Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 18/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy I Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu

Datum vyhlášení 25.02.2013
Uzavření smlouvy 28.11.2011
Platnost od 09.01.2013
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Obsah dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 28. listopadu – 11. prosince 2011 byla v Durbanu přijata změna přílohy I Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu1).

Změna přílohy I Rámcové úmluvy vstoupila v platnost na základě článku 16 odst. 3 Rámcové úmluvy dne 9. ledna 2013 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změny přílohy I Rámcové úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


CN.355.2012.TREATIES-XXVII.7 (Annex/Annexe)

DECISION 10/CP.17 - Amendment to Annex I to the Convention

PŘEKLAD

C.N. 355.2012.SMLOUVY-XXVII.7 (příloha/přílohy)

Rozhodnutí 10 /CP.17 - Změna přílohy I úmluvy

Rozhodnutí 10/CP.17

Změna přílohy I úmluvy

Konference smluvních stran

Odvolávajíce se na články 15 a 16 úmluvy,

Berouce na vědomí návrh Kypru a Evropské unie na změnu přílohy I úmluvy doplněním jména Kypru,1)

1. Rozhodla se změnit přílohu I úmluvy zařazením jména Kypru;

2. Poznamenala, že v souladu s článkem 16, odstavcem 4 úmluvy vstup této změny přílohy I úmluvy v platnost se bude řídit postupem stejným pro vstup v platnost příloh úmluvy, který je dán odstavcem 3, článkem 16 úmluvy;

3. Požádala sekretariát, aby sdělil depozitáři změnu přílohy I úmluvy ne dříve než 1. července 2012 tak, aby změna vstoupila v platnost 1. ledna 2013 nebo později.


10. plenární zasedání

11. prosince 2011

Poznámky pod čarou

1) Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu, přijatá dne 9. května 1992 v New Yorku byla vyhlášena pod č. 80/2005 Sb. m. s. Změna přílohy I Rámcové úmluvy přijatá v Kodani ve dnech 18.–19. prosince 2009 byla vyhlášena pod č. 9/2011 Sb. m. s.

1) FCCC/CP/2011/3

Přesunout nahoru