Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 61/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Datum vyhlášení 03.09.2013
Uzavření smlouvy 30.01.2013
Platnost od 18.07.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 30. ledna 2013 a 2. července 2013 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 dne 18. července 2013.

Anglické znění estonské nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.


NEOFICIÁLNÍ PŘEKLAD

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

Č.j. 8.2-1/748

VERBÁLNÍ NÓTA

Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a s odvoláním na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) má čest navrhnout, aby Česká republika zastupovala Estonskou republiku při vydávání schengenských víz za následujících podmínek.

1. Rozsah zastupování

Česká republika bude zastupovat Estonskou republiku při posuzování žádostí a vydávání krátkodobých schengenských víz na těchto místech: 1) Irácká republika (Bagdád), 2) Malajsie (Kuala Lumpur), 3) Mongolsko (Ulánbátar).

Česká republika sděluje, že ode dne 1. srpna 2018 bude zastupovat Estonskou republiku v Iráku (Bagdád) při posuzování žádostí o vydávání krátkodobých schengenských víz pouze u držitelů diplomatických a služebních pasů.

2. Právní základ

(a) Základem tohoto zastupování je schengenské acquis a to, co je upraveno touto dohodou.

(b) Praktické podmínky provádění této dohody mohou být sjednány na základě písemného souhlasu ministerstev zahraničních věcí.

(c) Ministerstva zahraničních věcí Estonské republiky a České republiky se mohou dohodnout na změně seznamu zastupujících zastupitelských úřadů výměnou nót.

3. Řízení o vydání víza

(a) Zastupitelský úřad zastupujícího státu zpracovává žádosti o vízum osob legálně pobývajících v zemi, ve které příslušný zastupitelský úřad působí.

(b) Zastupitelský úřad zastupujícího státu vydává víza pouze držitelům takových cestovních dokladů, které jsou uznávány v Estonské republice a v České republice.

(c) Bez povolení ministerstva zahraničních věcí zastupovaného státu nemohou být vydána žádná víza s omezenou územní platností. To však neplatí, pokud takové omezení plyne pouze ze skutečnosti, že ne všechny členské státy schengenského prostoru uznávají cestovní doklad žadatele, avšak tento cestovní doklad je uznáván v České republice a v Estonské republice.

(d) Pokud zastupitelský úřad zastupujícího státu shledá, že všechny podmínky pro udělení víza jsou splněny, krátkodobé vízum vydá.

(e) Pokud zastupitelský úřad zastupujícího státu v příslušné zemi má za to, že podmínky pro vydání víza nejsou splněny, je tento zastupitelský úřad oprávněn zamítnout vydání víza za zastupovaný stát po prozkoumání žádosti podle článku 8.4 (d) vízového kodexu.

(f) V případě pochybností ohledně zvoucí či zvané osoby nebo dokladů přiložených k žádosti o vízum může zastupitelský úřad zastupujícího státu kontaktovat příslušného úředníka zastupovaného státu, jak je uvedeno v příloze této nóty.

(g) Zastupující stát poskytne každoročně či na žádost zastupovaného státu pro každé místo statistické údaje o vydaných a zamítnutých vízech za zastupovaný stát.

4. Vízové poplatky

(a) Poplatky za žádosti o vízum se vybírají v souladu s schengenským acquis.

(b) Zastupující stát je oprávněn vybírat všechny vízové poplatky. Zastupovaný stát však neposkytuje zastupujícímu státu žádnou finanční kompenzaci za vyřizování žádostí o víza.

(c) V případě, že je v zájmu zastupovaného státu výjimečně osvobodit některého žadatele o vízum či některou skupinu cestujících od placení poplatku za žádost o vízum v jiných případech, než uvádí vízový kodex, zašle zastupovaný stát písemnou žádost přímo příslušnému zastupujícímu zastupitelskému úřadu, který následně učiní rozhodnutí v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

5. Závěrečná ustanovení

(a) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

(b) Tato dohoda může být kdykoliv změněna či ukončena výměnou nót. Provádění dohody může být pozastaveno či lze od dohody odstoupit písemným oznámením druhé straně. Takové pozastavení či odstoupení nabývá účinnosti dnem obdržení takového oznámení druhou stranou.

Pokud je předchozí návrh pro českou stranu přijatelný, má Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky čest navrhnout, aby tato nóta a odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky tvořily Dohodu mezi vládou Estonské republiky a vládou České republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která vstoupí v platnost po uplynutí čtrnácti dnů ode dne doručení odpovědní nóty na tuto nótu.

Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o své nejhlubší úctě.

Tallinn, 30. ledna 2013

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Praha


NEOFICIÁLNÍ PŘEKLAD

Č.j. 304085/2013-KKM

Ministerstvo zahraniční věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Estonské republiky a má čest potvrdit přijetí verbální nóty č.j. 8.2-1/748 Ministerstva zahraničních věcí Estonské republiky, která zní následovně:

„Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a s odvoláním na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) má čest navrhnout, aby Česká republika zastupovala Estonskou republiku při vydávání schengenských víz za následujících podmínek.

1. Rozsah zastupování

Česká republika bude zastupovat Estonskou republiku při posuzování žádostí a vydávání krátkodobých schengenských víz na těchto místech: 1) Irácká republika (Bagdád), 2) Malajsie (Kuala Lumpur), 3) Mongolsko (Ulánbátar).

Česká republika sděluje, že ode dne 1. srpna 2018 bude zastupovat Estonskou republiku v Iráku (Bagdád) při posuzování žádostí o vydávání krátkodobých schengenských víz pouze u držitelů diplomatických a služebních pasů.

2. Právní základ

(a) Základem tohoto zastupování je schengenské acquis a to, co je upraveno touto dohodou.

(b) Praktické podmínky provádění této dohody mohou být sjednány na základě písemného souhlasu ministerstev zahraničních věcí.

(c) Ministerstva zahraničních věcí Estonské republiky a České republiky se mohou dohodnout na změně seznamu zastupujících zastupitelských úřadů výměnou nót.

3. Řízení o vydání víza

(a) Zastupitelský úřad zastupujícího státu zpracovává žádosti o vízum osob legálně pobývajících v zemi, ve které příslušný zastupitelský úřad působí.

(b) Zastupitelský úřad zastupujícího státu vydává víza pouze držitelům takových cestovních dokladů, které jsou uznávány v Estonské republice a v České republice.

(c) Bez povolení ministerstva zahraničních věcí zastupovaného státu nemohou být vydána žádná víza s omezenou územní platností. To však neplatí, pokud takové omezení plyne pouze ze skutečnosti, že ne všechny členské státy schengenského prostoru uznávají cestovní doklad žadatele, avšak tento cestovní doklad je uznáván v České republice a v Estonské republice.

(d) Pokud zastupitelský úřad zastupujícího státu shledá, že všechny podmínky pro udělení víza jsou splněny, krátkodobé vízum vydá.

(e) Pokud zastupitelský úřad zastupujícího státu v příslušné zemi má za to, že podmínky pro vydání víza nejsou splněny, je tento zastupitelský úřad oprávněn zamítnout vydání víza za zastupovaný stát po prozkoumání žádosti podle článku 8.4 (d) vízového kodexu.

(f) V případě pochybností ohledně zvoucí či zvané osoby nebo dokladů přiložených k žádosti o vízum může zastupitelský úřad zastupujícího státu kontaktovat příslušného úředníka zastupovaného státu, jak je uvedeno v příloze této nóty.

(g) Zastupující stát poskytne každoročně či na žádost zastupovaného státu pro každé místo statistické údaje o vydaných a zamítnutých vízech za zastupovaný stát.

4. Vízové poplatky

(a) Poplatky za žádosti o vízum se vybírají v souladu s schengenským acquis.

(b) Zastupující stát je oprávněn vybírat všechny vízové poplatky. Zastupovaný stát však neposkytuje zastupujícímu státu žádnou finanční kompenzaci za vyřizování žádostí o víza.

(c) V případě, že je v zájmu zastupovaného státu výjimečně osvobodit některého žadatele o vízum či některou skupinu cestujících od placení poplatku za žádost o vízum v jiných případech, než uvádí vízový kodex, zašle zastupovaný stát písemnou žádost přímo příslušnému zastupujícímu zastupitelskému úřadu, který následně učiní rozhodnutí v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

5. Závěrečná ustanovení

(a) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

(b) Tato dohoda může být kdykoliv změněna či ukončena výměnou nót. Provádění dohody může být pozastaveno či lze od dohody odstoupit písemným oznámením druhé straně. Takové pozastavení či odstoupení nabývá účinnosti dnem obdržení takového oznámení druhou stranou.

Pokud je předchozí návrh pro českou stranu přijatelný, má Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky čest navrhnout, aby tato nóta a odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky tvořily Dohodu mezi vládou Estonské republiky a vládou České republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která vstoupí v platnost po uplynutí čtrnácti dnů ode dne doručení odpovědní nóty na tuto nótu.

Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o své nejhlubší úctě.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest sdělit, že výše uvedená verbální nóta a tato verbální nóta tvoří Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která vstoupí v platnost po uplynutí čtrnácti dnů od data doručení této odpovědní nóty. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky žádá Velvyslanectví Estonské republiky, aby laskavě potvrdilo datum přijetí této nóty a datum vstupu v platnost výše uvedené Dohody.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Estonské republiky o své nejhlubší úctě.

V Praze, dne 2. července 2013

Velvyslanectví Estonské republiky
Praha

Přesunout nahoru