Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 26/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou novely čl. 38 Stanov Světové organizace cestovního ruchu

Datum vyhlášení 15.03.2013
Uzavření smlouvy 25.09.1979
Ratifikace Smlouvy 11.05.2001
Platnost od 09.05.2008
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. září 1979 byla v Torremolinos přijata novela článku 38 Stanov Světové organizace cestovního ruchu1).

Listina o přijetí novely článku 38 Stanov byla uložena u vlády Španělského království, depozitáře Stanov, dne 11. května 2001.

Novela článku 38 Stanov vstoupila v platnost na základě článku 33 odst. 3 Stanov dne 9. května 2008 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění novely článku 38 Stanov a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Article 38 of the Statutes

PŘEKLAD

SVĚTOVÁ ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU

Článek 38 Stanov

Stávající znění se nahrazuje následujícím:

„Oficiálními jazyky organizace jsou angličtina, arabština, francouzština, ruština a španělština.“


V Torremolinos 25. září 1979

předseda třetího Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu

generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu

Poznámky pod čarou

1) Stanovy Světové organizace cestovního ruchu, které byly přijaty v Mexiku dne 27. září 1970, byly vyhlášeny pod č. 25/2013 Sb. m. s.

Přesunout nahoru