Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 101/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz

Datum vyhlášení 18.12.2013
Uzavření smlouvy 16.10.2013
Platnost od 01.11.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 16. října 2013 a dne 29. října 2013 byla sjednána Změna Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz1).

Změna Prováděcí dohody vstoupila v platnost dne 1. listopadu 2013.

Anglické znění maďarské nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Změnu Prováděcí dohody, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

VELVYSLANECTVÍ MAĎARSKA V PRAZE

KÜM/1675-31/2013-Adm

Velvyslanectví Maďarska v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky as odvoláním na verbální nótu ministerstva (č.j. 306539/2013-KKM ze 13. září 2013), jakož i na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz a na Prováděcí dohodu, má tu čest sdělit následující.

Tato verbální nóta a odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky budou tvořit dvoustrannou dohodu mezi Českou republikou a Maďarskem ve smyslu článku 8.4 vízového kodexu, který vstoupil v platnost 5. dubna 2010.

Maďarsko souhlasí se změnou platné Prováděcí dohody mezi Českou republikou a Maďarskem o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz.

Maďarsko dále zastupuje Českou republiku při udělování všech typů schengenských víz na následujícím úřadě:

- Almaty (Kazachstán)

Zastupovaná země poskytne kontaktní informace svému konzulárnímu úřadu s působností pro Almaty, Kazachstán, kde je zastupována (dále uváděnému jako „příslušný konzulární úřad“).

Budou dodržovány zásady plného zastupování, které jsou stanoveny v článku 8.4 (d) vízového kodexu.

Zastupující země bude udělovat víza držitelům cestovních dokladů uznávaných zastupovanou zemí podle Tabulky cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou být opatřeny vízem (dokument Rady Evropské unie č. 5705/10 z 1.února 2010 a jeho aktualizované platné znění); změny tabulky budou sdělovány zastupujícímu konzulárnímu úřadu prostřednictvím příslušného konzulárního úřadu.

V případě státních příslušníků zemí, pro něž se požaduje konzultace, provede konzultaci zastupující stát.

Zastupující konzulární úřad Maďarska bude přijímat podpůrné doklady v ruštině, angličtině, maďarštině nebo v jakýchkoli jiných jazycích užívaných misí vydávající víza.

Seznam náležitostí k podání žádosti o vízum vyžadovaných zastupujícím konzulárním úřadem, včetně seznamu podpůrných dokladů, poskytnou tyto konzulární úřady; příslušný konzulární úřad zpřístupní tyto náležitosti k podání žádosti o vízum žadatelům prostřednictvím běžných informačních zdrojů (zejména na své webové stránce).

Pokud má zastupovaná země zájem na výjimečném osvobození žadatele o vízum nebo cestující skupiny od vízového poplatku ve všech ostatních případech, které nejsou uvedeny ve vízovém kodexu nebo v dohodě o usnadnění udělování víz, zašle zastupovaná země takovou žádost přímo danému konzulárnímu úřadu zastupující země, který následně rozhodne v souladu se svými pravidly a postupy.

Držitelé diplomatických pasů budou od vízového poplatku osvobozeni.

Konzulární úřad zastupující země zpracovává žádosti o vízum osob legálně pobývajících v zemi, kde mise působí. Ve výjimečných případech, kdy má zastupovaná země zájem na udělení víza žadateli bez legálního pobytu v Kazachstánu, kde je zastupována, příslušný konzulární úřad zastupované země zašle žádost přímo danému konzulárnímu úřadu zastupující země.

Ve výjimečných případech, kdy má zastupovaná země zájem na udělení víza s omezenou územní platností, příslušný konzulární úřad zastupované země zašle žádost přímo danému konzulárnímu úřadu zastupující země.

Informace o žadatelích o vízum, kterým bylo uděleno vízum v rámci zastupování druhé země, se budou poskytovat čtvrtletně.

Informace o odvolacím řízení a informace požadované ke zpracování odvolání budou na požádání k dispozici na ministerstvu zahraničních věcí zastupované země.

Zásady zastupování a postupu při udělování víz, včetně těch, které nejsou uvedeny v této Prováděcí dohodě, musí být v souladu s ustanoveními vízového kodexu.

Změna Prováděcí dohody vstoupí v platnost 1. listopadu 2013 a sjednává se na dobu neurčitou.

Velvyslanectví Maďarska využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 16. října 2013

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
odbor konzulárních koncepcí a metodiky
Praha

Poznámky pod čarou

1) Prováděcí dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz sjednaná výměnou nót ze dne 18. března 2013 a dne 2. dubna 2013 byla vyhlášena pod č. 47/2013 Sb. m. s.
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz sjednaná výměnou nót ze dne 14. června 2011 a 27. října 2011 byla vyhlášena pod č. 46/2013 Sb. m. s.


PŘEKLAD

Č.j. 307655/2013-KKM

Ministerstvo zahraniční věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Maďarska a má čest potvrdit přijetí verbální nóty KÜM/1675-31/2013/Adm Velvyslanectví Maďarska v Praze, která zní následovně:

„Velvyslanectví Maďarska v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky as odvoláním na verbální nótu ministerstva (č.j. 306539/2013-KKM ze 13. září 2013), jakož i na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz a na Prováděcí dohodu, má tu čest sdělit následující.

Tato verbální nóta a odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky budou tvořit dvoustrannou dohodu mezi Českou republikou a Maďarskem ve smyslu článku 8.4 vízového kodexu, který vstoupil v platnost 5. dubna 2010.

Maďarsko souhlasí se změnou platné Prováděcí dohody mezi Českou republikou a Maďarskem o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz.

Maďarsko dále zastupuje Českou republiku při udělování všech typů schengenských víz na následujícím úřadě:

- Almaty (Kazachstán)

Zastupovaná země poskytne kontaktní informace svému konzulárnímu úřadu s působností pro Almaty, Kazachstán, kde je zastupována (dále uváděnému jako „příslušný konzulární úřad“).

Budou dodržovány zásady plného zastupování, které jsou stanoveny v článku 8.4 (d) vízového kodexu.

Zastupující země bude udělovat víza držitelům cestovních dokladů uznávaných zastupovanou zemí podle Tabulky cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou být opatřeny vízem (dokument Rady Evropské unie č. 5705/10 z 1.února 2010 a jeho aktualizované platné znění); změny tabulky budou sdělovány zastupujícímu konzulárnímu úřadu prostřednictvím příslušného konzulárního úřadu.

V případě státních příslušníků zemí, pro něž se požaduje konzultace, provede konzultaci zastupující stát.

Zastupující konzulární úřad Maďarska bude přijímat podpůrné doklady v ruštině, angličtině, maďarštině nebo v jakýchkoli jiných jazycích užívaných misí vydávající víza.

Seznam náležitostí k podání žádosti o vízum vyžadovaných zastupujícím konzulárním úřadem, včetně seznamu podpůrných dokladů, poskytnou tyto konzulární úřady; příslušný konzulární úřad zpřístupní tyto náležitosti k podání žádosti o vízum žadatelům prostřednictvím běžných informačních zdrojů (zejména na své webové stránce).

Pokud má zastupovaná země zájem na výjimečném osvobození žadatele o vízum nebo cestující skupiny od vízového poplatku ve všech ostatních případech, které nejsou uvedeny ve

vízovém kodexu nebo v dohodě o usnadnění udělování víz, zašle zastupovaná země takovou žádost přímo danému konzulárnímu úřadu zastupující země, který následně rozhodne v souladu se svými pravidly a postupy.

Držitelé diplomatických pasů budou od vízového poplatku osvobozeni.

Konzulární úřad zastupující země zpracovává žádosti o vízum osob legálně pobývajících v zemi, kde mise působí. Ve výjimečných případech, kdy má zastupovaná země zájem na udělení víza žadateli bez legálního pobytu v Kazachstánu, kde je zastupována, příslušný konzulární úřad zastupované země zašle žádost přímo danému konzulárnímu úřadu zastupující země.

Ve výjimečných případech, kdy má zastupovaná země zájem na udělení víza s omezenou územní platností, příslušný konzulární úřad zastupované země zašle žádost přímo danému konzulárnímu úřadu zastupující země.

Informace o žadatelích o vízum, kterým bylo uděleno vízum v rámci zastupování druhé země, se budou poskytovat čtvrtletně.

Informace o odvolacím řízení a informace požadované ke zpracování odvolání budou na požádání k dispozici na ministerstvu zahraničních věcí zastupované země.

Zásady zastupování a postupu při udělování víz, včetně těch, které nejsou uvedeny v této Prováděcí dohodě, musí být v souladu s ustanoveními vízového kodexu.

Změna Prováděcí dohody vstoupí v platnost 1. listopadu 2013 a sjednává se na dobu neurčitou.

Velvyslanectví Maďarska využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest sdělit, že výše uvedená změna Prováděcí dohody je pro Českou republiku přijatelná, proto se výše uvedenou verbální nótou a touto verbální nótou zakládá Změna Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Maďarska o své nejhlubší úctě.

V Praze, dne 29. října 2013

Velvyslanectví Maďarska
Praha

Přesunout nahoru