Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 30/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace CA/D 7/12 ze dne 27. června 2012 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů

Datum vyhlášení 25.03.2013
Uzavření smlouvy 27.06.2012
Platnost od 01.04.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. června 2012 bylo v Mnichově přijato Rozhodnutí správní rady pozměňující pravidlo 53 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů1).

Rozhodnutí vstupuje v platnost na základě svého článku 2 odst. 1 dne 1. dubna 2013 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašuje současně.


DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 27 JUNE 2012 AMENDING RULE 53 OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION

PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 27. ČERVNA 2012 POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLO 53 PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

(CA/D7/12)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

s ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů, a zejména její článek 33 odst. 1(c),

na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

s ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,

ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:

ČLÁNEK 1

1. Pravidlo 53 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

Odstavec 3 je v tomto znění:

(3) Není-li dřívější přihláška vypracována v úředním jazyce Evropského patentového úřadu a platnost uplatněného práva přednosti má vliv na stanovení patentovatelnosti příslušného vynálezu, Evropský patentový úřad přihlašovatele nebo majitele evropského patentu vyzve, aby ve stanovené lhůtě dodali překlad dané přihlášky do jednoho z úředních jazyků. Místo toho může být rovněž předloženo prohlášení, že evropská patentová přihláška představuje úplný překlad dřívější přihlášky. Odstavec 2 platí přiměřeně. Není-li požadovaný překlad dřívější přihlášky dodán ve lhůtě, dojde u evropské patentové přihlášky nebo evropského patentu ke ztrátě práva přednosti z dané přihlášky. Tato skutečnost bude oznámena přihlašovateli nebo majiteli evropského patentu.“

ČLÁNEK 2

(1) Toto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. dubna 2013.

(2) Pravidlo 53 Úmluvy o udělování evropských patentů pozměněné článkem 1 tohoto rozhodnutí se použije na evropské patentové přihlášky a na Euro-PCT přihlášky, stejně jako na evropské patenty, u nichž nebyla ke dni vstupu v platnost pozměněného ustanovení vydána výzva podle pravidla 53 odst. 3 Úmluvy o udělování evropských patentů.


Mnichov, 27. června 2012

Za správní radu
předseda
Jesper KONGSTAD

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 25. března 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 2/09 a CA/D 3/09) a Rozhodnutí správní rady pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 27. října 2009 (CA/D 20/09) byla vyhlášena pod č. 39/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. října 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 18/09) a Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 16/10) byla vyhlášena pod č. 102/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 12/10) bylo vyhlášeno pod č. 40/2011 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě a Poplatkový řád (CA/D 2/10) bylo vyhlášeno pod č. 39/2012 Sb. m. s.

Přesunout nahoru