Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 51/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně názvu letiště uvedeného v článku 9 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Datum vyhlášení 31.07.2013
Uzavření smlouvy 21.01.2013
Platnost od 21.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 21. ledna 2013 informovala česká strana černohorskou stranu o změně názvu letiště uvedeného v článku 9 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob1).

Černohorské znění české nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Konzulární jednatelství České republiky
Podgorica

Č. 19/2013

Konzulární jednatelství České republiky v Podgorici projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí a evropských integrací Černé Hory - službě pro mezinárodní a právní záležitosti a zároveň má čest, v souvislosti s Protokolem mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Republikou Černá Hora a Evropským společenstvím o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob, který vstoupil v platnost dne 1. února 2012, sdělit následující:

Na základě rozhodnutí vlády České republiky ze dne 5. října 2012 došlo ke změně názvu z „Letiště Praha Ruzyně“ na „Letiště Václava Havla Praha“ („Václav Havel Airport Prague“).

Konzulární jednatelství České republiky v Podgorici využívá této příležitosti, aby Ministerstvo zahraničních věcí a evropských integrací Černé Hory - službu pro mezinárodní a právní záležitosti znovu ujistilo o své hluboké úctě.

Podgorica, 21. ledna 2013

Razítko: Konzulární jednatelství České republiky Podgorica

Ministerstvo zahraničních věcí a evropských integrací Černé Hory
Služba pro mezinárodní a právní záležitosti

Kopie: Ministerstvo vnitra Černé Hory

Poznámky pod čarou

1) Protokol mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob podepsaný v Cetinje dne 27. dubna 2011 byl vyhlášen pod č. 23/2012 Sb. m. s.

Přesunout nahoru