Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 99/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz

Datum vyhlášení 17.12.2012
Uzavření smlouvy 24.09.2012
Platnost od 01.12.2012
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 24. září 2012 a 8. listopadu 2012 bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz.

Ujednání vstoupilo v platnost dne 1. prosince 2012.

Anglické znění belgické nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Ujednání, se vyhlašují současně.


Embassy of the Kingdom of Belgium in Prague

PŘEKLAD

Velvyslanectví Belgického království v Praze

naše reference

B1.2

639

Velvyslanectví Belgie v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má tu čest předat návrh na uzavření Ujednání mezi vládou Belgického království a vládou České republiky o zastupování při udělování schengenských víz tohoto znění:

Vláda Belgického království a vláda České republiky (dále jen „smluvní strany“) se v souladu s článkem 8 odstavcem 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (dále jen „vízový kodex“), které vstoupilo v platnost dne 5. dubna 2010, dohodly takto:

1. Rozsah zastupování

Belgie bude zastupovat Českou republiku ohledně všech typů schengenských víz v těchto zemích:

ZeměNázev belgického zastupitelského úřadu
BurundiVelvyslanectví Belgie v Bujumbuře
Demokratická republika KongoVelvyslanectví Belgie v Kinshase
RwandaVelvyslanectví Belgie v Kigali
Demokratická republika KongoGenerální konzulát Belgie v Lubumbashi

Zastupování bude spočívat v:

- shromažďování dokladů k žádostem o víza a, v případě potřeby, biometrických dat;

- posuzování vízových žádostí a udělování víz podle článku 8 odstavce 1 vízového kodexu;

- předchozí konzultaci s ústředními orgány České republiky v případě žádostí podaných určitými kategoriemi státních občanů Demokratické republiky Kongo, které budou stanoveny později, podle článku 8 odstavce 4 písmene c) vízového kodexu (po zajištění všech technických náležitostí);

- zamítání víz po posouzení žádosti podle článku 8 odstavce 4 písmene d) vízového kodexu.

2. Podmínky zastupování:

Podpůrné doklady k žádostem o víza budou v případě potřeby přeloženy do jednoho z pracovních jazyků užívaných zastupitelským úřadem vydávajícím víza. Náklady na překlad hradí žadatelé o víza.

Belgické zastupitelské úřady budou oprávněny vyznačovat víza pouze do cestovních dokladů, které jsou jak belgickými, tak českými orgány uznávány jako platné v souladu s tabulkou cestovních dokladů. Česká strana uvědomí belgickou stranu, dojde-li k jakékoli změně seznamu cestovních dokladů, které uznává.

Vízový poplatek bude vybírat zastupující stát.

Žádosti o víza přijaté zastupující stranou, jejichž konzultování je vyžadováno jiným členským státem v souladu s článkem 22 vízového kodexu, provede zastupující stát.

Bude-li zastupovaná strana vyžadovat konzultace dle článku 8 odst. 4 písm. c) vízového kodexu, oznámí takový požadavek zastupující straně oficiální diplomatickou cestou. Toto ustanovení vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v jehož průběhu byla doručena pozdější nóta smluvních stran, ve které se prohlašuje, že technická opatření pro provádění konzultací dle článku 8 odst. 4 písm. c) vízového kodexu byla učiněna.

Ústřední orgány České republiky poskytnou belgickým zastupitelským úřadům a belgickým ústředním orgánům seznam korespondentů (ministerstvo zahraničních věcí a příslušné zastupitelské úřady) s centrálními emailovými adresami, telefonními a faxovými čísly, na něž se lze obrátit v případě jakýchkoli konkrétních problémů při vyřizování vízové žádosti v zastoupení.

Belgická strana každých šest měsíců předá české straně statistiku vízových žádostí vyřízených v zastoupení.

Držitelé diplomatických a služebních pasů budou osvobozeni od vízového poplatku pouze v případě, jestliže byli pozváni vládou České republiky nebo mezinárodní organizací za oficiálním účelem.

Ve výjimečných případech, kdy Česká republika má zájem na vydání víza žadateli, který nemá povolený pobyt ve třetí zemi, kde je Česká republika zastoupena, příslušný český zastupitelský úřad zašle žádost přímo příslušnému belgickému zastupitelskému úřadu.

Ve výjimečných případech, kdy Česká republika má zájem na vydání víza s omezenou územní platností, příslušný český zastupitelský úřad zašle žádost přímo příslušnému belgickému zastupitelskému úřadu.

3. Doba trvání zastupování a způsob jeho ukončení

Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou. Uplatňování tohoto Ujednání lze zcela či zčásti pozastavit písemným oznámením podaným druhé smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení druhé smluvní straně. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání kdykoli vypovědět podáním písemné výpovědi. V takovém případě toto Ujednání pozbývá platnosti uplynutím třiceti dnů ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Velvyslanectví Belgie v Praze navrhuje, aby v případě, že tento návrh je pro vládu České republiky přijatelný, tato nóta a odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky tvořily Ujednání mezi vládou Belgického království a vládou České republiky o zastupování při vydávání schengenských víz, které vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v jehož průběhu byla doručena odpovědní nóta.

Velvyslanectví Belgie v Praze využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 24. září 2012

Velvyslanectví Belgického království
Praha


No.: 308020/2012-KKM

PŘEKLAD

Č.j.: 308020/2012-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Belgického království a má čest odvolat se na nótu váženého velvyslanectví č.j. B 1.2 639 z 24. září 2012 v následujícím znění:

Velvyslanectví Belgie v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má tu čest předat návrh na uzavření Ujednání mezi vládou Belgického království a vládou České republiky o zastupování při udělování schengenských víz tohoto znění:

Vláda Belgického království a vláda České republiky (dále jen „smluvní strany“) se v souladu s článkem 8 odstavcem 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (dále jen „vízový kodex“), které vstoupilo v platnost dne 5. dubna 2010, dohodly takto:

1. Rozsah zastupování

Belgie bude zastupovat Českou republiku ohledně všech typů schengenských víz v těchto zemích:

ZeměNázev belgického zastupitelského úřadu
BurundiVelvyslanectví Belgie v Bujumbuře
Demokratická republika KongoVelvyslanectví Belgie v Kinshase
RwandaVelvyslanectví Belgie v Kigali
Demokratická republika KongoGenerální konzulát Belgie v Lubumbashi

Zastupování bude spočívat v:

- shromažďování dokladů k žádostem o víza a, v případě potřeby, biometrických dat;

- posuzování vízových žádostí a udělování víz podle článku 8 odstavce 1 vízového kodexu;

- předchozí konzultaci s ústředními orgány České republiky v případě žádostí podaných určitými kategoriemi státních občanů Demokratické republiky Kongo, které budou stanoveny později, podle článku 8 odstavce 4 písmene c) vízového kodexu (po zajištění všech technických náležitostí);

- zamítání víz po posouzení žádosti podle článku 8 odstavce 4 písmene d) vízového kodexu.

2. Podmínky zastupování:

Podpůrné doklady k žádostem o víza budou v případě potřeby přeloženy do jednoho z pracovních jazyků užívaných zastupitelským úřadem vydávajícím víza. Náklady na překlad hradí žadatelé o víza.

Belgické zastupitelské úřady budou oprávněny vyznačovat víza pouze do cestovních dokladů, které jsou jak belgickými, tak českými orgány uznávány jako platné v souladu s tabulkou cestovních dokladů. Česká strana uvědomí belgickou stranu, dojde-li kjakékoli změně seznamu cestovních dokladů, které uznává.

Vízový poplatek bude vybírat zastupující stát.

Žádosti o víza přijaté zastupující stranou, jejichž konzultování je vyžadováno jiným členským státem v souladu s článkem 22 vízového kodexu, provede zastupující stát.

Bude-li zastupovaná strana vyžadovat konzultace dle článku 8 odst. 4 písm. c) vízového kodexu, oznámí takový požadavek zastupující straně oficiální diplomatickou cestou. Toto ustanovení vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v jehož průběhu byla doručena pozdější nóta smluvních stran, ve které se prohlašuje, že technická opatření pro provádění konzultací dle článku 8 odst. 4 písm. c) vízového kodexu byla učiněna.

Ústřední orgány České republiky poskytnou belgickým zastupitelským úřadům a belgickým ústředním orgánům seznam korespondentů (ministerstvo zahraničních věcí a příslušné zastupitelské úřady) s centrálními emailovými adresami, telefonními a faxovými čísly, na něž selže obrátit v případě jakýchkoli konkrétních problémů při vyřizování vízové žádosti v zastoupení.

Belgická strana každých šest měsíců předá české straně statistiku vízových žádostí vyřízených v zastoupení.

Držitelé diplomatických a služebních pasů budou osvobozeni od vízového poplatku pouze v případě, jestliže byli pozváni vládou České republiky nebo mezinárodní organizací za oficiálním účelem.

Ve výjimečných případech, kdy Česká republika má zájem na vydání víza žadateli, který nemá povolený pobyt ve třetí zemi, kde je Česká republika zastoupena, příslušný český zastupitelský úřad zašle žádost přímo příslušnému belgickému zastupitelskému úřadu.

Ve výjimečných případech, kdy Česká republika má zájem na vydání víza s omezenou územní platností, příslušný český zastupitelský úřad zašle žádost přímo příslušnému belgickému zastupitelskému úřadu.

3. Doba trvání zastupování a způsob jeho ukončení

Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou. Uplatňování tohoto Ujednání lze zcela či zčásti pozastavit písemným oznámením podaným druhé smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení druhé smluvní straně. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání kdykoli vypovědět podáním písemné výpovědi. V takovém případě toto Ujednání pozbývá platnosti uplynutím třiceti dnů ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Velvyslanectví Belgie v Praze navrhuje, aby v případě, že tento návrh je pro vládu České republiky přijatelný, tato nóta a odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky tvořily Ujednání mezi vládou Belgického království a vládou České republiky o zastupování při vydávání schengenských víz, které vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v jehož průběhu byla doručena odpovědní nóta.

Velvyslanectví Belgie v Praze využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 24. září 2012.
Ministerstvo zahraničních věcí
Černínský palác

Ministerstvo zahraničních věcí potvrzuje, že předchozí text je přijatelný. Proto se nótou Velvyslanectví Belgického království v Praze č.j. B1.2 639 z 24. září 2012 a touto odpovědí zakládá Ujednání mezi vládou Belgického království a vládou České republiky o zastupování při udělování schengenských víz. Toto ujednání vstupuje v platnost prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla odpovědní nóta doručena.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Belgického království v Praze o své nejhlubší úctě.

V Praze, dne 8. listopadu 2012

Velvyslanectví Belgického království v Praze


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 29/2017 Sb. m. s.

Belgie by ráda požádala Českou republiku o spolupráci při zpracování víz v iráckém Bagdádu a Erbílu pro žadatele s diplomatickým a služebním pasem. Belgie bude zavázána, jestliže Česká republika přijme rozšíření současného zastupování ve třetím státě. Bude vděčná, pokud by Česká republika mohla zvážit zahájení tohoto zastupování od 1. března 2017, kdy bude každý měsíc přijato 20 žádostí o víza v Bagdádu a 20 žádostí v Erbílu. Uvedené omezení týkající se počtu nabíraných žádostí o víza bude v budoucnosti přehodnoceno.

Přesunout nahoru