Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 100/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz

Datum vyhlášení 18.12.2013
Uzavření smlouvy 21.10.2013
Platnost od 15.11.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

100

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 21. října 2013 a 14. listopadu 2013 byl sjednán Dodatek č. 2 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz1).

Dodatek č. 2 vstoupil v platnost dne 15. listopadu 2013.

Francouzské znění české nóty a její překlad do českého jazyka a francouzské znění francouzské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek č. 2, se vyhlašují současně. Součástí Dodatku č. 2 jsou Pokyny pro zastupování mezi Českou republikou a Francií při vydávání víz, jež tvoří přílohu Dodatku č. 2. Do této přílohy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí.


PŘEKLAD

Č.j.307488/2013-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze a má čest sdělit následující:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby tato výměna verbálních nót byla považována za dvojstranné ujednání mezi zastupujícím členským státem a zastupovaným členským státem podle článku 8.4 vízového kodexu.

Dohoda o vzájemném zastupování mezi Francouzskou republikou a Českou republikou uzavřená výměnou francouzských verbálních nót č.j. 002713 z 18.2.2010 a č.j. 16188 FAE/MPV z 15.10.2010 a českých verbálních nót č.j. 24863/2009-KO ze 7.12.2009 a č.j. 23758 z 24.9.2010, jakož i výměnou nedatované české verbální nóty č.j. 22165/11-KO a francouzské nóty č.j. 8841 FAE/MPV ze 17.6.2011, doplněna výměnou francouzské verbální nóty č.j. 4583 FAE/MPV z 8.4.2013 a české verbální nóty 21551/2013-KO z 24.4.2013 se doplňuje takto:

Zastupování České republiky Francouzskou republikou se rozšiřuje na následující země:

- Republika Myanmarský svaz (Rangún)

- Kolumbijská republika (Bogotá)

- Srílanská demokratická socialistická republika (Kolombo)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest navrhnout, aby v případě schválení tohoto textu francouzskou stranou tato nóta spolu s odpovědní nótou Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky tvořily Dodatek č. 2 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz, který vstoupí v platnost 15. listopadu 2013. Kopie zvláštního dodatku (Pokyny pro zastupování ve vydávání víz mezi Francií a Českou republikou / Guidelines for the Visa Issuance Representation between France and the Czech Republic) s aktualizovanými údaji o zastupování je přiložena k této verbální nótě.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Francouzské republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 21. října 2013

Velvyslanectví Francouzské republiky
Praha

Poznámky pod čarou

1) Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednané výměnou nót ze dne 24. září 2010 a 15. října 2010 bylo vyhlášeno pod č. 99/2010 Sb. m. s.
Dodatek k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót ze dne 8. dubna 2013 a 24. dubna 2013 byl vyhlášen pod č. 44/2013 Sb. m. s.


PŘEKLAD

Velvyslanectví Francie v České republice

Vaše číslo: 307488/2013

Naše číslo: NV 1076

Velvyslanectví Francie v Praze projevuje svou úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a s odvoláním na jeho verbální nótu č. 307488/2013 z 21. října 2013 se žádostí o zastupování při vydávání schengenských víz vRangúnu (Republika Myanmarský svaz), Bogotě (Kolumbijská republika) a Kolombu (Srílanská demokratická socialistická republika) má čest sdělit následující skutečnosti:

Francie souhlasí s rozšířením stávajících dohod o zastupování České republiky Francií o Rangún (Republika Myanmarský svaz), Bogotu (Kolumbijská republika) a Kolombo (Srílanská demokratická socialistická republika).

Výše uvedená česká verbální nóta a tato verbální nóta tvoří Dodatek č. 2 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou (francouzská verbální nóta č. 16188 FAE/MPV z 15/10/2010) o zastupování při udělování víz.

Zastupování podle tohoto dvoustranného dodatku vstoupí v platnost 15. listopadu 2013. Nejprve a do aktualizace počítačového systému bude ve vízech vydávaných Francií při zastupování České republiky ve výše uvedených zemích jako cílová země uvedena Francie.

Velvyslanectví Francie v Praze využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

14. 11.2013

Jean-Pierre Asvazadourian
velvyslanec Francie

Přesunout nahoru