Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky komentářů

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 84/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o prodloužení platnosti Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010 – 2012

Částka 44/2012
Platnost od 19.10.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

84

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 15. srpna 2012 a 23. srpna 2012 byla v souladu s článkem 26 Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010 – 20121) prodloužena platnost tohoto Programu o jeden rok, tj. do 31. prosince 2013.

Poznámky pod čarou

1) Program spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010 – 2012 byl podepsán v Limě dne 20. listopadu 2009 a vyhlášen pod č. 17/2010 Sb. m. s.

Přesunout nahoru