Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 16/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zrušení svěřenecké správy nad pozemky měst Aš, Cheb a Planá, jakož i právního nástupce původní obce Rathsam

Datum vyhlášení 20.02.2013
Uzavření smlouvy 12.12.2012
Platnost od 13.12.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou dopisů ze dne 12. prosince 2012 a 13. prosince 2012 bylo sjednáno Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zrušení svěřenecké správy nad pozemky měst Aš, Cheb a Planá, jakož i právního nástupce původní obce Rathsam.

Ujednání vstoupilo v platnost dne 13. prosince 2012.

Německé znění německého dopisu a jeho překlad do českého jazyka a české znění českého dopisu, jež tvoří Ujednání, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Dr. Hans-Peter Friedrich
Bundesminister
Mitglied des Deutschen Bundestages

Hausanschrift: Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlin
Postanschrift: 11014 Berlin
Tel: +49(0)3018 681-1000
Fax: +49(0)3018 681-1014
E-mail: Minister@bmi.bund.de
Internet: www.bmi.bund.de

Datum: Berlin, 12. prosinec 2012

Jeho Excelence
1. místopředseda vlády a ministr
zahraničních věcí České republiky
Pan Karel Schwarzenberg
Praha

Pane ministře,

jménem Spolkového ministerstva vnitra si Vám dovoluji navrhnout následující ujednání:

Spolkové ministerstvo vnitra Spolkové republiky Německo

a

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

vycházejíce z okolností,

že města Aš, Cheb a Planá ležící v České republice, jakož i právní nástupce původní obce Rathsam jsou vlastníky - částečně zastavěných - pozemků ležících ve Spolkové republice Německo a jako taková jsou zapsána do příslušných pozemkových knih vedených u Obvodního soudu v Hofu, Tirschenreuthu a Wunsiedelu, a

že uvedené územně správní celky jsou kromě toho vlastníky dalších majetkových hodnot (bankovních aktiv, podílů v nemovitostních fondech), které se také nacházejí ve Spolkové republice Německo,

vzhledem k tomu,

že se dotčené pozemky a ostatní majetkové hodnoty nacházejí od 1. listopadu 1965 ve svěřenecké správě Spolkového ministerstva vnitra, které tímto úkolem pověřilo Kreditanstalt fúr Wiederaufbau,

a vedena přáním,

ukončit tuto svěřeneckou správu a navrátit dotčeným územně správním celkům České republiky jejich pozemky ležící ve Spolkové republice Německo a ostatní zde se nacházející majetky, a obnovit tím jejich neomezené postavení vlastníka,

se dohodla následovně:

Článek 1

Svěřenecká správa nad pozemky měst Aš, Cheb a Planá, jakož i právního nástupce původní obce Rathsam, které se nacházejí na území Spolkové republiky Německo a které jsou zapsané do pozemkových knih vedených u Obvodního soudu v Hofu, Tirschenreuthu a Wunsiedelu, bude zrušena.

Článek 2

Toto ujednání, vyhotovené v německém a českém jazyce, představuje konečné mezistátní urovnání právních poměrů těchto majetků ve smyslu ustanovení § 27 odstavce 5 věty 7 Zákona o urovnání právních poměrů zaniklých právních subjektů ze dne 6. září 1965.

Pokud bude Ministerstvo zahraničních věcí České republiky souhlasit s návrhy v článcích 1 a 2, bude tento dopis a odpovědní dopis se souhlasem Vašeho ministerstva tvořit ujednání mezi našimi ministerstvy, které vstoupí v platnost datem Vašeho odpovědního dopisu.

Dovolte mi, pane ministře, abych Vás ujistil svou hlubokou úctou.


Místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí
České republiky
Karel Schwarzenberg

V Praze dne 13. prosince 2012

Č.j.: 124761/2012-OSE

Vážený pane spolkový ministře,

dovoluji si potvrdit Vám přijetí dopisu ze dne 12. prosince 2012, kterým jménem Vašeho ministerstva navrhujete uzavřít ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo.

Návrh ve Vašem dopisu zní následovně:

Spolkové ministerstvo vnitra Spolkové republiky Německo

a

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

vycházejíce z okolností,

že města Aš, Cheb a Planá ležící v České republice, jakož i právní nástupce původní obce Rathsam jsou vlastníky - částečně zastavěných - pozemků ležících ve Spolkové republice Německo a jako taková jsou zapsána do příslušných pozemkových knih vedených u Obvodního soudu v Horn, Tirschenreuthu a Wunsiedelu, a

že uvedené územně správní celky jsou kromě toho vlastníky dalších majetkových hodnot (bankovních aktiv, podílů v nemovitostních fondech), které se také nacházejí ve Spolkové republice Německo,

vzhledem k tomu,

že se dotčené pozemky a ostatní majetkové hodnoty nacházejí od 1. listopadu 1965 ve svěřenecké správě Spolkového ministerstva vnitra, které tímto úkolem pověřilo Kreditanstalt fiir Wiederaufbau,

a vedena přáním,

ukončit tuto svěřeneckou správu a navrátit dotčeným územně správním celkům České republiky jejich pozemky ležící ve Spolkové republice Německo a ostatní zde se nacházející majetky, a obnovit tím jejich neomezené postavení vlastníka,

se dohodla následovně:

Článek 1

Svěřenecká správa nad pozemky měst Aš, Cheb a Planá, jakož i právního nástupce původní obce Rathsam, které se nacházejí na území Spolkové republiky Německo a které jsou zapsané do pozemkových knih vedených u Obvodního soudu v Hofu, Tirschenreuthu a Wunsiedelu, bude zrušena.

Článek 2

Toto ujednání, vyhotovené v německém a Českém jazyce, představuje konečné mezistátní urovnání právních poměrů těchto majetků ve smyslu ustanovení § 27 odstavce 5 věty 7 Zákona o urovnání právních poměrů zaniklých právních subjektů ze dne 6. září 1965.

Dovoluji si Vám sdělit, že Ministerstvo zahraničních věcí České republiky souhlasí s návrhy učiněnými ve Vašem dopise. Váš dopis a tento odpovědní dopis tímto tvoří ujednání mezi oběma našimi ministerstvy, které vstupuje v platnost datem tohoto dopisu.

Dovolte mi, pane ministře, abych Vás ujistil svou hlubokou úctou.

Jeho Excelence
Dr. Hans-Peter Friedrich
Spolkový ministr vnitra Spolkové republiky Německo
Berlín

Přesunout nahoru