebo z iniciativy předsedy Rady za podmínek uvedených v bodu 18 této Úmluvy, a to většinou do sídla Unie.

ZSU 55

4 Na začátku každého řádného zasedání Rada volí svého vlastního předsedu a místopředsedu ze zástupců členských států v Radě a při použití rotačního principu mezi regiony. Předseda a místopředseda vykonávají svou funkci až do zahájení příštího řádného zasedání a nejsou znovuzvolitelní. V případě nepřítomnosti předsedy vykonává jeho funkci místopředseda.

ZSU 56

5 V rámci možností je osoba určená členským státem k zasedání v Radě osobou pracující v telekomunikační správě nebo má přímou odpovědnost za tuto správu či je jí přímo odpovědná; musí být kvalifikovaná na základě svých zkušeností v oblasti telekomunikačních služeb.

ZSU 57

6 Unie hradí každému ze zástupců členských států Rady pouze výlohy, které z důvodu výkonu své funkce na zasedáních Rady vydal za cestu, ubytování, a pojištění.

ZSU 58

7 Zástupce každého členského státu Rady má právo účastnit se jako pozorovatel všech schůzí Sektorů Unie.

ZSU 60

9 Generální tajemník, zástupce generálního tajemníka a ředitelé Úřadů mají právo účastnit se jednání Rady, avšak bez možnosti hlasovat. Rada ale může pořádat zasedání vyhrazená pouze zástupcům členských států Rady.

DNU 60A

Členský stát, který není členem Rady, může po předběžném oznámení generálnímu tajemníkovi vyslat na své náklady pozorovatele na zasedání Rady, jejích komisí a pracovních skupin. Tento pozorovatel nemá ani hlasovací právo, ani právo proslovu.

ZSU 61

10 Rada každoročně projednává zprávu, kterou vypracoval generální tajemník k provádění strategického plánu přijatého Konferencí vládních zmocněnců, a vyjadřuje k ní svá stanoviska.

ZSU 69

3) přijímá rozhodnutí potřebná pro zajištění spravedlivého geografického zastoupení v řadách zaměstnanců Unie a také pro zajištění patřičného zastoupení žen v provozních i vyšších profesních kategoriích a kontroluje plnění těchto rozhodnutí;

ZSU 73

7) projednává a sestavuje dvouletý rozpočet Unie a projednává výhledový rozpočet pro další dvouletý cyklus po daném účetním období, se zřetelem na rozhodnutí Konference vládních zmocněnců podle bodu 50 Ústavy a na finanční limity touto Konferencí stanovené podle ustanovení bodu 51 Ústavy; dbá na maximální hospodárnost, avšak dodržuje závazek vůči Unii, a sice co nejrychleji dosahovat uspokojivých výsledků. Při tomto Rada zároveň přihlíží k hlediskům Koordinačního výboru obsaženým ve zprávě generálního tajemníka, jak je uvedeno v bodu 86 této Úmluvy, a ke zprávě o finančním hospodaření, uvedené v bodu 101 této Úmluvy;

ZSU 75

9) činí kroky potřebné pro svolání konferencí nebo shromáždění Unie a dává Generálnímu sekretariátu Unie a Sektorům Unie, se souhlasem většiny členských států v případě světové konference nebo shromáždění a se souhlasem většiny členských států dotčeného regionu v případě konference regionální, příslušné pokyny týkající se technické a další pomoci při přípravě a organizaci konferencí a shromáždění;

ZSU 79

13) s předchozím souhlasem většiny členských států činí veškerá potřebná opatření k prozatímnímu řešení případů neupravených Ústavou, touto Úmluvou, administrativními předpisy a jejich přílohami, a u nichž nelze s řešením vyčkat do příští příslušné konference;

ZSU 81

15) po každém svém zasedání zasílá členským státům v co nejkratším termínu stručné zprávy o své činnosti, jakož i veškeré další dokumenty, které považuje za užitečné;

ODDÍL 3

ČLÁNEK 5 (CS)

Generální sekretariát

ZSU 86

c) připravuje, za pomoci Koordinačního výboru, a předkládá Radě zprávu o vývoji situace v telekomunikacích od poslední Konference vládních zmocněnců, s doporučeními pro výhledovou politiku a strategii Unie, včetně předpokládaných finančních dopadů;

DNU 86A

cc) koordinuje provádění strategického plánu schváleného Konferencí vládních zmocněnců a připravuje výroční zprávu o jeho plnění, kterou předkládá k posouzení Radě.

DNU 87A

dd) každoročně vypracovává a k posouzení Radě předkládá operativní a finanční plán činností, které provádějí zaměstnanci Generálního sekretariátu s cílem usnadnit plnění strategického plánu.

ZSU 100

q) po konzultaci s Koordinačním výborem a po provedení všech možných úsporných opatření připravuje a Radě předkládá návrh dvouletého rozpočtu zahrnujícího výdaje Unie, s přihlédnutím k finančním limitům stanoveným Konferencí vládních zmocněnců. Tento návrh rozpočtu se skládá z globálního rozpočtu, který zahrnuje rozpočtové náklady všech tří Sektorů, sestavené v souladu s rozpočtovými směrnicemi generálního tajemníka, a je vypracován ve dvou verzích. První verze předpokládá nulový růst příspěvkové jednotky, druhá růst nižší nebo rovnající se limitům určeným Konferencí vládních zmocněnců, s případným odečtením částek převedených na účet rezerv. Usnesení o rozpočtu je po jeho schválení Radou zasláno členským státům pro informaci.

ZSU 102

s) za pomoci Koordinačního výboru vypracovává výroční zprávu o činnosti Unie a po schválení Radou ji předává všem členským státům;

DNU 102A

ss) spravuje agendu zvláštních ujednání uvedených v bodu 76A Ústavy, přičemž náklady na tuto činnost jsou hrazeny signatáři těchto ujednání, formou dohody mezi nimi a generálním tajemníkem.

ODDÍL 4

ČLÁNEK 6 (CS)

Koordinační výbor

ZSU 109 2 Výbor se snaží přijímat své závěry jednohlasně. Jestliže nezíská podporu

většiny členů Výboru může předseda, za výjimečných okolností, přijmout rozhodnutí na vlastní odpovědnost, pokud podle jeho názoru vyřešení dotčených otázek nestrpí odkladu do příštího zasedání Rady. V takovém případě neprodleně vypracuje zprávu o těchto otázkách a zašle ji písemně členským státům Rady, s předložením důvodů přijetí těchto rozhodnutí a s uvedením písemných stanovisek ostatních ělenů Výboru. Pokud nejsou otázky projednávané za těchto okolností naléhavé, ale jsou nicméně důležité, musejí být postoupeny k projednání Radě na jejím příštím zasedání.

ODDÍL 5

Sektor radiokomunikací ČLÁNEK 7 (CS)

Světové radiokomunikační konference

ZSU 117

d) určení témat, která mají Radiokomunikační shromáždění a studijní komise pro radiokomunikace projednat, jakož i otázky, které má toto Shromáždění projednat ve vztahu k budoucím Radiokomunikačním konferencím.

ZSU 118

2) Předběžný pořad jednání má být stanoven šest let předem, definitivní pořad jednání je určen Radou, pokud možno dva roky před konáním Konference, se souhlasem většiny členských států a s výhradou ustanovení bodu 47 této Úmluvy. Tyto dvě verze pořadu jednání vycházejí z doporučení Světové radiokomunikační konference, s použitím ustanovení 126 této Úmluvy.

ZSU 121

a) na žádost nejméně jedné čtvrtiny členských států, které tuto žádost zašlou jednotlivě generálnímu tajemníkovi a ten ji postoupí Radě ke schválení; nebo

ZSU 123

2) Návrhy na změny pořadu jednání Světové radiokomunikační konference jsou definitivně přijímány až po většinovém souhlasu členských států, s výhradou ustanovení bodu 47 této Úmluvy.

ČLÁNEK 8 (CS)

Radiokomunikační shromáždění

ZSU 131

1) projednává zprávy studijních komisí vypracované podle bodu 157 této

Úmluvy a schvaluje, pozměňuje nebo zamítá návrhy na doporučení obsažená v těchto zprávách, projednává zprávy Poradní skupiny pro radiokomunikace, vypracované v souladu s ustanoveními bodu 160H této Úmluvy.

ZSU 136

6) podává příští Světové radiokomunikační konferenci zprávu o postupu prací na bodech, které by mohly být zařazeny na program jednání budoucích Radiokomunikačních konferencí.

DNU 137A

Radiokomunikační shromáždění může zaslat Poradní skupině pro radiokomunikace k vyjádření některé specifické body spadající do kompetence této skupiny.

ČLÁNEK 9 (CS)

Regionální radiokomunikační konference

ZSU 138

Na pořadu jednání Regionálních radiokomunikačních konferencí mohou být pouze témata z oblasti radiokomunikací mající regionální charakter, včetně pokynů určených Výboru pro Radiokomunikační řád a Radiokomunikačnímu úřadu a reflektujících činnost dotčeného regionu, za podmínky, že tyto pokyny nejsou v rozporu se zájmy jiných regionů. Projednávány mohou být pouze otázky zařazené na pořad jednání. Pro Regionální radiokomunikační konference platí ustanovení bodů 118 a 123 této Úmluvy, avšak pouze pro členské státy dotčeného regionu.

ZU 139

ČLÁNEK 11 (CS)

Studijní komise pro radiokomunikace

ZSU 149

2

1) Studijní komise pro radiokomunikace se zabývají otázkami přijatými podle postupu stanoveného Radiokomunikačním shromážděním a vypracovávají návrhy doporučení, které jsou přijímány v souladu s postupem uvedeným v bodech 246A až 247 této Úmluvy.

DNU 149B

2) Studijní komise pro radiokomunikace se rovněž zabývají tématy stanovenými v usneseních a doporučeních Světových radiokomunikačních konferencí. Výsledky jejich studijní činnosti jsou obsaženy v doporučeních nebo zprávách vypracovaných podle níže uvedeného bodu 156.

ZSU 150

3) S výhradou ustanovení níže uvedeného bodu 158 se studie výše zmíněných otázek a témat týká především:

ZSU 151

a) využívání rádiového spektra v pozemních a kosmických radiokomunikacích a v radiokomunikacích, které využívají oběžnou dráhu geostacionárních družic či jiné oběžné dráhy;

ZSU 155

3) Tyto studie se zpravidla netýkají otázek ekonomického charakteru, avšak v případech předpokládajících srovnání mezi několika technickými nebo operačními řešeními mohou být ekonomické faktory také vzaty v úvahu.

DNU

ČLÁNEK 11A (CS)

Poradní skupina pro radiokomunikace

DNU 160A

1 Poradní skupina pro radiokomunikace je otevřena účasti zástupců správ členských zemí a zástupců členů Sektoru, jakož i předsedů studijních komisí; jedná prostřednictvím ředitele.

DNU 160B 2 Poradní skupina pro radiokomunikace:

DNU 160C

1) projednává priority, programy, operace, finanční a strategické otázky týkající se Radiokomunikačních shromáždění, studijních komisí a přípravy Radiokomunikačních konferencí, jakož i veškeré další otázky předložené některou konferencí Unie, Radiokomunikačním shromážděním nebo Radou;

DNU 160D

2) projednává pokroky dosažené v plnění pracovního programu sestaveného podle ustanovení bodu 132 této Úmluvy;

DNU 160E

3) vydává směrné pokyny týkající se prací studijních komisí;

DNU 160F

4) doporučuje opatření mající zejména podpořit spolupráci a koordinaci s dalšími orgány pro standardizaci, se Sektorem pro standardizaci telekomunikací, Sektorem pro rozvoj telekomunikací a s Generálním sekretariátem;

DNU 160G

5) přijímá si své vlastní pracovní metody slučitelné s metodami přijatými Radiokomunikačním shromážděním;

DNU 160H

6) vypracovává zprávu pro ředitele Radiokomunikačního úřadu, v níž uvádí opatření přijatá ve vztahu k výše uvedeným bodům.

ČLÁNEK 12 (CS)

Radiokomunikační úřad

ZSU 164

a) koordinuje přípravné práce studijních komisí a Úřadu, oznamuje členským státům a členům Sektorů výsledky těchto prací, získává jejich stanoviska a předkládá Konferenci souhrnnou zprávu, která může obsahovat i návrhy týkající se předpisů;

ZSU 169

b) zasílá všem členským státům jednací řád Výboru a shromažďuje připomínky k řádu obdržené od jednotlivých správ;

DNU 175A

3b) poskytuje potřebnou podporu Poradní skupině pro radiokomunikace a každoročně předkládá členským státům a členům Sektoru radiokomunikací i Radě výsledky prací Poradní skupiny;

DNU 175B

3c) činí konkrétní opatření k usnadnění účasti rozvojových zemí v pracích studijních komisí pro radiokomunikace.

ZSU 177

realizuje studie a na jejich základě podává svá stanoviska ohledně provozování maximálního počtu radiokomunikačních kanálů v těch částech spektra, ve kterých je možný vznik škodlivého rušení, a ohledně spravedlivého, efektivního a hospodárného využívání oběžné dráhy geostacionárních družic, s přihlédnutím k potřebám členských států požadujícím pomoc, ke zvláštním potřebám rozvojových zemí, jakož i k zeměpisné poloze některých zemí;

ZSU 178

b) vyměňuje s členskými státy a členy Sektoru data ve formě umožňující strojové čtení, jakož i v jiných formách, vypracovává a aktualizuje dokumenty a databáze Sektoru radiokomunikací a činí, podle potřeby spolu s generálním tajemníkem, veškerá opatření nutná pro zajištění jejich zveřejnění v úředních jazycích Unie podle bodu 172 Ústavy;

ZSU 180

d) informuje formou zprávy předložené na Světové radiokomunikační konferenci o činnosti Sektoru od poslední Konference; není-li plánována žádná Světová radiokomunikační konference, předkládá zprávu o činnosti Sektoru za období dvou let od poslední Konference Radě a pro informaci také členským státům a členům Sektoru;

DNU 181A

ee) každý rok vypracovává a dává k posouzení Poradní skupině pro radiokomunikace, podle článku 1A této Úmluvy, a sděluje Radě operativní a finanční plán činností, které má provádět Úřad za účelem podpory celého Sektoru.

ODDÍL 6

Sektor pro standardizaci telekomunikací ČLÁNEK 13 (CS)

ZSU

Světové shromáždění pro standardizaci telekomunikací

ZSU 184

1 Podle bodu 104 Ústavy se Světové shromáždění pro standardizaci telekomunikací svolává za účelem projednání specifických otázek vztahujících se ke standardizaci telekomunikací.

ZSU 185

2 Témata, která má projednat Světové shromáždění pro standardizaci telekomunikací a která jsou předmětem doporučení, jsou témata přijatá tímto Shromážděním podle vlastních postupů anebo daná Konferencí vládních zmocněnců, jinou konferencí či Radou.

ZSU 186

3 Podle ustanovení bodu 104 Ústavy, shromáždění:

ZSU 187

a) projednává zprávy vypracované studijními komisemi podle ustanovení bodu 194 této Úmluvy a schvaluje, pozměňuje nebo zamítá návrhy na doporučení obsažená v těchto zprávách, projednává zprávy vypracované Poradní skupinou pro standardizaci telekomunikací, vypracované s ustanoveními bodů 197J a 197K této Úmluvy;

ZSU 190

soustřeďuje, nakolik je to možné, otázky důležité pro rozvojové země, v zájmu usnadnění účasti těchto zemí na jejích pracích;

DNU 191A

4 Světové shromáždění pro standardizaci telekomunikací může svěřit Poradní skupině pro standardizaci telekomunikací specifické otázky spadající do její kompetence s uvedením opatření, která mají být v těchto otázkách učiněna.

DNU 191B

5 Světovému shromáždění pro standardizaci telekomunikací předsedá osoba určená vládou země, kde se Shromáždění koná anebo, v případě jeho konání v sídle Unie, osoba zvolená samotným Shromážděním; předsedovi asistují místopředsedové volení Shromážděním.

ČLÁNEK 14 (CS)

Studijní komise pro standardizaci telekomunikací

ZSU 192

1

1) Studijní komise pro standardizaci telekomunikací projednávají body přijaté podle postupu stanoveného Světovým telekomunikačním shromážděním a vypracovávají návrhy doporučení, která jsou přijímána v souladu s postupem uvedeným v bodech 246A až 247 této Úmluvy.

ZSU 194

3) Každá studijní komise vypracovává pro Světové shromáždění pro standardizaci telekomunikací zprávu o postupu svých prací, doporučení přijatá v souladu s konzultační procedurou podle výše uvedeného bodu 192 a návrhy nových nebo revidovaných doporučení, které projedná Shromáždění.

ZSU 197

4 Pro usnadnění přehledu o činnostech v Sektoru pro standardizaci telekomunikací mají být učiněna opatření k podpoře spolupráce a koordinace s ostatními příslušnými organizacemi zabývajícími se standardizací telekomunikací a se Sektorem radiokomunikací, jakož i se Sektorem pro rozvoj telekomunikací. Světové shromáždění pro standardizaci telekomunikací stanovuje specifické povinnosti, podmínky účasti a pravidla provádění těchto opatření.

DNU

ČLÁNEK 14A (CS)

Poradní skupina pro standardizaci telekomunikací

DNU 197C

1 Poradní skupina pro standardizaci telekomunikací je otevřena účasti zástupců správ členských států a členů Sektoru, jakož i předsedům studijních komisí.

DNU 197D

2 Poradní skupina pro standardizaci telekomunikací:

DNU 197E

1) projednává priority, programy, operace, finanční a strategické otázky vztahující se k činnostem Sektoru pro standardizaci telekomunikací;

DNU 197F

2) projednává pokroky dosažené v plnění pracovního programu stanoveného podle ustanovení bodu 188 této Úmluvy;

DNU 197G

3) vydává směrné pokyny týkající se prací studijních komisí;

DNU 197H

4) doporučuje opatření zaměřená zejména na podporu spolupráce a koordinace s jinými příslušnými organizacemi, jakož i se Sektorem radiokomunikací, Sektorem pro rozvoj telekomunikací a Generálním sekretariátem;

DNU 1971

5) stanovuje si pracovní metody slučitelné s metodami přijatými Světovým shromážděním pro standardizaci telekomunikací;

DNU 197J

6) vypracovává zprávu pro ředitele Úřadu pro standardizaci telekomunikací a uvádí v ní opatření přijatá ve vztahu k výše uvedeným bodům;

DNU 197K

7) vypracovává zprávu určenou pro Světové shromáždění pro standardizaci telekomunikací o otázkách, které jí byly svěřeny podle bodu 191A; zprávu postupuje řediteli pro její projednání na Shromáždění.

ČLÁNEK 15 (CS)

Úřad pro standardizaci telekomunikací

ZSU 200

a) v součinnosti s předsedy studijních komisí pro standardizaci telekomunikací každý rok aktualizuje pracovní program schválený Světovým shromážděním pro standardizaci telekomunikací.

ZSU 201

b) má právo účastnit se, avšak pouze s hlasem poradním, jednání Světových shromáždění pro standardizaci telekomunikací a studijních komisí pro standardizaci telekomunikací. Ředitel přijímá veškerá opatření potřebná pro přípravu shromáždění a zasedání Sektoru pro standardizaci telekomunikací a konzultuje v této věci s Generálním sekretariátem podle ustanovení bodu 94 této Úmluvy, v případě potřeby i s ostatními Sektory Unie a postupuje s náležitým zřetelem na směrnice Rady pro provádění této přípravy;

ZSU 202

c) zpracovává informace obdržené od správ podle příslušných ustanovení Mezinárodního telekomunikačního řádu nebo rozhodnutí Světové konference pro standardizaci telekomunikací a případně je připravuje k uveřejnění v odpovídající formě;

ZSU 203

d) vyměňuje s členskými státy a členy Sektoru data přístupná strojovému čtení a v jiných formách, vypracovává a v případě potřeby aktualizuje dokumenty a databáze Sektoru standardizace telekomunikací a činí, podle potřeby spolu s Generálním sekretariátem, veškerá opatření pro zajištění jejich zveřejnění v pracovních jazycích Unie podle bodu 172 Ústavy;

ZSU 204

e) informuje formou zprávy, předložené na Světové konferenci pro standardizaci telekomunikací, o činnosti Sektoru od posledního Konference; a v případě, že není svolána druhá Konference, předkládá Radě, jakož i členským státům a členům Sektoru zprávu o činnosti Sektoru během dvou let po poslední Konferenci.

DNU 205A

ff) každý rok vypracovává a dává k posouzení Poradní skupině pro standardizaci telekomunikací a sděluje Radě operativní a finanční plán činností, které má provádět Úřad za účelem podpory celého Sektoru.

DNU 205B

g) poskytuje potřebnou podporu Poradní skupině pro standardizaci telekomunikací a každý rok předkládá členským státům, členům Sektoru a Radě výsledky její práce.

DNU 205C

h) poskytuje pomoc rozvojovým zemím v přípravných pracích na Světovou konferenci pro standardizaci telekomunikací, zejména v projednávání otázek majících pro tyto země prioritní charakter.

ODDÍL 7

Sektor pro rozvoj telekomunikací

ČLÁNEK 16 (CS)

Konference pro rozvoj telekomunikací

ZSU 213

2 Návrh pořadu jednání Konferencí pro rozvoj telekomunikací vypracovává ředitel Úřadu pro rozvoj telekomunikací; generální tajemník jej postupuje ke schválení Radě, se souhlasem většiny členských států v případě Světové konference a se souhlasem většiny členských států patřících do dotčeného regionu v případě regionální konference, s výhradou ustanovení bodu 47 této Úmluvy.

DNU 213A

3 Světová konference pro rozvoj telekomunikací může postoupit Poradní skupině pro rozvoj telekomunikací k vyjádření některé specifické otázky spadající do její kompetence.

ČLÁNEK 17 (CS)

Studijní komise pro rozvoj telekomunikací

DNU 215A

3 Každá studijní komise pro rozvoj telekomunikací připravuje pro Světovou konferenci pro rozvoj telekomunikací zprávu o postupu prací komise, s uvedením případných nových nebo revidovaných návrhů doporučení k projednání na Konferenci.

DNU 215B

4 Studijní komise pro rozvoj telekomunikací projednávají otázky a vypracovávají návrhy doporučení, které musí být schváleny v souladu s postupy uvedenými v bodech 246A až 247 této Úmluvy.

DNU

ČLÁNEK 17A (CS)

Poradní skupina pro rozvoj telekomunikací

DNU 215C

7 Poradní skupina pro rozvoj telekomunikací je otevřena účasti zástupců správ členských států a členů sektoru, jakož i předsedům a místopředsedům studijních komisí.

DNU 215D

8 Poradní skupina pro rozvoj telekomunikací:

DNU 215E

1) projednává priority, programy, operace, finanční otázky a strategie uplatňující se v činnosti Sektoru pro rozvoj telekomunikací;

DNU 215F

2) projednává pokroky dosažené v provádění pracovního programu stanoveného podle ustanovení bodu 209 této Úmluvy;

DNU 215G

3) vydává směrné pokyny vztahující se k práci studijních komisí;

DNU 215H

4) doporučuje opatření zaměřená zejména na podporu spolupráce a koordinace se Sektorem radiokomunikací, Sektorem standardizace telekomunikací a s Generálním sekretariátem, jakož i s dalšími příslušnými rovojovými a finančními institucemi;

DNU 2151

5) stanovuje vlastní pracovní metody slučitelné s metodami přijatými Světovou konferencí pro rozvoj telekomunikací;

DNU 215J

5) vypracovává zprávu určenou řediteli Úřadu pro rozvoj telekomunikací a obsahující opatření přijatá ve vztahu k výše uvedeným bodům;

DNU 215K

9 Zástupci organizací pro dvoustrannou spolupráci a pomoc rozvoji, jakož i vícestranné instituce pro rozvoj mohou být ředitelem pozvány účastnit se zasedání Poradní skupiny.

ČLÁNEK 18 (CS)

Úřad pro rozvoj telekomunikací

ZSU 222

e) předkládá na Světové konferenci pro rozvoj telekomunikací zprávu o činnosti Sektoru od poslední Konference a předává Radě, jakož i členským státům a členům Sektoru zprávu o činnosti tohoto Sektoru během dvou let následujících poslední Konferenci;

(ZSU) 223

f) sestavuje předběžný rozpočet vycházející z nákladů odpovídajících potřebám Sektoru pro rozvoj telekomunikací a postupuje jej generálnímu tajemníkovi, aby byl projednán Koordinačním výborem a zahrnut do rozpočtu Unie;

DNU 223A

ff) každý rok vypracovává a dává k posouzení Poradní skupině pro rozvoj telekomunikací a sděluje Radě operativní a finanční plán činností, které má provádět Úřad za účelem podpory celého Sektoru.

DNU 223B

g) poskytuje potřebnou podporu Poradní skupině pro rozvoj telekomunikací a každý rok informuje členské státy, členy Sektoru pro rozvoj telekomunikací i Radu o výsledcích její práce.

ZSU 224

3 Ředitel pracuje v součinnosti s ostatními zvolenými funkcionáři a snaží se posilovat roli katalyzátoru, kterou Unie hraje za účelem podporování rozvoje telekomunikací; ve spolupráci s ředitelem dotčeného Úřadu přijímá potřebná opatření k podniknutí příslušných akcí, například svolávání informativních schůzí k činnosti příslušného Sektoru.

ZSU 225

4 Na žádost dotčených členských států ředitel, s přispěním ředitelů ostatních Úřadů a případně také generálního tajemníka, provádí studie a poskytuje rady v otázkách týkajících se národních telekomunikací těchto států. V případě, že taková studie předpokládá porovnání několika možných technických řešení, mohou být zohledněny i faktory ekonomické.

zu 227

ODDÍL 8

Ustanovení společná všem třem Sektorům

ČLÁNEK 19 (CS)

Účast subjektů a organizací jiných než telekomunikačních správ na činnostech Unie

ZSU 229

a) uznané provozovatelské, vědecké nebo průmyslové organizace, jakož i finanční a rozvojové instituce, které jsou schváleny příslušným členským státem;

ZSU 230

b) jiné subjekty schválené příslušným členským státem a zabývající se oblastí telekomunikací;

ZSU 233

3 Každá žádost o účast na pracích Sektoru, podaná subjektem podle výše uvedeném v bodu 229 a v souladu s příslušnými ustanoveními Ústavy a této Úmluvy a schválená příslušným členským státem, je tímto státem zasílána generálnímu tajemníkovi.

ZSU 234

4 Každá žádost subjektu uvedeného výše v bodu 230 a předložená příslušným členským státem se vyřizuje podle postupu stanoveného Radou, která také posoudí soulad takové žádosti s uvedeným postupem.

DNU 234A

4a Žádost o přijetí za člena Sektoru podanou některým ze subjektů podle bodu 229 nebo 230 lze rovněž poslat přímo generálnímu tajemníkovi a členské státy, které oprávní uvedené subjekty takto postupovat, o tom informují generálního tajemníka. Subjekty, o nichž členský stát generálního tajemníka neinformoval, nemají možnost zaslat mu svou žádost přímo. Generální tajemník pravidelně aktualizuje a zveřejňuje seznam členských států, které oprávnily subjekty spadající do jejich kompetence nebo pravomoci obrátit se přímo na generálního tajemníka.

DNU 234B

4b Když generální tajemník obdrží od subjektu přímou žádost v souladu s výše uvedeným bodem 234A, posoudí se zřetelem na kritéria stanovená Radou, zda jsou funkce a cíle kandidáta v souladu s účelem Unie. Neprodleně poté generální tajemník o této žádosti informuje členský stát a vyzve jej ke schválení. Pokud ve lhůtě 4 měsíců neobdrží od členského státu námitku, zašle mu telegram s upomínkou. Pokud generální tajemník ani ve lhůtě 4 měsíců od data odeslání telegramu neobdrží od členského státu námitku, je žádost považována za schválenou. Obdrží-li od členského státu námitku, vyzve žadatele, aby se spojil s dotčeným členským státem.

DNU 234C

4c Když členský stát schválí zaslání žádosti přímo generálnímu tajemníkovi, může tohoto informovat, že mu uděluje pravomoc schválit jakoukoliv žádost subjektu spadajícího do kompetence nebo pravomoci tohoto členského státu.

ZSU 237

7 Generální tajemník sestavuje a aktualizuje pro každý Sektor seznam všech subjektů a organizací, uvedených v bodech 229 až 231 a 260 až 262 této Úmluvy oprávněných účastnit se prací Sektorů. V odpovídajících intervalech zveřejňuje každý z těchto seznamů a informuje o nich všechny členské státy, členy dotčených Sektorů a ředitele příslušného Úřadu. Tento ředitel poté informuje dotčené subjekty a organizace o způsobu vyřízení jejich žádosti a informuje o tom také dotčené členské státy.

ZSU 238

8 Podmínky účasti na pracích Sektorů jsou pro subjekty a organizace uvedené na seznamech podle výše uvedeného bodu 237 stanoveny v tomto článku, v článku 33 a v dalších příslušných ustanoveních této Úmluvy. Ustanovení bodů 25 až 28 Ústavy se na ně nevztahují.

ZSU 239

9 Člen Sektoru může vystupovat jménem členského státu, který jej schválil, pokud tento členský stát oznámí řediteli dotčeného Úřadu, že člena Sektoru k tomuto účelu oprávnil.

ZSU 240

10 Každý člen kteréhokoliv ze Sektorů má právo vypovědět svou účast oznámením adresovaným generálnímu tajemníkovi. Jeho účast může případně vypovědět i dotčený členský stát nebo, v případě člena Sektoru schváleného podle výše uvedeného bodu 234C, uplatněním kritérií a postupů stanovených Radou. Tato výpověď nabývá účinku jeden rok od dne, kdy generální tajemník oznámení výpovědi obdržel.

DNU 241A

Shromáždění nebo konference Sektoru může rozhodnout o schválení subjektu nebo organizace jakožto přidruženého účastníka prací příslušné studijní komise a pod ni spadajících skupin, a to podle níže uvedených zásad:

DNU 241B

1) Subjekt nebo organizace uvedené výše v bodech 229 až 231 může požádat o účast na pracích studijní komise jakožto přidružený účastník.

DNU 241C

2) Pokud se Sektor rozhodne přijmout přidružené účastníky, generální tajemník použije u žadatelů příslušná ustanovení tohoto článku, s přihlédnutím k velikosti subjektu nebo organizace a k dalším podstatným kritériím.

DNU 241D

3) Přidružení účastníci oprávnění účastnit se prací příslušné studijní komise nejsou uvedeni na seznamu podle výše uvedeného bodu 237.

DNU 241E

4) Podmínky účasti na pracích studijní komise jsou specifikovány v bodech 248B a 483A této Úmluvy.

ČLÁNEK 20 (CS)

Vedení prací studijních komisí

ZSU 242

1 Radiokomunikační shromáždění, Shromáždění pro standardizaci telekomunikací a Světová konference pro rozvoj telekomunikací jmenují předsedu každé studijní komise a jednoho nebo více místopředsedů. Při jmenování předsedy a místopředsedů se uplatňují zejména kritéria kvalifikovanosti, hledisko spravedlivého teritoriálního zastoupení a nutnost podporovat výraznější účast rozvojových zemí.

ZSU 243

2 Pokud to objem prací studijních komisí vyžaduje, shromáždění nebo konference jmenuje takový počet místopředsedů, který považuje za potřebný.

DNU 246A 5a

a) Členské státy a členové Sektorů přijímají otázky, které mají být projednány podle postupů stanovených dle okolností buď příslušnou konferencí nebo příslušným shromážděním, a uvádějí zejména, zda některé doporučení z nich vyplývající má být formálně konzultováno s členskými státy.

DNU 246B

b) Doporučení vyplývající z projednaných výše zmíněných otázek jsou přijímána studijní komisí v souladu s postupy stanovenými dle okolností buď příslušnou konferencí nebo příslušným shromážděním. Doporučení, která ke schválení nevyžadují formální konzultaci mezi členskými státy jsou považována za schválená.

DNU 246C

c) U doporučení vyžadujícího formální konzultaci členských států se postupuje podle ustanovení níže uvedeného bodu 247 nebo je předáno příslušné konferenci nebo shromáždění, podle okolností.

DNU 246D

cc) Výše uvedené body 246A a 246B se nemohou použít u otázek a doporučení, která mají politický nebo legislativní dopad, například :

DNU 246E

- otázky a doporučení schválené Sektorem radiokomunikací a týkající se prací Radiokomunikačních konferencí a další kategorie otázek a doporučení, které Radiokomunikční shromáždění může určit;

DNU 246F

- otázky a doporučení schválené Sektorem pro standardizaci telekomunikací a týkající se tarifních a účetních záležitostí a některých číslovacích a adresových plánů;

DNU 246G

- otázky a doporučení schválené Sektorem pro rozvoj telekomunikací a týkající se otázek legislativních, politických nebo finančních;

DNU 246H

- otázky a doporučení, u nichž není jistý jejich rozsah použití.

ZSU 247

6 Studijní komise mohou činit opatření za účelem získání souhlasu od členských států pro doporučení vypracovaných mezi dvěma konferencemi nebo shromážděními. Postupy používané za účelem získání takového souhlasu jsou stanoveny podle okolností buď příslušnou konferencí nebo shromážděním.

DNU 247A

6a Doporučení schválená použitím ustanovení výše uvedených bodů 246B nebo 247 mají stejnou platnost jako doporučení schválená přímo konferencí nebo shromážděním.

DNU 248A

7a Ředitel úřadu může podle postupu vypracovaného příslušným Sektorem a po konzultaci s předsedou dotčené studijní komise pozvat organizaci neúčastnící se prací tohoto Sektoru, aby vyslala své zástupce, kteří by se zúčastnili projednávání konkrétní otázky ve studijní komisi či v podskupinách dotčené komise.

DNU 248B

1b Přidružený účastník podle bodu 241A této Úmluvy se může účastnit prací dané studijní komise, aniž by se však mohl podílet na rozhodovacím procesu nebo na souvisejících činnostech komise.

HLAVA II

ZSU

Všeobecná ustanovení týkající se konferencí a shromáždění

ČLÁNEK 23 (CS)

Pozvání a přístup na Konferenci vládních zmocněnců v případě pozvání vládou pořádající země

ZSU 256

2

1) Rok před zahájením Konference zašle vláda pořadatelské země pozvání vládě každého členského státu Unie.

ZSU 262A

e) členy Sektorů podle výše uvedených bodů 229 a 231 této Úmluvy a organizace mezinárodního charakteru zastupující tyto členy.

ZSU 263

4

1) Vláda pořadatelské země musí obdržet odpovědi od členských států nejpozději jeden měsíc před zahájením Konference; tyto odpovědi mají poskytnout pokud možno veškeré údaje o složení delegace.

ZSU 265

3) Odpovědi organizací a institucí uvedených výše v bodech 259 až 262A musejí být doručeny generálnímu tajemníkovi jeden měsíc před datem zahájení Konference.

ČLÁNEK 24 (CS)

Pozvání a přijetí na Radiokomunikační konference v případě pozvání vládou pořádající země

ZSU 271

2

1) Na Radiokomunikační konference se vztahují ustanovení bodů 256 až 265 této Úmluvy.

ZSU 272

2) Členské státy o obdrženém pozvání k účasti na Radiokomunikační konferenci informují členy Sektoru.

ZSU 280

d) pozorovatelé zastupující členy Sektoru a mající za tímto účelem řádné oprávnění členských států;

ZSU 282

f) pozorovatelé členských států, kteří se účastní bez práva hlasování Regionální radiokomunikační konference regionu jiného, než do kterého patří zmíněné členské státy.

ČLÁNEK 25 (CS)

ZSU

Pozvání a přístup na Radiokomunikační shromáždění, Světová shromáždění pro standardizaci telekomunikací a na Konference pro rozvoj telekomunikací v případě pozvání vládou pořádající země

ZSU 285

a) správě každého členského státu;

ZSU 286

b) členům dotčených Sektorů;

ZSU 298

c) zástupci dotčených členů Sektorů.

ČLÁNEK 26 (CS)

ZSU

Postup při svolávání nebo rušení světových konferencí nebo shromáždění na žádost členských států nebo na návrh Rady

ZSU 299

1 Postupy uvedené v následujících bodech se použijí u svolání druhého Světového shromáždění pro standardizaci telekomunikací v době mezi dvěma za sebou následujícími Konferencemi vládních zmocněnců a u stanovení přesného místa a dat konání tohoto Shromáždění, anebo u zrušení druhé Světové radiokomunikační konference či druhého Radiokomunikačního shromáždění.

ZSU 300

2

1) Členské státy, které si přejí svolat druhé Světové shromáždění pro standardizaci telekomunikací o tom informují generálního tajemníka, s uvedením místa a dat konání tohoto Shromáždění.

ZSU 301

2) Generální tajemník, po obdržení shodných žádostí o svolání od nejméně jedné čtvrtiny členských států, informuje neprodleně všechny členské státy nejvhodnějšími prostředky telekomunikační techniky s výzvou, aby ve lhůtě šesti týdnů vyjádřily kladné nebo záporné stanovisko k návrhu.

ZSU 302

3) Jestliže většina členských států určená podle ustanovení bodu 47 této Úmluvy vyjádří souhlas s návrhem jako celkem, to znamená souhlasí jak s navrženým místem, tak i daty konání, generální tajemník o tom informuje neprodleně všechny členské státy nejvhodnějšími prostředky telekomunikační techniky.

ZSU 303

4) Jestliže přijatý návrh předpokládá konání Shromáždění mimo sídlo Unie, generální tajemník ve shodě s pořádající vládou přijme potřebná opatření ke svolání tohoto Shromáždění.

ZSU 304

5) Jestliže návrh není přijat souhrnně (místo a data) většinou členských států určenou podle ustanovení bodu 47 této Úmluvy, generální tajemník sdělí obdržené odpovědi členským státům a vyzve je, aby se s konečnou platností a ve lhůtě šesti týdnů od obdržení výzvy vyjádřily ke spornému či sporným bodům.

ZSU 305

6) Tyto body jsou považovány za schválené, pokud se k nim souhlasně vysloví většina členských států určená podle ustanovení bodu 47 této Úmluvy.

ZSU 306

3 1) Kterýkoliv členský stát, který si přeje zrušit druhou Světovou radiokomunikační konferenci nebo druhé Radiokomunikační shromáždění, o tom informuje generálního tajemníka. Generální tajemník po obdržení shodných žádostí o zrušení od nejméně jedné čtvrtiny členských států informuje neprodleně všechny členské státy nej vhodnějšími prostředky telekomunikační techniky s výzvou, aby ve lhůtě šesti týdnů vyjádřily kladné nebo záporné stanovisko k předloženému návrhu.

ZSU 307

2) Jestliže většina členských států určená podle ustanovení bodu 47 této Úmluvy vyjádří souhlas s návrhem, generální tajemník o tom informuje neprodleně všechny členské státy nejvhodnějšími prostředky telekomunikační techniky a Konference nebo Shromáždění se tím ruší.

ZSU 309

5 Kterýkoliv členský stát, který si přeje svolat Světovou konferenci o mezinárodních telekomunikacích předkládá za tímto účelem návrh Konferenci vládních zmocněnců; pořad jednání, přesná data a místo konání této Konference jsou určeny v souladu s ustanoveními článku 3 této Úmluvy.

ČLÁNEK 27 (CS)

ZSU

Postup pro svolání regionálních konferencí na žádost členských států nebo na návrh Rady

ZSU 310

V případě regionálních konferencí se postup popsaný v bodech 300 až 305 použije pouze u členských států příslušného regionu. Pokud dochází ke svolání konference z iniciativy členských států regionu, postačí, když generální tajemník obdrží shodné žádosti od jedné čtvrtiny členských států tohoto regionu. Postup popsaný v bodech 301 až 305 této Úmluvy se uplatňuje rovněž v případě, kdy je návrh na svolání regionální konference předložen Radou.

ČLÁNEK 28 (CS)

ZSU

Ustanovení týkající se konferencí a shromáždění konaných bez pořadatelské vlády

ZSU 311

Pokud se má konference nebo shromáždění konat bez pořadatelské vlády, použijí se ustanovení článků 23, 24 a 25 této Úmluvy. Generální tajemník po dohodě s vládou Švýcarské konfederace učiní potřebná opatření ke svolání a organizaci konference nebo shromáždění v sídle Unie.

ČLÁNEK 29 (CS)

ZSU

Změna místa nebo dat konání konference nebo shromáždění

ZSU 312

1 Ustanovení článků 26 a 27 této Úmluvy, která se vztahují na svolání konference nebo shromáždění, jsou obdobně použita v případě změny přesného místa nebo dat konference nebo shromáždění na žádost členských států nebo na návrh Rady. Tyto změny však mohou být provedeny pouze za podmínky, že je podpořily dotčené členské státy představující většinu podle ustanovení bodu 47 této Úmluvy.

ZSU 313

2 Kterýkoliv členský stát navrhující změnu přesného místa nebo dat konání konference nebo shromáždění musí získat k tomuto účelu podporu požadovaného počtu členských států.

ČLÁNEK 30 (CS)

Lhůty a podmínky předkládání návrhů a zpráv konferencím

ZSU 316

2 Bezprostředně po rozeslání pozvánek požádá generální tajemník členské státy, aby mu zaslaly nejpozději čtyři měsíce před datem zahájení konference své návrhy pro práci konference .

ZSU 318

4 Generální tajemník opatří veškeré návrhy zaslané členským státem symbolem, kterou Unie tomuto členskému státu přidělila a která tak určuje původ návrhu. Pokud je jeden návrh předložen několika členskými státy, jsou na něm podle možností uvedeny symboly všech předkládajících členských států.

ZSU 319

5 Generální tajemník průběžně zasílá obdržené návrhy všem členským státům.

ZSU 320

6 Generální tajemník shromažďuje a koordinuje návrhy členských zemí a průběžně s jejich doručováním je členským státům rozesílá, nejpozději však dva měsíce před datem zahájení konference. Volení funkcionáři, funkcionáři Unie, jakož i pozorovatelé a zástupci oprávnění účastnit se konferencí podle příslušných ustanovení této Úmluvy, nejsou oprávněni předkládat návrhy.

ZSU 321

7 Generální tajemník rovněž shromažďuje zprávy zaslané členskými státy, Radou a Sektory Unie, jakož i doporučení vzešlá z konferencí a předává je členským státům, i s veškerými zprávami generálního tajemníka, nejpozději čtyři měsíce před zahájením konference.

ZSU 322

8 Návrhy doručené po nejzazším datu stanoveném ve výše uvedeném bodu 316 předává generální tajemník členským státům jakmile je to možné.

ČLÁNEK 31 (CS)

Pověření pro konference

ZSU 324

1 Delegace vyslaná členským státem na Konferenci vládních zmocněnců, Radiokomunikační konferenci nebo na Světovou konferenci o mezinárodních telekomunikacích je povinna být náležitě pověřena podle ustanovení níže uvedených bodů 325 až 331.

ZSU 327

3) S výhradou potvrzení, které některý z orgánů uvedených výše v bodech 325 nebo 326 vydá a doručí před podpisem závěrečných dokumentů, může delegace získat prozatímní ověření od vedoucího diplomatické mise příslušného členského státu při hostitelské vládě nebo, v případě, že se konference koná ve Švýcarské konfederaci, od vedoucího stálé delegace příslušného členského státu pří Úřadovně Spojených národů v Ženevě.

ZSU 332

4

1) Delegace, jejíž pověření je jako náležité uznáno plenárním zasedáním má hlasovací práva příslušného členského státu, s výhradou ustanovení bodů 169 a 210 Ústavy, a právo podepisovat závěrečné dokumenty.

ZSU 334

5 Pověření musejí být předložena na sekretariátu konference co nejdříve.

Komise uvedená v bodu 23 Jednacího řádu konferencí a jiných zasedání má za úkol ověřit je; formou zprávy předkládá své závěry plenárnímu zasedání ve lhůtě stanovené tímto zasedáním. V době před rozhodnutím plenárního zasedání ve věci pověření, jsou všechny delegace oprávněny účastnit se prací a uplatňovat hlasovací právo příslušného členského státu.

ZSU 335

6 Obecně platí, že se členské státy snaží vyslat na konference Unie svou vlastní delegaci. Nicméně pokud z výjimečných důvodů některý členský stát nemůže vyslat vlastní delegaci, může zmocnit delegaci jiného členského státu, aby jejím jménem hlasovala a podepisovala. Tento převod pravomocí je nutno provést formou úřední listiny podepsané některým z orgánů uvedených výše v bodech 325 nebo 326.

ZSU 339

10 Členský stát nebo schválený subjekt či organizace, které chtějí vyslat delegaci nebo zástupce na Světové shromáždění pro standardizaci telekomunikací, na Konferenci o rozvoji telekomunikací nebo na Radiokomunikační shromáždění o tom uvědomí ředitele Úřadu příslušného Sektoru a sdělí mu jména a funkce členů delegace nebo zástupců.

ZU

HLAVA III

Jednací řád

ČLÁNEK 32 (CS)

Jednací řád konferencí a jiných zasedání

DNU 339A

Jednací řád konferencí a jiných zasedání schvaluje Konference vládních zmocněnců. Ustanovení o postupech při změnách Jednacího řádu a vstup změn v platnost jsou uvedeny ve zmíněném Řádu.

(ZSU) 340

Prováděním Jednacího řádu nejsou dotčena ustanovení o postupech při změnách uvedených v článku 55 Ústavy a v článku 42 této Úmluvy.

DNU

ČLÁNEK 32A (CS)

Hlasovací právo

DNU 340A

1 Na veškerých jednáních konferencí, shromáždění nebo jiných zasedání má řádně pověřená delegace členského státu právo jednoho hlasu podle článku 3 Ústavy.

DNU 340B

2 Delegace členského státu vykonává hlasovací právo za podmínek stanovených v článku 31 této Úmluvy.

DNU 340C 3 Pokud není členský stát zastoupen svou správou na Světovém shromáždění pro standardizaci telekomunikací, na Konferenci o rozvoji telekomunikací nebo na Radiokoumunikačním shromáždění, zástupci uznaných provozovatelů schválených členským státem mají společně, bez ohledu na jejich počet, právo jednoho hlasu, s výhradou ustanovení bodu 239 této Úmluvy. Ustanovení o zastupování podle bodů 335 až 338 této Úmluvy platí pro tyto výše uvedené konference a shromáždění.

DNU

ČLÁNEK 32B (CS)

Výhrady

DNU 340D

1 Všeobecně platí, že delegace, jejichž názor není sdílen ostatními delegacemi, se snaží v mezích možností připojit k názoru většiny.

DNU 340E

2 Každý členský stát, který si během Konference vládních zmocněnců vyhradí právo vznést výhrady, jak je uvedeno v prohlášení, které činí při podpisu závěrečných dokumentů, může vznášet výhrady ke změně Ústavy nebo této Úmluvy až do uložení své ratifikační, přijímací, schvalovací nebo přístupové listiny k této změně.

DNU 340F

3 Pokud má delegace u jakéhokoliv rozhodnutí za to, že jeho povaha by vládě dotčeného členského státu bránila být vázána změnou administrativních předpisů, pak tato delegace může k rozhodnutí vyslovit prozatímní nebo definitivní výhradu na konci Konference přijímající tuto změnu; takové výhrady může vznášet i delegace jménem členského státu, který se příslušené Konference neúčastní a který dal této delegaci zmocnění k podpisu závěrečných dokumentů, za podmínek stanovených v bodu 31 této Úmluvy.

DNU 340G

4 Výhrada vznesená na konci Konference je platná pouze v případě, že členský stát vyslovivší výhradu ji oficiálně potvrdí při oznámení svého souhlasu být vázán pozměněným nebo revidovaným dokumentem přijatou Konferencí, na jejímž konci zmíněnou výhradu vznesl.

ZU 341 až 467

HLAVA IV

Jiná ustanovení

ČLÁNEK 33 (CS)

Finance

ZSU 468

1

1) Stupnice, z níž si každý členský stát, s výhradou ustanovení níže uvedeného bodu 468A, nebo člen Sektoru, s výhradou ustanovení níže uvedeného bodu 468B, vybírá svou příspěvkovou třídu, v souladu s příslušnými ustanoveními článku 28 Ústavy, je následující:

třída 40 jednotek třída 8 jednotek
třída 35 jednotek třída 5 jednotek
třída 30 jednotek třída 4 jednotek
třída 28 jednotek třída 3 jednotek
třída 25 jednotek třída 2 jednotky
třída 23 jednotek třída 1 1/2 jednotky
třída 20 jednotek třída 1 jednotky
třída 18 jednotek třída 1/2 jednotky
třída 15 jednotek třída 1/4 jednotky
třída 13 jednotek třída 1/8 jednotky
třída 10 jednotek třída 1/16 jednotky
DNU 468A

1a) Pouze členské státy, které OSN zařadila mezi nejméně rozvinuté země a členské státy určené Radou, mohou volit příspěvkové třídy 1/8 a 1/16 jednotky.

DNU 468B

1b) Členové Sektorů nemohou volit příspěvkovou třídu nižší než jednotky, s výjimkou členů Sektoru pro rozvoj telekomunikací, kteří mohou volit mezi příspěvkovými třídami 1/4, 1/8 nebo 1/16 jednotky. Třída 1/16 je však vyhrazena členům Sektoru z rozvojových zemí, jejichž seznam sestavil Program OSN pro rozvoj a jenž je posouzen Radou.

ZSU 469

2) Mimo příspěvkové třídy uvedené výše v bodu 468 mohou členské státy zvolit počet příspěvkových jednotek vyšší než 40.

ZSU 470

3) Generální tajemník bez prodlení oznámí všem členským státům nezastoupeným na Konferenci vládních zmocněnců rozhodnutí každého členského státu o jím zvolené příspěvkové třídě.

ZU 471

ZSU 472

2

1) Každý nový členský stát a každý nový člen Sektoru zaplatí v roce přistoupení nebo přijetí příspěvek vypočtený od prvního dne měsíce přistoupení nebo přijetí, podle okolností.

ZSU 473

2) Jestliže členský stát vypoví Ústavu a tuto Úmluvu nebo pokud člen Sektoru vypoví svou účast v pracích Sektoru, jeho příspěvek musí být zaplacen až do posledního dne měsíce, kdy výpověď nabude účinku, podle okolností buď v souladu s bodem 237 Ústavy nebo s bodem 240 této Úmluvy.

ZSU 474

3 Dlužné částky jsou zatíženy úrokem, a to od začátku čtvrtého měsíce každého finančního roku Unie. Úroková sazba je stanovena na 3% (tři procenta) ročně po dobu tří následujících měsíců a na 6% (šest procent) od počátku sedmého měsíce.

ZU 475

ZSU 476

4

1) Organizace uvedené v bodech 259 až 262A této Úmluvy a další mezinárodní organizace (pokud nebyly Radou povinnosti zproštěny s podmínkou reciprocity) a členové Sektorů (pokud se nejedná o účast na konferenci nebo shromáždění jejich Sektoru), účastnící se Konference vládních zmocněnců, zasedání Sektoru Unie nebo Světové konference o mezinárodních telekomunikacích přispívají na výdaje konferencí nebo shromáždění, jichž se účastní, v závislosti na nákladech těchto konferencí a shromáždění a v souladu s Finančním řádem.

ZSU 477

2) Každý člen Sektoru uvedený na seznamech podle bodu 237 této Úmluvy přispívá na výdaje příslušného Sektoru podle ustanovení níže uvedených bodů 480 a 480A.

ZU 478 a 479

ZSU 480

5) Jednotková výše příspěvku na výdaje každého příslušného Sektoru je stanovena na 1/5 příspěvkové jednotky členských států. Tyto příspěvky jsou považovány za příjmy Unie a jsou úročeny podle ustanovení výše uvedeného bodu 474.

DNU 480A

5a) Přispívá-li člen Sektoru na výdaje Unie podle bodu 159 Ústavy, musí označit Sektor, za nějž je příspěvek placen.

ZU 481 až 483

DNU 483A

Přidružení účastnící podle bodu 241A této Úmluvy přispívají na výdaje Sektoru, studijní komise a jí podřízených skupin, jichž se účastní, podle podmínek určených Radou.

ZSU 484

5 Rada určuje kritéria, která jsou použita pro krytí nákladů u některých produktů a služeb.

ČLÁNEK 35 (CS)

Jazyky

ZSU 490

1

1) Lze používat jazyky jiné než jazyky uvedené v příslušných ustanoveních článku 29 Ústavy:

ZSU 491

a) jestliže generální tajemník obdrží žádost o zajištění jednoho nebo více dodatečných jazyků v mluvené nebo písemné formě, trvale nebo jednorázově, s výhradou že takto vzniklé dodatečné náklady uhradí členské státy, které vznesly tuto žádost nebo ji podpořily;

ZSU 492

b) jestliže na konferencích nebo zasedáních Unie některá delegace sama a na své náklady zajistí tlumočení ze svého jazyka do některého z jazyků uvedených v příslušném ustanovení článku 29 Ústavy, poté, co o tom informovala generálního tajemníka nebo ředitele příslušného Sektoru.

ZSU 493

2) Generální tajemník žádosti podle výše uvedeného bodu 491 v mezích možností vyhoví poté, kdy se dotčené členské státy zavázaly řádně uhradit Unii vzniklé náklady.

ZSU 495

2 Veškeré dokumenty uvedené v příslušných ustanoveních článku 29 Ústavy mohou být uveřejněny rovněž v jiném jazyce než jsou jazyky v tomto článku vyjmenované, za podmínky, že se žádající členské státy zaváží na vlastní náklady uhradit veškeré výdaje spojené s překladem a uveřejněním.

HLAVA V

Různá ustanovení o provozování telekomunikačních služeb

ČLÁNEK 37 (CS)

Předkládání a vypořádání účtů

ZSU 497

1 Vypořádání mezinárodních účtů se považuje za běžnou transakci a provádí se v souladu s běžnými mezinárodními závazky příslušných členských států a členů Sektorů, pokud jejich vlády uzavřely ujednání za tímto účelem. Pokud ujednání tohoto typu nebo zvláštní dohody nebyly sjednány za podmínek uvedených v článku 42 Ústavy, je vypořádání účtů prováděno podle ustanovení administrativních předpisů.

ZSU 498

2 Správy členských států a členové Sektorů provozující mezinárodní telekomunikační služby se musejí dohodnout na výši vzájemných dluhů a pohledávek.

ČLÁNEK 38 (CS)

Měnová jednotka

ZSU 500

Nejsou-li mezi členskými státy uzavřena zvláštní ujednání za tímto účelem, měnová jednotka používaná pro stanovení přepočtu poplatků za mezinárodní telekomunikační služby a pro vedení mezinárodních účtů je:

- buď měnová jednotka Mezinárodního měnového fondu,

- nebo zlatý frank,

jak uvedeno v administrativních předpisech. Podmínky provádění jsou stanoveny v dodatku 1 Mezinárodního telekomunikačního řádu.

ČLÁNEK 40 (CS)

Tajný jazyk

ZSU 505

2 Soukromé telegramy v tajném jazyce mohou být přijímány mezi všemi členskými státy, s výjimkou členských států, které prostřednictvím generálního tajemníka předběžně oznámily, že tajný jazyk pro tuto kategorii komunikace nepřipouštějí.

ZSU 506

3 Členské státy, které nepřijímají soukromé telegramy v tajném jazyce směrované do nebo z jejich vlastního území, však musejí souhlasit s jejich tranzitem, s výhradou pozastavení telekomunikační služby podle článku 35 Ústavy.

HLAVA VI

Arbitráž a změny

ČLÁNEK 41 (CS)

Arbitráž: postup

(viz článek 56 Ústavy)

ZSU 510

4 Pokud je arbitráž svěřena vládám nebo správám těchto vlád, je třeba vybrat tyto mezi členskými státy, které nejsou účastny sporu, ale jsou stranami dohody, jejíž plnění spor vyvolalo.

ČLÁNEK 42 (CS)

Ustanovení k provádění změn Úmluvy

ZSU 519

1 Kterýkoliv člen Unie může navrhnout libovolnou změnu této Úmluvy. Takový návrh však musí být doručen generálnímu tajemníkovi, v zájmu jeho včasného rozeslání všem členským státům k posouzení, nejpozději osm měsíců před stanoveným dnem zahájení Konference vládních zmocněnců. Generální tajemník má co nejdříve, nejpozději však šest měsíců před tímto dnem, rozeslat tento návrh všem členským státům.

ZSU 520

2 Nicméně, jakýkoliv návrh na změnu pozměňovacího návrhu navrženého podle výše uvedeného bodu 519 může členský stát nebo jeho delegace předložit kdykoliv během Konference vládních zmocněnců.

ZSU 523

5 Všeobecná ustanovení o konferencích a shromážděních uvedená v této Úmluvě a Jednacím řádu konferencí a jiných zasedání uvedená v této Úmluvě se použijí, pokud předcházející odstavce tohoto článku, které mají přednost, nestanoví jinak.

ZSU 524

6 Veškeré změny této Úmluvy, které byly Konferencí vládních zmocněnců přijaty, vstoupí v platnost jako celek a ve formě jediné listiny dnem určeným Konferencí pro členské státy, které před tímto dnem uložily svou ratifikační, přijímací, schvalovací nebo přístupovou listinu k této Úmluvě a k jejím změnám. Ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení jen k části těchto změn nejsou přípustné.

ZSU 526

8 Generální tajemník oznámí všem členským státům uložení každé ratifikační, přijímací, schvalovací nebo přístupové listiny.

PŘÍLOHA (CS)

Definice některých pojmů užívaných v této Úmluvě a v Administrativních předpisech Mezinárodní telekomunikační unie

ZSU 1002

Pozorovatel: osoba vyslaná:

- Organizací spojených národů, specializovanou institucí Organizace spojených národů, Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, regionální telekomunikační organizací nebo mezivládní organizací provozující družicové systémy, aby se z titulu konzultanta účastnila Konference vládních zmocněnců, konference nebo shromáždění některého Sektoru,

- mezinárodní organizací, aby se v jako poradce účastnila konference nebo shromáždění některého Sektoru,

- vládou členského státu, aby se bez hlasovacího práva účastnila regionální konference,

- členem Sektoru podle bodu 229 nebo 231 Úmluvy nebo organizací mezinárodního charakteru zastupující tyto členy Sektorů,

a to v souladu s příslušnými ustanoveními této Úmluvy.

ČÁST II

Datum vstupu v platnost

Změny obsažené v této listině vstoupí v platnost 1. ledna 2000 jako celek a jediná listina mezi členskými státy, které budou k tomuto datu stranami Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) a které před tímto datem k této uloží svou ratifikační, přijímací, schvalovací nebo přístupovou listinu..


NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní vládní zmocněnci podepsali originál této listiny měnící Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) ve znění Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994).

Minneapolis, 6. listopadu 1998


LISTINA MĚNÍCÍ ÚSTAVU MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE (ŽENEVA 1992)

ve znění

Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994) a

Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998)

(Změny schválené Konferencí vládních zmocněnců (Marrakeš, 2002))

ČÁST I

Předmluva

Na základě a v souladu s příslušnými ustanoveními Ústavy Mezinárodní telekomunikační Unie (Ženeva, 1992), ve znění Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994) a Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998), a zejména podle ustanovení jejího článku 55, Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační Unie (Marrakeš, 2002) přijala k této Ústavě dále uvedené změny:

* Podle usnesení č.70 (Rev. Marrakeš, 2002) Konference zplnomocněných zástupců o uplatňování zásady rovnosti žen a mužů v ITU, je třeba nahlížet základní dokumenty Unie (Ústava a Úmluva) tak, jako by byly sepsány jazykem nerozlišujícím pohlaví.

HLAVA I

Základní ustanovení

ČLÁNEK 8

Konference vládních zmocněnců

(ZSU) 51
PP-98

c) s ohledem na rozhodnutí přijatá podle zpráv uvedených výše v bodu 50 a po projednání všech důležitých otázek činnosti v uplynulém období vypracovává strategický plán pro Unii, jakož i podklady pro rozpočet Unie a stanovuje příslušné finanční limity pro období před konáním příští Konference vládních zmocněnců;

(ZSU) 58A
PP-98

jj) přijímá a pozměňuje Všeobecná ustanovení, kterými se řídí konference, shromáždění a zasedání Unie;

ČLÁNEK 9

Zásady týkající se voleb a související otázky

(ZSU) 61

a) členské státy Rady byly voleny s patřičným ohledem na potřebu spravedlivého rozdělení míst v Radě mezi všechny regiony světa;

ZSU 62
PP-94
PP-98

b) generální tajemník, zástupce generálního tajemníka a ředitelé Úřadů byli voleni z řad kandidátů, které navrhují členské státy jakožto své

státní příslušníky, aby všichni byli státními příslušníky různých členských států, a aby při jejich volbě byl věnován patřičný zřetel na spravedlivé zeměpisné rozdělení mezi světové regiony; je třeba mimoto brát náležitý ohled na zásady uvedené v bodu 154 této Ústavy;

ZSU 63
PP-94
PP-98

c) členové Výboru pro Radiokomunikační řád byli voleni jednotlivě a byli vybíráni mezi kandidáty, kteří jsou státními příslušníky navrhujícího členského státu. Každý členský stát může navrhnout pouze jednoho kandidáta. Členové Výboru pro Radiokomunikační řád nesmějí být státními příslušníky stejného členského státu jako ředitel Radiokomunikačního úřadu; při jejich volbě je třeba brát patřičný zřetel na zásadu spravedlivého zeměpisného rozdělení mezi světové regiony a rovněž na zásady uvedené v bodu 93 této Ústavy.

ZSU 64

2 Ustanovení týkající se nástupu do funkcí, uvolněných míst a znovuzvolitelnosti jsou uvedena v Úmluvě.

ČLÁNEK 10

Rada

(ZSU) 66

2) Každý členský stát Rady určí pro zasedání v Radě jednu osobu, které může asistovat jeden nebo více poradců.

ZU 67

ZSU 70
PP- 98

2) Rada projednává zásadní otázky telekomunikační politiky, v souladu s obecnými směrnicemi Konference vládních zmocněnců, s cílem dokonale přizpůsobit politické orientace a strategický plán Unie vývoji telekomunikačního prostředí;

DNU 70A

2a) Rada vypracovává zprávu o doporučeném postupu v politice a strategickém plánování Unie a rovněž zprávu o finančních dopadech tohoto postupu. Za tímto účelem využívá konkrétní podklady připravené generálním tajemníkem podle níže uvedeného bodu 74A.

ČLÁNEK 11

Generální sekretariát

ZSU 74A
PP-98

b) za pomoci Koordinačního výboru připravuje a členským státům a členům Sektorů poté poskytuje konkrétní údaje případně potřebné pro vypracování zprávy o politice a strategickém plánování Unie a koordinuje provádění tohoto plánu; tato zpráva se předkládá členským státům a členům Sektorů k posouzení během posledních dvou řádných zasedání Rady před Konferencí vládních zmocněnců;

HLAVA II

Sektor radiokomunikací

ČLÁNEK 14

Výbor pro Radiokomunikační řád

ZSU 95
PP-98

a) schvalování Jednacího řádu zahrnujícího i technická kritéria, v souladu s Radiokomunikačním řádem a rozhodnutími příslušných radiokomunikačních konferencí. Ředitel a Úřad podle tohoto Jednacího řádu postupují při uplatňování Radiokomunikačního řádu k registraci přidělování kmitočtů členskými státy. Tento Jednací řád je vypracován transparentně a správy k němu mohou vyjádřit své připomínky; v případě přetrvávajícího nesouhlasu je dotčená otázka předložena na příští Světové radiokomunikační konferenci;

DNU

HLAVA IVA

DNU

Pracovní metody Sektorů

DNU 145A

Radiokomunikační shromáždění, Světové shromáždění pro standardizaci telekomunikací a Světová konference pro rozvoj telekomunikací mohou samy stanovit a přijmout pracovní metody a postupy použitelné v řízení činností jejich příslušných Sektorů. Tyto pracovní metody a postupy musejí být v souladu s touto Ústavou, Úmluvou a s administrativními předpisy, zvláště pak s ustanoveními bodů 246D až 246H Úmluvy.

ČLÁNEK 28

Finance Unie

ZSU 159D
PP-98

2b) Výdaje regionálních konferencí uvedených v bodu 43 této Ústavy jsou hrazeny:

DNU 159E

a) všemi členskými státy dotčeného regionu, podle jimi zvolené příspěvkové třídy;

DNU 159F

b) členskými státy jiných, konference se účastnících regionů, podle jimi zvolené příspěvkové třídy;

DNU 159G

c) členy sektorů a dalšími oprávněnými organizacemi, které se zúčastnily takových konferencí, podle ustanovení Úmluvy;

ZSU 161E
PP-02

4) S ohledem na návrh finančního plánu v jeho upravené podobě, Konference vládních zmocněnců určí hned, jak to bude možné, konečnou horní hranici příspěvkové jednotky a stanoví datum, které musí být jedním ze dnů předposledního týdne konání Konference vládních zmocněnců, k němuž členské státy na výzvu generálního tajemníka oznámí definitivně zvolenou příspěvkovou třídu.

ČLÁNEK 32

ZSU

Všeobecná ustanovení pro konference, shromáždění a zasedání Unie

ZSU 177
PP-98

1 Všeobecná ustanovení, kterými se řídí konference, shromáždění a zasedání Unie a která byla přijata Konferencí vládních zmocněnců, se uplatňují při přípravě konferencí a shromáždění, při organizaci prací a vedení rozprav na konferencích, shromážděních a zasedáních Unie, a rovněž tak při volbě členských států Rady, generálního tajemníka, zástupce generálního tajemníka, ředitelů sektorových Úřadů a členů Výboru pro Radiokomunikační řád.

ZSU 178
PP-98

2 Konference, shromáždění a Rada mohou přijmout ustanovení, která považují za nezbytné doplnění Všeobecných ustanovení pro konference, shromáždění a zasedání Unie podle Hlavy II. Tato doplňující ustanovení však musejí být v souladu s ustanoveními této Ústavy, Úmluvy a výše uvedené Hlavy II; Jestliže jsou doplňující ustanovení přijata na konferencích nebo shromážděních, jsou uveřejněna jako dokumenty těchto konferencí a shromáždění.

HLAVA VII

Zvláštní ustanovení týkající se radiokomunikací

ČLÁNEK 44

Užívání kmitočtového spektra, oběžné dráhy geostacionárních družic a jiných oběžných drah

(ZSU) 195

1 Členské státy se snaží omezovat počet kmitočtů a šíři spektra na minimum nezbytné pro uspokojivé zajištění fungování potřebných služeb. Za tímto účelem se snaží zavádět co nejrychleji nejnovější technologie.

HLAVA VIII

Vztahy s Organizací spojených národů, s ostatními mezinárodními organizacemi a s nečlenskými státy

ČLÁNEK 50

Vztahy s ostatními mezinárodními organizacemi

ZSU 206

S cílem napomoci dosažení plné mezinárodní koordinace v oblasti telekomunikací by Unie měla spolupracovat s mezinárodními organizacemi, které mají související zájmy a činnosti.

HLAVA IX

Závěrečná ustanovení

ČLÁNEK 55

Ustanovení o změnách Ústavy

ZSU 224
PP-98

1 Kterýkoliv členský stát Unie může navrhnout libovolnou změnu této Ústavy. Návrh musí být, v zájmu jeho včasného rozeslání všem členům Unie k posouzení, doručen generálnímu tajemníkovi nejpozději osm měsíců před stanoveným datem zahájení Konference vládních zmocněnců. Generální tajemník pokud možno co nejrychleji, avšak nejpozději šest měsíců před tímto datem, uveřejní návrh pro informaci všech členských států.

ZSU 228
PP-98

5 Všeobecná pravidla pro konference, shromáždění a zasedání Unie se použijí, pokud předcházející odstavce tohoto článku, které mají přednost, nestanoví jinak.

ČLÁNEK 58

Vstup v platnost a související otázky

ZSU 238

1 Tato Ústava a Úmluva přijaté dodatečnou Konferencí vládních zmocněnců (Ženeva, 1992) vstoupí v platnost 1. července 1994 mezi členskými státy, které k tomuto datu uloží své ratifikační, přijímací, schvalovací nebo přístupové listiny.

ČÁST II.

Datum vstupu v platnost

Změny obsažené v této listině vstoupí v platnost 1. ledna 2004 jako celek a jediná listina mezi členskými státy, které budou k tomuto datu stranami Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva, 1992) a které před tímto datem uloží k této svou ratifikační, přijímací, schvalovací nebo přístupovou listinu.


NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní vládní zmocněnci podepsali originál této listiny měnící Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) ve znění Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994) a Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998).

Marrakeš, 18. října 2002


LISTINA MĚNÍCÍ ÚMLUVU MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE

(ŽENEVA 1992)

ve znění

Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994) a

Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998)

(Změny schválené Konferencí vládních zmocněnců (Marrakeš, 2002))*

ČÁST I

Předmluva

Na základě a v souladu s příslušnými ustanoveními Úmluvy Mezinárodní telekomunikační Unie (Ženeva, 1992), ve znění Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994) a Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998), a zejména podle ustanovení jejího článku 42, Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační Unie (Marrakeš, 2002) přijala k této Úmluvě dále uvedené změny:

HLAVA I

Fungování Unie

ODDÍL 1

ČLÁNEK 2

Volby a související otázky

Rada

(ZSU) 11

a) jestliže členský stát není zastoupen na dvou po sobě následujících řádných zasedáních Rady;

Členové Výboru pro Radiokomunikační řád

(ZSU) 21

2 Jestliže v době mezi dvěma Konferencemi vládních zmocněnců jeden člen Výboru odstoupí nebo není schopen dále vykonávat svou funkci, generální tajemník po konzultaci s ředitelem Radiokomunikačního úřadu vyzve členské státy příslušného regionu, aby navrhly kandidáty pro náhradníka, kterého Rada zvolí při svém příštím zasedání. Pokud však k uvolnění místa dojde více než 90 dnů před zasedáním Rady nebo po zasedání Rady, které předchází následující Konferenci vládních zmocněnců, dotčený členský stát určí co nejrychleji, nejpozději však do 90 dnů, jiného svého státního příslušníka do funkce náhradníka, který bude funkci vykonávat podle okolností buď až do nástupu nového člena, zvoleného Radou, anebo až do nástupu nových členů Výboru zvolených na příští Konferenci vládních zmocněnců. Náhradník může být uveden jako kandidát pro volbu, podle okolností, buď Radou nebo Konferencí vládních zmocněnců.

ZSU 22

3 Člen Výboru pro Radiokomunikační řád je považován za neschopného vykonávat dále svou funkci, pokud se třikrát za sebou nezúčastnil zasedání Výboru. Generální tajemník po konzultaci s ředitelem Výboru, členem Výboru a dotčeným členským státem vyhlásí jedno uvolněné místo ve Výboru a přijme opatření podle výše uvedeného bodu 21.

ČLÁNEK 3

Další konference a shromáždění

ZSU 47 PP-98

7 Při konzultacích zmíněných v bodech 42, 46, 118, 123 a 138 této Úmluvy a podle bodů 26, 28, 29, 31 a 36 Všeobecných ustanovení pro konference, shromáždění a zasedání Unie, se členské státy, které neodpoví ve lhůtách stanovených Radou, považují za nezúčastnivší se konzultace a nejsou proto brány v úvahu při výpočtu většiny. Jestliže počet odpovědí nepřekročí jednu polovinu dotázaných členských států, bude se konat další konzultace, jejíž výsledky budou určující bez ohledu na počet odevzdaných hlasů.

ODDÍL 2

ČLÁNEK 4

Rada

ZSU 57

6 Unie hradí zástupci každého z členských států Rady, patřícího do kategorie rozvojových zemí podle seznamu vypracovaného v rámci Programu OSN pro rozvoj, pouze cestovní a ubytovací výlohy a pojištění spojené s výkonem jeho funkce na zasedáních Rady.

ZSU 60A
PP-98

9a Členský stát, který není členským státem Rady, může, pokud předem informuje generálního tajemníka, vyslat na vlastní náklady pozorovatele, aby se účastnil schůzí Rady, jejích komisí a pracovních skupin. Pozorovatel nemá hlasovací právo.

DNU 60B

9b Členové Sektorů mohou být zastoupeni se statutem pozorovatele na schůzích Rady, jejích komisí a pracovních skupin, s výhradou podmínek stanovených Radou, včetně podmínek pro stanovení počtu pozorovatelů a způsobu jejich určení.

DNU 61A

10a Rada může v případě potřeby, avšak za podmínky stálého dodržování finančních limitů určených Konferencí vládních zmocněnců, přezkoumat a aktualizovat strategický plán, který tvoří základ příslušných operativních plánů a podle toho informovat členské státy a členy Sektorů.

DNU 61B

10b Rada stanoví svůj vlastní Jednací řád.

DNU 62A

1) přijímá a posuzuje konkrétní údaje potřebné pro strategické plánování a poskytované generálním tajemníkem podle bodu 74A Ústavy. Během předposledního řádného zasedání Rady před konáním příští Konference vládních zmocněnců začíná pracovat na návrhu nového strategického plánu pro Unii a opírá se přitom také o příspěvky členských států, členů Sektorů a jejich poradních skupin, a nový návrh koordinovaného strategického plánu Rada vypracuje nejpozději čtyři měsíce před Konferencí vládních zmocněnců.

DNU 62B

1a) sestavuje časový harmonogram pro vypracování strategického a finančního plánu Unie, jakož i operativních plánů každého Sektoru a Generálního sekretariátu a dbá na zajištění náležité koordinace mezi těmito plány;

ZSU 73
PP-98

7) projednává a stanovuje dvouletý rozpočet Unie a projednává výhledový rozpočet (začleněný do zprávy o finančním hospodaření vypracované generálním tajemníkem podle bodu 101 této Úmluvy) pro další dvouletý cyklus po daném účetním období, se zřetelem na rozhodnutí Konference vládních zmocněnců ve smyslu bodu 50 Ústavy a finanční limity stanovené touto Konferencí podle ustanovení bodu 51 Ústavy; provádí veškerá možná úsporná opatření, avšak dbá na svůj závazek vůči Unii, a sice dosáhnout co nejrychleji uspokojivých výsledků. Při tomto Rada přihlíží k prioritám stanoveným Konferencí vládních zmocněnců tak, jak jsou obsažené ve strategickém plánu Unie, ke stanoviskům Koordinačního výboru obsaženým právě generálního tajemníka podle bodu 86 této Úmluvy, a ke zprávě o finančním hospodaření podle bodu 101 této Úmluvy;

ZSU 79
PP-98

13) s předchozím souhlasem většiny členských států činí veškerá potřebná opatření k prozatímnímu řešení případů neupravených Ústavou, touto Úmluvou, administrativními předpisy, a u nichž nelze s řešením vyčkat do příští příslušné Konference;

ZSU 81
PP-98

15) po každém svém zasedání zasílá členským státům ve lhůtě třiceti dnů stručné zprávy o své činnosti, jakož i veškeré další dokumenty, které považuje za užitečné;

ČLÁNEK 5

Generální sekretariát

ZSU 87A
PP-98

dd) každoročně vypracovává čtyřletý klouzavý operativní plán činností, které musí provádět zaměstnanci Generálního sekretariátu v souladu se strategickým plánem a které se týkají následujícího roku a dalších tří let, se zahrnutím finančních dopadů a patřičným zohledněním finančního plánu v podobě schválené Konferencí vládních zmocněnců; tento čtyřletý operativní plán se projednává v poradních skupinách všech tří Sektorů a každý rok je posouzen a schválen Radou;

ODDÍL 4

ČLÁNEK 6

Koordinační výbor

(ZSU) 111

4 Zpráva o činnosti Koordinačního výboru se vypracovává a na požádání zasílá členským státům Rady.

Sektor radiokomunikací

ČLÁNEK 8

Radiokomunikační shromáždění

DNU 129A

1a Radiokomunikační shromáždění je oprávněno přijímat pracovní metody a postupy použitelné v řízení činností Sektoru, v souladu s bodem 145A Ústavy.

DNU 136A

7) rozhoduje, zda je důvod zachovat, rozpustit nebo vytvořit další skupiny, jejichž předsedy a místopředsedy jmenuje;

DNU 136B

8) určuje mandát skupin uvedených výše v bodu 136A, tyto skupiny nemohou přijímat otázky ani doporučení.

ZSU 137A

PP-98

4 S výhradou otázek vztahujících se k postupům podle Radiokomunikačního řádu může Radiokomunikační shromáždění svěřit Poradní skupině pro radiokomunikace některé specifické otázky spadající do kompetence této skupiny, s uvedením opatření, která mají být u těchto otázek učiněna.

ČLÁNEK 10

Výbor pro Radiokomunikační řád

ZSU 140

2 Výbor, mimo funkcí uvedených v článku 14 Ústavy, :

1) projednává zprávy ředitele Radiokomunikačního úřadu týkající se studií případů škodlivých interferencí, na základě požadavku jedné nebo více dotčených správ, a vypracovává k tomu příslušná doporučení;

2) projednává také odvolání proti rozhodnutím Radiokomunikačního úřadu ve věci přidělování kmitočtů, na základě žádosti jedné nebo více dotčených správ a nezávisle na Úřadu.

ZSU 141

3 Členové Výboru jsou povinni účastnit se jakožto poradci Radiokomunikačních konferencí. V takovém případě nejsou oprávněni účastnit se těchto Konferencí jako členové národní delegace.

DNU 141A

3a Dva členové Výboru, určení tímto Výborem, jsou povinni účastnit se jakožto poradci Konferencí vládních zmocněnců a Radiokomunikačních shromáždění. Oba členové jmenovaní Výborem nejsou oprávněni účastnit se těchto Konferencí nebo Shromáždění jako členové národní delegace.

DNU 142A

4a Členové Výboru při výkonu funkcí pro Unii, jak je určuje Ústava a mluva, nebo při plnění poslání pro Unii, požívají funkčních výhod a imunity v rozsahu, v jakém je uděluje voleným funkcionářům Unie každý členský stát, s výhradou příslušných ustanovení národní legislativy nebo jiných právních úprav platných v jednotlivých členských státech. Tyto funkční výhody a imunita jsou udělovány členům Výboru v zájmu Unie a nikoliv pro jejich osobní zájem. Unie může a musí zrušit imunitu poskytnutou členovi Výboru kdykoliv zjistí, že tato imunita by byla překážkou ve výkonu spravedlnosti a že je možno ji zrušit bez poškození zájmů Unie.

ZSU 145

2) Výbor obvykle zasedá čtyřikrát ročně, v délce maximálně pěti dnů, zpravidla v sídle Unie, a na jejích schůzích musí být přítomny nejméně dvě třetiny jeho členů. Své úkoly může plnit pomocí moderních prostředků komunikace. Pokud to považuje za nezbytné a pokud to vyžadují otázky k projednání, může Výbor zasedat vícekrát a jeho zasedání může výjimečně trvat až dva týdny.

ČLÁNEK 11A

PP-98

Poradní skupina pro radiokomunikace

ZSU 160A
PP-98

1 Poradní skupina pro radiokomunikace je otevřena účasti zástupců správ členských států a zástupců členů Sektoru, jakož i předsedů studijních komisí a dalších skupin; jedná prostřednictvím ředitele.

ZSU 160C
PP-98

1) projednává priority, programy, operace, finanční a strategické otázky týkající se Radiokomunikačních shromáždění, studijních komisí a jiných skupin, přípravy Radiokomunikačních konferencí, jakož i veškeré další otázky předložené některou konferencí Unie, Radiokomunikačním shromážděním nebo Radou;

DNU 160CA

1a) projednává plnění operativního plánu za minulé období, aby určila oblasti, ve kterých Úřad nedosáhl nebo nemohl dosáhnout cílů stanovených tímto plánem, a poskytuje řediteli rady ve věci potřebných nápravných opatření;

DNU 160I

7) vypracovává pro Radiokomunikační shromáždění zprávu o otázkách, které jí byly svěřeny podle bodu 137A této Úmluvy a postupuje ji řediteli k předložení na Shromáždění.

ČLÁNEK 12

Radiokomunikační úřad

ZSU 164

a) koordinuje přípravné práce studijních komisí a dalších skupin a Úřadu, členským státům a členům Sektoru sděluje výsledky těchto prací, shromažďuje jejich stanoviska a na Konferenci předkládá souhrnnou zprávu, která může obsahovat návrhy upravující předpisy.

ZSU 165

b) má právo účasti, avšak jen se statutem poradce, na jednáních Radiokomunikačních konferencí, Radiokomunikačních shromáždění a studijních komisí pro radiokomunikace a dalších skupin. Ředitel činí veškerá opatření potřebná pro přípravu Radiokomunikačních konferencí a zasedání Sektoru radiokomunikací a konzultuje v této věci s Generálním sekretariátem podle ustanovení bodu 94 této Úmluvy, a pokud je třeba, i s ostatními Sektory Unie, a postupuje přitom s patřičným zřetelem na směrnice Rady o prováděních těchto příprav.

ZSU 169

b) zasílá všem členským státům Jednací řád Výboru a shromažďuje připomínky k Řádu, obdržené od jednotlivých správ a předkládá je Výboru;

ZSU 170

c) zpracovává informace získané od správ, při použití příslušných ustanovení Radiokomunikačního řádu a regionálních dohod, jakož i souvisejícího Jednacího řádu, a v případě potřeby je připravuje k uveřejnění v odpovídající formě;

ZSU 175

3) koordinuje práce studijních komisí pro radiokomunikace a dalších skupin a je odpovědný za organizaci těchto prací;

ZSU 175B
PP-98

3b) činí konkrétní opatření pro usnadnění účasti rozvojových zemí na pracích radiokomunikačních studijních komisí a dalších skupin.

ZSU 180

d) informuje formou zprávy předložené na Světové radiokomunikační konferenci o činnosti Sektoru od poslední Konference; pokud žádná Světová radiokomunikační konference není plánována, předkládá zprávu o činnosti Sektoru za období od poslední Konference Radě a pro informaci také členským státům a členům Sektoru;

ZSU 181A
PP-98

f) každoročně vypracovává čtyřletý operativní klouzavý plán, který se týká následujícího roku a dalších tří let, se zahrnutím finančních dopadů činností, jež má Úřad vykonávat pro zajištění pomoci celému Sektoru; tento čtyřletý operativní plán se projednává v Poradní skupině pro radiokomunikace podle bodu 11A této Úmluvy a každý rok je posouzen a schválen Radou;

ODDÍL 6

Sektor pro standardizaci telekomunikací

ČLÁNEK 13

PP-98

Světové shromáždění pro standardizaci telekomunikací

DNU 184A

1a Světové shromáždění pro standardizaci telekomunikací je oprávněno přijímat pracovní metody a postupy použitelné v řízení činností Sektoru, v souladu s bodem 145A Ústavy.

ZSU 187
PP-98

a) posuzuje zprávy vypracované studijními komisemi podle ustanovení bodu 194 této Úmluvy, schvaluje, pozměňuje nebo zamítá návrhy doporučení v těchto zprávách obsažených a posuzuje zprávy vypracované Poradní skupinou pro standardizaci telekomunikací v souladu s ustanoveními bodů 197H a 197I této Úmluvy;

DNU 191 a

f) rozhoduje, zda je důvod zachovat, rozpustit nebo vytvořit další skupiny, jejichž předsedy a místopředsedy jmenuje;

DNU 191 b

g) určuje mandát skupin uvedených výše v bodu 191 a, tyto skupiny nemohou přijímat otázky ani doporučení.

ZSU 191B
PP-98

5 Světovému shromáždění pro standardizaci telekomunikací předsedá předseda určený vládou země, v níž se zasedání koná, anebo, je-li Shromáždění organizováno v sídle Unie, předseda zvolený samotným Shromážděním; předsedovi asistují místo předsedové, volení Shromážděním.

ČLÁNEK 14A

Poradní skupina pro standardizaci telekomunikací

ZSU 197A

1 Poradní skupina pro standardizaci telekomunikací je otevřena pro účast zástupců správ členských států a zástupců členů Sektoru, jakož i předsedů studijních komisí a dalších skupin.

DNU 197CA

1a) prověřuje provádění operativního plánu předcházejícího období, aby určila oblasti, ve kterých Úřad nedosáhl nebo nemohl dosáhnout cílů stanovených tímto plánem, a poskytuje řediteli rady ve věci potřebných nápravných opatření;

ČLÁNEK 15

Úřad pro standardizaci telekomunikací

ZSU 200
PP-98

a) každý rok aktualizuje, v součinnosti s předsedy studijních komisí pro standardizaci telekomunikací a dalšími skupinami, pracovní program schválený Světovým shromážděním pro standardizaci telekomunikací;

ZSU 201
PP-98

b) má právo účastnit se, avšak pouze jako poradce, jednání Světových shromáždění pro standardizaci telekomunikací a studijních komisí pro standardizaci telekomunikací a dalších skupin. Ředitel přijímá veškerá opatření potřebná pro přípravu shromáždění a zasedání Sektoru pro standardizaci telekomunikací a konzultuje v této věci s Generálním sekretariátem podle ustanovení bodu 94 této Úmluvy, v případě potřeby i s ostatními Sektory Unie a postupuje s patřičným zřetelem na směrnice Rady k provádění této přípravy;

ZSU 205A
PP-98

g) každoročně vypracovává čtyřletý operativní klouzavý plán, který se týká následujícího roku a dalších tří let, se zahrnutím finančních dopadů činností, jež má Úřad vykonávat pro zajištění pomoci celému Sektoru; tento čtyřletý operativní plán se projednává v Poradní skupině pro standardizaci telekomunikací podle článku 14A této Úmluvy a každý rok je posouzen a schválen Radou;

ODDÍL 7

Sektor pro rozvoj telekomunikací

ČLÁNEK 16

Světové konference pro rozvoj telekomunikací

DNU 207A

1 Světová konference pro rozvoj telekomunikací je oprávněna přijímat pracovní metody a postupy použitelné v řízení činností Sektoru, v souladu s bodem 145A Ústavy.

DNU 209A

aa) rozhoduje, zda je důvod zachovat, rozpustit nebo vytvořit další skupiny, jejichž předsedy a místopředsedy jmenuje;

DNU 209B

aaa) určuje mandát skupin uvedených výše v bodu 209A, tyto skupiny nemohou přijímat otázky ani doporučení.

ZSU 210

b) Regionální konference pro rozvoj telekomunikací projednávají otázky a priority v oblasti rozvoje telekomunikací, s přihlédnutím k potřebám a charakteristikám příslušného regionu; mohou rovněž předkládat doporučení Světovým konferencím pro rozvoj telekomunikací;

ZSU 213A

3 Konference pro rozvoj telekomunikací může svěřit Poradní skupině pro rozvoj telekomunikací specifické otázky spadající do kompetence této Skupiny, s uvedením doporučených opatření, která mají být u těchto otázek učiněna.

ČLÁNEK 17A

pp-98 Poradní skupina pro rozvoj telekomunikací

ZSU 215C
PP-98

1 Poradní skupina pro rozvoj telekomunikací je otevřena účasti zástupců správ členských států a členů Sektoru, jakož i předsedů a místopředsedů studijních komisí a dalších skupin.

DNU 215EA

1

a) prověřuje provádění operativního plánu předcházejícího období, aby určila oblasti, ve kterých Úřad nedosáhl nebo nemohl dosáhnout cílů stanovených tímto plánem, a poskytuje řediteli rady ve věci potřebných nápravných opatření;

DNU 215JA

6

a) vypracovává zprávu určenou Světové konferenci pro rozvoj telekomunikací týkající se otázek, jež jí byly svěřeny podle bodu 213A této Úmluvy a postupuje tuto zprávu řediteli pro předložení na Konferenci.

PP-98

Úřad pro rozvoj telekomunikací

ZSU 218

a) má právo účastnit se, avšak pouze jako poradce, usnášení Konferencí pro rozvoj telekomunikací a studijních komisí pro rozvoj telekomunikací a dalších skupin. Ředitel přijímá veškerá opatření potřebná pro přípravu konferencí a zasedání Sektoru pro rozvoj telekomunikací a konzultuje v této věci s Generálním sekretariátem podle ustanovení bodu 94 této Úmluvy, a v případě potřeby i s ostatními Sektory Unie a postupuje s patřičným zřetelem na směrnice Rady týkající se této přípravy;

ZSU 223A
PP-98

g) každoročně vypracovává čtyřletý operativní klouzavý plán, který se týká následujícího roku a dalších tří let, se zahrnutím finančních dopadů činností, jež má Úřad vykonávat pro zajištění pomoci celému Sektoru; tento čtyřletý operativní plán se projednává v Poradní skupině pro rozvoj telekomunikací podle článku 17A této Úmluvy a každý rok je posouzen a schválen Radou;

HLAVA II

ZSU PP-98

Zvláštní ustanovení týkající se konferencí a shromáždění

ČLÁNEK 23

ZSU

Přístup na Konference vládních zmocněnců

ZU* 255 až 266

(ZSU) 267

1 Mají přístup na Konference vládních zmocněnců:

DNU 268A

b) volení funkcionáři, jakožto poradci

DNU 268B

c) Výbor pro Radiokomunikační řád, podle bodu 141A této Úmluvy, jakožto poradce.

ZSU 269
PP-94

d) pozorovatelé následujících organizací, institucí a subjektů:

DNU* 269A

i) Organizace spojených národů;

DNU* 269B

ii) regionální telekomunikační organizace uvedené v článku 43 Ústavy;

DNU* 269C

iii) mezivládní organizace provozující družicové systémy;

DNU* 269D

iv) specializované instituce OSN, jakož i Mezinárodní agentura pro atomovou energii;

DNU* 269E

v) členové Sektorů uvedení v bodech 229 a 231 této Úmluvy a organizace mezinárodního charakteru zastupující tyto členy.

DNU* 269F

2 Generální sekretariát a všechny tři Úřady Unie jsou na Konferenci přítomni jako poradci.

ZSU

Přístup na Radiokomunikační konference

ZU* 270 až 275

(ZSU) 276

1 Mají přístup na Radiokomunikační konference:

(ZSU) 278

b) pozorovatelé organizací a institucí uvedených v bodech 269A až 269D této Úmluvy;

ZSU 279

c) pozorovatelé dalších mezinárodních organizací pozvaných vládou a schválených Konferencí podle příslušných ustanovení kapitoly I Všeobecných ustanovení pro konference, shromáždění a zasedání Unie;

ZU* 281

(ZSU) 282
PP-98

e) pozorovatelé členských států, kteří se bez hlasovacího práva účastní Regionální radiokomunikační konference regionu jiného, než do kterého patří tyto členské státy;

DNU* 282A

f) volení funkcionáři, přítomní jako poradci, pokud Konference jedná o otázkách spadajících do jejich kompetence, a členové Výboru pro Radiokomunikační řád.

ZSU PP-98

Přístup na Radiokomunikační shromáždění, na Světová shromáždění pro standardizaci telekomunikací a na Konference pro rozvoj telekomunikací

ZU* 283 až 294

(ZSU) 295

1 Mají přístup na shromáždění nebo na konference:

ZSU 297

b) pozorovatelé následujících organizací a institucí:

ZU* 298

DNU* 298A

i) regionální telekomunikační organizace uvedené v článku 43 Ústavy;

DNU* 298B

ii) mezivládní organizace provozující družicové systémy;

DNU* 298C

iii) kterákoliv jiná regionální nebo mezinárodní organizace zabývající se otázkami, které zajímají konferenci nebo shromáždění;

DNU* 298D

iv) Organizace spojených národů;

DNU* 298E

v) specializované instituce OSN a Mezinárodní agentura pro atomovou energii;

DNU* 298F

c) zástupci dotčených Sektorů.

DNU 298G

2 Volení funkcionáři, Generální sekretariát a Úřady Unie jsou podle okolností na shromáždění nebo konferenci přítomni jako poradci. Dva členové Výboru pro Radiokomunikační řád jsou Výborem určeni s povinností účastnit se jako poradci Radiokomunikačních shromáždění.

ZU*

ČLÁNEK 26

ZU*

ČLÁNEK 27

ZU*

ČLÁNEK 28

ZU*

ČLÁNEK 29

ZU*

ČLÁNEK 30

ČLÁNEK 31

Pověření pro konference

ZSU 334
PP-98

5 Pověření musejí být předložena na sekretariátu konference co nejdříve; členské státy zašlou pověření před datem zahájení konference, a to generálnímu tajemníkovi, který je předá sekretariátu konference, jakmile tento bude zřízen. Komise uvedená v bodu 68 Všeobecných ustanovení pro konference, shromáždění a zasedání Unie má za úkol je ověřit, formou zprávy předkládá výsledky ověření plenárnímu zasedání ve lhůtě stanovené tímto zasedáním. V době před rozhodnutím plenárního zasedání v této věci jsou všechny delegace oprávněny účastnit se prací a uplatňovat hlasovací právo příslušného členského státu.

ZSU

HLAVA III

Jednací řád

ČLÁNEK 32

ZSU

Všeobecná ustanovení pro konference, shromáždění a zasedání Unie

ZSU 339A
PP-98

5 Všeobecná ustanovení pro konference, shromáždění a zasedání Unie jsou přijímána Konferencí vládních zmocněnců. Ustanovení o postupech při změnách těchto ustanovení a o vstupu změn v platnost jsou uvedena v těchto ustanoveních.

ZSU 340
PP-98

2 Prováděním Všeobecných ustanovení pro konference, shromáždění a zasedání Unie nejsou dotčena ustanovení o postupech při změnách uvedených v článku 55 Ústavy a v článku 42 této Úmluvy.

HLAVA IV

Jiná ustanovení

ČLÁNEK 33

Finance

ZSU 476
PP-94
PP-98

4

1) Organizace uvedené v bodech 269A až 269E této Úmluvy a další mezinárodní organizace (pokud nebyly Radou s výhradou reciprocity povinnosti zproštěny) a členové Sektorů, kteří se podle příslušných ustanovení této Úmluvy účastní Konference vládních zmocněnců, konference, shromáždění nebo zasedání některého Sektoru Unie, nebo Světové konference o mezinárodních telekomunikacích, přispívají na výdaje konferencí, shromáždění a zasedání, jichž se účastní, a to v závislosti na nákladech těchto konferencí a shromáždění a podle Finančního řádu. Členové Sektorů však specificky nepřispívají na výdaje spojené s jejich účastí na konferenci, shromáždění nebo zasedání svého příslušného Sektoru, s výjimkou případu Regionálních radiokomunikačních konferencí.

HLAVA VI

Arbitráž a změny

ČLÁNEK 42

Ustanovení k provádění změn této Úmluvy

ZSU 523
PP-98

5 Všeobecná ustanovení pro konference, shromáždění a zasedání Unie se použijí, pokud předcházející odstavce tohoto článku, které mají přednost, nestanoví jinak.

ČÁST II.

Datum vstupu v platnost

Změny obsažené v této listině vstoupí v platnost 1. ledna 2004 jako celek a jediná listina mezi členskými státy, které budou k tomuto datu stranami Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) a které před tímto datem uloží k této svou ratifikační, přijímací, schvalovací nebo přístupovou listinu.


NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní vládní zmocněnci podepsali originál této listiny měnící Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) ve znění Konference vládních zmocněnců (Kjóto, 1994) a Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998).

Marrakeš, 18. října 2002

Poznámky pod čarou

* Podle usnesení č.70 (Rev. Marrakeš, 2002) Konference vládních zmocněnců o uplatňování zásady rovnosti pohlaví je třeba nahlížet základní dokumenty Unie (Ústava a Úmluva) tak, jako by byly sepsány jazykem nerozlišujícím pohlaví.


LISTINA MĚNÍCÍ ÚSTAVU MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE

(ŽENEVA, 1992)

ve znění

Konference vládních zmocněnců (Kyoto, 1994),

Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998)

a

Konference vládních zmocněnců (Marrakeš, 2002)

(Změny schválené Konferencí vládních zmocněnců (Antalya, 2006))

ÚSTAVA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE*

(ŽENEVA, 1992)

ODDÍL I.

Předmluva

Na základě a v souladu s příslušnými ustanoveními Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva, 1992) ve znění Konference vládních zmocněnců (Kyoto, 1994), Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998) a Konference vládních zmocněnců (Marrakeš, 2002), a především podle ustanoveních jejího článku 55, Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Antalya, 2006), přijala k této Ústavě dále uvedené změny:

ČLÁNEK 11

Generální sekretariát

DNU* 73a
ZU* 76

Generální tajemník jedná jako zákonný představitel Unie.

ČLÁNEK 13

Radiokomunikační konference a shromáždění

ZSU 90
PP-98

2 Světové radiokomunikační konference jsou svolávány obvykle jednou za tři nebo za čtyři roky; avšak podle příslušných ustanovení Úmluvy konference nemusí být svolána nebo může být svolána dodatečná.

ZSU 91
PP-98

3 Radiokomunikační shromáždění jsou rovněž svolávána obvykle jednou za tři nebo za čtyři roky a mohou se konat ve stejný čas a na stejném místě, jako Světové radiokomunikační konference tak, aby se zvýšila efektivnost a produktivita Sektoru radiokomunikací. Radiokomunikační shromáždění stanovují nezbytné technické základy pro práci Světových radiokomunikačních konferencí a vyřizují všechny požadavky zmíněných konferencí; jejich funkce jsou uvedeny v Úmluvě.

ČLÁNEK 28

Finance Unie

ZSU 161C
PP-98

2) Generální tajemník informuje členské státy a členy sektorů o prozatímní výši příspěvkové jednotky, stanovené podle čísla 161B výše, a vyzývá členské státy, aby mu sdělily nejpozději čtyři týdny před stanoveným datem zahájení Konference vládních zmocněnců, jakou příspěvkovou třídu prozatímně zvolily.

ZSU 161E
PP-98 PP-02

4) Jakmile je to možné, stanoví Konference vládních zmocněnců s přihlédnutím k návrhu finančního plánu ve zrevidované podobě konečnou horní hranici výše příspěvkové jednotky a stanoví datum, kdy členské státy musí na výzvu generálního tajemníka oznámit, kterou třídu členského příspěvku si s konečnou platností zvolily. Tímto datem je nejpozději pondělí posledního týdne Konference vládních zmocněnců.

ČLÁNEK 29

Jazyky

ZSU 171

1

1) Oficiálními jazyky Unie jsou: angličtina, arabština, čínština, španělština, francouzština a ruština.

ODDÍL II.

Datum vstupu v platnost

Změny obsažené v tomto dokumentu vstoupí v platnost 1. ledna 2008 jako celek a jediný dokument mezi členskými státy, které budou k tomuto datu stranami Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) a které před tímto datem uloží jejich ratifikační listinu, listinu o přijetí nebo schválení tohoto dokumentu nebo listinu o přistoupení k ní.


NA DŮKAZ TOHO, níže podepsaní vládní zmocněnci podepsali originál této listiny měnící Ústavu Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) ve znění Konference vládních zmocněnců (Kyoto, 1994), Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998) a Konference vládních zmocněnců (Marrakeš, 2002).

Antalya, 24. listopadu 2006

Poznámky pod čarou

*Základní dokumenty Unie (Ústava a Úmluva) musí být nahlíženy tak, jako by byly sepsány v jazyce nerozlišujícím pohlaví.


LISTINA MĚNÍCÍ ÚMLUVU MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE

(ŽENEVA, 1992)

ve znění

Konference vládních zmocněnců (Kyoto, 1994),

Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998)

a

Konference vládních zmocněnců (Marrakeš, 2002)

(Změny schválené Konferencí vládních zmocněnců (Antalya, 2006))

ÚMLUVA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE*

(ŽENEVA, 1992)

ODDÍL I.

Předmluva

Na základě a v souladu s příslušnými ustanoveními Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva, 1992) ve znění Konference vládních zmocněnců (Kyoto, 1994), Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998) a Konference vládních zmocněnců (Marrakeš, 2002), a především podle ustanoveních jejího článku 42, Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Antalya, 2006), přijala k této Úmluvě dále uvedené změny:

ČLÁNEK 2

Volby a související otázky

Volení představitelé

ZSU 13

1 Generální tajemník, zástupce generálního tajemníka a ředitelé úřadů nastupují do svých funkcí v den, který stanoví při jejich zvolení Konference vládních zmocněnců. Ve svém úřadu zůstávají obvykle do dne, který stanoví následující Konference vládních zmocněnců, do stejného úřadu mohou být znovu zvoleni pouze jednou. Termín znovuzvolení znamená, že opět zvoleni mohou být pouze jednou, ať toto druhé volební období následuje bezprostředně po prvním či nikoliv.

Členové Výboru pro Radiokomunikační řád

ZSU 20

1 Členové Výboru pro Radiokomunikační řád nastupují do svých funkcí v den, který stanoví Konference vládních zmocněnců při jejich zvolení. Ve svém úřadu zůstávají obvykle do dne, který stanoví následující Konference vládních zmocněnců a mohou být znovu zvoleni pouze jednou. Termín znovuzvolení znamená, že opět zvoleni mohou být pouze jednou, ať toto druhé volební období následuje bezprostředně po prvním či nikoliv.

ČLÁNEK 4

Rada

ZU 58

ZSU 60B
PP-02

9 ter) Členové sektorů se mohou jako pozorovatelé účastnit zasedání Rady, jejích komisí a pracovních skupin, a to za podmínek, které Rada stanoví, včetně počtu a způsobu jejich jmenování.

ZSU 73
PP-98
PP-02

7) prověřuje a schvaluje dvouletý rozpočet Unie a prověřuje předběžný rozpočet (zahrnutý do zprávy o finančním hospodaření, sestavované generálním tajemníkem podle bodu 101 této Úmluvy) na další dva roky následující po daném rozpočtovém období, se zřetelem k rozhodnutím Konference vládních zmocněnců, týkajících se čísla 50 Ústavy a finančních limitů stanovených zmíněnou Konferencí podle ustanoveních čísla 51 Ústavy; snaží se o všemožné úspory, ale drží se závazku daného Unií dosáhnout co nejrychleji uspokojivých výsledků. Při této činnosti má Rada na zřeteli priority stanovené Konferencí vládních zmocněnců ve strategickém plánu Unie, cíle Koordinačního výboru, vytyčené ve zprávě generálního tajemníka, o které pojednává číslo 86 této Úmluvy, a zprávu o finančním hospodaření dle čísla 101 této Úmluvy. Rada provádí roční prověrku příjmů a výdajů, aby v případě potřeby provedla úpravy, v souladu s usneseními a rozhodnutími Konference vládních zmocněnců;

ZSU 80
PP-94

14) je pověřena zajišťovat koordinaci se všemi mezinárodními organizacemi uvedenými v článcích 49 a 50 Ústavy. K tomuto účelu uzavírá jménem Unie předběžné dohody s mezinárodními organizacemi, uvedenými v článku 50 Ústavy a v číslech 269B a 269C Úmluvy, a s Organizací spojených národů podle Dohody uzavřené mezi Organizací spojených národů a Mezinárodní telekomunikační unií; tyto předběžné dohody musí být schváleny následující Konferencí vládních zmocněnců podle příslušného ustanovení článku 8 Ústavy;

ČLÁNEK 5

Generální sekretariát

ZSU 96

m) připravuje doporučení pro první zasedání vedoucích delegací, uvedené v bodě 49 Obecných pravidel, kterými se řídí konference, shromáždění a zasedání Unie, kterými se řídí konference, shromáždění a zasedání Unie, přičemž přihlíží k výsledkům případných regionálních konzultací;

ZSU 100
PP-98

q) po poradě s Koordinačním výborem a po provedení všech možných úspor připravuje a předkládá Radě návrh dvouletého rozpočtu, který zahrnuje výdaje Unie, přičemž bere na zřetel finanční limity stanovené Konferencí vládních zmocněnců. Návrh rozpočtu se skládá z globálního rozpočtu obsahujícího informace o rozpočtu založeném na nákladech a zaměřeném na výsledky pro Unii, sestaveného podle rozpočtových směrnic vydaných generálním tajemníkem a obsahujícího dvě verze. Jedna verze odpovídá nulovému nárůstu příspěvkové jednotky, druhá růstu, který je nižší nebo se rovná limitům, stanoveným Konferencí vládních zmocněnců, po případném převedení na rezervní účet. Rezoluce o rozpočtu je schválena Radou a poté rozeslána pro informaci všem členským státům;

ZSU 105

Změna se netýká francouzské verze.

ČLÁNEK 6

Koordinační výbor

ZSU 111
PP-02

4 O činnosti Koordinačního výboru je sestavena zpráva, která je k dispozici členským státům.

ZSU 178
PP-98

b) vyměňuje si údaje s členskými státy a členy sektoru ve formě přístupné pro automatické čtení i jinými způsoby, sestavuje a aktualizuje dokumenty a databáze Sektoru radiokomunikací a společně s generálním tajemníkem činí podle potřeby všechna opatření, aby dle čísla 172 Ústavy byly zveřejněny v jazycích Unie;

ČLÁNEK 15

Úřad pro standardizaci telekomunikací

ZSU 203
PP-98

vyměňuje si údaje s členskými státy a členy sektoru ve formě přístupné pro automatické čtení i jinými způsoby, sestavuje a aktualizuje dokumenty a databáze Sektoru standardizace telekomunikací a společně s generálním tajemníkem činí podle potřeby všechna opatření, aby dle bodu 172 Ústavy byly zveřejněny v jazycích Unie;

ČLÁNEK 16

Konference pro rozvoj telekomunikací

ZSU 209

a) Světové konference pro rozvoj v telekomunikacích sestavují pracovní programy a směrnice, které definují otázky a priority rozvoje telekomunikací a vytyčují Sektoru rozvoje telekomunikací směry pro jeho pracovní program. Podle výše zmíněných pracovních programů rozhodují, zda se stávající studijní skupiny mají zachovat, ukončeny nebo zda se mají vytvořit nové a každé skupině přiděluje otázky, které má zkoumat;

ZSU 215C

1 Poradní skupina pro rozvoj telekomunikací je otevřena účasti zástupců správ členských států, zástupcům členů sektoru a rovněž předsedů a místopředsedů studijních skupin a dalších skupin. Jedná prostřednictvím ředitele.

ČLÁNEK 18

Úřad pro rozvoj telekomunikací

ZSU 220

c) vyměňuje si údaje se členy ve formě přístupné pro automatické čtení i jinými způsoby, sestavuje a podle potřeby aktualizuje dokumenty a databáze Sektoru rozvoje telekomunikací a společně s generálním tajemníkem činí podle potřeby všechna požadovaná opatření, aby v souladu s bodem 172 Ústavy byly zveřejněny v jazycích Unie;

ČLÁNEK 19

Účast jiných subjektů a organizací než správ na činnostech Unie

(ZSU) 235

5 Jakákoliv žádost o účast na pracích sektoru, podaná organizací dle výše uvedeného čísla 231 (s výjimkou organizací uvedených v číslech 269B a 269C této Úmluvy), je předána generálnímu tajemníkovi a vyřizuje se podle procedur stanovených Radou.

(ZSU) 236

6 Jakákoliv žádost o účast na pracích sektoru, podaná organizací dle čísel 269B až 269D této Úmluvy, je předána generálnímu tajemníkovi a dotyčná organizace je zapsána na seznamy uvedené dle níže uvedeného čísla 237.

(ZSU) 237
PP-98

7 Generální tajemník sestavuje a aktualizuje pro každý sektor seznamy všech organizací uvedených v číslech 229 až 231, jakož i v číslech 269B až 269D této Úmluvy, které jsou přijaty k účasti na pracích sektorů. Zveřejňuje každý z těchto seznamů v pravidelných intervalech a seznamuje s nimi všechny členské státy, dotčené členy sektorů a ředitele příslušného úřadu. Ředitel úřadu pak seznámí příslušné organizace s vyřízením jejich žádosti a informuje o tom dotčené členské státy.

ZSU 240
PP-98

10 Každý člen sektoru má právo vypovědět svou účast nótou zaslanou generálnímu tajemníkovi. Tato účast může být popřípadě vypovězena dotyčným členským státem nebo v případě člena sektoru, schváleného dle výše uvedeného čísla 234C, podle kritérií a procedur stanovených Radou. Výpověď nabývá platnosti po vypršení šestiměsíční lhůty od doručení nóty generálnímu tajemníkovi.

ČLÁNEK 21

Doporučení adresovaná jednou konferencí druhé

(ZSU) 251

2 Tato doporučení jsou zasílána ve stanovené lhůtě generálnímu tajemníkovi, aby byla shromážděna, koordinována a sdělena za podmínek stanovených v bodě 44 Obecných pravidel, kterými se řídí konference, shromáždění a setkání Unie.

ČLÁNEK 23

PP-02

Přístup na Konferenci vládních zmocněnců

ZSU 269
PP-94
PP-02

d) pozorovatelé z následujících organizací a institucí, kteří se mohou účastnit jako konzultanti:

ZSU 269E
PP-02

e) pozorovatelé ze členů sektoru uvedených v číslech 229 a 231 této Úmluvy.

ČLÁNEK 24

Přístup na radiokomunikační konference

ZSU 278
PP-02

b) pozorovatelé z organizací a institucí uvedených v číslech 269A až 269D této Úmluvy, kteří se mohou účastnit jako konzultanti;

ZSU 279
PP-02

c) pozorovatelé z jiných mezinárodních organizací, pozvaných podle příslušných ustanovení kapitoly I Obecných pravidel, kterými se řídí konference, shromáždění a zasedání Unie. Mohou se účastnit jako konzultanti .

ZSU 280
PP-98

d) pozorovatelé ze členů Sektoru radiokomunikací;

ČLÁNEK 25

PP-98
PP-02

Přístup na Radiokomunikační shromáždění, na Světová shromáždění pro standardizaci telekomunikací a na konference pro rozvoj telekomunikací

DNU 296bis

b) zástupci dotyčných členů sektoru;

ZSU 297
PP-02

c) pozorovatelé, kteří se mohou účastnit jako konzultanti:

DNU 297bis

i) z organizací a institucí uvedených v číslech 269A až 269D této Úmluvy;

ZU 298A

ZU 298B

(ZSU) 298C
PP-02

ii) každá jiná regionální nebo mezinárodní organizace, která se zabývá otázkami, které zajímají shromáždění nebo konferenci.

ZU 298D

ZU 298E

ZU* 298F

ČLÁNEK 33

Finance

ZSU 468
PP-98

1

1) Následuje stupnice, ze které si každý členský stát v rámci ustanovení v čísle 468A níže nebo člen sektoru v rámci ustanovení v čísle 468B níže zvolí svou příspěvkovou třídu podle příslušných ustanovení článku 28 Ústavy:

třída 40 jednotek třída 8 jednotek
třída 35 jednotek třída 6 jednotek
třída 30 jednotek třída 5 jednotek
třída 28 jednotek třída 4 jednotky
třída 25 jednotek třída 3 jednotky
třída 23 jednotek třída 2 jednotky
třída 20 jednotek třída 1+1/2 jednotky
třída 18 jednotek třída 1 jednotka
třída 15 jednotek třída 1/2 jednotky
třída 13 jednotek třída 1/4 jednotky
třída 11 jednotek třída 1/8 jednotky
třída 10 jednotek třída 1/16 jednotky

ZSU 476
PP 94
PP_98
PP-02

4

1) Organizace uvedené v číslech 269A až 269E této Úmluvy a další organizace rovněž uvedené v kapitole II Úmluvy (s výjimkou těch, které jsou osvobozeny Radou v rámci reciprocity) a členové sektorů uvedení v čísle 230 Úmluvy, kteří se podle ustanoveních této Úmluvy účastní Konference vládních zmocněnců, konference, shromáždění nebo zasedání některého sektoru Unie či Světové konference pro mezinárodní telekomunikace, přispívají na výdaje spojené s pořádáním těchto konferencí, shromáždění a zasedání, kterých se účastní, podle nákladů na tyto konference a zasedání a podle Finančního řádu. Členové sektorů však specificky nepřispívají na výdaje za svou účast na konferenci, shromáždění nebo zasedání svého Sektoru, pokud se nejedná o Regionální radiokomunikační konferenci.

(ZSU) 480A
PP-98

5bis) Pokud člen sektoru přispívá na výdaje Unie dle čísla 159A Ústavy, měl by být identifikován sektor, na který je příspěvek zaplacen.

DNU 480B

5terb) Za výjimečných okolností Rada může schválit snížení počtu příspěvkových jednotek, pokud o to člen sektoru požádá, a prokáže, že už nemůže zachovat svůj příspěvek v té třídě, kterou si vybral.

PŘÍLOHA

Definice některých termínů užívaných v této Úmluvě a v Administrativních řádech Mezinárodní telekomunikační unie

ZSU 1002
PP-94
PP-98

Pozorovatel: Osoba vyslaná členským státem, organizací nebo institucí, aby se účastnila konference, shromáždění nebo zasedání Unie nebo Rady, podle příslušných ustanoveních základních dokumentů Unie však nemá hlasovací právo.

ODDÍL II.

Datum vstupu v platnost

Změny obsažené v tomto dokumentu vstoupí v platnost 1. ledna 2008 jako celek a jediný dokument mezi členskými státy, které budou k tomuto datu stranami Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) a které před tímto datem uloží jejich ratifikační listinu, listinu o přijetí nebo schválení tohoto dokumentu nebo listinu o přistoupení k ní.


NA DŮKAZ TOHO, níže podepsaní vládní zmocněnci podepsali originál této listiny měnící Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) ve znění Konference vládních zmocněnců (Kyoto, 1994), Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998) a Konference vládních zmocněnců (Marrakeš, 2002).

Antalya, 24. listopadu 2006

Poznámky pod čarou

*Základní dokumenty Unie (Ústava a Úmluva) musí být nahlíženy tak, jako by byly sepsány v jazyce nerozlišujícím pohlaví.


PROHLÁŠENÍ A VÝHRADY

učiněné v závěru Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Antalya 2006)*

(v českém překladu a anglickém originálu)

Níže podepsaní vládní zmocněnci potvrzují svými podpisy pod tímto dokumentem, jenž je součástí konečných aktů Konference vládních zmocněnců (Antalya 2006), že berou na vědomí dále uvedená prohlášení a výhrady učiněné v závěru dotyčné konference:

45

Originál: anglicky Pro Českou republiku:

Delegace České republiky si pro svou vládu vyhrazuje právo přijmout jakákoli opatření, která považuje za nezbytná k ochraně svých zájmů, pokud by se některý ze členských států nepodílel na úhradě výdajů unie nebo pokud by některý ze členských států neplnil ustanovení dokumentů z Antalye 2006, jež dále mění ústavu a úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) již změněnou dokumenty z Kjóta 1994, Minneapolisu 1998 a Marrákeše 2002, nebo pokud by bylo pravděpodobné, že výhrady jiných členských států zvýší podíl České republiky na úhradě výdajů unie nebo ohrozí telekomunikační služby České republiky.

51

Originál: anglicky/francouzsky/španělsky

Pro Spolkovou republiku Německo, Rakousko, Belgii, Bulharskou republiku, Kyperskou republiku, Dánsko, Španělsko, Estonskou republiku, Finsko, Francii, Řecko, Maďarskou republiku, Irsko, Itálii, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucembursko, Maltu, Nizozemské království, Polskou republiku, Portugalsko, Slovenskou republiku, Českou republiku, Rumunsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Republiku Slovinsko a Švédsko:

Delegace členských států Evropské unie a přistupujících zemí Bulharsko a Rumunsko prohlašují, že členské státy Evropské unie a přistupující země Bulharsko a Rumunsko uplatní dokumenty přijaté Konferencí vládních zmocněnců (Antalya 2006) v souladu se svými povinnostmi podle Smlouvy o založení Evropského společenství.

Originál: anglicky/francouzsky/španělsky

Pro Spolkovou republiku Německo, Andorrské knížectví, Rakousko, Ázerbájdžánskou republiku, Belgii, Bulharskou republiku, Kyperskou republiku, Vatikánský městský stát, Chorvatskou republiku, Dánsko, Estonskou republiku, Finsko, Francii, Řecko, Maďarskou republiku, Irsko, Island, Itálii, Lotyšskou republiku, Lichtenštejnské knížectví, Litevskou republiku, Lucembursko, Maltu, Moldavskou republiku, Norsko, Nizozemské království, Polskou republiku, Portugalsko, Slovenskou republiku, Českou republiku, Rumunsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbskou republiku, Švédsko, Švýcarskou konfederaci a Turecko:

V době podpisu konečných aktů Konference vládních zmocněnců (Antalya 2006) delegace výše uvedených zemí oficiálně prohlašují, že trvají na prohlášeních a výhradách, které jejich země učinily při podpisu konečných aktů předchozích smlouvu vytvářejících konferencí unie, jakoby byly učiněny v plném znění na této Konferenci vládních zmocněnců.

98

Originál: anglicky/francouzsky/španělsky

Pro Spolkovou republiku Německo, Rakousko, Belgii, Kanadu, Kyperskou republiku, Chorvatskou republiku, Dánsko, Estonskou republiku, Finsko, Francii, Maďarskou republiku, Irsko, Island, Japonsko, Lichtenštejnské knížectví, Lucembursko, Maltu, Norsko, Nový Zéland, Nizozemské království, Polskou republiku, Portugalsko, Slovenskou republiku, Českou republiku, Rumunsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbskou republiku, Republiku Slovinsko, Švédsko, Švýcarskou konfederaci a Turecko:

Delegace uvedených států se s odkazem na prohlášení učiněné Kolumbijskou republikou (č. 58) a vzhledem k tomu, že se toto a všechna podobná prohlášení odkazují na bogotské prohlášení rovníkových zemí ze dne 3. prosince 1976 a na nároky těchto zemí na vykonávání svrchovaných práv nad částmi oběžné dráhy geostacionární družice, domnívají, že tyto nároky nemohou být touto konferencí uznány.


LISTINA MĚNÍCÍ ÚSTAVU MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE (ŽENEVA, 1992)

ve znění

Konference vládních zmocněnců (Kyoto, 1994),

a

Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998)

a

Konference vládních zmocněnců (Marrakeš, 2002)

a

Konference vládních zmocněnců (Antalya, 2006)

(Změny schválené Konferencí vládních zmocněnců (Guadalajara, 2010))

ÚSTAVA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE*

(ŽENEVA, 1992)

ČÁST I

Předmluva

Na základě a v souladu s příslušnými ustanoveními Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva, 1992) ve znění Konference vládních zmocněnců (Kyoto, 1994), Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998), Konference vládních zmocněnců (Marrakeš, 2002) a Konference vládních zmocněnců (Antalya, 2006), a především podle ustanovení jejího článku 55, Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Guadalajara, 2010) přijala k této Ústavě dále uvedené změny:

ČLÁNEK 28

Finance Unie

ZSU 165
PP-98

5

Jakmile si členský stát zvolí svou příspěvkovou třídu, nesmí ji snížit o více než 15 procent oproti počtu jednotek, které si tento členský stát zvolil pro období, které předcházelo snížení, a to zaokrouhlením částky na nejbližší nižší hodnotu na stupnici příspěvkových jednotek pro třídy o třech a více jednotkách; nebo o maximálně jednu příspěvkovou třídu pro třídy s méně než třemi jednotkami. Rada mu stanoví způsob postupného zavedení tohoto snížení v období mezi konferencemi vládních zmocněnců. Avšak v případě mimořádných okolností, jako jsou přírodní pohromy vyžadující nasazení programů mezinárodní pomoci, může konference vládních zmocněnců schválit větší snížení počtu příspěvkových jednotek, pokud o to členský stát požádá a prokáže, že již nemůže udržet své příspěvky v původně zvolené třídě.

Změny obsažené v této listině vstoupí v platnost 1. ledna 2012 jako celek a jediná listina mezi členskými státy, které budou k tomuto datu stranami Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) a které před tímto datem uloží k této svou ratifikační listinu, listinu o přijetí, schvalovací nebo přístupovou listinu.

NA DŮKAZ TOHO, níže podepsaní vládní zmocněnci podepsali originál této listiny měnící Ústavu Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) ve znění Konference vládních zmocněnců (Kyoto, 1994), Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998), Konference vládních zmocněnců (Marrakeš, 2002) a Konference vládních zmocněnců (Antalya, 2006).

Guadalajara, 22. října 2010

Poznámky pod čarou

*Základní dokumenty Unie (Ústava a Úmluva) musí být nahlíženy tak, jako by byly sepsány v jazyce nerozlišujícím pohlaví.


LISTINA MĚNÍCÍ ÚMLUVU MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE

(ŽENEVA, 1992)

ve znění

Konference vládních zmocněnců (Kyoto, 1994),

a

Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998)

a

Konference vládních zmocněnců (Marrakeš, 2002)

a

Konference vládních zmocněnců (Antalya, 2006)

(Změny schválené Konferencí vládních zmocněnců (Guadalajara, 2010))

ÚMLUVA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE*

(ŽENEVA, 1992)

ČÁST I

Předmluva

Na základě a v souladu s příslušnými ustanoveními Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva, 1992) ve znění Konference vládních zmocněnců (Kyoto, 1994), Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998), Konference vládních zmocněnců (Marrakeš, 2002) a Konference vládních zmocněnců (Antalya, 2006), a především podle ustanoveních jejího článku 42, Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Guadalajara, 2010) přijala k této Úmluvě dále uvedené změny:

ČLÁNEK 33

Finance

ZSU 468
PP-98
PP-06

1

1) Stupnice, podle které si každý členský stát, s výjimkou ustanovení bodu 468A níže, nebo člen Sektoru, s výjimkou ustanovení bodu 468B níže, zvolí svou příspěvkovou třídu v souladu s příslušnými ustanoveními článku 28 Ústavy, je dána takto:

Od třídy 40 jednotek:

do třídy 2 jednotek postupně po jednotce

Pod třídou 2 jednotek následovně:

třída 1 1/2 jednotky

třída 1 jednotky

třída 1/2 jednotky

třída 1/4 jednotky

třída 1/8 jednotky

třída 1/16 jednotky

Změny obsažené v této listině vstoupí v platnost 1. ledna 2012 jako celek a jediná listina mezi členskými státy, které budou k tomuto datu stranami Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) a které před tímto datem uloží k této svou ratifikační listinu, listinu o přijetí, schvalovací nebo přístupovou listinu.


NA DŮKAZ TOHO, níže podepsaní vládní zmocněnci podepsali originál této listiny měnící Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie (Ženeva 1992) ve znění Konference vládních zmocněnců (Kyoto, 1994), Konference vládních zmocněnců (Minneapolis, 1998), Konference vládních zmocněnců (Marrakeš, 2002) a Konference vládních zmocněnců (Antalya, 2006).

Guadalajara, 22. října 2010


PROHLÁŠENÍ A VÝHRADY

učiněné v závěru Konference vládních zmocněnců

Mezinárodní telekomunikační unie (Guadalajara 2010)*

(v českém překladu a anglickém originálu)

Níže podepsaní vládní zmocněnci potvrzují svými podpisy pod tímto dokumentem, jenž je součástí konečných aktů Konference vládních zmocněnců (Guadalajara 2010), že berou na vědomí dále uvedená prohlášení a výhrady učiněné v závěru dotyčné konference:

23

Originál: anglicky/francouzsky/španělsky

Pro Rakousko, Belgii, Bulharskou republiku, Kyperskou republiku, Českou republiku, Dánsko, Estonskou republiku, Finsko, Francii, Spolkovou republiku Německo, Řecko, Maďarskou republiku, Irsko, Itálii, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucembursko, Nizozemské království, Polskou republiku, Portugalsko, Rumunsko,

Slovenskou republiku, Republiku Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska:

Delegace členských států Evropské unie prohlašují, že členské státy Evropské unie uplatní dokumenty přijaté Konferencí vládních zmocněnců (Guadalajara 2010) v souladu se svými povinnostmi podle Smlouvy o fungování Evropské unie.

39

Originál: anglicky/francouzsky/španělsky

Pro Rakousko, Belgii, Bulharskou republiku, Chorvatskou republiku, Kyperskou republiku, Českou republiku, Dánsko, Estonskou republiku, Finsko, Francii, Spolkovou republiku Německo, Řecko, Maďarskou republiku, Island, Itálii, Lotyšskou republiku, Lichtenštejnské knížectví, Litevskou republiku, Lucembursko, Černou Horu, Nizozemské království, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Republiku San Marino, Slovenskou republiku, Republiku Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarskou konfederaci, Turecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Vatikánský městský stát:

V době podpisu konečných aktů Konference vládních zmocněnců (Guadalajara 2010) delegace uvedených zemí oficiálně prohlašují, že trvají na prohlášeních a výhradách, které jejich země učinily při podpisu konečných aktů předchozích smlouvu vytvářejících konferencí unie, jakoby byly učiněny v plném znění na této Konferenci vládních zmocněnců.

85

Originál: anglicky

Pro Austrálii, Rakousko, Belgii, Bulharskou republiku, Kanadu, Chorvatskou republiku, Českou republiku, Dánsko, Estonskou republiku, Finsko, Francii, Spolkovou republiku Německo, Řecko, Maďarskou republiku, Island, Itálii, Japonsko, Lotyšskou republiku, Lichtenštejnské knížectví, Litevskou republiku, Lucembursko, Černou Horu, Nizozemské království, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Slovenskou republiku, Republiku Slovinsko, Švédsko, Švýcarskou konfederaci, Turecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké:

Delegace výše uvedených států, s odkazem na prohlášení učiněné Mexikem (č. 70) a vzhledem k tomu, že se toto a všechna podobná prohlášení odkazují na bogotské prohlášení rovníkových zemí ze dne 3. prosince 1976 a na nároky těchto zemí na vykonávání svrchovaných práv nad částmi oběžné dráhy geostacionární družice nebo na jakékoli související nároky, se domnívají, že tyto nároky nemohou být touto konferencí uznány.

Výše uvedené delegace chtějí také konstatovat, že odkaz na „zeměpisnou polohu některých zemí“ v článku 44 ústavy neznamená uznání nároku na jakákoli přednostní práva na oběžnou dráhu geostacionární družice.

Přesunout nahoru