Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 44/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz

Datum vyhlášení 26.06.2013
Uzavření smlouvy 08.04.2013
Platnost od 01.05.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 8. dubna 2013 a 24. dubna 2013 byl sjednán Dodatek k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz1).

Dodatek vstoupil v platnost dne 1. května 2013.

Francouzské znění francouzské nóty a její překlad do českého jazyka a české znění české nóty, jež tvoří Dodatek, se vyhlašují současně. Součástí Dodatku jsou Pokyny pro zastupování mezi Českou republikou a Francií při vydávání víz, jež tvoří přílohu Dodatku. Do této přílohy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí.


Francouzské znění francouzské nóty

PŘEKLAD

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Paříž, 8. dubna 2013

ODBOR KONZULÁRNÍ SPRÁVY A PRO FRANCOUZE V ZAHRANIČÍ

REFERÁT VÍZOVÉ POLITIKY

ČÍSLO 4583 FAE/MPV

Ministerstvo zahraničních věcí, odbor konzulární správy a pro Francouze v zahraničí, referát vízové politiky, projevuje úctu Velvyslanectví České republiky a má čest sdělit společně s Ministerstvem vnitra následující:

Ministerstvo zahraničních věcí navrhuje, aby tato výměna verbálních nót byla považována za dvojstranné ujednání mezi zastupujícím členským státem a zastupovaným členským státem podle článku 8.4 Vízového kodexu.

Dohoda o vzájemném zastupování mezi Francií a Českou republikou uzavřená výměnou francouzských verbálních nót č.j. 002713 z 18.2.2010 a č.j.16188 FAE/MPV z 15.10.2010 a českých verbálních nót č.j. 24863/2009-KO ze 07.12.2009 a č.j. 23758 z 24.09.2010, jakož i výměnou nedatované české verbální nóty č.j. 22165/11-KO a francouzské nóty č.j. 8841 FAE/MPV ze 17.6.2011 se upravuje takto:

1. Rozšíření rozsahu zastupování

Francie zastupuje Českou republiku při udělování krátkodobých schengenských víz na tomto úřadě:

- Bamako (Mali)

Česká republika zastupuje Francii při udělování krátkodobých schengenských víz na tomto úřadě:

- Lvov (Ukrajina),

pro žádosti o víza podané v konzulárním obvodě podle článku 5.4. Vízového kodexu. Žadatelé pobývající v konzulárním obvodě Lvov, kteří chtějí cestovat do Francie na základě schengenského víza, mají nadále možnost, pokud si to přejí, podat svou žádost na konzulárním oddělení Velvyslanectví Francie v Kyjevě.

2. Podmínky zastupování

Podmínky stanovené v dohodě zůstávají v platnosti a jsou doplněny v tom smyslu, že zastupující stát:

- je oprávněn vyznačit víza pouze do těch cestovních dokladů, které jsou uznávány oběma zeměmi. Státní orgány zastupujícího státu se zavazují informovat zastupovaný stát o nových cestovních dokladech vydávaných zeměmi, pro které platí zastupování, a zasílat mu vzory uvedených nových cestovních dokladů.

K této verbální nótě je přiložena aktualizovaná kopie dodatku upřesňujícího podmínky zastupování s Českou republikou (v angličtině).

3. Zastupování na úřadech ve Lvově a Bamaku vstoupí v platnost 1. května 2013.

Ministerstvo zahraničních věcí, odbor konzulární správy a pro Francouze v zahraničí, referát vízové politiky, využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky svou hlubokou úctou.

Velvyslanectví České republiky ve Francii
15 Avenue Charles Floquet
75007 Paris

Poznámky pod čarou

1) Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednané výměnou nót ze dne 24. září 2010 a 15. října 2010 bylo vyhlášeno pod č. 99/2010 Sb. m. s.


Velvyslanectví České republiky v Paříži

Konzulární oddělení
Section consulaire
18 rue Bonaparte, 75006 Paris
tel.: +33 144 32 02 00, fax: +33 144 32 02 12
e-mail: consulate.paris@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/paris

Č.j.:21551/2013-KO

Velvyslanectví České republiky v Paříži projevuje octu Ministerstvu zahraničních věcí Francouzské republiky a má čest se odvolat na jeho nótu č. 4583 z 8. dubna 2013 v následujícím zněm:

„Ministerstvo zahraničních věcí, odbor konzulární správy a pro Francouze v zahraničí, referát vízové politiky, projevuje úctu Velvyslanectví České republiky a má čest sdělit společně s Ministerstvem vnitra následující:

Ministerstvo zahraničních věcí navrhuje, aby tato výměna verbálních nót byla považována za dvojstranné ujednání mezi zastupujícím členským státem a zastupovaným členským státem podle článku 8.4 Vízového kodexu.

Dohoda o vzájemném zastupování mezi Francií a Českou republikou uzavřená výměnou francouzských verbálních nót č.j. 002713 z 18.2.2010 a č.j.16188 FAE/MPV z 15.10.2010 a českých verbálních nót č.j. 24863/2009-KO ze 07.12.2009 a č.j. 23758 z 24.09.2010, jakož i výměnou nedatované české verbální nóty č.j. 22165/11-KO a francouzské nóty č.j. 8841 FAE/MPV ze 17.6.2011 se upravuje takto:

1. Rozvíření rozsahu zastupování

Francie zastupuje Českou republiku při udělování krátkodobých schengenských víz na tomto úřadě:

- Bamako (Mali)

Česká republika zastupuje Francii při udělování krátkodobých schengenských víz na tomto úřadě:

- Lvov (Ukrajina),

pro žádosti o víza podané v konzulárním obvodě podle článku 5.4. Vízového kodexu. Žadatelé pobývající v konzulárním obvodě Lvov, kteří chtějí cestovat do Francie na základě schengenského víza, mají nadále možnost, pokud si to přejí, podat svou žádost na konzulárním oddělení Velvyslanectví Francie v Kyjevě.

2. Podmínky zastupování

Podmínky stanovené v dohodě zůstávají v platnosti a jsou doplněny v tom smyslu, že zastupující stát:

- je oprávněn vyznačit víza pouze do těch cestovních dokladů, které jsou uznávány oběma zeměmi. Státní orgány zastupujícího státu se zavazují informovat zastupovaný stát o nových cestovních dokladech vydávaných zeměmi, pro které platí zastupování, a zasílat mu vzory uvedených nových cestovních dokladů.

K této verbální nótě je přiložena aktualizovaná kopie dodatku upřesňujícího podmínky zastupování s Českou republikou (v angličtině).

3. Zastupování na úřadech ve Lvově a Bamaku vstoupí v platnost 1. května 2013,

Ministerstvo zahraničních věcí, odbor konzulární správy a pro Francouze v zahraničí, referát vízové politiky, využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky svou hlubokou úctou.“

Velvyslanectví České republiky v Paříži potvrzuje, že předchozí text je přijatelný pro Českou republiku. Proto se nótou Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky č. 4583 z 8. dubna 2013 a touto odpovědí zakládá dvoustranné ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz, které je dodatkem k dvoustrannému ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz z r. 2010.

Velvyslanectví České republiky v Paříži využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Francouzské republiky svou nejhlubší úctou.

Paříž, dne 24.4. 2013

Ministerstvo zahraničních věcí
Francouzské republiky
Paříž

Přesunout nahoru