Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 47/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz

Datum vyhlášení 26.06.2013
Uzavření smlouvy 18.03.2013
Platnost od 01.05.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 18. března 2013 a 2. dubna 2013 byla sjednána Prováděcí dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz1).

Prováděcí dohoda vstoupila v platnost dne 1. května 2013.

Anglické znění maďarské nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Prováděcí dohodu, se vyhlašují současně. Součástí Prováděcí dohody je příloha, která obsahuje seznam kontaktních míst. Do této přílohy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí.


neoficiální překlad

Velvyslanectví Maďarska v Praze

Č.j.: KÜM/1675-5/2013/Adm.

Velvyslanectví Maďarska v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a s odvoláním na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz má čest sdělit následující.

PROVÁDĚCÍ DOHODA

Česká republika zastupuje Maďarsko při vydávání všech typů schengenských víz na následujícím úřadě/následujících úřadech:

- Mongolsko (Ulánbátar),

- Irácká republika (Bagdád) - zastupování je omezeno na žádosti o vízum držitelů diplomatických pasů,

- Afghánská islámská republika (Kábul) - zastupování je omezeno na žádosti o vízum držitelů diplomatických a služebních pasů.

Maďarsko zastupuje Českou republiku při vydávání všech typů schengenských víz na následujícím úřadě/následujících úřadech:

- Stát Katar (Dauha)

- Singapur (Singapur)

- Čína (Čchung-čching)

- Almaty (Kazachstán)

Zastupovaná země poskytne kontaktní informace svému konzulárnímu úřadu odpovědnému za třetí zemi, ve které je zastupovaná (dále uváděnému jako „příslušný konzulární úřad“); seznam příslušných konzulárních úřaduje uveden v příloze.

Budou dodržovány zásady plného zastupování uvedené v článku 8 odstavci 4 písmeni d) vízového kodexu.

Konzulární úřady zastupující země vydají víza pouze držitelům těch cestovních dokladů, které uznává zastupující země podle tabulky cestovních dokladů opravňujících držitele překračovat vnější hranice a které mohou být opatřeny vízem (dokument Rady Evropské unie č. 5705/10 z 1. února 2010 a jeho aktualizované platné znění); změny v tabulce budou sděleny prostřednictvím příslušného konzulárního úřadu zastupujícímu konzulárnímu úřadu.

Zastupující konzulární úřady Maďarska přijímají podpůrné dokumenty v angličtině, maďarštině či kterémkoliv jiném jazyce používaném misí vydávající víza, konzulární úřady České republiky přijímají dokumenty v angličtině, češtině či kterémkoliv jiném jazyce používaném misí vydávající víza.

Seznam náležitostí k podání žádosti o vízum vyžadovaných zastupujícím konzulárním úřadem, včetně seznamů podpůrných dokumentů, poskytnou tyto konzulární úřady; příslušný konzulární úřad zpřístupní tyto náležitosti k podání žádosti o vízum žadatelům standardními informačními zdroji (zejména na své webové stránce).

V případě, že zastupovaná země má zájem na výjimečném osvobození některého žadatele o vízum či některé cestující skupiny od vízového poplatku ve všech ostatních případech, které nejsou uvedeny ve vízovém kodexu či v dohodě o usnadnění udělování víz, zašle zastupovaná země takovou žádost přímo příslušnému konzulárnímu úřadu zastupující země, který následně rozhodne v souladu se svými pravidly a postupy.

Držitelé diplomatických pasů jsou od vízového poplatku osvobozeni.

Konzulární úřady zastupující země zpracovávají žádosti o vízum osob legálně přebývajících v zemi, ve které mise působí. Ve výjimečných případech, kdy má zastupovaná země zájem na vydání víza žadateli, který nepřebývá legálně ve třetí zemi, kde je zastupována, zašle příslušný konzulární úřad zastupované země žádost přímo příslušnému konzulárnímu úřadu zastupující země.

Ve výjimečných případech, kdy má zastupovaná země zájem na vydání víza s omezenou územní platností, zašle příslušný konzulární úřad zastupované země žádost přímo příslušnému konzulárnímu úřadu zastupující země.

Informace o žadatelích o vízum, kterým bylo vízum uděleno v rámci zastupování druhé země, se poskytují čtvrtletně.

Informace o odvolacím řízení a informace požadované ke zpracování odvolání poskytne na vyžádání Ministerstvo zahraničních věcí zastupované země.

Zásady zastupování a řízení o vydání víza, včetně těch, které nejsou uvedeny v této prováděcí dohodě, musejí být v souladu s ustanoveními vízového kodexu.

V Praze, 18. března 2013

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Odbor konzulárních koncepcí a metodiky
Praha

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz sjednaná výměnou nót ze dne 14. června 2011 a 27. října 2011 byla vyhlášena pod č. 46/2013 Sb. m. s.


neoficiální překlad

Č.j.:302041/2013-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Maďarska v Praze a má čest potvrdit přijetí verbální nóty Velvyslanectví Maďarska č.j. KŮM/1675-5/2013 Adm v Praze v následujícím znění:

„Velvyslanectví Maďarska v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a s odvoláním na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz má čest sdělit následující.

PROVÁDĚCÍ DOHODA

Česká republika zastupuje Maďarsko při vydávání všech typů schengenských víz na následujícím úřadě/následujících úřadech:

- Mongolsko (Ulánbátar),

- Irácká republika (Bagdád) - zastupování je omezeno na žádosti o vízum držitelů diplomatických pasů,

- Afghánská islámská republika (Kábul) - zastupování je omezeno na žádosti o vízum držitelů diplomatických a služebních pasů.

Maďarsko zastupuje Českou republiku při vydávání všech typů schengenských víz na následujícím úřadě/následujících úřadech:

- Stát Katar (Dauha)

- Singapur (Singapur)

- Čína (Čchung-čching)

Zastupovaná země poskytne kontaktní informace svému konzulárnímu úřadu odpovědnému za třetí zemi, ve které je zastupovaná (dále uváděnému jako „příslušný konzulární úřad“); seznam příslušných konzulárních úřaduje uveden v příloze.

Budou dodržovány zásady plného zastupování uvedené v článku 8 odstavci 4 písmeni d) vízového kodexu.

Konzulární úřady zastupující země vydají víza pouze držitelům těch cestovních dokladů, které uznává zastupující země podle tabulky cestovních dokladů opravňujících držitele překračovat vnější hranice a které mohou být opatřeny vízem (dokument Rady Evropské unie č. 5705/10 z 1. února 2010 a jeho aktualizované platné znění); změny v tabulce budou sděleny prostřednictvím příslušného konzulárního úřadu zastupujícímu konzulárnímu úřadu.

Zastupující konzulární úřady Maďarska přijímají podpůrné dokumenty v angličtině, maďarštině či kterémkoliv jiném jazyce používaném misí vydávající víza, konzulární úřady České republiky přijímají dokumenty v angličtině, češtině či kterémkoliv jiném jazyce používaném misí vydávající víza.

Seznam náležitostí k podání žádosti o vízum vyžadovaných zastupujícím konzulárním úřadem, včetně seznamů podpůrných dokumentů, poskytnou tyto konzulární úřady; příslušný konzulární úřad zpřístupní tyto náležitosti k podání žádosti o vízum žadatelům standardními informačními zdroji (zejména na své webové stránce).

V případě, že zastupovaná země má zájem na výjimečném osvobození některého žadatele o vízum či některé cestující skupiny od vízového poplatku ve všech ostatních případech, které nejsou uvedeny ve vízovém kodexu či v dohodě o usnadnění udělování víz, zašle zastupovaná země takovou žádost přímo příslušnému konzulárnímu úřadu zastupující země, který následně rozhodne v souladu se svými pravidly a postupy.

Držitelé diplomatických pasů jsou od vízového poplatku osvobozeni.

Konzulární úřady zastupující země zpracovávají žádosti o vízum osob legálně přebývajících v zemi, ve které mise působí. Ve výjimečných případech, kdy má zastupovaná země zájem na vydání víza žadateli, který nepřebývá legálně ve třetí zemi, kde je zastupována, zašle příslušný konzulární úřad zastupované země žádost přímo příslušnému konzulárnímu úřadu zastupující země.

Ve výjimečných případech, kdy má zastupovaná země zájem na vydání víza s omezenou územní platností, zašle příslušný konzulární úřad zastupované země žádost přímo příslušnému konzulárnímu úřadu zastupující země.

Informace o žadatelích o vízum, kterým bylo vízum uděleno v rámci zastupování druhé země, se poskytují čtvrtletně.

Informace o odvolacím řízení a informace požadované ke zpracování odvolání poskytne na vyžádání Ministerstvo zahraničních věcí zastupované země.

Zásady zastupování a řízení o vydání víza, včetně těch, které nejsou uvedeny v této prováděcí dohodě, musejí být v souladu s ustanoveními vízového kodexu.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest sdělit, že výše uvedená Prováděcí dohoda je pro českou smluvní stranu přijatelná, proto se výše uvedenou verbální nótou a touto verbální nótou zakládá Prováděcí dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Maďarska o své nejhlubší úctě.

V Praze, dne 2. dubna 2013

Velvyslanectví Maďarska
Praha


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 30/2017 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje svou úctu Velvyslanectví Maďarska v Praze a s odvoláním na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupováni jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz a na platnou Prováděcí dohodu má čest informovat, že v důsledku otevření vízového centra v Almaty Česká republika pozastavuje ke dni 12. října 2015 zastupování Maďarskem v Almaty (Kazachstán).

V návaznosti na předchozí písemnou komunikaci má Ministerstvo zahraničních věcí České republiky čest informovat, že pozastavuje zastupování Maďarska Českou republikou v Ulánbátaru (Mongolsko) s platností od 12. října 2015. Termín bude dodatečně dohodnut.

Maďarská strana projevila ochotu zastupovat Českou republiku v Ho-Či-Minově Městě po otevření vízového úseku svého zastoupení. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky si dovoluje požádat o rozšíření plného zastupování Maďarskem pro Českou republiku o tento konzulární úřad s konzulárním obvodem pro Ho-Či-Minovo Město.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky si dovoluje poděkovat a ocenit dosavadní práci maďarských kolegů, kteří byli vždy vstřícní a odváděli profesionální práci.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Maďarska v Praze svou hlubokou úctou.

Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 31/2017 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Maďarska v Praze a s odkazem na Prováděcí dohodu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarska o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, uzavřenou výměnou maďarské verbální nóty č.j. KÜM/1675-5/2013/Adm ze dne 18. března 2013 a české verbální nóty č.j. 302041/2013-KKM ze dne 2. dubna 2013, dále pozměněná výměnou maďarské verbální nóty č.j. KÜM/1675-31/2013-Adm ze dne 16. října 2013 a české verbální nóty č.j. 307655/2013-KKM ze dne 29. října 2013 a výměnou verbálních nót č. 307558/2014-KKM z 14. října. 2014 a KKM/625-44/2014/Adm z 26. listopadu 2014 (Změna č. 2) a dále výměnou verbálních nót č.j. 306247/2015-KKM z 15. září 2015 a KKM/21357/2015 z 16. října 2015 (berouce v potaz, že verbální nóty č. 306247/2015-KKM z 15. září 2015 a KKM/21357/2015 z 16. října 2015 tvoří Změnu č. 3) má čest navrhnout, aby Maďarsko zastupovalo Českou republiku ve vydávání všech typů schengenských víz také v Ho-Či-Minově Městě ve Vietnamské socialistické republice.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky současně navrhuje pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Číně. Pozastavení se týká teritoriálního obvodu konzulárních aktivit Generálního konzulátu Maďarska v Čchung-čchingu.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že maďarská strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Změnu č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu. Maďarska k Dohodě mezi Českou republikou a Maďarskem o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, která vstoupí v platnost 1. dubna 2017.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Maďarské republiky o své nejhlubší úctě.


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 45/2018 Sb. m. s.

VERBÁLNÍ NÓTA

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit příjem jeho nóty ze dne 28. srpna 2018 pod číslem 311226-1/2018-VO, ve které vážené Ministerstvo navrhuje rozšíření Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky takto:

ZeměDiplomatická mise
Vietnamská socialistická republikaGenerální konzulát v Ho Či Minově Městě, žádosti o víza z těchto konzulárních obvodů v následujících městech a provincií Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Dong Nai, Binh Duong, Ho Chi Minh, Long An, Ba Ria - Vung Tau, Tien Giang, Ben Tre, Vinh Long, Can Tho, Tra Vinh, Hau Giang, Bac Lieu, and Ca Mau.
Přesunout nahoru