Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 20/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

Datum vyhlášení 25.02.2013
Uzavření smlouvy 20.06.2011
Platnost od 24.10.2011
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 20. – 24. června 2011 byly v Ženevě přijaty změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu1).

Se změnami přílohy III Rotterdamské úmluvy vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí.

Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy vstoupily v platnost na základě článku 22 odst. 5 písm. c) Úmluvy dne 24. října 2011 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn přílohy III Rotterdamské úmluvy a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


RC-SB: Listing of alachlor in Annex III to the Rotterdam Convention

PŘEKLAD

RC-5/3: Rozhodnutí o zařazení alachloru do přílohy III Rotterdamské úmluvy

Konference smluvních stran,

bere na vědomí a oceňuje práci Výboru pro přezkum chemických látek,

zvážila doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby alachlor byl podřízen postupu předchozího souhlasu a zařazen do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

vyjádřila uspokojení nad tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit následující chemickou látku:

Chemická látka

Příslušné/á číslo/a CAS

Kategorie

alachlor

15972-06-8

pesticid

2. rozhodla rovněž, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany 24. října 2011.

3. schválila pokyny pro rozhodování pro alachlor1).

RC-5/4: Rozhodnutí o zařazení aldikarbu do přílohy III Rotterdamské úmluvy

Konference smluvních stran,

bere na vědomí a oceňuje práci Výboru pro přezkum chemických látek,

zvážila doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby aldikarb byl podřízen postupu předchozího souhlasu a zařazen do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

vyjádřila uspokojení nad tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit následující chemickou látku:

Chemická látkaPříslušné/á číslo/a CASKategorie
aldikarb116-60-3pesticid

2. rozhodla rovněž, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany 24. října 2011.

3. schválila pokyny pro rozhodování pro aldikarb2).

RC-5/5: Rozhodnutí o zařazení endosulfanu do přílohy III Rotterdamské úmluvy

Konference smluvních stran,

bere na vědomí a oceňuje práci Výboru pro přezkum chemických látek,

zvážila doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby endosulfan byl podřízen postupu předchozího souhlasu a zařazen do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

vyjádřila uspokojení nad tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Úmluvy a zařadit následující chemickou látku:

Chemická látkaPříslušné/á číslo/a CASKategorie
endosulfan115-29-7pesticid

2. rozhodla rovněž, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany 24. října 2011.

3. schválila pokyny pro rozhodování pro endosulfan3).

Poznámky pod čarou

1) Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijatá v Rotterdamu dne 10. září 1998 byla vyhlášena pod č. 94/2005 Sb. m. s. Změna přílohy III a přijetí přílohy VI Rotterdamské úmluvy přijaté v Ženevě dne 24. září 2004 byly vyhlášeny pod č. 35/2006 Sb. m. s. Změna přílohy III Rotterdamské úmluvy přijatá v Římě dne 31. října 2008 byla vyhlášena pod č. 38/2010 Sb. m. s.

1) UNEP/FAO/RC/COP.5/14, příloha V

2) UNEP/FAO/RC/COP.5/15, příloha V

3) UNEP/FAO/RC/COP.5/13, příloha V

Přesunout nahoru