Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 11/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

Datum vyhlášení 28.01.2013
Uzavření smlouvy 25.04.2011
Platnost od 27.10.2012
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Obsah dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 25. až 29. dubna 2011 byla v Ženevě přijata změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech1).

Se změnou přílohy vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 23. srpna 2012 listinu o přijetí změny přílohy.

Změna přílohy vstoupila v platnost na základě článku 22 odst. 3 písm. c) Úmluvy dne 27. října 2012 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změny přílohy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Adoption of an Amendment to Annex A (Decision SC-5/3)

PŘEKLAD

C.N.703.201.Smlouvy-8 (oznámení depozitáře)

Přijetí změny přílohy A (rozhodnutí SC-5/3)

SC-5/3: Zařazení technického endosulfanu a jeho isomerů

Konference smluvních stran,

zvážila rizikový profil a vyhodnocení rizik pro endosulfan (technický endosulfan, jeho izomery a endosulfan sulfát) předložené Výborem pro hodnocení perzistentních organických polutantů,1)

vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů zařadit technický endosulfan, jeho izomery a endosulfan sulfát do Přílohy A Úmluvy se zvláštními výjimkami,2)

1. Rozhodla změnit část I přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a zařadit do ní technický endosulfan a jeho izomery se zvláštními výjimkami pro výrobu, které se povolují smluvním stranám uvedeným v Registru zvláštních výjimek, a/nebo pro použití na skupinu škůdců vázaných na určitou plodinu uvedených v souladu s ustanovením nové části VI této přílohy vložením následujícího řádku:

Chemická látka

Činnost

Zvláštní výjimka

Technický endosulfan* (č. CAS: 115-29-7) a
jeho izomery * (č. CAS: 959-98-8 a č. CAS:
33213-65-9)

Výroba

Je povolena smluvním
stranám uvedeným
v Registru.

Použití

Na skupinu škůdců
vázaných na určitou
plodinu uvedených
v souladu s ustanovením
Části VI této přílohy.

2. Rozhodla vložit do části í přílohy A novou poznámku (v), a to následovně:

Technický endosulfan (č. CAS: 115-29-7), jeho izomery (č. CAS: 959-98-8 a č. CAS: 33213-65-9) a endosulfan sulfát (č. CAS: 1031-07-8) byly posouzeny a označeny za perzistentní organické polutanty.

3. Rozhodla vložit do přílohy A novou část VI následovně:

Část VI

Technický endosulfan a jeho izomery (endosulfan)

Výroba a použití endosulfanu se ukončí s výjimkou smluvních stran, které oznámily sekretariátu svůj záměr vyrábět jej a/nebo jej používat v souladu s Článkem 4 Úmluvy. Zvláštní výjimky mohou být uděleny u použití endosulfanu u následujících skupin škůdců vázaných na určitou plodinu:

PlodinaŠkůdce
Jabloňmšice
Arhar, cizrna,mšice, housenky, můra Naranga aenescens, zavíječ Maruca testulalis
Fazole, vigna,mšice, minující škůdce, molice,
Chilli papriky, cibule, bramboramšice, pidikřísci
Kávovníkkůrovec kávový Hypothenemus hampei, zavíječi
Bavlníkmšice, černopásky bavlníkové, pidikřísci, obaleč, makadlovka, bavlníková, třásněnky, molice bavlníková
Lilek, okramšice, západníček polní, pidikřisci, zavíječ Leucinodes orbonalis
Podzemnice olejnámšice
Jutapřástevník Spihsoma oblique, roztoč Lorryia formosa
Kukuřicemšice, můra Sesamia inferens. zavíječi
Mangovníkoctomilky, křísci a ostnohřbetky,
Hořčicemšice, bejlomorky
Rýžebejlomorky, ostnatec Dicladispa armigera, zavíječi, pidikřísek,
Čajovníkmšice, housenky, obaíeč Cydia leucostoma, červec rodu Pseudococcus, červci rodu Coccoidea, křísek Empoasca vitis, píďalky, brouci Helopeltis thievora, Helopeltis antonii a další zástupci rodu Helopeltis, třásněnky
Tabákmšice, můra Helicoverpa assulta,
Rajčemšice, západníček polní, pidikřisci, minující škůdci, zavíječ Leucinodes orbonalis, molice
Pšenicemšice, můra Sesamia inferens, termiti

Poznámky pod čarou

1) Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech přijatá ve Stockholmu dne 22. května 2001 byla vyhlášena pod č. 40/2006 Sb. m. s.
Příloha G Úmluvy přijatá v Punta del Este dne 6. května 2005 byla vyhlášena pod č. 24/2007 Sb. m. s. a opravena pod č. 50/2010 Sb. m. s.
Změny příloh A, B a C Úmluvy přijaté v Ženevě ve dnech 4. až 8. května 2009 byly vyhlášeny pod č. 90/2010 Sb. m. s.

1) UNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.2 a UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.1.

2) UNEP/POPS/COP.5/I7.

Přesunout nahoru